Archieven & collecties

506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000

inhoud: Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in een vierdelig lexicon in kaart gebracht.
De documentatie bevat in hoofdzaak de in het vierdelige lexicon opgenomen bedevaartplaatsen. Hiernaast omvat deze collectie ook een aantal afgevallen plaatsen die niet in het lexicon zijn opgenomen (na nader onderzoek is gebleken dat het in deze gevallen niet ging om een daadwerkelijke bedevaartplaats), evenals een aantal buitenlandse bedevaartplaatsen.

De collectie bevat 1280 dossiers (+ addenda) met o.a. foto's, negatieven, kopieŽn, dia's, videobanden, cassettebandjes, diskettes, DVD's, CD's, boeken, correspondentie, bid- en devotieprentjes, ansichtkaarten, tijdschriften, brochures, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten (van het vierdelig lexicon). Daarnaast ook devotionalia zoals rozenkransen, tegeltjes en heilig bevonden zand, zalf en olie.
Het materiaal dateert van 1722-2014.

De collectie bestaat uit:
ē Nederlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1-685)
ē Addenda (inv.nr. 686)
ē Nederlandse afgevallen bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv. nr. 687-1212)
ē Addenda (inv.nr. 1213)
ē Buitenlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1214-1269)
ē Overige buitenlandse bedevaartplaatsen op werelddeel (inv.nr. 1270-1283)
ē Reisinformatie buitenland (inv.nr. 1284)

Het archief van BiN is opgenomen onder archiefnr. 171.

Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

resultaat: database.

Bedevaartplaatsen in Nederland / samenst. en red.: Peter Jan Margry en Charles Caspers ; [redactieraad: P.G.J. Post ... et al. ; met red. medew. van M. Wingens]. - Amsterdam [etc.] : P.J. Meertens-Instituut [etc.], 1997- 2004 - 4 dl. : ill. ; 26 cm
Deel 1: Noord- en Midden-Nederland. - 1997. - 886 p.
Deel 3: Provincie Limburg. - 2000. - 1200 p
Deel 2: Provincie Noord-Brabant - 1998. - 886 p
Deel 4: Addenda, index, bijlagen. - 2004. - 384 p. : ill.

Peter Jan Margry en Paul Post, Het project Bedevaartplaatsen in Nederland: een plaatsbepaling in: Volkskundig Bulletin, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap
jrg. 20 nr. 1, 1994, p. 19-59.

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 1284 | alle treffers

  

terug

506:1
Aardenburg - Onze Lieve Vrouw met de Inktpot.
Foto's, afbeeldingen, negatieven, ansichtkaart, bidprentje, brochures, vragenlijst, knipsels, typoscripten, correspondentie, kopieŽn, aantekeningen en geografische kaart. 1722-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van 'Oudheden en gestichten van Zeeland', Eerste deel. Door Christiaan Vermey, 1722 p. 240-249.
- Kopie van 'Mariaverering in Zeeland', door L. van Wallenburg. Uit Hoeksteen, 1974.
- Kopie van 'De Lieve Vrouwtjes van Zeeland', door A.M.J. Schutijser, 1988 p. 8-19.
- KopieŽn uit Sancta Maria. Jaargang 1 (1923-1924) p. 268-325. Jaargang 13 (1936) p. 51,52, 67, 349, 381, 382, 388, 389, 403-405. Jaargang 14 (1937) p. 93-134.
506:2
Aarle - H. Anna.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, vragenlijsten, typoscript en aantekeningen. 1977-1997 en z.j. 1 map.
506:3
Aarle-Rixtel - O.L. Vrouw in 't Zand.
Foto's, afbeeldingen, negatieven, knipsels, ansichtkaarten, boekjes, vragenlijsten, kopieŽn en typoscripten. 1673-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van fragmenten uit 'Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant' door P.J. Margry, z.j.
- 'Hoe het Aarlese Marialied Ontstond' door M.J.C. Verberne, 1992.
- 'De kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel' door M.J.C. Verberne, 1992.
- Programmaboekje 'O.L. Vr. Zetel Der Wijsheid' in de Genadekapel te Aarle-Rixtel, z.j.
- Boekje 'De geschiedenis over de Oorsprong van O.L. Vrouw in 't Zand of Maria, Stoel der Wijsheid te Aarle-Rixtel'. z.j.
506:4
Abbenbroek - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, afbeeldingen, geografische kaart, correspondentie, kopieŽn, typoscript en vragenlijst. 1969-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie uit 1996

Bevat afbeeldingen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:5
Achtmaal - H. Cornelius.
KopieŽn, vragenlijsten en typoscript. 1918-1993 en z.j. 1 map.
506:6
Aduard - H. Bernardus en/of O.L. Vrouw.
Knipsels, foto's, geografische kaarten, kopieŽn, correspondentie en typoscript.1988-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1988 en 1997

Bevat een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:7
Aduard - Richardus de Busto.
Foto, kopieŽn, 3D tekening, correspondentie en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:8
Afferden - O.L. Vrouw, Moeder van Smarten.
Afbeelding, kopieŽn, ansichtkaart, geografische kaart, correspondentie, brochures, vragenlijsten, voorblad tijdschrift, fietsroute en typoscript. 1895-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van 'Het Limburgsch Afferden en zijn Kruiskapelletje', in: Almanak voor Nederlandsche katholieken (1895). Door M.J. Janssen, p. 168-222.
- Voorblad tijdschrift 'De Sleutel', 1995 jaargang 23 nr. 6.
- Correspondentie 1998
- Brochure 'De kerk en de kapel van Afferden (L.)', door het kerkbestuur van Afferden, 1996
- Brochure 'Kennismaking met onze monumenten' door Comitť Open Monumentendag, 1998
506:9
Alem - H. Odrada.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, vragenlijst, aantekeningen en geografische kaart. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-2009
- Tijdschrift 'De Brabantse Leeuw', jaargang 55 nr. 3, 2006
506:10
Alem - H. Hubertus.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:11
Alkmaar - Heilig Bloed.
Bidprentjes, foto's, afbeeldingen, vragenlijst, boek, knipsel, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en aantekeningen. 1918-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Alcmaria Eucharistica' door Dr. F. Willibrord en O.F.M. Lampen, 1929
- Boekje 'Het H. Miraculeus Bloed van Alkmaar' door E.H. Rijkenberg, 1918

Bevat foto's, kopieŽn, bidprentjes, correspondentie, een knipsel en een boekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:12
Alphen - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, correspondentie en typoscripten. 1934-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2006
506:13
Alphen - H. Ontcommer.
KopieŽn en typoscripten. 1911-1996 en z.j. 1 map.
506:14
Alphen - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, knipsels, vragenlijst, geografische kaarten en typoscripten. 1907-2012 en z.j. 1 map.
506:15
Altforst - H. Donatus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, vragenlijst geografische kaart, boekje, medailles, aantekeningen en typoscripten. 1838-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Het leven van den H. Donatus'
- Medailles van de Donatusbroederschap (rond en ovaal)

506:16
Alweert - H. Antonius Abt.
Knipsel, kopieŽn en correspondentie. 1926-2000. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:17
Amby - H. Walburga.
Vragenlijsten, correspondentie, kopieŽn en aantekeningen. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:18
Amerongen - H. Cunera.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, aantekenigen, correspondentie en typoscripten. 1969-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:19
Amersfoort - Heilig Sacrament.
Afbeeldingen, kopieŽn, knipsels, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1957-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:20
Amersfoort - O.L. Vrouw van Amersfoort.
Foto's, afbeeldingen, knipsels, kopieŽn, medailles, bidprentjes, ansichtkaarten, programmablad, brochures, tijdschrift, plattegrond, geografische kaart, pelgrimstekens (replicas), informatiebladen, bedevaartboekjes, doctoraalscriptie, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1934-1997 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984-1985 en 1994-1997
- Informatiebladen 'De pelgrim van Amersfoort. Jaargang 1 nrs. 1 t/m 6, jaargang 2 nrs. 1 t/m 3
- Tijdschrift Kroniek, themanummer 'Maria van Amersfoort'. Jaargang 13 (2011) nr. 2
- 'Mirakelboeck' :'Onser Liever Vrouwen t' Amersfoert', uitgegeven door Het Onze Lieve Vrouwe Gilde, z.j.
- Doctoraalscriptie ' Bedevaart en Kerkeraad' door Ottie Thiers, 1993

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:21
Ammerzoden - H. Quirinus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, correspondentie en aantekeningen. 1955-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:22
Amsterdam - Joannes Philippus Roothaan.
Foto's, kopieŽn, boeken, brochures, aantekeningen, correspondentie, ansichtkaarten, bidprentjes, afbeeldingen, vragenlijst en typoscript. 1937-2008 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2008
- Boek '100 jaar de Nieuwe Krijtberg', 1983
- Boek 'Een man als een toegedekt vuur Jan Philip Roothaan' door Dr. P.F.M. Fontaine, 1986
- Boek 'Pater Roothaan in zijn tijd' door Dr. J. van Heugten S.J., 1952
- Boek 'Le serviteur de dieu PŤre Jean-Philippe Roothaan gťnťral de la compagnie de Jťsus' door Soc. Tip. A. Macioce en Pisani, 1937

Bevat bidprentjes, knipsels, een afbeelding en brochures afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266).
506:23
Amsterdam - Heilig Sacrement.
Knipsels, foto's, kopieŽn, informatieboekje, bedevaartboekje, boeken, tijdschriften, bedevaartprentjes, correspondentie, CD-ROM, ansichtkaarten, vulpen, afbeelding, aantekeningen, brochures, lezing-tekst, vragenlijsten, programmaboekjes, medailles en aanplakbiljetten. 1931-2014 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1969, 1989-1990, 2001, 2003 en 2012
- Boekje 'Stilte in de stad; Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam', door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, 2014
- CD-ROM met geluidsfragment van een radio-uitzening van de RKK-radio op 15 april 2012
- Tekst van Lezing Lutherse kerk 15 maart 2006 bij jubileum 125 jaar Stille Omgang. 'Stille Omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit' door P.J. Margry
- Aanplakbiljet van het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Programmaboekje 'Zes eeuwen' door het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Boek 'De Heilige stede' door Dr. J.F.M. Sterck, 1939
- Boek 'Stille Omgang Herdenking' door L. van den Broeke, 1931
- Boekje 'Het Heilig Sacrement van Mirakel' door C. de Groot, z.j.
- Boekje 'De verering van het H. Mirakel van Amsterdam' door H.W.A. Joosten, 1955
- Tijdschrift 'Ons Amsterdam' jaargang 26 (1974) en 33 (1981)
- Boek 'Amsterdam Mirakelstad' door E. Verkerke en F. Lammers, 1959
- Aanplakbiljet 'Stille Omgang Jongerenprogramma', 2010
- 'Ons Lieve Heer Op Solder' nrs. 10 en 11 (1995)

Bevat jubellied, afbeeldingen, ansichtkaarten, programmaboekjes, een foto en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:24
Amsterdam - Vrouwe van alle Volkeren.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, bidprentjes, programmaboekjes, boeken, aanplakbiljet, geografische kaarten, aantekeningen, brochures, tijdschriften, ansichtkaarten en afbeelding. 1984-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998, 2005-2006 en 2008
- 'De Vrouwe van alle Volkeren' jaargang 4 nrs. 13 en 14 (2004) en jaargang 5 nrs. 15, 16, 17 en 18 (2005)
- Boek 'Maria; medeverlosseres middelares voorspreekster' door Mark I. Miravelle, 1993
- Brochure 'Uit de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren' door het secretariaat van de Vrouwe van alle Volkeren, 1984

Bevat knipsels, een afbeelding en bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:25
Amsterdam - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Foto's, brochures, kopieŽn, tijdschrift, ansichtkaarten, knipsel en aantekeningen. 1984-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken' nr. 18 (1984)
506:26
Appingedam - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:27
Arcen - H. Apollonia.
KopieŽn, boekje, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999
- Boekje 'Poesie in twee talen' door G. Stappers, 1995
506:28
Arnhem - H. Eusebius.
KopieŽn, correspondentie, ansichtkaart, boek en vragenlijsten. 1988-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Vier eeuwen Arnhems wel en wee weerspiegeld in zilver' door P.J. te Poel, 1988
506:29
Arnhem - H. Walburg.
KopieŽn, foto's, negatieven, ansichtkaarten, geografische kaart, boek, correspondentie, brochures, aantekeningen, vragenlijst en typoscript. 1988-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boek 'Vier eeuwen Arnhems wel en wee weerspiegeld in zilver' door P.J. te Poel, 1988
506:30
Asselt - H. Sacrement.
Een kopie. z.j. 1 map.
506:31
Assendelft - H. Odulphus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1997-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-2009
506:32
Baarlo - H. Odilia.
KopieŽn, foto's, correspondentie, programmaboekjes, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen, aanplakbiljetten en typoscript. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Aanplakbiljetten 1995
- Correspondentie 1997-1999
506:33
Baarsdorp - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, ansichtkaart, correspondentie, geografische kaart, nieuwsbrieven, knipsel, brochures, vragenlijsten en typoscript. 1960-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2009
506:34
Banholt - H. Gerlach van Houthem.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, bidprentje, knipsels, aantekeningen en typoscript. 1995-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 2004
506:35
Barger-Oosterveld - H. Gerardus Majella.
Knipsels, kopieŽn, foto's, boekje, correspondentie, geografische kaarten, boekjes, aantekeningen, vragenlijsten en typoscript. 1986-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Zusters in Drenthe' door W.M. Brada o.p., 1986
- Correspondentie 1997-1998
- Boekje 'Barger Oosterveld rond Sint Gerardus' door Dr. G. H. Kocks, 1993
506:36
Bavel - H. Brigida.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, vragenlijsten, bidprentje en typoscript 1997-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:37
Bedaf - H. Cunera.
Foto's, kopieŽn, knipsel, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1989-1993 en z.j. 1 map.
506:38
Bedum - H. Walfridus en H. Radfridus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, knipsel, aantekeningen en typoscript. 1997-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:39
Beegden - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, vragenlijsten, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondenite 1997
- 'AMC Magazine' oktober 1996
506:40
Beek - O.L. Vrouw van de Wonderdadige medaille.
Kopieen, foto, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:41
Beek - Kindje Jezus van Praag.
Bidprentje, medaille, correspondentie, boekje en typoscript. 1938-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
-Boekje ' Karmel Beek', 1938
- Correspondentie 1999
506:42
Beek - H. Lucia.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, negatieven, plaatsingslijst, parochieblad, tijdschrift, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1995-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- Parochieblad 'St. Martinus' jaargang 32 nr. 17 (1996)
- 'AMC Magazine', december 1996
506:43
Beers - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:44
Beesd - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, boek, correspondentie, knipsel, aantekeningen en typoscript. 1948-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'De parochie van Heilig kruisverheffing te Beesd' door Pastoor J.A. Vernooij, 1948
- Correspondentie 1997
506:45
Belfeld - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:46
Bemelen - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, boek, aantekeningen, geografische kaart en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondetie 1999
- Boek '150 jaar Parochie en Kerk' door H. Laurentius, z.j.
506:47
Berg aan de Maas - H. Gerlach van Houthem.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:48
Bergen - Heilig Bloed.
KopieŽn, geografische kaarten, boekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1949-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Korte beschrijving van het Mirakel van het H. Bloed van Bergen in NoordHolland' door het bestuur van de Stille Omgang, 1949
506:49
Bergen - H. Cosmas.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.

Bevat een afbeelding en fragment uit 'Artsen en Wereld' (z.j.) afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:50
Bergen op Zoom - O.L. Vrouw.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, programmaboekje, boekjes, aantekeningen en typoscripten. 1945-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boekje 'Teksten', z.j.
- Boekje 'Maria Ommegang Bergen op Zoom' door de Katholieke Actie, 1945
506:51
Bergeijk - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, afbeelding, correspondentie en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
506:52
Bergharen - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaarten, aantekeningen, maandbladen, geografische kaarten, boeken, programmaboekje, vragenlijsten en typoscripten. 1939-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2007
- Maandblad 'Hier en ginder' jaargang 17 nr. 7 (1976), jaargang 25 nr. 6 (1984)
- Boek 'Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods te Bergharen' door J.M. de Beer, 1938
- Boek 'Sint Annaparochie Bergharen' door J. van Gelder, 1993
506:53
Beringe - O.L. Vrouw van het H. Hart.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen, knipsel en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 1999
506:54
Berkel - H. Willibrord.
Foto's, fotoalbum, boekje, kopieŽn, factuur, aantekeningen en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Het interieur van de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot' door J. Smits, 1998
506:55
Berlicum - H. Cunera.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen, voorblad van parochieblad, vragenlijsten en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:56
Berlicum - O.L. Vrouw Turris Davidica.
Knipsel, kopieŽn, foto's, correspondentie, brochures, programmaboekje, boeken, bidprentjes, devotieprentjes, medailles, ansichtkaarten, geografische kaart, kadastrale kaarten, stukje stof, factuur, aantekeningen en typoscript. 1981-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984-1985
- Stukje 'aangestreken stof' met afbeelding van O.L. Vrouw Turris Davidica
- Boeken 'Turris Davidica', circa 1981, 1990, 1992, 1993
- Boekjes 'De H. Kruisweg oefening', 1982 en 1990
- Boek met afbeeldingen 'William Halewijn', z.j.
506:57
Bergschenhoek - H. Willibrord.
KopieŽn, foto's, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:58
Best - H. Odolphus.
Foto's, kopieŽn, vragenlijsten en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:59
Beugen - H. Cunera.
Foto's, negaviteven, kopieŽn, aantekeningen, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:60
Biervliet - Heilig Kruis.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:61
Biesland en Nunhem - H. Servaas.
Kopie. z.j. 1 map.
506:62
Biest-Houtakker - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, liedtekst, correspondentie en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:63
Biest-Houtakker - O.L. Vrouw, Zoete Moeder Gods.
Foto's, knipsels, kopieŽn, geografische kaarten en tyopscripten. 1983 en z.j. 1 map.
506:64
Bilthoven - Grietje Schouten.
KopieŽn, foto, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1996-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997 en 2004
- 'De wondere jaren van het Marker meisje Grietje Schouten (1915-1947)', z.j.
506:65
Binderen - O.L. Vrouw van Binderen.
KopieŽn, ansichtkaarten, correspondentie, boekje, knipsels, aanplakbiljet, geografische kaarten en vragenlijsten. 1946-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2005
- Boekje 'Noveem ter eere van O.L. Vrouw van Binderen' door F.N.J. Hendrikx, 1946
506:66
Binderen - Heilig Bloed.
Foto's en kopieŽn. z.j. 1 map.
506:67
Blerick - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, knipsels, aantekeningen en typoscript. 1994-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:68
Blitterswijck - H. Anna.
Foto's, kopieŽn, informatieboekje en typoscript. 1985 en z.j. 1 map.
506:69
Bocholtz - H. Cornelius.
Foto's en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:70
Boerdonk - H. Cornelius.
KopieŽn, vragenlijst, tijdschrift, geografische kaart en typoscript. 1986-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Erthepe' jaargang 4 nr. 3 (1986)
506:71
Bolsward - O.L. Vrouw van Zevenwouden.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaart, correspondentie, brochures, boek, knipsel, geografische kaart, bidprentje, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1976-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en z.j.
- Boek 'Bolsward zeven eeuwen minderbroeders' door H.A.M. Andela, 1976
506:72
Bokhoven - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, medaille, brochure, afbeelding, boek, correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1968-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1981
- Boek 'Sint-Cornelius in Bokhoven; 150 jaar bedevaart, 1839-1989' door PJ van der Heijden en dr. K van den Oord, 1989

Bevat een afbeelding uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:73
Borgharen - H. Cornelius.
Knipsel, fotoalbum, foto's, negatieven, kopieŽn, vragenlijst, informatieblad, informatieboekje, medialles, tegeltje, bidprentje, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1996-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1999 en 2008
- Informatieblad 'Haardergaank' jaarang 26 nr. 8 (1996)
506:74
Borgvliet - H. Gertrudis van Nijvel.
Foto's, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:75
Borkel - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, vragenlijst en typoscripten. 1989-1993 en z.j. 1 map.
506:76
Boschkapelle - HH. Martelaren van Gorcum.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, geografische kaart, boekje, bidprentje, aantekeningen en typoscripten. 1937-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Parochie Boschkapelle 1925-1995' door Pastoor G. Bongenaar, 1995
506:77
Boshoven - H. Oda.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1962 en z.j. 1 map.
506:78
Boshoven - H. Apollonia.
KopieŽn, knispels, correspondentie en aantekeningen. 1999-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:79
Boskant - H. Rita van Cascia.
KopieŽn, foto's, knipsel, devotieprentje, boekje, tijdschrift, vragenlijst en typoscript. 1958-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'De Heilige Rita van Cascia' door P. Ploumen S.J., 1958
- 'Bisdomblad' jaargang 74, week 17 (1996)

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaarten, devotieprentje en bedevaartboekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:80
Bosschenhoofd - H. Clemens Maria Hofbauer.
KopieŽn, foto, knipsels, bidprentjes, medaille, bedevaartboekjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1980-1999 en z.j. 1 map.

Bevat correspondentie, een knipsel, bidprentjes en devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:81
Boxmeer - Heilig Bloed.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, aanplakbiljetten, ansichtkaarten, bedevaartboekje, brochures, informatieboekje, afbeeldingen, geografische kaarten, cassettebandje, aantekeningen en typoscripten. 1995-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 2005, 2007 en z.j.
- Informatieboekje 'Karmelklooster Parochie- en Bedevaartskerk Boxmeer' z.j.
- Cassettebandje met opname over Bedevaart in Boxmeer, 1995
506:82
Boxmeer - H. Rochus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:83
Boxtel - Heilig Bloed.
KopieŽn, foto's, knipsels correspondentie, devotieprentje, inschrijvingsbewijsm geografische kaart, programmaboekje, vlaggetje op stok, vragenlijsten en typoscripten. 1988-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2009
506:84
Boxtel - H. Joris.
Kopie en typoscripten. z.j. 1 map.
506:85
Breda - H. Blasius.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:86
Breda - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:87
Breda - O.L. Vrouw, Onser Liever Vrouwen in de zonne.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:88
Breda - Christus.
KopieŽn, foto en typoscripten. z.j. 1 map.
506:89
Breda - O.L. Vrouw van de Ginnekenstraat.
KopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:90
Breda - O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:91
Breda - H. Antonius van Padua.
Kopie. z.j. 1 map.
506:92
Breda - O.L. Vrouw van Foy.
KopieŽn, informatieboekje (Duitstalig), correspondentie en typoscript. 1989-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:93
Breda - Sacrament van Niervaart.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, tentoonstellingwijzers, informatieboekje, tijdschrift, uitnodiging, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 2002 en 2012
- Tentoonstellingwijzer 'De Nassau's in de Grote Kerk van Breda' z.j.
- Tentoonstellingwijzer 'De Kanunniken in de Grote Kerk van Breda' z.j.
- 'Bisdomblad Breda' jaargang 8, nr. 9 (1994)


506:94
Breugel - H. Genoveva van Parijs.
Negatieven, kopieŽn, correspondentie, informatieboekje, parochieblad en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Parochieblad 'St. Genoveva Breugel' jaargang 27 nr.6 (1998)
506:95
Brielle - HH. Martelaren van Gorcum.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, devotieprentje, brochures, ansichtkaarten, pelgrimsboekjes, programmaboekje, boek, stripboek, inventaris, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993-2012 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997 en 2007
- Inventaris van 'het archief van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (17e eeuw) 1865-1983' door Drs. C.N.W.M. Glaudemans en M.S. Zoetemeyer-Pronk
- Boek 'De Martelaren van Gorcum; voorbeelden van trouw' door C.J. van Blijswijk, z.j.
- Stripboek 'De tijdelijke dood' door G. de Sutter, 2007

Bevat boekjes, foto's, ansichtkaarten, knipsels en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:96
Brouwhuis - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, knipsel, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map
506:97
Broeksittard - H. Brigida.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:98
Brunssum - H. Bridiga.
Foto's, geografische kaart en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:99
Brunssum - O.L. Vrouw van Fatima.
Knipsels, kopieŽn, foto's, correspondentie, videoband, verslaglegging van gesprek, medailles, brochure, boekje, rozenkrans, gebeden, geografische kaarten en aantekeningen. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1999
- Verslaglegging van gesprek met P.J. Margry over de devotie in Brunssum, w.s. door J. van der Kris, z.j.
- Boekje 'De Bron van het Geluk; de vijftien gebeden', z.j.
- Videoband met 'De wenende Madonna van Brunssum - Hier & Nu', 1995
506:100
Buggenum - H. Aldegundis.
Knipsels, kopieŽn, foto's, devotieprentjes en aantekeningen. 1999-2000 en z.j. 1 map.