Archieven & collecties

1013 Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog - Getuigen Verhalen, 2008 - 2013

inhoud: De collectie 'Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog' bevat materiaal dat Sophie Elpers (Meertens Instituut) in 2008 en 2009 heeft verzameld in het kader van het deelproject 'Getuigen Verhalen' van het programma 'Erfgoed van de Oorlog' (Ministerie van VWS).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan negenduizend boerderijen verwoest, vaak inclusief de inboedel. Sophie Elpers heeft boerinnen en boerendochters hierover geïnterviewd. Het materiaal is later gebruikt voor het proefschrift 'Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog'.

De collectie is digitaal en bestaat uit video's en transcripties van en informatie over interviews met boerinnen en boerendochters over WOII, teksten van contracten, metadata, de projectaanvraag, eindverantwoording en informatie van VWS over het project 'Getuigen Verhalen'.

Een deel van de collectie is ook bij DANS opgeslagen door Sophie Elpers. Het Meertens Instituut heeft deze licentie niet (toegang via S. Elpers).

Voor het proefschrift 'Erfenis van het verlies' en de bijbehorende data, zie: archief nr. 1012

resultaat: Elpers, S.M. (2014). ‘Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’ (proefschrift).

.

8 inventarisnummer(s)

  

terug

1013:1
videos van 12 interviews met boerinnen en boerendochters, afgenomen in Groesbeek, Mill en de Grebbelinie over de Tweede Wereldoorlog, de verwoesting van boerderijen, het wonen en werken in noodboerderijen en de wederopbouw. De interviews duren gemiddels 2,5 uur. Zij zijn gevoerd door Sophie Elpers en opgenomen door Inga Schneider (stagiaire).
1013:2
12 transcripties, in telkens twee verschillende formaten (word en rich-text) met tijdscodes
1013:3
12 documenten met algemene informatie over de interviews: naam en leeftijd geïnterviewde persoon, plaats, datum, trefwoorden (gebaseerd op het trefwoordensysteem bij het NIOD. Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), samenvatting interview, adres (van 1940) boerderij waarover het gaat (zie ook Databank Wederopbouw Boerderijen, Meertens Instituut; de bouwtekeningen en verdere informatie over de betreffende boerderijen is te vinden in het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, collectie SHBO)
1013:4
Teksten van contracten/overeenkomsten die gemaakt zijn tussen de geïnterviewden en het Meertens Instituut en tussen de interviewer en het Meertens Instituut.
1013:5
Metadata. Tekstbestand met informatie over de collectie en het onderzoeksproject.
1013:6
De aanvraag door S. Elpers/MI voor subsidieverlening voor het project 'Getuigen Verhalen'. In de aanvraag is ook het projectplan te lezen.
1013:7
De inhoudelijke eindverantwoording voor het project Getuigen Verhalen.
1013:8
Notitie van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn over het subsidiekader voor het project 'Getuigen Verhalen' en over het project zelf.