Archieven & collecties

1017 Roots of Ethnolects, 2005 - 2013

inhoud: Pieter Muysken van de Radboud Universiteit Nijmegen en Frans Hinskens van het Meertens Instituut & de Vrije Universiteit te Amsterdam hebben in 2005 het project 'The Roots of Ethnolects' opgericht. Dit project werd hoofdzakelijk gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Etnolecten zijn, kort gezegd, etnisch gekleurde variëteiten van een taal. De vraag is door welke mechanismen etnolecten ontstaan, stabiliseren en verspreid worden. Het project concentreert zich op de opkomst van twee potentiële etnolecten van het Nederlands, en is gericht op fonologische en morfo-syntactische variabelen, te bestuderen bij jonge mensen van Marokkaanse (met een Berber-achtergrond) en van Turkse afkomst in Amsterdam en Nijmegen.

De collectie is digitaal en bestaat uit data verzameld door Linda van Meel in het kader van haar promotieonderzoek en uit een algemene projectbeschrijving.

resultaat: Deuchar, Margaret, Pieter Muysken, & Sung-Lan Wang. 2007. Structured variation in codeswitching: towards an empirically based typology of bilingual speech patterns. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(3), 298-340.  doi:10.2167/beb445.0

Hinskens, Frans. 2013. Four decades of study of synchronic variation in varieties of Dutch. A sketch. In Joana Duarte & Ingrid Gogolin (Eds.), Linguistic superdiversity in urban areas: research approaches. 227–252. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Hinskens, Frans. 2011. Emerging Moroccan and Turkish varieties of Dutch: ethnolects or ethnic styles? In Friederike Kern & Margret Selting (Eds.), Ethnic Styles of Speaking in European Metropolitan Areas. (Studies in Language Variation 8). 101-129. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hinskens, Frans. 2007. New types of non-standard Dutch. In Christian Fandrych & Rainier Salverda (Eds.), Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages. 281-300. Mannheim & Tübingen: IDS & Narr, Francke, Attempto.

Hinskens, Frans & Pieter Muysken. 2007a. The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi), 37(148), 7-23.

Hinskens, Frans & Pieter Muysken. 2007b. De Nieuwe Rijken van het Nederlands. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. Gepubliceerd op 1 december 2007 op http://taalschrift.org/discussie/001582.html.

Muysken, Pieter. 2013. Ethnolects of Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: 10.1515/9783110261332.739

Muysken, Pieter. 2010. Ethnolects as a multidimensional phenomenon. In Muriel Norde, Bob de Jonge, & Cornelius Hasselblatt (Eds.), Language Contact: New perspectives. 7–26. Amsterdam: John Benjamins

Schokkin, Gerda H. 2011. “Ja toch?” Linguistic style, discourse markers and construction of identity by adolescents in Amsterdam. (Lincom Studies in Sociolinguistics 11). München: LINCOM GmbH.

van Krieken, Esther. 2005. Van immigratie tot etnolect. Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 73, 63-71.

van Meel, Linda, Frans Hinskens & Roeland van Hout. 2014. Variation in the realization of / i/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects? Dialectologia et Geolinguistica 22. 46–74. doi:10.1515/dialect-2014-0004

van Meel, Linda, Frans Hinskens & Roeland van Hout. 2013. Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 80(3). 297–325.

.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

1017:1
Onderzoeksdata Linda van Meel - elicitatiedata Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. Bevat ook een analyse, rekenvoorbeeld, audiobestanden en een wordbestand met criteria voor informanten.
1017:2
Onderzoeksdata Linda van Meel - eaf
1017:3
Onderzoeksdata Linda van Meel - protocollen
1017:4
Onderzoeksdata Linda van Meel - audio-opnames
1017:5
Algemene projectbeschrijving van Roots of Ethnolects, afkomstig van de projectwebsite: www.rootsofethnolects.nl. De beschrijving is in het Engels.