Archieven & collecties

229 Collectie Handschriften van de afdeling Volkskunde, 1850-2001

inhoud: Deze collectie bevat materiaal met het karakter van een kleine publicatie. De stukken zijn afkomstig van informanten van het instituut. Deze handschriften zijn veelal geficheerd voor de Volkskunde Trefwoorden Catalogus (VTC).
De collectie bestaat uit handschriften en typoscripten.

Zie ook archief nr. 230

Openbaar.

66 inventarisnummer(s)

  

terug

229:1
Typoscript M.C. Op 't Root. 2001. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen m.b.t. onderwijs in Limburg 1960-2000. Niet geficheerd.
229:2
Handschrift W.G. Boot voor Haamstede (I 033). [1953].-1967. 1 omslag.
N.B. Een aantal pagina's onder st. nr.53052; zeer vervagende fotokopieën van een multopagina's en een foto. Deels geficheerd.
229:3
Handschrift en typoscript Dr. C. Bakker. 1935 - 1968. 1 omslag.
N.B. Enige raadsels, bezweringsformules, een typoscript van een hoofdstuk en een brief van H. C. Rümke. Niet geficheerd.
229:4
Handschrift Joh. Boonstra voor Beetgum (B 052a). 1964 - 1965. 1 omslag.
229:5
Handschrift H. Bouwhuis voor Salland. 1962. 1 omslag.
N.B. Niet geficheerd.
229:6
Fotokopie van handschrift Jan de Water "Raadgevingen en voorschriften ". 1902 - 1906. 1 omslag.
N.B. In 1995 geschonken door informant K. Mommersteeg; een tweede exemplaar is op 122% gefotocopieerd en door het instituut aangeschaft. Niet geficheerd.
229:7
Fotokopieën van typoscripten A. Bloeming voor Roswinkel (G 039) 1980 - 1985. 1 omslag.
N.B. Volksverhalen.
229:8
Fotokopie van typoscripten J.W. Bezemer voor Ammerstol. 1986-1988. 1 map.
N.B. Omtrent verenigingsleven, bevolkingssamenstelling. Met enige correspondentie. Niet geficheerd.
229:9
Handschrift A. de Bruyn voor Gouderak (K 014). Z.j. 1 map.
N.B. Betreft periode 1890 - 1900.
229:10
Handschrift J.C. Daan "Zuiderzeeeilanden". 1 map.
N.B. Niet geficheerd. Gedeelte van de tekst van het niet verschenen deel in de reeks "Neerlands Volksleven" : geschiedenis, geologie en praehistorie, landschap, anthropologie, taal, middelen van bestaan, gang van het leven, kinderspelen, jaarfeesten, volksgeneeskunde en geloof en volksgeloof.
229:11
Fotokopie van handschrift T. ten Cate - Knottenbelt. 1934. 1 omslag.
N.B. Stageverslag van boerderij te Renesse en Ureterp en de volkshogeschool de Bakkeveen.
229:12
Handschrift A. Donker voor Hoogwoud (E 026). Z.j. 1 omslag.
229:13
Fotokopie van handschrift C. Doppenberg voor Koudhoorn (F 144b). 1951. 1 omslag.
229:14
Typoscript en handschrift A. Doornbosch sr. 1966 - 1970. 1 omslag.
N.B. Geficheerd maar van p. 1-21 zijn wrs. geen fiches gemaakt.
229:15
Handschrift A. Dorsman voor Scheveningen (D 001). 1936 - 1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. met ansichtkaarten / foto's.
229:16
Handschrift J. van Engelen voor Haarsteeg (K 145a). Z.j. 1 omslag.
229:17
Typoscript Dagobert B.W. Gooren voor Meerlo (L 217). 1973 - 1974. 1 omslag,
N.B. Feuilleton "Meerlose sprokkels" verschenen in Meerlo's Klokje (1973) en in een gestencild parochieblaadje voor Meerlo van 1973 tot 1974.
229:18
Typoscript C.J. Groenendijk. 1946. 1 omslag.
229:19
Handschrift Z. Groothuismink voor Twente en Achterhoek. 1938. 1 omslag
229:20
Handschrift Jan Attes Hibma voor Hantum (B 011). 1905 - 1944. 1 map.
N.B. Notitieboekjes met naam, perceelgrootte en gewassen, die er van 1905 - 1944 verbouwd werden, zgn wisselboekjes, geschonken door B. Gerbens Hibma (zijn dochter) in 1993.
229:21
Handschrift T. van de Graaf voor Papendrecht (K 094a) 1935 - 1936. 1 omslag.
229:22
Typoscript Karl Hauck: "Auzon, das Wielandkästchen". Z.j. 1 omslag.
N.B. Niet geficheerd; ca. 1967. Met foto's.
229:23
Handschrift M. Honigh. Z.j. 1 omslag.
N.B. 2 schriften met beschrijvingen van kinderspelen o.a. verzameld door G.J. Boekenoogen en een krantenknipsel met het raadsel van de paardensprong.
229:24
Fotokopie van handschrift Trui van den Hoorn - Doppenberg voor Koudhoorn (F. 144b). 1950. 1 omslag.
229:25
Typoscript en handschrift J.W. Hofman, voor Zutphen. 1958 - 1966. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van een feuilleton (bijna onleesbaar geworden) met enige corespondentie.
229:26
Handschrift D. Hofman - Veldman, voor Groninger Ommelanden. 1949 - 1959. 1 omslag.
N.B. Een schrift en enkele brieven.
229:27
Handschrift A.C. Janssen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van een kookboekje.
229:28
Handschrift J.L. Kramer en A.J. Molenaar. 1922 - 1924. 1 omslag.
229:29
Handschrift G.J. Lensink. 1974 - 1975. 1 omslag.
N.B. Met een fotokopie van een handschrift over radmakerij.
229:30
Fotokopie van typoscript J.J. Reinking. 1976 - 1977. 1 map.
N.B. Transcripties van verhalen op cassettebandjes met korte biografie en foto's van vertellers.
229:31
Typoscript C. Remijnse. 1850 - 1914, 1974. 1 omslag.
229:32
Handschrift D.J. Schouten. 1865. 1 omslag.
229:33
Handschrift H.J. Smid. 1945. 1 omslag.
N.B. Met schenkingscondities.
229:34
Fotokopie van handschrift H. Smink. 1967. 1 omslag.
N.B. Met schenkingscondities.
229:35
Handschrift C. Vernooy voor Houten (E 227). 1932. 1 omslag.
229:36
Typoscript en handschrift H. Vermeulen. ca 1938. 1 omslag.
229:37
Fotokopie van handschrift J. Visser. 1983. 1 omslag.
229:38
Fotokopie van handschrift Joh. Visser. Z.j. 1 omslag.
229:39
Typoscript P.A.Th. v.d. Weijden. 1936. 1 omslag.
229:40
Handschrift G. Walgreen. 1955. 1 omslag.
229:41
Typoscript Geschiedenis en folklore van de bakkerij. 1944. 1 omslag.
229:42
Typoscript van verhalen uit Luttenberg (bij Raalte) verzameld door J.J. Reinking. 1984, z.j. 1 omslag. N.B. Met foto's.
229:43
Onderzoeksmateriaal gebruikt voor de publicatie van het boek When Santa was a Shaman the ancient origins of Santa Claus & Christmas tree van T. van Renterghem. 1996, 1999, z.j. 1 omslag.
N.B. Met begeleidende brief.
229:44
Manuscript met muzieknotatie van "De moord te Raamsdonkveer". Met begeleidende brief van E.M. Timmer uit Den Haag.
1933, z.j. 1 omslag.
229:45
"De bosgeest in Zweedse sagen" filmstrook en handschrift met interviews. ca 1933. 1 omslag.
N.B. Met vertaling uit het Zweeds; stamboeknummer 60.0055 b-c; filmstrook = 42:60
229:46
Fiches met kinderspelen, grotendeels opgegeven door C.A. Vink-Stuffken te Terneuzen, of overgenomen uit het handschrift Boekenoogen en het handschrift Aug. Sassen. Z.j. 1 kaartsysteem. Met code 17 H 4
229:47
Manuscripten en gedrukte stukken afkomstig van prof. dr. G.A.S. Snijder classicus, president Nederlandsche Kultuurraad,
1914-1915, 1917-1918, 1922, 1928-1940, 1943-1944. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen m.b.t de etymologie van Homerus en Aetheriae peregrinatio;
Inleiding tot de kultuurgeschiedenis der christelijke oudheid, college Schrijnen, met aantekeningen. Z.j.
W.H. Roscher, Ephialtes; eine pathologisch-mythologische Abhandlung über die Alpträume und Alpdämonen des klassischen Altertums. Leipzig, 1900.
Nederlandsche dichters afl. 2 en 3 door G.A.S. Snijder. In: Hermeneus 1931
Der geflügelte Seher / Paul Wolters. München, 1928--
Gestalt und Gestaltung der niederländischen Kultur door G.A.S. Snijder In: Die Niederlande im Umbruch de Zeiten, z.j.
Spraakverwarring en wereldtaal door E. Slijper. In: Vragen des tijds, 1919
Het eerste wereldcongres van linguisten door A.W. de Groot. In: Vragen des tijds, [1928]
recensies van G.A.S.Snijder in: Museum, maandblad voor philologie en geschiedenis 1932-1940 en Hermeneus 1935
229:48
Typoscript Johannis Machiel Kouwenberg 1905 - 1994 . 1979 -1992. 1 map.
N.B. Memoires over de periode tot 1945.
229:49
Typoscript Jan van Hooijdonk (1902 -). 2000. 1 map.
N.B. Memoires over jeugd.
229:50
Handschrift S. Roodenburg. Z.j. 1 map.
N.B. Sprei-patroon.
229:51
Handschrift "Onkosten metselaars. Winkel." 1852-1858. 1 map.
N.B. Kasboek. [in zeer slechte staat]
229:52
Typoscript L.G. Eggink voor de Haarlemmermeer. 1957. 1 omslag.
N.B. Sint Maartensliedjes en hinkelliedjes
229:53
Fotokopieën van serie krantenknipsels "Van de naoburige Veluwe" door Kobus van de Veluwe, verschenen in Land- en tuinbouwblad voor de provincie Utrecht en omgeving. z.j. en 1945-1947.
N.B. Met fotokopieën vantyposcript betr. Oldenbroek.
229:54
Typoscript C.A. Buijk, M.C. Buijk en J.M. Buijk. 1997-2002.
N.B. Herinneringen uit de 30-er, 40-er en 50-er jaren van de 20e eeuw.
229:55
Typoscript C.A. Buijk. 1996.
N.B. 35 jaar LTP (Laboratorium voor toegepaste psychologie).
229:56
De koningsvogels van de Noord-Brabantse schuttersgilden : functie en betekenis : veldwerkverslagen / Sophie Margarete Elpers. - Amsterdam : Meertens Instituut, 2002. - 57 p. ; 30 cm
229:57
De koningsvogels van de Noord-Brabantse schuttersgilden : functie en betekenis : stageverslag / Sophie Margarete Elpers. - Amsterdam : Meertens Instituut, 2002. - 23 p. ; 30 cm
229:58
fotokopieen van de collectie A. Bijl. 1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzendingen n.a.v. een enquête van 15 vragen naar arbeidsliedjes in de Nieuwe Vlaardingse Courant.
229:59B
Handschrift Nelly Glerum. 1918, 1937. 2 schriften.
N.B. Tekst ter voorbereiding van een lezing over Ameland (1918) en het verslag (met foto's) van een vakantie in Zwitserland (1937). Met brief van de schenker.
229:59A
Typoscript Thijs Mol. 1947. 1 omslag.
N.B. Ter herinnering aan onze tocht door Oud-Amsterdam 15 nov. 1947.
229:60
Manuscript W. Wagenaar 1872-1952, 1998. 1 omslag.
N.B. Belevenissen van een huisarts; embargo tot 1-1-2001; met geluidsbandje met interview uit 1998 met J. Wagenaar (kleinzoon van W. Wagenaar); aantekeningen van T. Meder
229:61
fotokopie van manuscript "Verloving van Riek Parlevliet en Cornelis Visser. 1941. 1 omslag.
N.B. geschonken door A.J.G. Poiesz (Groningen); met aantekeningen
229:62
fotokopie van "Bijdrage tot een Sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten, proefschrift van Michel Deschrijver. 1961. 1 map.
N.B. geschonken door P. Paardekooper; met analyse.
229:63
fotokopie van manuscript J. Heyenk te Wilp (F 156). 1979. 1 omslag.
N.B. Heyenk was medewerker voor Wilp., geb. 1891, klompenmaker, pluimveefokker.
229:64
Typoscript G. Engels te Helden (L 291). 1966-1980. 1 omslag.
N.B. inzake kinderspel met brief.
229:65
Typoscript van het NIPO. 1965-1980. 1 omslag.
N.B. Een verzameling van voor de afdeling Volkskunde relevante "Berichten" uitgegeven door het NIPO, inzake bv. sinterklaas, kermis, carnaval etc.