Archieven & collecties

1027 Klein Data Project: Nederlands Dagboek Archief

inhoud: In het Kleine Dataproject 'Data van Dagboeken' is de metadata van een deel van de collectie egodocumenten uit het Nederlands Dagboekarchief - onderdeel van het Meerten Instituut - gedigitaliseerd, toegankelijk gemaakt via internet en duurzaam opgeslagen. De data zijn voorzien van CMDI, opgeslagen bij DANS en tevens beschikbaar via CLARIN.

.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

1027:1
Projectaanvraag bij DANS
1027:2
Dataset met de resultaten van het project. Bevat de export-files (csv) vanuit de FileMaker van het NDA (1x export volledig, 1x export gedeeltelijk geanonimiseerd), uitleg van de metadata-velden, CMDI met uitleg over de opbouw.
1027:3
Artikel geschreven over het gebruik van (meta)data in het project.
1027:4
Gebruikerslicentie uitgegeven door DANS m.b.t. het gebruik van de data die gedeponeerd is in EASY.
1027:5
Eindrapportages. Eenmaal een ondertekende versie uit november, en eenmaal een versie met daarin een aangepast doi (aangemaakt nadat een uitgebreidere versie van de dataset in EASY is gezet)