Archieven & collecties

42 Collectie foto’s, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001

inhoud: Het beeldarchief van het Meertens Instituut bestaat uit foto's, glasnegatieven, centsprenten, prentbriefkaarten en dia's.

De deelcollectie 42:59, Collectie centsprenten en grafiek van Bakker en Boekenoogen, is gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Deze scans zijn op aanvraag te raadplegen in de leeszaal van het Meertens Instituut.

Openbaar.

32 inventarisnummer(s)

  

terug

42:1 - 49
Diverse afbeeldingen. 3 inzetmappen in 1 doos.
N.B.
42:1
Zonder titel. S.n., s.a.
Afbeelding van Joseph en Maria / Drie koningen.
42:2
Men vind in den bybel. J. Scheffers: s.a.
N.B. Gedicht oude / nieuwe testament
42:3
De rangschikking der apostelen van Jesus Christus. s.n.: s.a.
N.B. Namen / schriften der apostelen.
42:4
Kermis Prijs-courant van Vreijers en Vreisters. F.G.L. Holst: 1840
N.B. Geschenk van Dhr. C.P. Nap te Nijmegen.
42:5
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1847
N.B. De Nachtwachts uit het Kwartier 26 der zesde Sectie, Noordermarkt/Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht
42:6
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1847
N.B. De Nachtwachts uit het Kwartier 26 der zesde Sectie, Noordermarkt / Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht
42:7
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:8
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:9
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:10
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:11
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:12
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:13
De gas-opsteker der stads-lantaarnen aan de ingezetenen der stad Amsterdam. Wed. C. Kok, geb. van Kolm: 1856
N.B. UEd. Dienaar, A. Noordijk, Gas-Lantaarn-Opsteker
42:14
Nachtwachts Nieuwjaars-wensch opgedragen aan de ingezetenen te Nieuwendam. W. Kok, Fa. Wed. C. Kok. geb van Kolm: 1873
N.B. UEd. Dienaar, C. de Groot, nachtwacht
42:15
Oudejaars-avond. s.n.: s.a.
N.B. Litho gr: en gedrukt bij L.J. Schütt & C te Arnhem.
42:16
Nieuwjaars-wensch aan mijne Geachte Begunstigers. Wed. C. Kok geb, van Kolm, te Amsterdam: s.a.
N.B.
42:17
Nieuwjaars-wensch Asch-Karmans opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, burgers en inwoonders der stad Amsterdam. J. Wendel en zoon te Amsterdam: 1838
N.B. UEd. Dienaar, Jan Pieter Poget, Asch-Karman in de wyk van no. 4
42:18
De Vuilnis-Karreman aan Amstels ingezetenen. s.n.: 1850
N.B. UEd. Dienaar, J. van den Wijngaard, Vuilnis-Karreman, wijk 25.
42:19
Nieuwjaar-heil-en zegenwensch. Electr. Drukkerij C. Verweij Jz. te Mijdrecht: 1916
N.B. Lantaarnopsteker J. Visser aan zijn medeburgers van Amstelveen.
42:20
Nieuwjaarswensch opgedragen aan alle ingezetenen van Velp. Boekdrukkerij Stins te Velp.: 1895
N.B. Door de Velpsche Lantaarnaanstekers.
42:21
Kaartspel schell = Unter und schell könig. Otto Reifig: s.a.
N.B. Uit de verzameling van "Meyers Bunte Bändchen"
42:22
De Rattenvanger van Hamelen. s.n.: s.a.
N.B. Vrijbewerkt naar Gustave Doré
42:23
Spelende jongens. s.n.: s.a.
42:24
De markt te Eindhoven rond de eeuwwisseling. s.n.: s.a.
42:25
IJsfeest voor Antwerpen. s.n.: 1564
N.B. Volgens een houtsnede van dit jaar./B. Museum 1841
42:26
Konings- en koninginnekroon. s.n.: s.a.
N.B. Museum voor folklore te Gent
42:27
Prentenboek. s.n.: s.a.
N.B. Kleurenprentjes van zaden , muziekinstrumenten van hout, houtsnijwerkjes van noten en zaden, pagina 5 t/m 30
42:29
The first celebration of the festival of St. Nicholas. s.n.: 1810
N.B. Auteur George H. Moore
42:30
Mandragoras.. s.n.: s.a.
N.B. Mandragoras door konst opgemaakt; zo in het naakte, als gekleed.
42:31
Geschiedenis van het lyden onzes Heeren Jesus Christus.. Boekdrukker L.N. Schaffrath te Geldern: 1859
N.B. Paasweek: passiespel
42:32
Centsprent: koning en koningin ect. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:33
Het leven van Sinte Nicolaas. s.n.: s.a.
N.B. nr. 144b
42:34
Jozef Israëls: Mittagsmahlzeit in einem Bauernhof bei Delden. s.n.: 1854
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:35
Jozef Israëls: Familie beim Mahl. s.n.: 1854
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:36
Adriaan van Ostade: Die Bauernfamilie. s.n.: s.a.
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:37
zonder titel. s.n.: s.a.
N.B. Joseph en Maria/ Drie Koningen.
42:38
Centsprent: Episoden uit het Amsterdamsche gemeenteleven. s.n.: 1927
N.B. Pinksterprent van de S.D.A.P.
42:39
Over plaatjes en boekjes uit den goeden ouden tijd. s.n.: s.a.
N.B.
42:40
Centsprent: koning en koningin etc. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:41
Centsprent: koning en koningin etc. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:42
De drijftol. s.n.: s.a.
N.B. Das Kräusel treiben/G.F. Riedel
42:43
Jan en Griet. s.n.: s.a.
N.B. De vrouw is de baas in huis. pagina 1 t/m 6
42:44
Over het invoeren van een broodpas in de provincie Zeeland. s.n.: s.a.
N.B.
42:45
Over het invoeren van een broodpas in de provincie Zeeland. s.n.: 1818
N.B.
42:46
De blinde koe. s.n.: s.a.
N.B.
42:47
Heilwensch op den 1en dag van het jaar onzes Heeren. A.G. de Waal te Assen: 1859
N.B.
42:48
Oud en Nieuw. Wed. G. Goossens te Amsterdam: 1852
N.B. Christelijk nieuw-jaarslied.
42:49
Visite a la Ferme. s.n.: 1550
N.B. Reproduktie P. Breughel
42:50
Collectie foto's betreffende diverse onderwerpen.
N.B. De foto's zijn op formaat opgeborgen en de collectie is via een database op onderwerp ontsloten
42:51
100 foto-negatieven. - Z.j. 1 album.
N.B. Nederlandse kinderspelen in beeld.
nr fotoarchief: 3714
42:52
[VERWIJDERD] Verzameling affiches. Z.j.
N.B. Bevat grootformaat beeldmateriaal en affiches van enkele tentoonstellingen op het gebied van de volkskunde.
42:53
68 kleurendia's. z.j. 2 doosjes
N.B. Onderwerpen: witkar, historisch museum/goliath, grachten, begijnhof, hari krisjna, lieverdje, cafe
42:54
Fotomateriaal Gallée >>> opgenomen in 42:50.
N.B. betreffende personen, boerderijen, landschap, woonhuis, klederdrachten enz. gebruikt als illustratiemateriaal voor "Het boerenhuis van Nederland en zijn bewoners" van J.H. Gallée.
"Dr. A. J. Portengen, die een waardevolle verzameling foto's van Nederlandsche boerentypen in kleederdracht, afkomstig van wijlen Prof. Dr. J. H. Galléé, afstond." vk cie 1939
42:55
Schenking van Charles Caspers in 2001 van 68 dia's betreffende het koninklijk huis, z.j. en 1977 - 1980. 2 doosjes.
N.B. Commercieel uitgebrachte dia's. Jaaroverzicht (24 dia's) 1977; hoogtepunten uit de abdicatie van Juliana (24 dia's) 1980; huwelijksserie Nederlandse koningshuis (10 dia's) z.j.; buitenlandse koningsparen 10 dia's, z.j.
42:56
Filmstrook : Sinterklaas-gebruiken; samengest. ten behoeve van de Projectie Onderwijs Centrale nr. 530
N.B. Bevat stilstaand beeldmateriaal.
42:57
Filmstrook Taal en volk van Nederland. Streektalen en volkskunde. Filmstrook samengest. ten behoeve van de Projectie Onderwijs Centrale door J.J. Fekkes
N.B. 2 ex.; bevat stilstaand beeldmateriaal; tekst [niet aangetroffen 11-09-2013].
42:58
Filmstrook Sint Joris; samengest. ten behoeve van de Projectie Onderwijs Centrale 531
N.B. Bevat stilstaand beeldmateriaal.
42:59
Collectie centsprenten en grafiek van C. Bakker en G.J. Boekenoogen. 2 dozen.
N.B. Zie ook Collecties 68 en 56.
42:60
"De bosgeest in Zweedse sagen" filmstrook en handschrift met interviews. ca 1933. 1 omslag. = 229:45
N.B. Met vertaling uit het Zweeds; stamboeknummer 60.0055 b-c;
Bevat stilstaand beeldmateriaal.
42:61
- 11 dia's van de sectie Nederlands aan de TH Eindhoven "Drie staten, één nederlandstalig gebied" 1979. 1 envelop.
- Glasdia's 8x8 cm. Z.j. 4 dozen.
N.B. Bevat afbeeldingen van taalkaarten en van Nederlandse landschappen. Blijkbaar afkomstig van prof. Kloeke.
42:62
dia's met taalkaarten. 3 dozen.
N.B. zie archiefnr. 46:4 "wat is dat voor dialect" voor overzicht van gefotografeerde kaarten
42:63
Fotomateriaal van Urk. 1 album.
42:64
4 fotoalbums uit de jaren 1930. 1 doos.
42:65
2 plakboeken met prentbriefkaarten.
N.B. uiteenlopende onderwerpen, kaarten van Nederlandse steden en dorpen, klederdracht. Datering: vroeg 20e eeuw.
42:66
Foto's en prentbriefkaarten opgeplakt op karton. 1 doos.
N.B. o.a. over visserij
42:67
Glasnegatieven. Z.j. 1 doos.
N.B.
- 2 glasnegatieven 14x18 cm van een Drentse kap en van een kap van één der Zuidhollandse eilanden.
- 17 glasnegatieven 9 x 13 cm van Urk.
42:68
Glasnegatieven en glasdia's. Z.j. 1 doos.
- 12 glasdia's van taalkaarten. Gekleurd. 8x8 cm.
- 1 verkeerd ontwikkeld glasnegatief 9 x 13 cm van een taalkaart (bijgevoegde brief uit 1947 heeft hierop geen betrekking)
- 16 glasnegatieven 9 x 13 van taalkaarten.
42:69
Glasdia's, foto en cliché.
N.B.
- Glasdia's van taalkaarten. Z/w, ingekleurd. 9 x 9 cm. 13 stuks.
- Foto 3 vrouwen
- Cliché van afbeelding dialectenbureau. Codes op verpakking: A 1230 en A 0681
42:70
Glasdia's en rasterclichés. Z.j. 2 dozen.
N.B. projectieplaatjes op glas 8 x 8 cm, afb. met broden.
Rasterclichés van dialectencommissie 1962, 1964 (afgedrukt in 'Mededelingen van de Centrale Commissie); diverse rasterclichés.
Niet aangetroffen 15-01-2014: J. van Ginneken, Projectieplaatjes van een aantal kaarten (Onze Taaltuin).
42:71
Afbeeldingen: briefkaarten, kalenderpagina's, fotokopieën van foto's, tekeningen.
N.B. ontsloten in database EVB100000
42:72
Foto's van personen in klederdracht (J. Lange), 1930-1965 en z.j.
>>> collectie 428
42:73
Diverse afbeeldingen.
N.B.
- Hoe laat was het. - Affiche voor een tentoonstelling over het Nederlandse uurwerk, 1965.
- Twee tentoonstellingen : religieze kunst in particulier bezit, Christelijke kunst in huis. - Affiche Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch, 1941
- Ten koninklijken stiel. - Drentse Koppermaandagprent, 1951
- Nieuw ende vermakelijck uijleberd. - IVIO, omstr. 1945
- De ridders van de vrijheid van de geest. - Drentse Koppermaandagprent, 1952
- Centsprenten van vroeger. - Knipsel uit Algemeen Handelsblad van 12 juni 1937
42:74
Negatieven en contactafdrukken.
N.B. Waarschijnlijk een grote overlap met de fotocollectie 42:50.
42:75
Tekening van een pikhaak. 1968. 1 doos.
N.B. Tekening gemaakt door F.A. Akkermans te Oud Gastel; opgestuurd als bijlage van Volkskunde vragenlijst nr. 34.
42:76
Foto van de deelnemers aan het 'Third international congress of phonetic sciences', Ghent, July 18th-22nd, 1938.
N.B. Ingelijste foto 106 x 25 cm. Jac. van Ginneken is een van de deelnemers. Waarschijnlijk afkomstig van B.J. Melcher, in die tijd medewerker dialectologie aan het instituut.
42:77
Ingelijste foto's van het Meertens Instituut.
N.B. Betreft afdrukken van foto's door Cor Mooij, 1998.
1. Afdrukken van 42:50/777.194, -195 en -198.
2. Afdrukken van 42:50/777.203 en -213 (?) en -200.
42:78
Foto's van klederdracht op Walcheren (Zeeland) en van kanovakanties in Nederland. 1940-1944. 1 fotoboek in map.
42:79
Ingelijste foto's. 1932
N.B. Vermoedelijk afkomstig van P.J. Meertens.
Bevat:
- Groepsfoto van de ontvangst door het Amsterdamse gemeentebestuur tijdens het Internationaal phonetisch congres, juli 1932, Amsterdam (met voorzitter Jac. van Ginneken)
- Philologencongres Groningen, 1935
- Portret van Karl Jaberg, 1949
- Portret van Jos Schrijnen
- Portret van Antoni Griera (1958?]
42:80
Communieprent of -oorkonde. 1842. 1 envelop.
N.B. Op naam van Catharina Kampen te Dordrecht.