Archieven & collecties

206 Stukken betreffende de Stichting tot bevordering van Onderwijs en Onderzoek in de Volkskunde, 1970 - 1999

inhoud: De Stichting met het doel het vak Volkskunde te doceren aan de Universiteit van Amsterdam werd in 1969 een feit. De colleges werden gegeven van 1970 tot 1976 door de directeur van het Nederlands Openlucht Museum A.J. Bernet Kempers (1906-1992); in 1973 en 1976 evalueert hij de behandelde onderwerpen, de hoeveelheid studenten en het belang van het doceren van het vak aan de universiteit. Na het emeritaat van Bernet Kempers werd de leerstoel niet meer gevuld; in 1989 en in 1993 werd het onderwerp weer actueel en werd onderzocht of de stichting nog bestond.

Het archief bevat: oprichtingsacte, rapporten en overige stukken.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

206:1
Oprichtingsacte van Stichting met kopieŽn van uitgaande brieven. 1969, 1 omslag.
206:2
Stukken rond de inaugurele rede van A.J. Bernet Kempers. 1970. 1 omslag.
206:3
Fotokopie van stand van zaken m.b.t. colleges volkskunde van A.J. Bernet Kempers en een vervolg daarop met een brief aan Meertens en een kopie van een uitgaande brief. 1973-1976 (-1999). 1 omslag.
206:4
Aantekeningen omtrent het bestaan van de Stichting. 1992-1998. 1 omslag.