Archieven & collecties

1011 Vragenlijsten (1931-2004), 2000 - 2016

inhoud: Al tientallen jaren verstuurt het Meertens Instituut jaarlijks vragenlijsten naar een vast netwerk van correspondenten in Nederland en Vlaams BelgiŽ. Voor de afdeling Volkskunde (VK) gebeurt dat sinds 1934, voor de afdeling Dialectologie (TV; taalkundige onderwerpen) sinds 1931 en voor de afdeling Naamkunde (NK) gebeurde dat van 1946 tot 1973. De lijsten zijn voor tal van onderzoeken belangrijk basismateriaal.

Een deel van de vragenlijsten is gescand. De scans bestaan uit twee deelbestanden. In 2000 zijn er vanuit NIWI-KNAW bestanden gescand. In 2012 zijn scans gemaakt van microfiches, die uit de jaren 1990 stammen.

De collectie is digitaal en bestaat o.m. uit scans van de vragenlijsten (scans Microfiches, scans NIWI en overige scans), diverse excel-databases behorende bij vragenlijsten en bijbehorende documentatie.

Voor de papieren collectie vragenlijsten, zie: archief nr. 34. nr. 35 en nr. 36
Voor scans van de kaarten behorende bij 1011:3, 1011:4, 1011:9 en 1011:10, zie: archief nr. 1025:4 en 1029
Voor de collectie digitalisering vragenlijsten door NIWI (1011:2), zie: archief nr. 59

.

36 inventarisnummer(s)

  

terug

1011:1
Scans van de microfiches met vragenlijsten
1011:2
Scans van de vragenlijsten gescand door NIWI.
1011:3
[LEEG] Scans van de eerste pagina van de Volkskunde-vragenlijst 23 (1959), vraag 1 a en b. Zie 1011:10. NB. het gaat om scans van de complete vragenlijsten V23. De scans zijn op basis van de cumulatieve database, zie: archief nr. 1001:6, verplaatst naar de correcte map (scans Pantar), zie: archief nr. 1011:18
1011:4
Scans van de vragenlijsten 2 en 17, gesplitst (van scans van microfiches) in het kader van het Bianchiproject.
1011:5
Scans van Taalvariatie-vragenlijst 47, met bijlagen
1011:6
Cumulatief overzicht waarin opgezocht kan worden welke vragenlijsten gescand zijn. Originele filemaker en .csv convertie zijn in deze map te vinden.
1011:7
Tabellen van de NIWI-scans
1011:8
Excel-database van Volkskunde-vragenlijst 2, vraag 4 inzake de kabouter. Hoort bij het Bianchiproject (2013) en het nieuwjaarsboekje van 2013.
1011:9
Excel-database van Volkskunde-vragenlijst 17, vragensectie III, vraag 1 t/m 3 inzake de kabouter. Behorende bij het Bianchiproject (2013).
1011:10
Excel-database van Volkskunde-vragenlijst 23, vraag 1 a en b inzake offers voor mooi weer. Hoort bij het Bianchiproject (2013) en het nieuwjaarsboekje van 2013. Zie 1011:18
1011:11
Excel-database van Volkskunde-vragenlijst 40 (1971), in het kader van onderzoek van Dr. Hilde Bras. Bestaat o.m. uit drie mappen genaamd naar de invullers. Daarin staan de gegevens in excelbestanden, de bijlagen in wordbestanden.
1011:12
Excel-databases met antwoorden en informanten van VK vragenlijst nr. 7 (1941). Ingevuld in 2012 door Anneke Comello, n.a.v. onderzoeksproject Hilde Bras (Universiteit Nijmegen), NWO subsidie.
1011:13
Scans van de commentaren van onderzoekers van het Meertens over het maken van kaarten gebaseerd op de antwoorden op de VK-vragenlijsten 1-4.
1011:14
Informantenbestand met daarin gegevens van de informanten
1011:15
Een overzicht van de vragenlijsten en vraagnummers die zijn opgenomen in de databank 'Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND).
1011:16
Registers van de vragenlijsten (NK, TK, VK)
1011:17
Superbestand. Database met antwoorden van de vragenlijsten, gemaakt door het Meertens Instituut (ca. 1990-2008). Originele filemaker en .csv convertie zijn in deze map te vinden.
1011:18
Scans Pantar (Vragenlijst 70 t/m 76 en VK vragenlijst 23 - stond voorheen in 1011:3)
1011:19
Ingevulde FileMakerdatabase van Volkskundige vragenlijst 44 over knikkeren. NB het invullen is kwalitatief hoogstaand gebeurd. Originele filemaker en .csv convertie zijn in deze map te vinden.
1011:20
Scans (tiff) van VK vragenlijst 7, vraag 1 a t/m c, en van bijbehorende persoonsgegevens. NB Niet geanonimiseerd.
1011:21
Scan van vragenlijst 3, niet alle vragenlijsten zijn gescand, alleen de lijsten die horen bij het onderzoeksproject (Wenckerzinnen Nicoline van der Sijs en Jeffrey Pheiff).
1011:22
Scans van vragenlijst Kern 1879, alleen enquetes uit Groningen zijn gescand,behorende bij dissertatie Jeffrey Pheiff.
1011:23
Excel-database van Dialectvragenlijst 74, vraag 41. Ingevoerd in 2016 door Emma Feuth, assistent van Leonie Cornips.
1011:24
Volkskundige vragenlijst 53, indeling en inrichting van het woonhuis, de data bevatten uitwerkingen van de uitkomsten en deelnemers van de vragenlijst, door Eveline Doelman
1011:25
Volkskundige vragenlijst 45, warme maaltijd, de data bevatten uitwerkingen van de uitkomsten en deelnemers van de vragenlijst, door Jozien Jobse
1011:26
Vragenlijsten Dialectologie: Vogelnamen (1995), 2012. Documenten met uitkomsten van vragenlijsten over het gebruik van vogelnamen in dialect. Inclusief beschrijvingen van de woonplaatsen van de ondervraagden. Auteur A. Wams. In de map 'metadata' staan de gegevens die DANS aan dit inventaris heeft toegevoegd in EASY.
1011:27
Vragenlijst Dialectologie: Plantennamen (1995), 2012. Documenten met uitkomsten van vragenlijsten over het gebruik van plantennamen in dialect, per plantensoort verwerkt tot een overzicht van alle responsen. Auteur: A. Wams. In de map 'metadata' staan de gegevens die DANS aan dit inventaris heeft toegevoegd in EASY.
1011:28
FM database met alle vragen (vragenlijstenbank, 2019)
1011:29
excel database met antwoorden dialectvragenlijst 1, 2 en 3
1011:30
excel Dialectdatabase vragenlijst 3
1011:31
Excel bestand met antwoorden van vragenlijst Dialect 12
1011:32
FileMaker bestanden (4) uit 2000 - 2004 met informanten, vragen, antwoorden en welkomswoord.
1011:33
Excel met de antwoorden van vragenlijst Dialect 14, vraag 16. Ingevoerd door een vrijwilliger Stichting Nederlandse Dialecten.
1011:34
Excel met de antwoorden van vragenlijst Dialect 40, vraag 6. Ingevoerd door een vrijwilliger Stichting Nederlandse Dialecten.
1011:35
Filemakers met antwoorden Volkskunde 1943 e.v. (incl. informanten)
1011:36
Filemaker met de antwoorden van Dialectvragenlijst 69