Archieven & collecties

1004 Sociolinguistisch Onderzoek Amsterdam (SOA, 1975) en Amsterdams Sociolingu´stisch Onderzoek (ASO, 1993) (1973-1997), 2013 - 2014

inhoud: De Werkgroep Frequentie-onderzoek van het Nederlands en het Meertens Instituut voerden in de jaren '70 een onderzoek uit naar de 'gesproken taal', het Sociolingu´stisch Onderzoek Amsterdam (SOA). In dit kader werd door de onderzoekers Eveline de Jong en Henk Heikens een selecte steekproef onder de Amsterdamse bevolking uitgezet en werden bandopnamen gemaakt. In 1993 volgde een vervolgonderzoek, het Amsterdams Sociolingu´stisch Onderzoek (ASO). De bandopnames en de bijbehorende documentatie zijn gedigitaliseerd door het Meertens Instituut.

De collectie is digitaal en bestaat uit scans van een selectie van documenten behorende bij het Sociolingu´stisch Onderzoek Amsterdam (SOA) en het Amsterdams Sociolingu´stisch Onderzoek (ASO). Gescand zijn de vragenlijsten (SOA compleet en ASO voor zover in het archief aanwezig en transcripties ASO voor zover aanwezig). De nummering correspondeert met de bandnummers van de audio-opnames. Tevens is er een scan van het werk Woordfrequenties onder redactie van Uit den Boogaart (zie resultaat/relation)(alle pagina's zijn los gescand als TIFF-bestand).

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 95 en 522
Voor geluidsfragmenten, zie archief nr. 2007
Voor digitale collecties bij de geluidscollectie, zie ook acrhief nr. 1129

resultaat: P.C. Uit den Boogaart (red.), Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands (Utrecht 1975). Verkrijgbaar in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zeldenrust, Douwe, Digitale data: SOA en ASO. In: Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 5, February 2015 (Amsterdam 2015).

Open Access.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

1004:1
SOA Vragenlijsten 1975
1004:2
ASO Vragenlijsten en transcripties 1993
1004:3
Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands, P.C. Uit den Boogaart (red.), losse scans.
1004:4
Eindverslag Onderzoek Gesproken taal, 1978, Eveline D. de Jong, PDF van het eindverslag
1004:5
Gegevens ASO DÚdÚ Brouwer (zowel in word als PDF)