Archieven & collecties

1016 Stamboeken vrije gesprekken, behorende bij de Nederlandse Dialectenbank (1913 - 1972), 2014

inhoud: De afdelingen Dialectologie en Volkskunde hebben (ca. 5000) opnamen gemaakt van o.m. dialectsprekers en verhalenvertellers in Nederland en Vlaanderen; de vrije gesprekken. Bij de opnames werden door onderzoekers als projectdocumentatie stamboeken bijgehouden. Deze bevatten aantekeningen van de veldwerkers betreffende de opname (kwaliteit, lengte, gespreksonderwerpen) en persoonlijke gegevens van de sprekers.

De collectie is digitaal en bestaat uit scans van het register van de geluidsbanden, de stamboeken. De collectie hoort bij de audiocollectie Vrije Gesprekken van het Meertens Instituut (De Nederlandse Dialectenbank, voorheen Soundbites), maar sluit hier niet één op één bij aan.

De dataset is ook gedeponeerd bij DANS. (1016:2 License Agreement van DANS met daarin de voorwaarden waaronder deze dataset is opgeslagen bij DANS). De papieren versie is aanwezig in de audiostudio.

Voor fotokopieën van stamboeken van geluidsbanden, zie: archief nr. 394
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2010
Zie ook: archief nr. 1001 en nr. 1005

resultaat: Website (zie website meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl/ndb/).

Oostendorp, M. van (2014). "Phonological and phonetic databases at the Meertens Institute." The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Eds. J. Durand & G. Kristoffersen. Oxford: OUP. 546-551.
Zeldenrust, D.A., 'Dialecten beschikbaar via sprekende kaart', in: e-data&research jrg. 3 nr. 3 (Den Haag, december 2008), pp 3.
Zeldenrust, D.A., 'Soundbites gaan online', in: e-data&research jrg. 4 nr. 2 (Den Haag, september 2009), pp 3.
Zeldenrust, Douwe, De sprekende kaart nu ook geschreven. In: Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 3 December 2012 (Amsterdam 2012).
Zeldenrust, Douwe, Access tot data, The soundbites collection of the Meertens Institute and a flexible approach to the curation and dissemination of humanities digital resources, in: Digital Humanities Benelux Conference (The Hague, The Netherlands, 2014). 
Zeldenrust, Douwe and Marc van Oostendorp, Combining tailor made research solutions with big infrastructures: the speaking map of the Netherlands, in: DH2013 conference (Lincoln, Nebraska, 2013).

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

1016:1
Stamboeken vrije gesprekken. Scans van het register van de geluidsbanden, de stamboeken. De stamboeken bevatten projectdocumentatie van de opnames van de vrije gesprekken.
1016:2
License Agreement van DANS met daarin de voorwaarden waaronder deze dataset is opgeslagen bij DANS.