Archieven & collecties

1039 European Dialect Syntax (EDISYN), 2005 - 2012

inhoud: Van september 2005 tot september 2010 (N.B. in de praktijk liep dit project tot maart 2012) werd op het Meertens Instituut het project European Dialect Syntax (Edisyn) uitgevoerd. Dit project beoogde enerzijds het verzamelen en analyseren van syntactische verdubbelingsverschijnselen (bijv. vraagwoordverdubbeling, dubbele ontkenning, subjectverdubbeling, hulpwerkwoordverdubbeling) in de Nederlandse dialecten en anderzijds het opzetten van een netwerk van dialectsyntaxisprojecten in Europa, hetgeen moet leiden tot een gedistribueerde database van dialectdata ten behoeve van syntactisch onderzoek. Het project bouwt voort op het project Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) en maakt gebruik van de database die in het SAND-project is ontwikkeld.

Een van de resultaten van het project is een online zoekmachine, waarin 7 databases geclusterd zijn. Deze is toegankelijk via de website van het Meertens Instituut.

De collectie is digitaal en bevat een projectaanvraag (2003) en documentatie (vragenlijsten etc.) van veldwerk (dialectopnamen) gedaan t.b.v. dit project. Voor de bijbehorende audiocollectie, zie: archief nr. 2015

resultaat: Een open cluster van 7 databases; de bijdrage van het Meertens Instituut is de SAND; de meeste andere databases worden op het Meertens Instituut gehost.

.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

1039:1
Projectaanvraag EDISYN, 2003
1039:2
Uitgewerkte (ingevulde) enquêteformulieren; de volgorde van bestanden als genoemd in de Excel-file correspondeert met de geluidsopnames (dus 01 is Liempde enz). Zie: archief nr: 2015:1

Opname bestanden met nummers 01-09: Veldwerk in september 2009 in 9 plaatsen in Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg. Onderwerp: de syntaxis van hulpwerkwoordverdubbeling, zoals in de constructie Ik heb vandaag nog niet gegeten gehad. Veldwerkers Olaf Koeneman, Marika Lekakou, Franca Wesseling.
1039:3
De vragenlijst die linkt met de geluidsopnames. Er zijn geen vragenlijsten waarin ook de antwoorden zijn genoteerd. Zie: archief nr. 2015:2

Veldwerk in mei 2009 in 10 plaatsen in Gelderland, Overijssel en Drenthe. Onderwerp: De syntaxis van de heen constructie als in Ik denk dat hij heen gaan te zwemmen is. Veldwerkers Karlijn van der Heijde en Nickey Heijman (stagiairs UU; supervisie Sjef Barbiers).
1039:4
Ingevulde vragenlijsten per locatie. Voor de audio-opnamen, zie: archief nr. 2015:3. Te koppelen nadat vastgesteld is welke opname bij welke locatie hoort (Kees zou in zijn database per bestand een locatie(code) moeten hebben.)]

Veldwerk in februari 2010 in 10 plaatsen verspreid over Nederland. Onderwerp: Vraagwoordverdubbeling, zoals in Waar denk je waar ze naar toe gaat?. Veldwerker: Franca Wesseling.