Archieven & collecties

1005 Jo Daan in Amerika, behorende bij de Nederlandse Dialectenbank (1966), 2012 - 2014

inhoud: Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens Instituut. In 1966 deed zij onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika naar de taal van afstammelingen van Nederlandse emigranten. Dit onderzoek resulteerde in 112 audiobanden met een speelduur van 77 uur.
De geluidsfragmenten van Jo Daan zijn beschikbaar gemaakt via de website 'De Nederlandse Dialectenbank' (voorheen Soundbites) van het Meertens Instituut en via CLARIN.

De collectie is digitaal en bestaat uit scans van documentatie behorende bij het onderzoek en de geluidsfragmenten van Jo Daan in Amerika (1966) en transcripties die gedeeltelijk behoren bij dit onderzoek, gemaakt door een assistent van N. van der Sijs (1005:4).
1005:1 t/m 1005:3 behoren tot de data van de Nederlandse Dialectenbank en zijn in het kader KDP-DANS-project 'Nederlands in het buitenland' ook opgeslagen bij DANS.

Voor het papieren archief van J. Daan, zie: archief nr. 203
Voor het audioarchief, zie: archief nr. 2001
Voor de audiofragmenten behorende bij het onderzoek van Van Marle en Smits naar Amerikaans Nederlands, zie: archief nr. 2009
Voor de collectie Onderzoek Amerikaans Nederlands, 1986 - 1998, zie: archief nr. 279
Zie ook: archief nr. 1001 en nr. 1016

resultaat: Nederlandse Dialectenbank.

Oostendorp, M. van (2014). "Phonological and phonetic databases at the Meertens Institute." The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Eds. J. Durand & G. Kristoffersen. Oxford: OUP. 546-551.

Ik was te bissie... : Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten / door Jo Daan. - Zutphen : De Walburg Pers, 1987. - 160 p. : ill., krt. ; 23 cm
ISBN 90-6011-541-4

Restricted Access.

7 inventarisnummer(s)

  

terug

1005:1
Persoonsgegevens van de opgenomen personen.
1005:2
Gegevens over de techniek van de opnames.
1005:3
Scans van de vragenlijsten die zijn ingevuld door de opgenomen personen (1966), incl. database van de ingevoerde vragenlijst.
1005:4
Transcripties (gedeeltelijk) behorende bij Daan in Amerika, gemaakt door een assistent van N. van der Sijs (Meertens Instituut).
1005:5
License Agreement van DANS met daarin de voorwaarden waaronder 1005:1 t/m 1005:3 zijn opgeslagen bij DANS.
1005:6
Projectaanvraag Nederlands in het buitenland - DANS Kleine DataProject (KDP)
1005:7
Eindrapportage Nederlands in het buitenland - DANS Kleine DataProject (KDP)