Archieven & collecties

248 Archief van de redactie en redactieraad van het tijdschrift Volkskunde, 1939-1975

inhoud: Het officiŽle orgaan van de Volkskundecommissie was sinds 1940 het tijdschrift Volkskunde als voortzetting van het tijdschrift Eigen Volk (zie archiefnr. 249). Het werd uitgegeven in samenwerking met de Vlaamse redacteuren J.Fr. Gessler, Paul de Keyser, Maurits de Meyer en K.C. Peeters. De Vries en Meertens waren de Nederlandse redacteuren; Meertens was redactiesecretaris voor Nederland .
Het archief bestaat uit correspondentie met diverse personen en instellingen, recensies en kopij.

resultaat: Literatuur: Ton Dekker, De Nederlandse Volkskunde. De Verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling, Amsterdam 2002, p. 134, 160, 213, 220-221, 273, 324, 329-350.

Openbaar.

10 inventarisnummer(s)

  

terug

248:1
Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. A-M. 1939-1949. 1 omslag.
248:2
Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. N-Z. 1939-1949. 1 omslag.
248:3
Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. A-O.
1949-1967. 1 omslag.
248:4
Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. P-Z.
1949-1967. 1 omslag.
248:5
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1963-1970. 1 omslag.
248:6
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1971-1972. 1 omslag.
248:7
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1973-1975. 1 omslag.
248:8
Correspondentie tussen P.J. Meertens, redactiesecretaris en K.C. Peeters, secretaris van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. 1959-1961. 1 omslag.
248:9
Recensies en kopij. 1965-1972, 1974-1975. 1 omslag.
248:10
Levensberichten van diverse personen, bestemd voor plaatsing in het tijdschrift. 1950-1952, 1954-1955, 1957-1958, 1960-1970. 1 omslag.