Archieven & collecties

1026 ADA - Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed, 2000 - 2006

inhoud: Het ADA-project - een Pilotproject van het Meertens Instituut in samenwerking met het NIWI - was gericht op het langdurig leesbaar houden van digitaal wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. In totaal kwamen 1550 items voor duurzame bewaring in aanmerking en zijn op cd-rom gezet.

De collectie is digitaal en betreft data behorende bij het ADA-project.
Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 154

resultaat: H. Tjalsma (red.), ‘Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed - een verslag als voorbeeld’, DANS (Den Haag, 2006).

.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

1026:1
Rapport betreffende het ADA-project: H. Tjalsma (red.), 'Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed - een verslag als voorbeeld', DANS (Den Haag, 2006).
1026:2
Bestanden behorende bij het DANS ADA-project
1026:3
Tekstbestand met een overzicht van de ADA-Meertens bestanden
1026:4
ADA-database, map met orginal format (.fmp12) en map met de verschillende layouts uit de filemaker in preferred format (.csv). Zie voor beschrijving van de verschillende waardes in de csv-bestanden het pdf-bestand: presentatie.