Archieven & collecties

216 Archief van de Spellingscommissie, 1858 - (1970)

inhoud: In een vergadering van de afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) van 11 januari 1858 werd een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, namens zijn collega van Oorlog, behandeld, waarin advies gevraagd werd over de schrijfwijze van een aantal plaatsnamen. De Afdeling Letterkunde besloot een commissie in te stellen, bestaande uit de heren J. Bosscha en M. de Vries, die met de beantwoording van de ministeriële vragen belast werd. In de vergadering van 15 februari 1858 van de Afdeling Letterkunde brachten zij verslag uit van hun werkzaamheden. Daarbij stelden zij ook voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken via de Commissarissen van de Koning aan alle gemeentebesturen een aantal vragen voor te leggen over de schrijfwijze van de naam van de gemeente en de daarbij behorende dorpen, over de oudst bekende vormen van die namen en over de verklaring van die namen.
De Minister van Binnenlandse Zaken nam deze suggestie over en zond op op 20 april 1858 een circulaire aan alle Commissarissen van de Koning met het verzoek de betreffende vragen aan de gemeentebesturen in hun provincies voor te leggen. In de loop van 1858 kwamen de antwoorden van de gemeentebesturen bij de provinciale griffies binnen, die ze op alfabetische volgorde legden en doorzonden naar het Ministerie vaan Binnenlandse Zaken, van waar ze weer naar de Afdeling Letterkunde van de KNAW doorgestuurd werden. In de volgende maanden namen een aantal leden van de Afdeling Letterkunde de bestudering van de portefeuilles op zich.

Het archief bestaat uit: stukken betreffende een onderzoek naar spelling, oorsprong en betekenis van Nederlandse plaatsnamen, brieven van gemeentebesturen met antwoorden op de commissievragen; stukken betreffende de teruggave van verspreide archiefstukken en een tijdschriftartikel.

resultaat: Literatuur: R. Rentenaar, “Het Leger, De Akademie en de Plaatsnamen. Kleine bijdrage tot de spellingsgeschiedenis van de aardrijkskundige namen in Nederland (1857-1864)”, in: Naamkunde, jrg. 2 (1970), p. 50-76.

Openbaar.

14 inventarisnummer(s)

  

terug

216:1
Stukken betreffende een onderzoek naar de spelling, oorsprong en betekenis van Nederlandse plaatsnamen. 1857-1861, 1876-1877, 1883, 1886. 1 portefeuille.
216:2
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Groningen over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1857-1958. 1 portefeuille.
216:3
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Friesland over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten . 1858. 1 portefeuille.
216:4
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Drenthe over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858, 1862, 1864. 1 portefeuille.
216:5
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Overijssel over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:6
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Gelderland over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:7
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Utrecht over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:8
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Noord-Holland over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858-1859. 1 portefeuille.
216:9
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Zuid-Holland over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:10
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Zeeland over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:11
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Noord-Brabant over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:12
Brieven van gemeentebesturen in de provincie Limburg over de spelling, oorsprong en betekenis van hun gemeentenamen en de daaronder behorende dorpen, gehuchten en buurten. 1858. 1 portefeuille.
216:13
Correspondentie over de teruggave van verspreide archiefstukken van de Spellingscommissie 1858, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag en het Rijksarchief in Zeeland. 1969. 1 omslag.
216:14
Artikel "Het leger, de akademie en de plaatsnamen. Kleine bijdrage tot de spellingsgeschiedenis van de aardrijkskundige namen in Nederland (11857-1864)" van R. Rentenaar in: Naamkunde. 1970, p. 50-76. Kopie. 1 stuk.