Archieven & collecties

1025 Kaarten (z.j.), 2000 - 2015

inhoud: De collectie is digitaal en bestaat uit verschillende kaartcollecties van het Meertens Instituut.

resultaat: Kaartenbank - Meertens Instituut

N. van der Sijs (ed.), De Kaartenbank, Over taal en cultuur (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014).

Margry, P.J., M. van Oostendorp and D.A. Zeldenrust, 'Worst en eieren en de Rijksgrens', in: N. van der Sijs (ed.), De Kaartenbank, Over taal en cultuur (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014).

Meder, T., ‘Waarom de kabouterkaart nooit af kwam’, in: N. van der Sijs (ed.), De Kaartenbank, Over taal en cultuur (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014).

.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

1025:1
Kaartenbank. De kaartencollectie is onderdeel van de kaartenbank (http://www.meertens.knaw.nl/kaartenbank/) van het Meertens Instituut. Het doel van de site is alle kaarten en kaartcollecties uit het Meertens- archief en van Meertens-medewerkers (uit heden en verleden), aangevuld met belangrijke kaarten van elders, te ontsluiten. In eerste instantie gaat het hier om ca. 11.500 kaarten en een database met daarin de beschrijving. De Kaartenbank werd mogelijk dankzij een subsidie door het Fonds stimulans voor open access data van de KNAW. De data zijn ook opgeslagen bij DANS. De collectie bestaat uit: een projectaanvraag, scans (jpeg) van ca. 11.500 kaarten; de tabel metadata\dialectkaarten (Excel-bestand) met overzicht van de bestanden en de daarbij behorende gegevens; License Agreement van DANS met daarin de voorwaarden waaronder deze data zijn opgeslagen bij DANS; een mapje met data van Nicoline van der Sijs: 'Ned.Diminutiva Pée 1936', deze data zitten ook als submap in de Kaartenbank.
1025:2
Taalkaarten van het Meertens Instituut. De collectie is digitaal en bestaan uit scans (tiff en jpeg) van de collectie taalkaarten van het Meertens Instituut en bijbehorende documentatie, concordantie kaartbladnummers naar archiefnummers (in excel) en een taalkaartenoverzicht in original format (.fmp12) en preferred format (.csv). In 2013 is een selectie gemaakt van de taalkaarten en in totaal zijn 2001 kaarten gescand, met subsidie van de KNAW. Er is tevens een website gemaakt en sommige kaarten zijn verder beschreven in het Nieuwjaarsboekje van 2013/2014. Zie ook: archief nr. 182:1, 182:5, 390, 397, 402:82 t/m 402:89, 402:97, 402:98, 461, 462, 463, 464
1025:3
Kaarten collectie Ginneken. Scans (tiff) van taalkaarten afkomstig van taalkundige Jac. van Ginneken (1877 - 1945). Verwerving: geschonken vanuit Nijmegen. Voor de papieren kaarten, zie: archief nr. 511. Voor het papieren archief van Van Ginneken, zie: archief nr: 90
1025:4
Scans van kaarten uit de Volkskunde atlas. Een aparte map bestaat uit scans (zowel tiff als jpg) van de offerkaarten (offers voor mooi weer, Volkskunde-atlas 11 en 12) en van de kabouterkaarten (proefkaarten 13 en 14). Deze kaarten zijn gescand door Picturae in het kader van het Bianchi-project voor het Meertens Nieuwjaarsboekje 2013/2014. Voor de bijbehorende vragenlijsten en databases, zie: archief nr. 1011 (inv. nrs 3, 4, 9 en 10). Voor het archief betreffende het Bianchi-project, zie: archief nr. 1029. Voor de papieren collectie behorende bij de Volkskunde-atlas, zie: archief nr: 182
1025:5
Scans (pdf, tiff, jpeg) van diverse kaarten, bijeengebracht door Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut).
1025:6
Scans van de de in 2015 gescande RND, ALE en FSA (Frankische Sprachatlas) met daarbij een document over de onregelmatigheden, een document met informatie, twee excel tabellen met concordantietabellen en een map met afgeleiden en een map met de originele scans.