Archieven & collecties

1003 Nederlands in BraziliŽ, 2012 -

inhoud: Binnen het pilotproject Nederlands in BraziliŽ (2012) werd onderzoek gedaan naar het Zeeuws-Vlaams dat in BraziliŽ nog altijd wordt gesproken door een groep Nederlanders die afstammen van negentiende-eeuwse Zeeuwse immigranten. Waarschijnlijk krijgt dit project nog een vervolg.

De collectie is digitaal en bevat ruwe onderzoeksdata, verzameld in 2012 door Dr G.J. Postma.
Daarnaast bestaat de collectie uit documentatie (scans) behorende bij de audiocollecties die bij het Meertens Instituut zijn gearchiveerd in 1991 en uit een digitale versie van het boek dat zendingsechtpaar Ton Roos en Margje Eshuis schreven over de Zeeuwse kolonie.
Verder bestaat de collectie uit filmfragmenten voor de documentaire 'Braziliaanse Koorts'. De makers, Monique Schoutsen en Arjan van Westen, werken samen met het Meertens Instituut. Taalkundige Gertjan Postma is betrokken bij het project.

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 507
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2025

resultaat: In de nieuwsbrief van het Meertens Instituut van februari 2013 verscheen een artikel over het veldwerk van Dr Postma en een link naar twee geluidsfragmenten.

Op de Soundbites databank van het Meertens Instituut zijn audio-opnamen met nazaten van de Zeeuwse landverhuizers te beluisteren.

Eshuis, M. en T. Roos, ĎĒOp een dag zullen ze ons vindenĒ - Een Zeeuwse geschiedenis in BraziliŽí, 2008.

Restricted Access, toestemming via Gertjan Postma (Meertens Instituut KNAW).

7 inventarisnummer(s)

  

terug

1003:1
Onderzoeksdata Gertjan Postma uit 2012-2013, veldwerk. Betreft onder meer geluidsopnames, foto's, videobestanden en een document met metadata. In de map 'Preferredformat_mp4' zijn converties opgeslagen van de filmbestanden. Nb. het filmfragment Jatibocas (.m4v/.mp4) heeft geen audio, deze zit apart opgeslagen in 0901_181521 (.wav)
1003:2
Documentatie behorende bij de audiocollecties die bij het Meertens Instituut zijn gearchiveerd in 1991. De audiocollectie is ontvangen van dr. E. de Vin. Het zijn vraaggesprekken uit het Vlaamse emigratiegebied in Brazilie door de heer Buys.

Beschrijving van een mp3 uit de Nederlandse Dialectenbank (01_ned_brazilie.mp3), verkregen door G. Postma via Arjan van Westen/Ton Roos.
1003:3
Filmfragmenten geschoten voor de documentaire 'Braziliaanse koorts', over Zeeuwse emigranten in de 19e eeuw (verschijningsdatum: januari 2015). NB metadata van de filmfragmenten ontbreken. Toegang via G. Postma. Via G. Postma en het Meertens Instituut zijn met de makers afspraken gemaakt over de voorwaarden voor gebruik.

Op 21-03-2017 is de film is zijn geheel toegevoegd aan deze collectie
1003:4
PDF-versie van het boek 'Op een dag zullen ze ons vinden - Een Zeeuwse geschiedenis in BraziliŽ', van missionarisechtpaar Ton Roos en Margje Eshuis dat de Zeeuwse kolonie bezocht in de jaren 1970. NB een Portugese vertaling is in het bezit van Gertjan Postma.
1003:5
Veldwerk 2015, data verzameld door Gertjan Postma in BraziliŽ (ES), Domingo Martins, Onavia Dietrich. Van de geluidsbestanden is ook een versie als .mp3 opgeslagen in de map 'Preferredformats_mp3.'
1003:6
Veldwerk 2016, data verzameld door Gertjan Postma in BraziliŽ (ES): Mucuri en Santa Cecilia
1003:7
Woordenlijst Portugees-Zeeuws, samengesteld in 2014 door Anivaldo Kuhn, transcribent is native speaker Pommers/Portugees