Archieven & collecties

505 Collectie Sint-Maartensliedjes uit Zaandam, 1964

inhoud: Jan van der Vegt, leraar Nederlands aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam, liet zijn leerlingen in november en december 1964 hun repertoire aan Sint-Maartensliedjes opschrijven, 'niet in keurig gefatsoeneerd Nederlands, maar precies zoals ze ze gezongen hadden.'

resultaat: Sint-Maarten, liedjes, Zaandam

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

505:1
Handgeschreven vellen met Sint-Maartensliedjes. 1964. 106 stuks.
N.B. Met kopie van schenkingsbrief.