Archieven & collecties

498 Archief Radio Volkskundig Bureau, 1964-1985

inhoud: Het Radio Volkskundig Bureau (RVB) werd in 1965 opgericht om de relatie tussen de KNAW en de Nederlandse Radio Unie (NRU, later opgegaan in NOS) gestalte te geven. Het RVB werd aanvankelijk beheerd door A. Kaarsgaren, vanaf de jaren '70 door Henk Kuijer. Taken van het bureau: collectionering, informatie en documentatie over vooral Nederlandse volksmuziek.
Een belangrijke adviseur van het RVB was Ate Doornbosch. Hij verzorgde het radioprogramma 'Onder de groene linde' (onder auspicien van het RVB) en trad in 1966 ook in dienst van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde (later Meertens Instituut).
Het Radio Volkskundig Bureau werd in 1976 ondergebracht bij de muziekbibliotheek van de NOS. In 2013 is deze bibliotheek gesloten en is dit archief geschonken aan het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
• stukken betreffende de interne organisatie van het Radio Volkskundig Bureau (inv.nr. 1-7);
o correspondentie (inv.nr. 8);
o knipsels en documentatie (inv.nr. 9-15);
• stukken betreffende veldwerk (inv.nr. 16-17);
• liederen (inv.nr. 18-20);
• stukken betreffende diverse radioprogramma's (inv.nr. 21-27);
• materiaal ter voorbereiding van de publicaties 'Onder de groene linde' (inv.nr. 28-29);
• liedschriften, liedbladen en liedboekjes (inv.nr. 30-49);
• geluidsbanden en beeldmateriaal (inv.nr. 50-51).

Zie ook archief 378 'Onder de groene linde' en archief 384 (liedblaadjes van het RVB).

Openbaar.

50 inventarisnummer(s)

  

terug

498:1
Stukken betreffende de voorgeschiedenis, de oprichting, de taakstelling, de overgang van VARA naar NRU, en het beleidsplan van het RVB. 1964-1980. 1 map.
N.B. Hierbij: stempel.
498:2
Verslagen van vergaderingen. 1979-1985. 1 map.
N.B. Redactieraad publicaties volksliederen 1982-1984; Commissie RVB 1979-1981; Samenwerkingsverband Do-re-mi 1979-1985.
498:3
Stukken betreffende de totstandkoming van een Catalogus RVB. 1971-1973. 1 omslag.
N.B. Hierbij 2 catalogi (1973 en 1980).
498:4
Stukken betreffende een diavoorstelling over het veldwerk van Ate Doornbosch. 1973. 1 omslag.
N.B. Met contactafdrukken.
498:5
Dia's. 77 stuks.
N.B. Afkomstig uit caroussel (zie 498:4)
498:6
Stukken betreffende internationale contacten en conferenties. 1974-1983 . 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m.:
- Programma en verslag van de Conferentie van de Radio/TV en Sound/Film archives committee of th I.F.M.C., Hilversum, 1974
- Documenten betreffende opheffing van I.F.M.C./I.C.T.M., 1978-1983
- Inventory of folk music: ingevulde vragenlijsten m.b.t. de stand van zaken van volksmuziek en preservatie daarvan in diverse Europese landen
498:7
Stukken betreffende internationale contacten en conferenties. 1974-1983 . 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m. een voorstel van Ate Doornbosch over internationale co-producties, radioscripts en correspondentie.
498:8
Correspondentie n.a.v. radio-uitzendingen >>> opgenomen in Archief 410, Handschriftenarchief "Onder de Groene Linde", inv. nrs. 4557-4644.
498:9
Documentatie. 1974-1985. 1 map.
N.B. Bevat:
- Stukken betreffende de video-documentaire 'Streeksgewijs' over muziek- en danstraditie in Wijdenes. 1985. + video
- Stukken betreffende het Internationaal Halewijn-symposium, 1985.
- Werkstuk 'De Nederlandse volksmuziek' door Ruud Lammertink. 1980.
- Brochure 'Playground songs' / Harrie Franken, 1983
- Correspondentie en aantekeningen betreffende geluidsopnamen van de 'Boerenbruiloft' tijdens het carnaval te Venlo, 1974.
498:10
Knipsels. 1973-1987. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Knipsels betreffende Doornbosch en RVB uit kranten en tijdschriften, 1973-1987.
- Grammofoonplaat 'Witteveen presenteert: 'De Boakelse boerin' en 'Het Snijerke' gezongen door een 84-jarige' (single 45 toeren). [1963]
498:11
Diverse toespraken en presentatieteksten. 1976-1978 en z.j. 1 omslag.
498:12
Foto's en dia's. 1978 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat opnames van:
- Kinderspelen. 1978.
- Ensemble Ut Muziek
- Tijs Boer (1898-1981), omroeper op Terschelling
- Accordeonmuzikanten
- Vlaamse volksmuziekgroep 't Kliekske
- Terschelling: Brandaris; Opperid (optocht per huifkar)
- congresfoto's.
- 54 dia's van Ate Doornbosch, veldwerk, 't Kliekske (ongebruikt voor 498:5)
498:13
Documentatie, knipsels en correspondentie betreffende Nederlandse folkmuziek. 1973-1981. 1e van 3 mappen.
N.B. O.m. over Fungus en 't Kliekske. Met vinyl single van Fungus: Farewell to Tarwathie (1973)
498:14
Documentatie, knipsels en correspondentie betreffende Nederlandse folkmuziek. 1973-1981. 2e van 3 mappen.
N.B. Diverse zangers en groepen. Met vinyl EP van Tail Toddle (1974
498:15
Documentatie, knipsels en correspondentie betreffende Nederlandse folkmuziek. 1973-1981. 3e van 3 mappen.
N.B. Folkscene-bijeenkomsten
498:16
Logboeken en gespreksverslagen veldwerk t.b.v. geluidsopnames. 1967-1971. 1e van 2 mappen.
498:17
Logboeken en gespreksverslagen veldwerk t.b.v. geluidsopnames. 1967-1971. 2e van 2 mappen.
498:18
Typoscripten van liedteksten. Z.j. 1 map.
498:19
Typoscripten en handschriften met thematische indeling van liederen. 1962 en z.j. 1 map.
N.B. Thema's o.a.: steden, provincies, strandleven, Nederland,winter.
498:20
Computerprints met systematisch indeling van liederen. Z.j. 1 map.
N.B. Met beginregel en samenvatting van liedinhoud. Met aantekeningen.
498:21
Stukken betreffende radioprogramma 'Wind in de zeilen'. 1963. 1 omslag.
N.B. Met scripts van uitzendingen, correspondentie, aantekeningen, knipsels en liedteksten van zeemansliederen.
498:22
Scripts van radioprogramma 'Volksmuziek'. 1967. 1 omslag.
498:23
Scripts van radioprogramma 'Onder de groene linde'. 1967-1968. 1 map.
498:24
Scripts van radioprogramma 'Onder de groene linde'. 1969-1970. 1 map.
498:25
Scripts van radioprogramma 'Onder de groene linde'. 1971-1972. 1 map.
498:26
Scripts van radioprogramma 'Onder de groene linde'. 1973-1975. 1 map.
498:27
Scripts van radioprogramma 'Onder de groene linde'. 1976. 1 map.
498:28
Manuscript ter voorbereiding van boekuitgave 'Onder de groene linde'. 1984 en z.j. 1e van 2 mappen.
498:29
Manuscript ter voorbereiding van boekuitgave 'Onder de groene linde'. 1984 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Met voorpublicatie 'Daar ging een heer dikwijls van huis'.
498:30
Typoscripten van Sint Nicolaasliedjes en twee liedbundels. 1929-ca. 1960. 1 envelop.
N.B. afkomstig van J. Schelvis te Tricht.
Bevat: - Liederenbundel voor den cursus 1927-1929 / Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang - Een winterdag [liedbundel met chevénotatie)
498:31
Liedschrift. ca. 1890. 1 envelop.
N.B. Schrift van Jan Overtoom, geschonken door M. Dekker te Den Haag.
498:32
Kopie van liedschrift. Z.j. 1 envelop.
N.B. Schrift van Gerardus Hendricus van den Berg (*1895), geschonken door P.C. Hubers te Woerden.
498:33
Liedschriftje en liedbundel. Z.j. 1 envelop.
N.B. Geschonken door E. Croonen-Gaarlandt te Amersfoort.
Bevat: [Voorjaarsbloemen : een bundeltje van 12 kinderliedjes : met piano-begeleiding : op. 1] / door Catharina van Rennes, [190?]
(zonder band).
498:34
Liedschrift. Z.j. 1 schrift.
N.B. Schrift van C.H. Bresjer te Rotterdam.
498:35
Liedschrift. Z.j. 1 schrift.
N.B. Schrift van A. Rietdijk te Rockanje.
498:36
Liedschrift, liedblaadjes en 2 liedbundeltjes. 1870 en z.j. 1 envelop.
N.B. Schrift van M. Heysteeg-Zonneveld te Uitgeest.
Liedblaadjes (soms samengebonden): - De zeeramp van de 'Berlin' - Op het kerkhof - Hoe kan een mensch toch zo mesjogge zijn - Twee aardige menschen - Nieuw lied van den heldendood van elf officieren - Laura voor de tralien - U bemin ik alleen - Proletarierslied - Als de blad'ren in 't prieël zacht ruischen - Nieuw lied van de lustige varensgezel - Als in 't blad de blad'ren vallen - Nieuw kersmislied - Het gekruiste kind - Dreyfus of het recht van Frankrijk ook de vernietiging van het prozes Zola - Twee aardige menschen - Leve de stafmuziek! - Zonder werk - Ringelrijen uit de dollarprinses - Vliegmachine - De klassiaan - Minnelied aan de schone Roza - Het verlaten meisje - Een bloempje op de heide - Als in 't park de bladeren vallen - De orgelman - Het bloempje op den heide - Zij bemint mij niet - Draad'loos telegrafeeren - Het bleekersmeisje - Een nieuw lied - De klagende jongeman of de geknakte bloem - Het vrolijke jagertje - Mina bij het graf van Ferdinand - Alles bedelt - De wacht aan den Rhijn - Een nieuw lied van o vader! Komt te huis - De magt van het goud - Het vogeltje in de kooi - Lied van den visscher - Bloemenmeisje - Afscheid van ene jongman - Een nieuw lied van het lieve Roosje - Een nieuw lied van een student die soldaat is geworden - De vogelvanger - Krelis en Betje - Lied van een jongeling van 18 jaar - Tien kleine negertjes - Dapperheid der boeren - 's Nachts na het bal - De laatste vaderkus - De Transvaalsche heldenmoed - Bij het ouderen graf - Bliksemtrein - Droombeelden van een Transvaalsche boer - Het bloempje op de heide - De lustige varensgezel - De twee arme weeskinderen - Val van Port-Arthur - Net als kleine kinderen - Offers der zee - Scheiden doet leiden - Kermislied 1896 - Nieuw lied van ik zou je danken - Alida Schnadobbeldowkidij - Onder de paraplu - Leve arbitrage! of Engeland laat de boeren maar met ruste - De Afrikaansche slaaf - Een jonge man van buiten - In ons dorpje - Treurige gevolgen van de vreeselijke mist - Ridder Rudolph of het verleide boerenmeisje Emma Norma - De dobbelaar - Het bekroonde populaire volkslied - Nieuw overwinningslied - De,lombokridders - De jager en zijn meisje - Ik neem het op en leg het neer - De greenwichtijd - Ik gedenk steeds aan haar - Decie Bell, de twee-persoons-fiets - De jager en de herderin - De arme vrouw - De klahende desserteur - Edelweis - Tien kleine negertjes - Wielrijders-lied - Comieke voordracht van het zolderkamertje - Het schreijende meisje - Lindeman, Lindeman - De verlate vrouw - De ramp van Amsterdam - Pruisische boer - Een koddig reisje - Het bekroonde populaire volkslied - Gebr. Hoogerhuizen - Heldenmoed van 10 Transvaalsche vrouwen - Hoek la zee - Nieuw lied van een Vlaamsch meisje met een Franschman - De bloem des bals - Het Zaandamsche boertje - Nieuw lied van den jonge speelman - Minnelied of het meisje in het klooster - Nieuw overwinningslied.
Liedbundels:
- [Mijn Nederland]. - zonder titelblad, z.j.
- [De nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer, inhoudende vele oude en nieuwe liederen](losse bladen), 1870.
498:37
Gedrukte liedjes. 1905. 1 envelop.
N.B. Enkele losse blaadjes uit: Frysk lieteboekje for eltsenien. - 3e útj., 1905.
Met aanbiedingsbrief van A. v.d. Veer te Den Haag.
498:38
Liedschrift. Z.j. 1 schrift.
N.B. Schrift van Mevr. Boogaard-Heegstra te Weesp.
498:39
Liedschrift. [1959]. 1 schrift.
N.B. Schrift van Mevr. J. Koops-Venema te Loon.
498:40
Liedschrift. Z.j. 1 schrift.
498:41
Liedschrift. Z.j. 1 schrift.
498:42
Handgeschreven liedblaadjes en liedschriften. Z.j. 1 envelop.
498:43
Liedbundels, liedbladen en handgeschreven liedblaadjes. Z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat o.m.:
- bundels van de Volkszangdagen 1924, 1927 (3x), 1928, 1929;
- programma's van Volkszangavonden (afd. Gorinchem)1, 3, 7-9, 11
- Tekstboek van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang, [1926]. - 122 p.
- Liedbladen: Ouderwetsche liederen - Leve de fopperij (2x) - Kermis-courant 1926 - Repertoire van het Amsterdamsche trio - Liederen-courant - Programma van openbare herdenkingssamenkomst, 1930 - Liederen t.g.v. de feestelijke intocht en de eerste plechtige H. mis van J. Baas - Ik zoek een meisje - Nieuw vrolijk bruiloftslied - Stormlied - Kun je nog zingen, zing dan mee (reclamefolder).
Geschonken door A.L. Thierens te Garderen en G. Alink-Hortensius.
498:44
2 liedschriften. Z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat ook enkele voordrachten.
498:45
Handschriften en typoscripten met liedteksten, liedbundels en liedbladen. 1959. 1 map.
N.B. Verzameld i.h.k.v. 'ontspanningswerk voor bejaarden' door Stichting Opbouw Drenthe. Afkomstig uit archief C.M. (Clara) Nortier. Met correspondentie.
Bevat o.m:
- Uit de oude doos : een serie liedjes uit vroeger tijden. - Winschoten : Festa, z.j.
- Drents lietiesboekien : wat zingerij veur ons volk in en boeten Drenthe / J. Naarding. - Assen : Van Gorcum, 1949
- Liedblaadjes: Mijn Drenthe - Heilwens voor het groene bruidspaar - Wat wij wensen op de groene bruiloft - Vijf jaren addergebroed / P. de Cock.
498:46
Liedbladen en enkele voordrachten. 1891 en z.j. 1 envelop.
N.B. Liedbladen:
- Hulde aan de varkensslachterij ter gelegenheid der 25-jarige echtvereeniging van den heer Andries Keet en mejuffrouw Apolonia Maria Eijgenhuis, [1891]
- Welkomstlied (3x)
- Welkomstlied (nr. 107; 3x)
- Hei, 't was in de mei (nr. 1; 3x)
- Aan de bruid (nr. 3; 3x)
- Wij gaan nog niet van hier (nr. 140; 3x)
- Huwelijksdoofpotje (3x)
- Bruiloftslied : ons pakje (nr. 15; 3x)
- Afscheidsgroet (nr. 89; 3x)
- Alleen is maar alleen (nr. 105; 3x)
- Het huwelijksbootje (3x)
- Extra tijding op de groene bruiloft (3x)
- Aan den feestwijn (nr. 17; 3x)
- Zoo is het (nr. 31; 3x)
- Potpourri (nr. 19; 3x)
- Maskerlied (3x)
- Afscheidslied (nr. 42; 3x)
- Als je trouwen gaat dan moet je huilen / De liefde / Als ik droomend door het venster staar / De macht van het kind
- Merck toch hoe sterck
- Merkwaardige geschiedenis van een driemastschip
- Onder de parapluie
- Kerstfeestviering 1910 : Kerstnacht / In God geborgen / Het klokje van Innisfare
- Het fiere schooiershart
- Een nieuw lied van een jonge heer en een boerenmeisje / De verleide minnares bij de wieg van haar slapend kindje / Het beklag van eenen jongman en zijne beminde / Oranje marsch / Nieuw lied van den zeeman / De watergeuzen
- Valsche munters / De schoone zomermorgen
- Nieuw kermislied van het afscheid der Huzaren / Op de bergen / De bezembindster / De liefelijke meid van hierover
- De Haagsche bruid en bruidegom, of het boeltje moet gedeeld worden / De bedrogen huisheer / Bij het geld en de vrouwen, daar kan men zich goed bij houwen
- Nieuw kermislied voor 1894 / Dikke dame / Moederliefde voor haar kinderen of de arme vrouw / Dirk de leugenaar
- Nieuw lied of het verboden trouwen / Appollonia / Afscheidslied
- De inneming van Sebastopol of de klagten van een geblesseerde Engelsche onderofficier / Een nieuw lied van Salomo Levie in de Krim / Het treurlied van Rosa op het graf van Ferdinand / De dappere Hollandsche legermeid uitgetrokken naar de Krim
- Een nieuw lied van Bertina en den zoon van een baron / De treurende minnaar / De eerste kus
- Zeemanslied / Het kaartenspel / Neerlands vlag / Het gestolen kind of de wedergevonden ouders
- De vrolijke Dortenaar / Klagt van een deserteur / De bedrogen bruidegom / Kermislied / Tegenzang op den baron
- Verschrikkelijke moord gepleegd te 's-Gravenhage / Jan met zijn zes wijven / De orgelman / Het jonge soldaatje / De jager en de herderin
- Het visschertje / Naar de kermis! Nieuw plaisant kermisliedje / De twee vrienden / Een nieuw lied van een Vlaamsch meisje met een Franschman
- Een nieuw lied / Het zeemanslied / Nieuw kermislied van de verliefde danseres en de vrolijke linnenkoopman / Karel en Rosa
- Nieuw lied van een vrolijken scharenslijper / Nieuw zeemanslied / Batterij opslaan / Als mijn moeder eens kon weten, hoe ' t mij in den vreemde gaat / De klagende moeder
- Op het kerkhof / Nieuw lied van de Bredasche botermeid / De ondergang van Napoleon / De zwaluw
- Herdenking bij het graf van mijnen geliefden Damon / Nieuwlied / Nieuw geestelijk lied / Morgen-lied
- Pruisische boer / De ramp van Amsterdam / De bedrogen boerin
- Hollands kind
- De molen aan den vliet
- Het paardendek / 's Lands avondmaal
- De lotgevallen van Moze Levie Zadok in de Krim / Nieuw treurlied of de ongelukkige gevolgen van de watersnood / Nieuw lied van een krijgsgevangen Fransch officier
- Het Vigelantje : De slepersdochter met de knecht of het toertjerijden zonder paard / Wreede moord van een jongman aan zijne beminde / De zegepraal der liefde
- De Baya : Chinees lied
- De Indiaansche liefdeszang (uit de operette Rose Marie) / Jongens daar ga je! / Dan gaat het zoo / De kleine man
- Mammie waar ben je? / Hawaiïn-lied / Levenslang / Opoe danst de charleston
- Blind geschoten!
- Visschersbede
- Ach vader, niet meer! en het dochtertje van den tapper
- Zij die niet slapen / Dat is het verschil
- In het bosch
- O Madelein
- Billie Ritchie is niet van de blauwe knoop
- Een nieuw lied of de wonderbare redding van een pasgeboren kind uit de klaauwen van een uitgehongerde wolf / Verhaal van een gruwelijken moord
- Vreeselijk verhaal van den dertienvoudigen moord / Nieuw lied van de afgrijselijke moord gepleegd onder de gemeente Raalte vij Heino
- Hoek La Zee / De bloemenverkoopster / Het schoone vroolijke Geldersche bloemenmeisje / Treurlied van een jongeling
- Jufvrouw pas op je hondje / Nieuw kermislied van een danslustige / De lustige metselaarsgezel / Krelis en Betje
- Bruid en bruigom! Ja wij zingen, u ter eer een draaiend lied (3x)
- Kom mijn schat, we nemen er nog een / Als je vrouw in den steek laat / Schuld / Het ouwe nest
- Kerstlied
- Rio nights / Als je vrouw je in den steek laat
- Houw en trouw / 't Boerinnetje
- Feestlied
Marie vrijt met een huzaar / Harmonika Jim / Loop nooit je moeders deur voorbij! / Schat, geef je ooit je hartje weg (geef het dan aan mij)
- Achturen-marsch / Samenspraak over den 8-urendag
Voordrachten:
- Een huwbare dochter (kamerstukje) / door Maup Biemans
- De dove hospita en haar stotterende commensaal / door Harry Botschuyver
+ De drie vaders (handschrift)
+ Catalogussupplementen Beka Records, 1923 en 1924
+ Catalogussupplement Columbia Records, 1923
498:47
Liedbundels. 1872, 1938 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- De verloving bij de lantaarn
- Het blonde riet : een bundel liederen en canons / verzameld en bewerkt door Jop Pollmann. - 's-Gravenhage : Hattink, 1938
- Dichterlijke nalatenschap / van E. A. Borger. - Z.j. - Slechts enkele pagina's.
- Nellly : zangspel in drie bedrijven / tekst: M. van Zanten; muz.: Carel L. Bouman. - Harlingen : A. Land, s.a.
- Liederenbundel / Nationale vereeniging voor den volkszang, afd. Den Helder. - Helder : J.C. Duinker, s.a. - Slechts enkele pagina's.
- [Liederenbundel / Nationale vereeniging voor den volkszang]. - Helder : J.C. Duinker, s.a. - Titelpagina ontbreekt. - Bevat ook: Supplement op den zangbundel voor het Nederlandsche leger. Z.j.
- Liederenbundel / Nationale vereeniging voor den volkszang, afd. Den Helder. - 3e dr., z.j.
- 1572-1872 : feestliedjes op den 300-jarigen gedenkdag der inneming van den Briel. - Amsterdam : Duisdeiker, [1872]
- Honderd en één uitgezochte gezelschaps-liederen voor den beschaafden stand. - Oostburg : Bronswijk, [187?]
- Nut en gezellig verkeer : 25 gezelschapsliederen. - Z.j.
- Holland zingt.... - Roosendaal : Rombouts, z.j.
498:48
40 liedschriften met muzieknotatie en 1 aantekeningencahier. Z.j. 1e van 2 dozen.
N.B. Schrift I t/m XXX. 'Nederlandsche liederen verzameld en bewerkt door J.H. Garms Jr.'
498:49
40 liedschriften met muzieknotatie en 1 aantekeningencahier. Z.j. 2e van 2 dozen.
N.B. Schrift XXXI t/m XL. 'Nederlandsche liederen verzameld en bewerkt door J.H. Garms Jr.'
498:50
3 geluidsbanden. 1964-1967 en z.j.
N.B. Band gemerkt 40/41/42 bevat veldopnames; Scotch banden bevatten verhalen en sprookjes