Archieven & collecties

1031 Collectie Boekenoogen, Bakker en Sinninghe (1892 - 1973), 2013 - 2015

inhoud: De collectie Boekenoogen, Bakker en Sinninghe is gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het nationale programma voor behoud van het papieren archief. De scans die dankzij subsidie van Metamorfoze zijn gemaakt, zijn afkomstig uit drie collecties van het Meertens Instituut die elkaar aanvullen. Het betreft:

1. Collectie Boekenoogen
Verzameling van taalkundige G.J. Boekenoogen (1868-1930), bestaande uit manuscripten en typoscripten van (kinder)rijmpjes, liedjes, versjes, gezegden, bezweringen, boerden, persoons- en geografische namen, huis-, graf- en handmerken, raadsels, brieven, circulaires, folders, prenten en etsen. De verzameling is ontstaan naar aanleiding van oproepen van Boekenoogen in Nederlandse kranten en tijdschriften om hem volksliedjes en volksverhalen op te sturen. Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 56

2. Collectie Bakker
De Zaanse huisarts Cornelis Bakker (1863-1933) was één van de belangrijkste informanten van Boekenoogen. De collectie bestaat uit brieven van Bakker aan Boekenoogen, manuscripten en aantekeningen en Bakkers publicatie 'Volksgeneeskunde in Waterland' met handgeschreven aanvullingen. Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 68

3. Collectie Sinninghe
Jacques R.W. Sinninghe (1904-1988) deed in opdracht van de KNAW onderzoek naar volksverhalen. Het deel van de verzameling dat betrekking heeft op de collecties Boekenoogen en Bakker bestaat uit manuscripten en typoscripten van volksverhalen, verzameld dan wel opgetekend door G.J. Boekenoogen en in het bezit gekomen van Sinninghe.
Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 77 (1-22)
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

De collectie is digitaal en bestaat uit zes batches scans, een excel-bestand met concordantietabellen en een tekstbestand met deze collectiebeschrijving.

resultaat: G.J. Boekenoogen. Raadsels. Leiden, 1902.
G.J. Boekenoogen. De Zaanse volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Met aanvullingen door G.J. Boekenoogen en K. Woudt en een voorwoord door Jo Daan. Zaandijk, 1971. 2 dln.
A.A. van Rijnbach. Catalogus van de verzameling-Boekenoogen. Leiden, 1932.
M. Draak. ‘De verzameling Boekenoogen’. In: Verslag van de volkskunde-commissie der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1949, p. 4-8.
L.P. Grijp. 'Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens Instituut'. In: A. de Vries, H. van Lierop-Debrauwer & P. Mooren (red.): Poëzie is kinderspel. Poëzie onder en boven de 18. Tilburg, 2000, p. 86-98.
T. Meder. ‘Fascinatie voor volkstaal en volkscultuur: Gerrit Jacob Boekenoogen (1868 — 1930)’. In: W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar (red.). Der Vaderen Boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, 2003, p. 165-178, 278-280 en 310-313.
C. Hendriks. 'Rijmen en sprookjes' : een cultuurhistorische analyse van de collectie Boekenoogen in het archief van het Meertens Instituut. - Amsterdam, 2005. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.)
C. Bakker. Volksgeneeskunde in Waterland, een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen. Amsterdam, 1928.
Theo Meder. Vertelcultuur in Waterland : de volksverhalen uit de collectie Bakker in hun context (ca. 1900). Amsterdam, 2001.
J.R.W. Sinninghe. Katalog der Niederländischen Märchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvariante. Helsinki, 1943.
J.R.W. Sinninghe. Noord-Brabantsch Sagenboek. Scheveningen, 1933.
J.R.W. Sinninghe. Vijftig Nederlandse sprookjes. Amsterdam, 1942.
W. de Blécourt. Volksverhalen in Nederland; het geval van de Stichting tot Codificatie van Nederlandse volksverhalen. [1982]. Scriptie.
G.G.A.M. Keukens. Commentaar op De collectie Sinninghe, rapport van W. de Blécourt. Den Bosch, 1982.

.

8 inventarisnummer(s)

  

terug

1031:1
Batch 1. Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen
1031:2
Batch 2. Brieven uit de collectie Bakker
1031:3
Batch 3. Collectie Sinninghe
1031:4
Batch 4. Brieven uit de collectie Boekenoogen
1031:5
Batch 5. Fiches uit de collectie Boekenoogen
1031:6
Batch 6. Liedbladen uit de collectie Boekenoogen
1031:7
Concordantietabellen (excel). De tabel met 'CORR' achter de filename gaat over correctie. De tabellen kunnen worden gekoppeld aan de scans.
1031:8
Collectiebeschrijving (doc).