Archieven & collecties

1002 Maps and Grammar/Grammatica op de kaart, 2013 -

inhoud: Doel van Maps and Grammar is om grote hoeveelheden dialectdata kwantitatief te analyseren, de clusterpatronen die daaruit voorkomen theoretisch te modelleren en de resulterende (deel-)grammatica's op de kaart te zetten.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectplan en onderzoeksdata verzameld door de betrokken onderzoekers.


Other Access: onder embargo voor de duur van Maps and Grammar.

14 inventarisnummer(s)

  

terug

1002:1
Projectplan Maps and Grammar
1002:2
Data verzameld door Lotte Hendriks in het kader van een scriptie over werkwoordsvolgorde en de doorbreking van het werkwoordelijk cluster in Nederlandse dialecten. - Antwoorden op testzinnen
1002:3
Data Lotte Hendriks - Resultaten ronde 3 (scriptie) en resultaten oktober '15
1002:4
Data Lotte Hendriks - Vragenlijst Meertens Panel rangschikking over werkwoordclusterdoorbreking en werkwoordvolgorde. Database met metadata.
1002:5
Data verzameld en gebruikt door Nina Ouddeken in het kader van haar promotieonderzoek naar fonologische variatie in transitiezones. - Onderzoeksplan
1002:6
Nina Ouddeken - Metadata
1002:7
Nina Ouddeken - Textgrids en scripts
1002:8
Nina Ouddeken - Audiobestanden
1002:9
Nina Ouddeken - Resultaten metingen
1002:10
Data verzameld door Alies Maclean in het kader van haar promotieonderzoek naar verbale inflectie in Nederlandse dialecten. Zij is niet gepromoveerd en heeft haar data overgedragen aan het Meertens Instituut in oktober 2013. - Materiaal promotieonderzoek verbale inflectie in Nederlandse dialecten. Onderzoeksdata en hoofdstukken dissertatie.
1002:11
Data verzameld door Erik Tjong Kim Sang, als postdoc variatielinguÔstiek betrokken bij Maps and Grammar. De metadata (databeschrijving) zitten in het bijgevoegde bestand 000README.txt
1002:12
Data Lotte Hendriks - Vragenlijst Meertens Pannel - Pilot voor scriptie
1002:13
Data Lotte Hendriks - Vervolgvragenlijst Vlaanderen, core speaker (Magda Devos)
1002:14
Nina Ouddeken - Data veldwerk ItaliŽ 2015 (Nb. in elke map zit een toegevoegde map genaamd 'Preferredformat_csv', hierin staan converties van de filemakers (.fmp12) naar .csv-bestanden.)