Archieven & collecties

37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000)

inhoud: Jop Pollmann (1902-1972) studeerde Nederlandse Letteren aan de KU te Nijmegen. Hij promoveerde in 1935 op 'Ons eigen Volkslied', gebaseerd op zijn eigen ervaringen in de katholieke jeugdbeweging. Door zijn proefschrift en zijn inzet voor het herstel van de volkszang gold hij als volkslieddeskundige bij uitstek. Pollmann was voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en directeur van de stichting Ons Eigen Volk; redacteur van Bouwen : loopmare voor katholieke cultuur. Zijn uitgebreide vakbibliotheek werd in 2000 overgebracht naar het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV). Zijn archief kreeg een plaats in het Meertens Instituut.
Dit bestaat uit: correspondentie, manuscripten en typoscripten, gedrukte en geschreven liedjes met en zonder muzieknotaties, knipselmappen betreffende volksliedjes, volksdans en het werk van Pollmann en overige stukken. Daarnaast bevat het archief materiaal van zijn vrouw: correspondentie 1981-1985 en een interview 1992.

resultaat: R. Mollevanger. De voorgeschiedenis van de Amersfoortse zanggroep :”Het Nederlandse lied”. [s.l., 2006]

Openbaar.

67 inventarisnummer(s)

  

terug

37:1
Correspondentie, alfabetisch geordend van A t/m P. 1937-1940. 1 map.
37:2
Correspondentie, alfabetisch geordend van R t/m Z. 1939-1941. 1 map.
37:3
Correspondentie, alfabetisch geordend van A t/m J. 1939-1941. 1 map.
37:4
Correspondentie, alfabetisch geordend van L t/m Z. 1933-1939. 1 map.
37:5
Correspondentie, ongeordend. 1940-1970. 1 map.
37:6
Ingekomen brieven bij en kopieën van uitgaande brieven van Pollmann. 1961-1970. 1 omslag.
37:7
Kopieën van ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven van Pollmann. 1942-1967. 1 omslag.
37:8
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1960-1967. 1 omslag.
37:9
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1968-1971. 1 omslag.
37:10
Gedrukt doorschoten exemplaar van Pollmann's proefschrift 'Ons eigen volkslied' , uitgave H.J. Paris-Amsterdam. Met foto's en handgeschreven aanvullingen van Pollmann en een ander. 1935. 1 pak.
37:11
Gepubliceerde artikelen van Pollman. Met een aantekeningschrift en een muziekboekje. 1935-1969. 1 doos.
37:12
Manuscripten en typoscripten van voordrachten van Pollmann. 1936-1945. 1 map.
37:13
Manuscripten en aantekeningen, opgetekend in schriftjes. 1946-1954. 1 map.
37:14
Manuscripten en typoscripten. Met aantekeningen en enige documentatie. 1948-1949 en z.j. 1 map.
37:15
Manuscripten en aantekeningen, opgetekend in schriftjes. 1955-1958. 1 map.
37:16
Manuscripten en aantekeningen, opgetekend in schriftjes. 1958-1964. 1 map.
37:17
Manuscripten en aantekeningen, opgetekend in schriftjes. Z.j. 1 map.
37:18
Manuscripten en typoscripten. Z.j. 1 map.
37:19
Typoscripten van onbewerkte doorslagen. Z.j. 1 map.
N.B. Hieruit zijn verwijderd de bladen waarvan de (bijgewerkte) originelen in de groene map ontbraken.
37:20
Typoscript over het wezen van het volkslied. Met een incompleet typoscript over de geschiedenis van het volkslied in Nederland. Z.j. 1 map.
37:21
Gedrukte liedfragmenten met muzieknotaties. Met aangebrachte correcties. Z.j. 1 map.
37:22
Manuscript van de 'Beknopte geschiedenis van het Nederlandsche Volkslied'. Z.j. 1 map.
37:23
Typoscript met correcties. Z.j. 1 map.
37:24
Manuscript van verschillende liedjes. Met correcties. Z.j. 1 map.
N.B. Het manuscript is niet van de hand van Pollmann. Het werd waarschijnlijk overgenomen van een bron uit de K.B. te Brussel (Hs. II 2631).
37:25
Typoscripten en manuscript van verschillende liedjes. Met correcties. Z.j. 1 map.
N.B. Het manuscript is niet van de hand van Pollmann. De liedjes werden waarschijnlijk overgenomen van een bron uit de K.B. te Brussel (Hs. II 270).
37:26
Typoscript van verschillende liedjes. Met correcties. Z.j. 1 map.
N.B. De liedjes werden waarschijnlijk overgenomen van een bron te Berlijn (Berlijn 185).
37:27
Manuscript van verschillende liedjes. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
N.B. Het manuscript is niet van de hand van Pollmann, de aantekeningen wel.
37:28
Typoscript, en kopie van het typoscript. Met correcties. Z.j. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk bestemd voor de herdruk van een handboek.
37:29
Gedrukte liedjes met muzieknotaties. 1888-1907, 1966 en z.j. 1 map.
37:30
Liedschriften met muzieknotaties. 1900 en z.j. 1 pak.
37:31
Gedrukte liedjes. 1942-1944 en z.j. 1 map.
37:32
Liedjes met muzieknotaties. Z.j. 1 map.
37:33
Stukken betreffende de Stichting 'Nederlandsche Muziekbelangen'. 1946. 1 omslag.
37:34
Stukken betreffende 'Ons lekenspel' en 'Speel'. Met een Jop Pollmann in memoriam. 1960, 1972. 1 omslag.
37:35
Typoscript betreffende de Pollmann bibliotheek. Z.j. 1 omslag.
37:36
Knipselmap. Met aantekeningen en ingekomen brieven bij Pollmann. 1936-1939. 1 stuk.
37:37
Knipselmap met artikelen en publicaties van Pollmann. 1940-1941. 1 stuk.
37:38
Knipselmap betreffende het werk van de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsche lied. 1940-1941. 1 stuk.
37:39
Knipsels betreffende zang en dans. 1940, 1947-1948, 1963. 1 map.
37:40
Knipsels betreffende volkszang en volksdans. 1945-1947. 1 map.
37:41
Knipselmap betreffende volksliedjes. 1946-1947. 1 stuk.
37:42
Knipsels betreffende "zin en méér onzin over en rond ons volkslied in krantenpublicaties en dergelijken". 1940-1941. 1 stuk.
37:43
Stukken betreffende het 'Wilhelmus'. Met ingekomen brieven bij prof. dr. W.J. Kooiman. 1948-1951 en z.j. 1 map.
37:44
Documentatie betreffende het fonds 'Jop Pollmann'. Uit 'Mores' 1 (2000). 1 omslag.
37:45
Annex archief Pollmann-Gall
Correspondentie, met enige aantekeningen. 1981-1985. 1 omslag.
37:46
Verslag van een interview dat Jozef Vos met de weduwe M.H.W. Pollmann-Gall had op 9 januari 1992. 1 omslag.
37:47
Manuscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Over o.a. het volkslied in Frans Vlaanderen en De Coussemaker
37:48
Manuscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. overgeschreven uit: Bonaventura's De ware wijnstok 1898, vermoedelijk in het handschrift van Pollmann.
37:49
Manuscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. overgeschreven liedboek "Den schat der godliker liefden ... Antwerpen 1500 , vermoedelijk in het handschrift van Pollmann.
37:50
Boekjes met geestelijke liederen en teksten. 1889-1970. 1 doos
N.B. 40-urengebed. S.l., s.a. 10 p., muz

Alles voor Jezus, door Maria; retraiteboekje. Averbode, 1936. 67 p., muz.

Bruderschafts-Andacht zur Verehrung des heiligen Bonifatius [ ... ]. 10e dr. Münster, 1889. 29 p.

Chantez au seigneur; psaumes de louanges. Paris, s.a. 31 p., muz. (Psaumes de Montserrat, 2)

Completen kerkelijk avondgebed. Hilversum, 1949. 32 p. met gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Das Zeugnis; ein kirchliches Laienspiel von den Aposteln Patrus und Johannes / Fritz Pein. München, 1936. 29 p.

De heer is met u om samen de heilige eucharistie te vieren. Heeswijk, 1962. 2e dr. 104 p., gregoriaanse muzieknotatie

De kerk, viering van de aucharistie rond het altaar ; misweek Paters Franciscanen Alverna. S.l., 1957. 20 p. -- uitsluitend tekst

De zeven woensdagen ter eere van den heiligen Joseph [ ... ] Breda, 1874.72 p.

Deutsche sonntags Vesper. Freiburg, 1949. 32 p., gregoriaanse muzieknotatie

Een nieuw lied voor de viering van de eucharistie en andere plechtigheden. Maastricht, 1962.48 p. tekstuitgave. -- 2 ex

Gebeden en gezangen voor de plechtige viering van de heilige mis. Hilversum, 1959. 16 p., muz. uitg. t.g.v. de Nationale Koempoelan Gilwell St. Walrick. -- 2 ex.

Gebeden en gezangen voor het gebruik in school en kerk. Leiden, s.a. 55 p. -- uitsluitend tekst t

Gebedenboekje voettocht Den Bosch Paasweek Pax Christi. Hilversum, 1958. 56 p., met muz. en gregoriaanse muzieknotatie

Geestelijke lliederen voor kerk , school en huisgezin / G. van Kooten. Brussel, 1931. 68 p., muz.

Gemeenschapsmis 4e zondag van de Vasten. Hilversum, 1957. 16 p. -- uitsluitend tekst

Gemeenschapsmis katholieke aktie bisdom Breda. Hilversum. 1959, 23 p., muz. -- 2 ex

Gemeenschapsmis op de zondagen na Pinksteren en na Driekoningen. Hilversum, 1957. 32 p., muz.

Gemeenschapsmis voor de zondagen van de Paastijd ( omvat de zondagen van Pasen tot en met 2e Pinksterdag). Hilversum, 1958, 36 p., muz. -- met brief

Gloire au seigneur; chants nouveaux pour l' année liturgique. Paris, 1952. ongepag., muz. -- Tome 2.

Heiligdomsvaart Maastricht; misgebeden en gezangen. Hilversum, 1962. 32 p., gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Het heilig misoffer. 16e dr. Tongerlo, s.a. 64 p., gregoriaanse muzieknotatie. -- bew. v.d. uitg. 1934

Het morgenoffer; een zevental kindermissen, gebeden en gezangen / J.Th. Haggenburg. Utrecht, 1939. 142 p., ill. -- uitsluitend tekst.
Jeugdmis in e vastentijd. Parochie St. Jan, s.a. 24 p. -- uitsluitend tekst

Kerstliederen voor kerk en huis / samengest. door H. Andriessen en J. Pollmann. Bussum, 1941. ongepag., muz.

Kerstliederen, tekstuitgave van de meest voorkomende kerstliederen ten dienste van kerk, school en huisgezin. Hilversum, s.a. 16 p. nr. 48-65. -- 2 ex.

Kerstmis. Amsterdam, 1944. 2 p. -- uitsluitend tekst
Kirchenlied; ene Auslese geistlicher Lieder. Freiburg, 1938. 83 p. -- uitsluitend tekst t.

Liederen door het kerkelijk jaar / verz. door M.M. Rijneke. Bussum, s.a. 28 p., muz.

Liturgieën voor kerkelijke wijdingsdiensten / A.A. Wildschut. Amsterdam, 1941. 47 p. -- uitsluitend tekst

Lumen christi, paaschliederen en canons. Amsterdam1941. ongepag., muz. -- 3 ex.

Maria liederen / verz. door J. Pollmann. Bussum, s.a. 15 p., muz.
Marialiederen, tekstuitgave van de meest voorkomende Maria-liederen voor de Mei- en Octobermaand. Hilversum, s.a. 16 p. -- nr. 48-65

Nederland's volkslied; liederen en canons / Jop POLLMAN en PIET TIGGERS - [Heemstede] , 1941. muz
... 1941. 320 p. 2 ex
... 1946. 320 p. 2 ex waarv. 1 doorschoten ex van Dien Kes.
5e herz. en uitgebr. dr. 1949. 336 p.
6e herz. en uitgebr. dr. 1952. 384 p.
7e dr. 1953. 382 p.
8e dr. 1954. 384 p.
9e dr. 1955. 384 p.
10e dr. 1956. 384 p. 2 ex
12e dr 1959. 384 p. misdruk
12e herdruk 1959. met stofomslag en aantek.
13e herz. en gew. dr. 1962. 384 p. 2 ex
14e dr. s.a. 384 p.
15e dr. s.a. 384 p. 2 ex
16e dr. 1967. 384 p. met voorw. J. Cals, minister van staat. zilveren jubileum editie. 2 ex
17e dr. 1970. 384 p. 2 ex
18e dr. 1970. 384 p. 2 ex

Oefening van de heilige kruisweg samengest. naar teksten van de H. Schrift en gebeden der H. kerk / door Th. Sinnige en H.B. Lauwaert. Hilversum, 1946. [16 p.]

Parochie O.L. Vrouw Rozenkrans; hernieuwing der doopbeloften. S.l. 1959. 12 p. -- uitsluitend tekst

Parochiebundel der St.-Joseph-parochie Alkmaar. Hilversum, s.a. 80 p. -- uitsluitend tekst

Parochiebundel St. Willibrord buiten de Veste te Amsterdam. S.l., 1938. 112 p., met gregoriaanse muzieknotatie

Parochiebundel tekstuitgave van de meest voorkomende .... Hilversum, s.a. 80 p.

Parochiebundel voor de parochie van den H. Franciscus Xaverius Enkhuizen. Hilversum, s.a. 192 p. -- uitsluitend tekst
Passie- en paaschliederen / verz. door M.M. Rijneke. S.l., s.a. ongepag., muz.

Psalmen in Nederlands proza deel 1/ volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. 3e dr. Haarlem, 1958. 31 p., muz. 3e dr. 3 ex. -- 7e dr. 1958. 2 ex -- 8e dr. 1958. 2 ex

Psalmen in Nederlands proza deel 2/ volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. 2e dr. Haarlem, 1965. 80 p., muz --3 ex

Psalmodies; treize psaumes et un cantique traduits et harmonisés / A.Z. Serrand. Paris, 1958. 29 p., muz.

Psalter; eerste advent - paaschkring. S.l., s.a. 18 p., muz.

Twaalf psalmen en de lofzang van Maria in Neerlands proza / volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. Haarlem, s.a. 24 p., muz. -- 9 ex

Viering van de heilige aucharistie; gevolgd door volksliederen. S.l., s.a. ongepag., muz.

Voettocht Den Bosch Pontificale hoogmis op zondagmorgen Pax Christi. Hilversum, 1958. 32 p., met gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Voorbereidingsavonden voor de geloofsleerlingen die tijdens de paaswake gedoopt worden. S.l., s.a. 4 p. -- uitsluitend tekst

Witte donderdag. S.l. [ca. 1964], s.n. 4 p., muz.

Zingt den heer, tekstuitgave van demeest ... . Hilversum, 1935. 16 p. -- 1e dr. 1935
37:51
Nederland's volkslied; liederen en canons. diverse edities. 1941-1970. 1 doos.
Nederland's volkslied; liederen en canons / Jop POLLMAN en PIET TIGGERS - [Heemstede] , 1941. muz
? dr. 1941. 320 p. 2 ex
? dr. 1946. 320 p. 2 ex waarv. 1 doorschoten ex van Dien Kes.
5e herz. en uitgebr. dr. 1949. 336 p.
6e herz. en uitgebr. dr. 1952. 384 p.
7e dr. 1953. 382 p.
8e dr. 1954. 384 p.
9e dr. 1955. 384 p.
10e dr. 1956. 384 p. 2 ex
12e dr 1959. 384 p. misdruk
12e herdruk 1959. met stofomslag en aantek.
13e herz. en gew. dr. 1962. 384 p. 2 ex
14e dr. s.a. 384 p.
15e dr. s.a. 384 p. 2 ex
16e dr. 1967. 384 p. met voorw. J. Cals, minister van staat. zilveren jubileum editie. 2 ex
17e dr. 1970. 384 p. 2 ex
18e dr. 1970. 384 p. 2 ex

Idem textuitgave. Heemstede, 1950. 111 p -- 2 ex
37:52
Boekjes met liedjes voor bepaalde groepen.1933-1936 en z.j 1 doos.

Ons lied; een bundel volksliederen voor "de jonge werkman" / verz. en bew. door Jop Pollmann - 's-Gravenhage : Wolter Hattink , [1936] 79 p., ill., muz

GALMGATEN / samengesteld door A. RAMSELAAR, Jop POLLMANN, T. CREYGHTON in opdracht van het Hoofdbestuur der vereeniging "De Katholieke Verkenners" ; met een voorw. van A. Ramselaar ; Illustraties van Lambert Simon - Utrecht , 1933 55 p., ill., muz. --1e opl. 2 ex


Het zingende kamp; liederbundel van de Nederlandsche padvinders voor de wereld-Jamboree 1937. Wolter Hattink , [1937] 65 p., muz

Padvinders liederenbundel; 135 liederen waarvan 64 canons / verz. door L. Haasnoot, N.E. Lind en J. Seyffert. Haarlem, s.a. 231 p., muz. (Gilwell Ada's Hoeve reeks, 4) -- 2e herz. opl.

Laaiend kampvuur; een verz. nieuwe liedjes / C. Schaake en H.C. van Praag. Amsterdam, s.a. 19 p., muz.-- Bundel 1.

Liedjes en sprookjes / verz. door J. Gerretsen-Hulsker in opdracht van de uilencommissie van het Ned. padvindersgilde. Amsterdam, 1963. 45 p., muz., ill.

Het leger zingt; twaalf liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. S.l., s.a. 24p., muz. -- 2 ex

De vloot zingt; twaalf liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. S.l., s.a. 24p., muz. -- 2 ex

Slaat trommels en trompetten ; 10 vaderlandse liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. Tilburg, s.a. 16 p., muz. 2 ex. waarvan 1 incompleet
37:53
Boekjes met liedjes voor kinderen en school. 1928-1939. 1 doos.

Oud-Vlaamsche liederen voor de school ; 16 oude melodiën met nieuwe teksten / van Eug. de Ridder en begeleiding van Aug. de Boeck. 2e uitg. Antwerpen, 1939. ongepag., muz.

De lijster ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1928. 151 p., muz. -- 3e dr.

De wielewaal ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1931. 96 p., muz. - 3e bundel

De merel ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1929. 139 p., muz.

50 canons / door Han van Koert. Bussum, s.a. 79 p., muz.

Bonte vlucht ; een- en meerstemmige liederen en canons, met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1938. 191 p., muz. -- 1e bundel

Zing ; 130 liederen en canons / samengest. door L. van Gemert. Rotterdam, 1955. 162 p., muz., ill.

Zingt dat het klinkt. Tilburg, 1941.
Aanw. deel 1. Kerstlliederen, deel 3 en 4.

Zonnestraaltjes; zeven kinderliedjes / M. Vos & M. Hajary. Amsterdam, s.a. ongepag., muz., ill.

Onder de groene linde . Amsterdam, s.a. 12 p., uitsluitend muz.

De roodborstjes; een bundel kinderliedjes voor school en huis ten gehore gebracht door het radiokoor de roodborstjes / samengest. door Bertram. Amsterdam, 1954. ongepag., muz., ill

De kleuterklas zingt en speelt; een zestal lliedjes / P. van Alphen. Utrecht, s.a. ongepag., muz., ill

Voor zingende kleintjes 2e bundel ; 35 versjes met pianobegeleiding / J. Moinat. Zutphen, s.a. -- 4e dr.

Zonneschijn ; 25 liedjes voor kinderen van de laagste klassen / G.J. Panen & F. Kroese. Amsterdam, s.a. 28 p., muz

Voor de kleintjes; liedjes en marschen / J. Katie Bromham. Brussel, s.a. 28 p., muz. (1e reeks)

Zingende jeugd! zingend volk! / verz. door W. de Meyer. Antwerpen, 1943.
Deel 2. 53 p., muz
deel 3. 72 p., muz

Jubilate ; kanons voor alle gelegenheden in school en jeugdbeweging / samengebr. door H. Dirksen. Antwerpen, 1955. 55 p., muz (Muziek in de school , 2)

Vers en lied ; een bundel poezie voor de eerste klassen van H.B.S., lyceum en gymnasium / sameng. door J. Pollmann. Zwolle, 1933-1935. 2 dln. 107 + 121 p., muz. (Nederlandse schrijvers 27 en 30)
deel 1 2 ex; deel 2 3 ex.

Kinderzang en kinderspel / Dien KES, Jop Pollmann en Piet Tiggers - Haarlem , 1947-...
(Dl. 1: 1947 en 12e dr. s.a.; dl. 2: 13e druk, s.a.; dl. 3: 6e druk s.a.)

Het spel van moeder en kind; 150 liedjes, spelen en rijmen voor de kleinen, tweede deel / S. Troelstra-Bokma de Boer & J. Pollmann, m.m.v. Dien Kes en C.J. Stip. Haarlem, 1956. 96 p., muz., ill/

Eerste twintigtal vroolijke liedjes voor school en huis / G. Tiemersma. Amsterdam, 1887. 48 p., muz.
37:54
Boekjes met liedjes. 1926- 1952 en z.j. 1 doos.
N.B. Tekstboek van de Nationale vereeniging voor den volkszang. Den Haag, 1921. 94 p. Uitsluitend tekst.

Tekstboek van de Nationale vereeniging voor den volkszang. 2e dr. Den Haag, 1926. 125 p. Uitsluitend tekst.

Tekstboek van de Nationale vereeniging voor den volkszang. 3e dr. Den Haag, 1932. 104 p. Uitsluitend tekst.

Tekstboek van de Nationale vereeniging voor den volkszang. 4e verm. en verb. dr. Den Haag, 1937. 160 p. Uitsluitend tekst. 2 ex.

Tekstboek van de Nationale vereeniging voor den volkszang afdeeling 's-Gravenhage en omstreken. 5e verm. dr. Den Haag, 1919. 80 p. 1e dr. 1915. Uitsluitend tekst.

Liederenboekje 1. ten bate van de volkszangpropaganda. Amsterdam, s.a. 17 p., muz.

Tweede liederenbundel / Vereenigng Volkszang. Amsterdam, 1912-1913. 20 p., muz.

Zangbundeltjes voor het Nederlandsche volk ; Volkszangdag 1927. Breda, 1927. 21 p., muz. en chivé.

Zangbundeltjes voor het Nederlandsche volk ; Volkszangdag 1928. Breda, 1928. 31 p., muz. Met pianobegeleiding.

Zangbundeltjes voor het Nederlandsche volk ; Volkszangdag 1929. Breda, 1929. 19 p., muz. en chivé.

Zangbundeltjes voor het Nederlandsche volk ; Volkszangdag 1929. Breda, 1929. 27 p., muz. Met pianobegeleiding.

[PROGRAMMA van een] uitvoering van liederen van Groot Nederland door Coers' liederkwartet ... den 7den Apr. 1924.. te Utrecht  - [Utrecht] , [1924]. ongepag. Uitsluitend tekst.

Idem, den 20sten Jun. 1921. 48 p. 3 ex.

Idem. den 23sten Jun.1921. 24 p. 3 ex


De fluitevink / de gemeenschap Bilthoven. 111 p., muz

Kanon; ein Singbuch für alle; hrsg. von Fritz Jöde. Wolfenbüttel, 1926. 431 p., muz

De grote klok; een bundel canons en liederen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, 1948. 32 p., muz 5 ex.

De bruiloftsklok; 42 canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft,. Amsterdam, 1949. 33 p., muz., ill. 2 ex.

Eenvoudige volksdansen; suggesties voor het feest / samengest. door de Stichting Ons eigen volk. S.l., s.a. 2e verb. dr.

De kinkhoorn; Nederlandsche volksliederen voor uit en thuis met begeleiding van blokfluit, guitaar en mandoline / Marius Monnikendam, m.m.v. Joannes Collette, voorw. Piet Tiggers. S.l.: ANWB, s.a. 2 ex.

Gezelligheid kent geen tijd; een bundel van zestien Nederlandsche gezelschapsspelen op volksliedjes gezongen / verz. en bew. door J. Pollmann. Busseum, s.a. 32. p., muz., ill. 4 e(niet identieke) ex.

Laughing meadows; a book of song; a collection of folk melodies, drawn from traditional sources / gathered and ed. by Jop Pollmann. Loveland, 1947. 79 p., muz., ill. 2 ex.

Holländische Lieder. Stuttgart, s.a. [ca 1952] (Die Fidel nr. 30, p.233-240) 2 ex.

Volksliederenbundel; in opdracht van de regering samengest. door A. Smeijers, E. Buning, Sem Dresden, Henri Geraerdts, M.C. Grimberg-Huyser, Jaap Kunst. Haarlem, Utrecht, 1952. 418 p., muz., ill.
37:55
Publicaties. 1964-1981 en z.j. 1 doos.
N.B. Het kampvuur / Jop Pollmann. Bussum, z.j. 23 p. 4 ex.
Het gildekampvuur / Lou Hoefnagels. Den Haag. s.a. 16 p., ill.
Het offer; tijdschrift voor beleving van de eredienst .... XIX (70) (1964) nr. 5. Hilversum.
Een gids / samenst. Eddy Tielemans en Stefaan Top. Brussel: Centrum voor Vlaamse volkscultuur, ca. 1981. 73 p., ill. 2 ex.
C.V.V. kroniek; mededelingen van het Centrum voor Vlaamse volkscultuur. Brussel, 1981. 31 p., ill.
Naar een levende volkscultuur; over handenarbeid en tekenen; lekenmuziek en lekentoneel, spel volksdans en volkszang / onder red. van J. Pollmann, m.m.v. N. Blaak, H.W. Boerma-Smit, A. Meilink en N. Vlot. Amsterdam, 1952. 90 p., ill. 5 ex.
Vreugde en schoonheid, de stijl van onze feestviering / Jan Beerends. Bussum, s.a 32 p. (De gulden regel, 1).
Het feest buiten / Jan van der Putten. Bussum, s.a. 32 p. (De gulden regel, 2).
Gezinsfeesten; het groote leven van een klein man, verhandeling over het feest in het gezin / Willem Snitker. Bussum, s.a. 32 p. (De gulden regel, 4).
Spreek en ik zal u zeggen wie gij zijt / K. Veldkamp. Bussum, s.a. 40 p. (De gulden regel, 6).
Declamatie en voordracht / Gabriel Smit. Bussum, s.a. 39 p. (De gulden regel, 9).
Huismuziek en leekenmuziek, muziek in gezin en vereeniging / Wouter Paap. Bussum, s.a. 51 p. (De gulden regel, 11).
Van tweeërlei minne; bloemlezing van middelnederlandse lyriek verz. door J. Pollmann. Culemborg, 1962. 1e dr. 1962. 171 p., ill. 2 ex.
Van tweeërlei minne; bloemlezing van middelnederlandse lyriek verz. door J. Pollmann. Culemborg, 1972. 2e dr; 1e dr. 1962. 171 p., ill.
Vrolijke vertellingen. Bussum, s.a. 79 p.
Vrolijke vertellingen / verz. door Godfried Bomans. Bussum, s.a. 60 p.
Vertellingen door het kerkelijk jaar / verz. door Anton van Duinkerken. Bussum, [1938] 57 p.
Gedichten door het kerkelijk jaar / verz. door Gabriel Smit. Bussum, [1938] 59 p.
Burgerlijke stand van Nederlands volkslied. Amsterdam: Ons eigen volk, s.a. 36 p., muz.eigen uitgave, stencil.
Burgerlijke stand van Nederlands volkslied. Amsterdam: Ons eigen volk, s.a. 36 p. eigen uitgave, stencil.
Vervolg op de Burgerlijke stand van Nederlands volkslied. Amsterdam: Ons eigen volk, s.a. 8 p. eigen uitgave, stencil.
Ons zangboekje DO-re-mi; volledige leergangen voor het zingen in de lagere school en in zangscholen / G.C.F. van de Laan. Eerste stukje, tweede dr. Groningen, 1906.48 p., muz., ill.
37:56
Zangbundels met (piano)begeleiding. 1905-1961 en z.j. 2 dozen
Liederboek behelzende gezangen van beroemde Duitsche meesters met woorden van Vlaamsche dichters. Gent, 1905. 100 p., muz.

Kun je nog zingen zing dan mee; liederen voor jonge kinderen / verz. door J. Veldkamp en K. de Boer met pianobegeleiding van P. Jonker. Groningen, s.a. 138 p., muz., ill. 6e verm dr.

Meizoentjes; 12 kinderliederen met pianobegeleiding / door Cath. van Rennes. 30e dr. Utrecht, s.a. (op. 11) [Slechts 6 liederen aanwezig]
Ingebonden bij: Levensmorgen; kinderliederen met pianobegeleiding / Philip Loots. Tilburg, s.a. (opus 51 , 2e bundel).

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1933. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1937. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1938. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1939. ongepag., muz., ill.

Komt vrienden in de ronde; oud-Nederlandse liederen / bew. door Ivo Mortelmans. Borgerhout, s.a. 26 p., muz.

9 kroonjuweeltjes opgedragen aan Z.K.H. prins Boudewijn en H.K.H. prinses Josephine Charlotte van België. Amsterdam, s.a. 20 p., muz.

12 liedjes met pianobegeleiding; serie liedjes uit "Prettig en doelmatig zangonderwijs" / W.F. Sprink en Eduard Flipse. Groningen, s.a. 32 p., muz., ill.

NEDERLANDSE volksliederen bewerkt voor zang met verschillende instrumenten uitg. t.g.v. de 15e viering van de Nationale bevrijdingsdag. Scheveningen, Ned. Ver. voor de volkszang, 1961 [10 liederen].


Jubelend Nederland; acht liederen van wijdenen ernst zoowel als van juichende vroolijkheid, van dankbare waardering als van raken spot / tekst Dico van der Meer, zang en begeleiding Piet Lustenhouwer en Klaas van Beeck. De Bilt, s.a., ongepag., muz., ill.

In dulci jubilo ; voor zangstem en vier melodie-instrumenten [...] / bew. door Herman Strategier. S.l., 1950 (Bijlage Mens en melodie 5:11 (1950). 3 p., muz.

Kerstlied die soete Jesus / gecomponeerd door Marius Monnikendam & Drie oud-Hollandsche kerstliederen / bew. door M.J. Lürsen. S.l., 1949. (Bijlage Mens en melodie 4:12 (1949). 8 p., muz.

Weihnachtslied (Novalis) / gecomponeerd door Alphons Diepenbrock. S.l., 1946 (Bijlage Mens en melodie mei-juni (1946). 2 p., muz. [fragment].

50 vaderlandsche liederen in den volkstoon / deels getoonzet, deels bew. door A.P. Hamers. Tilburg, 1925. 74 p., muz.

3x3=9; negen kinderliedjes voor kinderen van 5-9 jaar / samenst. en muziek Henk Sengers; teksten Bas de Bont en Han G. Hoekstra. Amsterdam, Hilversum, 1959. 10 p., muz., ill.

Versjes en wijsjes voor jongens en meisjes / tekst en muziek Clinge Doorenbosch en Clinge Doorenbos-de Blécourt. Vlaardingen, s.a. ongepag., muz., ill.

't Merelnest / Hans M. Scheifes. Utrecht.
1. Nederland vaderland. ongepag., muz., ill
5. Kalender / teksten van Joop Reinboud. ongepag., muz., ill.
8. Geestelijke liederen / tekst van Guido Gezelle. ongepag., muz., ill.
10. Kerstmis en driekoningen. ongepag., muz., ill.

4 liedjes van en voor de kinderen / bew. door Henri Geraedts. Delft. s.a. 13 p., muz.

Volksliederen van Amerika, Canada, Engeland, Nederland / bew. Henri Welbooren. Leiden. S.l., s.a. 4p., muz.

Wij zijn jong; 12 liederen 1-, 2- en 3-stemmig met pianobegeleiding / van J.D. van Ramshorst. Amsterdam, [ca 1936].28 p., muz. [met brief uit 1936].

Het oranjekind / woorden en muziek van Betty van Rhyn. Amsterdam, s.a. 3 p., muz., ill.

Volkslied voor zang en piano / woorden van B.H. Kemper, muziek van F.E.A. Koeberg. Amsterdam, s.a. 3 p., muz.

Vergeet me nietjes; kinderliederen / O.S. van der Veen, muziek van L. Blaauw. Groningen, 1914. 17 p., muz.

De muzikale wandeling en 5 andere liedjes / woorden Toon Gerhard, muziek Henri Welbooren. Amsterdam, s.a. 17 p., muz.

Onze vlag, lied van herwonnen vrijheid / muziek Valerius, woorden W.C. Jolles, begeleiding A. Brouwer-Prakke. Assen, ca 1947. 3 p., muz. [met brief uit 1947].

Nederlandsch volksliederenboek; 144 liederen voor zang en klavier / samengest. door Daniël de Lange, J.C.M. van Riemsdijk, G. Kalff. 8e herz. dr. Amsterdam, 1911. 208 p., muz. [ incompleet].

Kriekende kriekske; Betuwsche gedichten / B. van Meurs. Veel verm. dr. Den Bosch, s.a. 128 p., muz. Boekgeschenk van de Katholieke Illustratie aan hare inteekenaren.

Piet de Smeerpoets en andere versjes van W.P. Razoux / voor kinderen gecomponeerd door Therèse van der Meulen. Schiedam, 1900. 16 p., muz.

Studentenjool / door Edw, de Fries. Tilburg, s.a. 10 p., muz. (Liederenpotpourri's, 5)

3 liedjes uit het veldleger: 1. 24 uur op wacht / tekst en muziek van C. Kamp. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

3 liedjes uit het veldleger: 2. Regimentsoefening / tekst en muziek van C. Kamp. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

Het taschje ; meisje wat heb jij daar in je taschje? / tekst van Manna de Wijs-Mouton; muziek door Max Blokzijl. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

Twentsch volkslied / J.J. van Deinse. Enschede, s.a. 2 p., muz.

Zangalbum uit het kluchtspel De bruiloft van Kloris en Roosje / oorspr. muziek van B. Rulofs; gearr. door J.M. Coenen. 12e dr. Amsterdam, s.a. 27 p., muz.

Dansalbum uit het kluchtspel De bruiloft van Kloris en Roosje / naar de oorspr. orkestbew. getrouw gevolgd en voor piano gezet door J.M.S. Heuckeroth. 12e dr. Amsterdam, s.a. 13 p., muz.

5 liederen van Constantijn Huygens uit Pathodia sacra et profana occupati / voor zang en klavier bew. door A. Komter-Kuipers. Delft, 1936. 17 p., muz.

Zingend Neerland ; honderd twee en veertig bekende liederen / samengest. en bew. voor piano of harmonium door J. Vranken. Amsterdam, s.a. 158 p., muz., ill.

Rim-ram-rare; een bundel kleuterliedjes / Alie Michielsen. [Amsterdam]: Broekmans en van Poppel, s.a. ongepag., muz.

Geïllustreerd kinder-muziekalbum. [Haarlem], s.a. ongepag., muz., ill.

4 oud Hollandsche kerstliederen voor zangstem met piano of orgel; gedeeltelijk met viool, hobo of fluit / bewerkt door Henri Geraedts. Delft, 1937. 11 p., muz.

3 kinderliederen / voor zang en elementair samenspel bewerkt door K. Ph. Bernet Kempers. Delft, s.a. 3 p., muz.

Oud-Vlaamsche liederen voor de school ; 16 oude melodiën met nieuwe teksten / van Eug. de Ridder en begeleiding van Aug. de Boeck. 2e uitg. Antwerpen, 1939. ongepag., muz.

Het Wilhelmus en het afklappertje ; Terschellinger volksdans / voor piano bewerkt door Julius Röntgen. Bussum, s.a. 2 p., muz.

Gesprek tusschen Jan en den pastoor ; humoristisch lied voor eene zangstem met pianobegeleiding / woorden van N.N., muziek van Ol. Koop. 2e verb. uitg. Amsterdam, s.a. 7 p., muz.

Twee oud-Nederlandsche geestelijke liederen naar teksten uit een Berlijnsch handschrift uit de XVe eeuw, voor middenstem / Piet Visser. Berchem, 1930. 3 p., muz.

Geestelijke liederen / gedicht door A.N.J. Huijbers, getoondicht door W.P.H. Jansen. 2e dr. Utrecht, 1917. 21 p., muz.

Kinderen van twee eeuwen; een musical voor de lagere school / woorden Jan Naaijkens ; muziek Han van Koert. Bussum, 1963. 69 p., muz. Piano-conductor.

De blijde weg / pianobegeleiding Anton van der Horst. Leeuwarden, 1938. ongepag., muz., ill.

Zangkleutertjes, 8 kinderliedjes / woorden van Henriëtte Blaauw; met pianobegeleiding door J.H. Oudshoorn. Alkmaar, s.a. 16 p., muz. (Opus 45)

Jerstvreugde, 13 liederen voor den huiskring / R. Ghesquiere. Brussel, s.a. 28 p., muz.

6 kinderliedjes / met een voorwoord van J.E. Schaap. Rotterdam., s.a. ongepag., muz., ill.

Nieuwe oogst ; nieuw zangboek voor de jeugd, bevattende 100 een-, twee- en drie-stemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten met piano- of harmonium-begeleiding / verz. door J.W. van Setten. Rotterdam, s.a. 175 p., muz.

Waar kleine kinderen gaarne zingen; liedjes voor school en huis / door S.M. Bouman-van Tertholen; met pianobegeleiding van Theo van der Bijl. Groningen, 1923. 92 p.,. muz., ill.
37:57
Zangbundels , meerstemmig zonder begeleiding. 1935-1956 en z.j. 1 doos.

Oud kerstlied voor vierstemmig vrouwenkoor of vier solo-stemmen a cappella / naar Hans de Ries; toonzetting Anna Lambrechts-Vos. Amsterdam, s.a. 3 p., muz.

't Merelnest: tweestemmige polyphone liedbewerkingen / Hans M. Scheifes. Utrecht, s.a. ongepag., muz., ill.

De nagtegael die sanc een liet ; volkswijzen voor piano, orgel, harmonium met of zonder zang / meerstemmig bewerkt door K.Ph. Bernet Kempers. Rotterdam, 1941. 32 p., muz., ill.

Ik zie des meien schijn. Brussel, 1954. losbladig ( 6 bladen), muz. (Zangblaadjes, maandelijkse uitgave van de volksdanscentrale voor Vlaanderen 1:2 (1954).

Nederlandse volksliederen in verschillende bewerkingen, 2. Rotterdam, 1956. 12 p., muz.

Modern canons; 8 contemporary canons for 2-5 voices / ed. by Herman Reichenbach. New York, 1946. 38 p., muz.

Männerweisen ; sudetendeutsche Blätter für Singen und Spielen 1. und 2. Folge. Kassel, s.a. 16 p., muz. 2 ex.

Liederen voor het kroningsfeest; uitg. tot verbetering van den volkszang. Amsterdam, 1898. opgepag., muz. en chivé.

Volksliederen uit Nederland. Hilversum, s.a. 16 p., muz. (1, eerste band).

Volksliederen uit Nederland. Hilversum, s.a. 16 p., muz. (2, derde band).

Liedboek van de werkplaats / samengest. door Andries Hartsuiker. Bilthoven, s.a. 99 p., muz.

Oud-Nederlandsche kerstliederen: nu sijt wellecome ; omnes nu laet ons gode loven ; vierstemmige bewerkingen uit de XVIe eeuw voor gemend koor in partituur uitgebracht / door A. Smeijers. Tilburg, 1945. ongepag., muz.

12 zangspelen / [samengest. door Jan van As & Tom van As]. S.l., s.a. opgepag. , muz.

Com nu met sang; keur van geestelijke, vaderlandsche- en andere liederen voor school, gezin en koor voor vier stemmen / verz. en opnieuw geharmoniseerd o.l.v. G. van Ravenzwaaij. Wageningen, s.a. 176 p., muz.

3 oud Nederlandsche Maria-liederen voor driestemmig vrouwen- of knapenkoor / gezet door Jean Schrijvers. Amsterdam, 1935. 3 p., muz.

Meerstemmige bewerking van Nederlandsche volksliederen / door Han van Koert.. Bussum, s.a. 19 p., muz.

23 Nederlandse volksliederen van begeleidingen voorzien en opnieuw getoonzet door Piet Tiggers en Jan Mul. Haarlem, s.a. 47 p., muz.

Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen; uitgeg. in vijf deelen ten dienste van gezin, school en vereeniging / onder toezicht van Jan Creyghton, W.P.H. Jansen, J.B. Kors, J.B.W.M. Möller, J. van Nuffel. Den Haag, 1936. 283 p., muz. Deel 1.
37:58
Variété. 1 doos.
N.B.Tekstboek van oudhollandsche volksliederen gezongen door Nederlandsoperakoor "Oud Holland" / bew. door A.D. Loman, Julius Röntgen, Joh. J.H. Verhulst en Valerius. S.l., s.a. 15 p.

Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor / tekst J.D.C. van Dokkum, muziek Catharina van Rennes. Utrecht: Jac. van Rennes, 1898. Opus 33. 18 p., chivé.

Gedichtenboekje / Ch. L. Tieleman. Terneuzen , s.a. 15 p. 2 ex.

Manuscript J .H. Nannings "De moord van Nijlen". Met brieven aan D. Wouters uit 1943 en 1952

Supplément bij Met den periscoop, losse blaadjes uit de map van een nar, tiende reeks "Diepe Gronden". Rotterdam: Jos Jutte, [ca 1916] p. 263-299.

Declamatorium stukken om voor te dragen / verz. door Maurits Sabbe en J.M. Lauwerijs. Antwerpen: V. Resseler, 1918-1923, 5 stukjes.
Eerste reeks eerste stukje, 2e druk. 1921. 32 p.
Eerste reeks tweede stukje, 2e druk. 1921. p. 33-64
Eerste reeks derde stukje, 2e druk. 1922. p. 65-96
Eerste reeks vierde stukje, 2e druk. 1923. p. 97-128
Vijfde stukje. 1919. p. 129-160
Nieuwe reeks eerste stukje. 1919. p. 1-32
Nieuwe reeks tweede stukje. 1920. p. 33-64
Nieuwe reeks derde stukje. 1922. p. 65-96
Nieuwe reeks vierde stukje. 1923. p. 97-128

Voordrachten / verzameld door een hoofdonderwijzer . Baarn: E.J. Bosch, [ca 1919] 1e bundel. 95 p. 5e dr.; 2e bundel. 95 p. 4e dr; 3e bundel. 95 p. 5e dr.; 4e bundel. 95 p. 3e dr.; 5e bundel. 95 p. 2e dr. ; 6e bundel. 95 p. 2e dr.; 7e bundel. 95 p. 2e dr; 8e bundel ontbreekt; 9e bundel. 95 p.
37:59
Publicatie, overdrukken, recensies.
N.B. Het geestelijk lied in de sfeer der Antithese. In: ... s.a. p. 231-250.
Volksliedstudie, een poging tot bepaling van haar kenobject, doel en middelen en van eenige desiderate. In: ... s.a. p. 1-31.
Über den Text des Volksliedes. In: ... s.a. p. 61-72
Men zegt: We zingen geen protestantse liederen hoor. In: ... s.a. p. 1-5.
Het lied van de snijdersbank. In: Volkskunde s.a. p. 1-20.
Verwante liederen, Nederland-Lotharingen. In: Volkskunde s.a. p. 1-9; Aanvulling Limburg-Lotharingen, p. 181-182; Verwante liederen II Nederland-Hongarije p. 183-187
Vers of lied. In: De nieuwe taalgids s.a. p. 35-37
Volkszang middel-tot-aesthetische vorming en volkskracht. In: Volksopvoeding. s.a. p. 1-7.
Amateuristische kunstbeoefening; schipperspiano of accordeon. In: Volksopvoeding, s.a. p. 121-135
Aesthetische vorming. In: Volksopvoeding, s.a. p. 22-36.
Notities over muziek en publiek. In: Volksopvoeding. s.a. p. 372-378
Gelezen op het culturele veld. In: Volksopvoeding, s.a. [1957] p. 233-242.
---
De moderne dans ... und kein Ende. 1. De syncope. In: Roeping 5:12 (1927) p. 487-496; 2. De melodie. In: Roeping 6:3 (1927) p. 117-125. En reacties in: Roeping 6:4/5 (1928) p. 249-254; in: R&B 18:8 (1928) in: Roomsch Studentenblad 18:9 (1928) en 18:12 (1928).
Mededeelingen: Een paar opmerkingen over de dateering van Bredero's liederen. In: Studien 1930, p. 128-130
Het rythme der protestantsche psalmen. In: Studien 1935, p. 184-214
Het tekstaccent in het Nederlandsche lied. In: Studien 1937, p. 133-146
De Nederlandsche volkszang. In: Weekblad voor gemeentebelangen 15 febr. 1946.
Iets over onverantwoorde wijzigingen in volksliedteksten. In: ex Ore infantium 23:5 (1958) p. 65-69
Boze vooruitzichten door goede bedoelingen. In: ex Ore infantium 1962:3, p. 37-47; 1962:5, p. 73-77
Nederlandse parochiebundel geen steun voor een zich vernieuwende liturgie. In: Tijdschrift voor liturgie 1963:3 p. 109-212
Ons eigen geestelijk volkslied als uitgangspunt. In: Tijdschrift voor liturgie 1967:4 p. 278-285
Kanttekeningen bij een psalmberijming. In: Tijdschrift voor liturgie 52:6 (1968) p. 454-464
Simsalabim. In: Muziek en onderwijs 6:4 (1969) p. 77-81
Over de populariteit van Datheen's psalmenberijming. In: Gregoriusblad 86:3 (1965) p. 186-190; 86:4 (1965) p. 286-270; 87:5 (1965) p. 334-346
"...het volk behoort te bidden ..." In: Gregoriusblad 93:1 (1969) p. 30-36
Een voorbeeld van een valsch idee omtrent traditie: de thans-gebruikelijke Wilhelmusmelodie In: Tijdschrift voor taal en letteren 1938, p. 159-162
Steenen en puin. In: Bouwen 5:1 (1936) p. 15-16
Steenen en puin. In: Bouwen 5:6 (1936) p. 100-102
Het Nederlandsche lied in de kerk. In: Bouwen 5:7/8 (1936) p. 126-127
De positie van het katholicisme (1). In: Bouwen 6:1 (1937) p. 1-4
De positie van het katholicisme (2). In: Bouwen 6:2/3 (1937) p. 36-41
Ons geestelijk volkslied. In: Bouwen 6:10 (1937) p. 145-149.
Opvoeding tot schoonheid. Les VII V.G.L.O.-cursussen 1951-1952. [Amsterdam, 1951] 17 p.
Feiten en raadsels rond Stalpert van der Wielen. In: Tijdschrift voor taal en letteren 1931, p. 184-211
Ons doodzieke volkslied. In: Volksontwikkeling 18:11/12 (1937) p. 305-312
Over de leidersvorming. In: Tijdschrift voor volksdans, volkszang en huismuziek 1:3 (1951) p. 34-48
Waarom het goede volkslied? In. Loopmare 2:2 (1933) p. 2-12
Kinderspel als basis voor alle kinderzang. In: Vernieuwing van opvoeding en onderwijs 12:110 (1954) p. 116-118
Een lied van Bredero In: Mens en melodie 7:6 (1952), p. 168
Dichter en volkslied. In: Mens en melodie 1:10 (1946), p. 306-308
Iets over tekstplaatsing in oude liederen In: Mens en melodie 17:6 (1962), p. 178-182
Psalmberijming. In: Liturgisch woordenboek, kolom 2305-2307.
Bezwaren ten een psalmvertaling. Studiën-reeks 1. Den Bosch, s.a. [ca 1937] 24 p.
Calvijn's aesthetica. Studiën-reeks 4. Den Bosch, s.a. 63 p.
---
Groei der volksche waarden in de muziek / Hendrik Lindt. In: Volksche wacht 8:10 (1944) p. 369-382
Waarom gemeenschapsdansen In: Speelman nr. 23/24 1942 p. 5-17
Jop Pollmann en het volkslied / Gerard Werker. In: Mens en melodie 1970, p. 139-140
37:60
Boeken uit de collectie Pollmann:

Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling / S.J.van der Molen. Den Haag, s.a.76 p., ill.

Oud Drentsch boerenleven; geoogst uit oude dagboeken, notities, illustraties en mondelinge mededeelingen uit den tijd 1860-1900 / J. Poortman. Assen, 1941. 80 p., ill .

Deutsche Erntebräuche / Rolf Helm. Leipzig, 1937. 81 p., ill.

Het recht op volkseigen kunst; een boekje voor priester en leek. / P. Constrantinus. Steenbrugge, 1943. 93 p.

Wat is heemkunde; algemeene oriëntatie ter beleving van ons eigen land / F. Koster; met een voorw. van Jac. P. Thijsse. Amsterdam, 1941. 223 p., ill.

Wat is heemkunde; wat bedoelt ze? Hoe past men haar toe in en buiten de school / C. Wilkeshuis, Amsterdam, 64 p.

Rapporten Friesche beweging 1940-1945. 20 p.

Asselt aan de Maas; kerk, kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid / D.J. van der Ven. Eindhoven, 1948. 320 p., ill.

Zinnebeelden in Nederland / W.F. van Heemskerck Düker en H.J. van Houten. Den Haag, 1941. 154 p., ill.

Het volkslied in Vlaanderen tot omstreeks 1600 / Valentin Denis. Brussel, 1942. 27 p., muz. (Voordrachten 1940-1941 Koninklijke musea voor schoone kunsten van België).

Traditionele spelen in Nederland. Amsterdam: Ons eigen volk, s.a. 40 p., ill., muz. 2 ex.

Schoolzang onder de loupe / Jop Pollmann. Roermond, 1946. 24 p., ill.

Verslag der ontwikkelingsdagen van den Katholieken nederlandschen boeren- en tuindersbond, Den Bosch, ca 1938. 298 p., ill.

Doodendans (Totentanz) / Alois Johannes Lippl; vert. en bew. door Jop Pollmann. Haarlem, s.a. 24 p.

Helden en heiligen; middeleeuwse berijmde verhalen in verkorte vorm bijeengebracht en van aantekeningen voorzien door J. Pollmann. Purmerend,, 1936. 147 p.

Deutsch-Nierderländische Musikbeziehungen / Walter Nedoma. Den Haag, 1943. 62 p., ill.

De gilde viert / D.J. van der Ven. Groningen, 1931. [Album met plakplaatjes Niemeijer tabaksfabriek.]

Meen van Eycken / uitg. door Stefaan Top. Brussel, s.a. ongepag.

Beweging en volksdans / Nico G. Vlot. Amsterdam, 1956. 16 p.

Doel en middelen der hedendaagse muziekopvoeding / M. Andries. S.l., s.a. 10 p.
Stencil; artikel overgenomen uit Vlaams opvoedkundig tijdschrift 34:4.

Vorschläge zur Notierung von Gruppenbewegungen mittels der "Kinetographie Laban" / Albrecht Kunst. S.l., ca 1931. 50 p., ill. Stencil.

Beiträge zur Orthographie von Bewegungen/ Albrecht Kunst. S.l., s.a. 30 p., ill. Stencil.
37:61
Manuscript inzake het Wilhelmus. 1953. 1 omslag.
N.B. Een dictaat cahier van Egbert Smedes Haarlem 1953
37:62
Manuscript inzake aftelversjes. 1936-1942. 1 omslag.
N.B. Een schrift van G.Th. Adema, Laren NH 1936
37:63
Manuscript inzake kinderspelen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Een schrift van Dien Kes.
37:64
Manuscript muziekleveringen. 1954. 1 omslag.
N.B. Een cahier met alfabet: namen, bedragen en datering. Met losse stukken.
37:65
Sigarendoosje met zeer kleine liedbundeltjes. 1942-1944 en z.j.
N.B. Afkomstig van zoon van Pollmann. Doosje bevat: Het Nederlandsche lied. 6 bundeltjes; Wij leven vrij, wij leven blij. 1944 ; Das deutsche Lied; Lieder der Bewegung Heft 2. Berlijn, 1942/43
37:66
Manuscript. Z.j. 1 doos.
N.B. Excerpten uit de literatuur. vermoedelijk van Pollmann
37:67
Knipselmap. 1940-1945. 1 stuk.