Archieven & collecties

1019 INPOLDER, 2010 - 2013

inhoud: Het INPOLDER-project is gefinancierd door CLARIN. Binnen dit project zijn in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen subcorpora van het Corpus van Reenen/Mulder (CRM) en het Drente Corpus (DC, ook wel Etstoel-corpus) gemaakt.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag, uit een geparseerde en gecorrigeerde versie van het DC/Etstoel-corpus en uit een temporeel geordende versie van het CRM.

.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

1019:1
Projectaanvraag INPOLDER
1019:2
Subset van het Corpus van Reenen/Mulder (CRM), temporeel geordend, noordoostelijk dialect.
1019:3
Subset (de eerste 1000 vonnissen) van het Drentecorpus (DC)/Etstoel-corpus, geparseerde bestanden, inclusief een excelbestand met metadata. De geparseerde bestanden zijn alleen beschikbaar in de extensie .mrg, er is geen preferred format dat bruikbaar is zonder dat een te groot dataverlies optreedt.