Archieven & collecties

219 Archief Stichting voor Nederlands Volkscultuur Ons eigen volk, 1947-1954

inhoud: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in verzetskringen het Nationaal Instituut opgericht, een ambitieuze instelling op het terrein van de volkscultuur. Binnen het Nationaal Instituut organiseerden de volksliedpedagogen Jop Pollmann en Piet Tiggers kadercursussen Nederlandse volkszang. Het Nationaal Instituut bleek geen succes, en na 1947 zetten Pollmann en Tiggers hun kadercursussen voort onder de vlag van de Stichting Ons eigen volk; zij presenteerden deze stichting nadrukkelijk als voortzetting van de "Afdeling Volkscultuur van het Nationaal Instituut". De stichting werd begin jaren tachtig opgeheven.

Het archief bestaat uit: stukken betreffende de stichting Ons eigen volk en stukken betreffende de overdracht van het archief.

resultaat: Literatuur:
Albert van der Zeijden, De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992. Nederlands Volkskundig Genootschap, Beraad voor het Nederlands Volksleven, Informatiecentrum Volkscultuur, Utrecht 2000.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

219:1
Stukken betreffende stichting Ons eigen volk. 1947-1951, 1954. 1 omslag.
219:2
Stukken betreffende de overdracht van het archief. 1984. 1 omslag.
219:3
De volgende stukken betreffen een aanvulling op de inventarisnummers 219.1 en 219.2.
N.B.

A. Uitgaven van ''Ons eigen volk''
- Eenvoudige volksdansen
- Nieuwe Nederlandse dansen
- Burgerlijke stand van Nederlands Volkslied: informatie over liederen en canons uit de bundel ''Nederlands Volkslied'' (Pollmann en Tiggers)
- Traditionele spelen in Nederland
- Kleurplaat met tekeningen van meer dan 150 liederen, met lijst
- 14 fluitstukken uit Latijns Amerika
- 23 wijsjes om je eigen muziek van te maken, met speelsuggestie

B. Spelen en muziek
Artikelen voor ''De Pyramide'' door Henk Waardenburg
30e jaargang nr.4 t/m 33e jaargang nr. 3 (Aug. '76 - mei '79). Over bouwen van muziekinstrumenten met kinderen en het bespelen ervan. Met foto's.
219:4
De volgende stukken betreffen een aanvulling op de inventarisnummers 219.1 en 219.2.
N.B.

C. Liedbundels
*Kinderzang en kinderspel, 3 delen met spelbeschrijvingen. *Liedbundels Kinderzang en kinderspel, delen 4 en 5 die oorspronkelijk heetten ''Het spel van moeder en Kind'' door S. Troelstra-Bokma de Boer en Jop Pollmann
*Nederlands Volkslied, 2 delen door Pollmann en Tiggers.
219:5
De volgende stukken betreffen een aanvulling op de inventarisnummers 219.1 en 219.2.
N.B.

D. Jaarverslagen van 26 december 1945 tot 20 augustus 1981.

E. Bestuursvergaderingen 1951-1981. Inclusief vele vergaderingen en besprekingen om te komen tot een Landelijk Instituut Kunstzigginge Vorming.

F. Muziekinstrumenten bouw en speelsuggesties.

G. Werkzaamheden Stichting, Ons Eigen Volk, artikel 1/1/1976

H. Statuten Ons Eigen Volk 1947 en wijziging 1971

I. Overleg Pollmann met andere instellingen, ca. '50-'60.

J. Werkwijze werkweken (concept).

K. Artikelen Pollmann over het volkslied, uit de 30er jaren.

L. Syllabus Radiolezingen ober ''Ons volkslied, waan en waarheid'', idem over Het geestelijk volkslied. Beide series van 10 radiolezingen zijn door Pollmann gegeven in ca. 1967.

M. ''De Bouwbrief'' van Huismuziek. Tijdschrift voor muziekinstrumentenbouw en onderzoek, aflevering 169 - mei 2018

N. Doelen. Ons eigen volk, vanaf 1946.

O. Circulaires . Ons eigen volk, 1953-1968.

P. Artikel over het ''Speellied'' = Gezongen spel.

Q. Ensemblespel.