Archieven & collecties

250 Archief van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, 1936-1973

inhoud: In 1936 werd de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders officieel opgericht. De sectie voor Taalkunde, Fonetiek en Volkskunde was al voor 1936 begonnen met een onderzoek naar de spraak van de bevolking van de sinds 1932 bewoonde Wieringermeer. P.J. Meertens was voorzitter van deze sectie.

Het archief bestaat uit: ingekomen en uitgegane stukken, stukken betreffende een congres, taalonderzoeken en de samenstelling van een monografie over de taalontwikkeling in de Noordoostpolder.

resultaat: P.J. Meertens, De Ontwikkeling van de taal in de drooggelegde en droogkomende Zuiderzeepolders. Prae-advies uitgebracht voor het congres over de culturele aspecten van de inpoldering der Zuiderzee, Delft 1953, zie inv.nr. 5.
M.Ch. van de Ven, Taal in Noordoostpolder, 1968. Rapport in de serie Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
Public Folklore and the construction of a regional identity in newly reclaimed Dutch polders, in: Peter Jan Margry & Herman Roodenburg (eds), Reframing Dutch culture : between otherness and authenticity, p. 59-81.

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

250:1
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgegane stukken van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1936-1938, 1940, 1948-1955. 1 omslag.
250:2
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgegane stukken van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1956-1957. 1 omslag.
250:3
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgegane stukken van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1958-1960, 1962, 1968-1969. 1 omslag.
250:4
Verslagen van vergaderingen van de sectie Taalkunde, Fonetiek en Volkskunde. Met bijlagen. 1949-1954, 1957, 1960-1965, 1968. 1 omslag.
250:5
Stukken betreffende de voorbereiding van een congres over de culturele aspecten van de inpoldering te houden op 26 september 1953. 1 omslag.
250:6
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal in de Noordoostpolder door P.J. Meertens, directeur.
1957-1958, z.j. 1 omslag.
250:7
Stukken betreffende de samenstelling van een monografie over de taalontwikkeling van de Noordoostpolder. 1954-1966, 1968. 1 omslag.
250:8
Stukken betreffende een onderzoek naar het taalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland: ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken.
1965, 1969-1970, 1972-1973, z.j. 1 omslag.
250:9
Stukken betreffende een onderzoek naar het taalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland: stamkaarten met gegevens van de gemeentelijke afdeling Bevolking. 1969. 1 omslag.
250:10
Stukken betreffende een onderzoek naar het taalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland: stamkaarten met gegevens van de gemeentelijke afdeling Bevolking. 1969. 1 omslag.
250:11
Stukken betreffende een onderzoek naar het taalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland:
ingevulde registratieformulieren met dialectwoorden. Z.j. 1 omslag.
250:12
Stukken betreffende een onderzoek naar het taalgebruik bij kinderen in Oostelijk Flevoland: ingevulde registratieformulieren en fiches met aantekeningen betreffende dialectoorden.
Z.j. 1 omslag.