Archieven & collecties

204 Collectie inzake het dialect van Westfriesland, 1913-1923

inhoud: J. de Vries (Az.) was schoolhoofd te Moerbeek en vanaf 1908 hoofd der School 1 en tuinbouwonderwijzer in de polder Koegras, gemeente Den Helder.

De collectie bestaat uit manuscripten betreffende de studie van Westfries dialect, enkele verhalen in Westfries dialect en manuscripten betreffende historisch onderzoek en documentatie.

resultaat: Westfriesche woorden / J. de Vries Az. - Nieuwe Niedorp : Groot, 1910.
- en G.J. Boekenoogen. Westfriese woorden.

Openbaar.

8 inventarisnummer(s)

  

terug

204:1
Manuscripten betreffende Westfriesche woorden. Z.j. 1 map
N.B. Een aantekenboekje en negen schriften waarvan nummer 5 ontbreekt en een brief.
204:2
Manuscript betreffende Westfriese eigennamen. Z.j. 1 map
N.B. Vri 3
204:3
Manuscript J. Klomp. 1913. 1 map.
N.B. Een aanvullingslijst Uitdr. en woorden N.H. dialect
Vri 2
204:4
Manuscripten betreffende Westfries dialect. Z.j. 1 map.
N.B. "'n Pamblieke verkooping"; "Bram en Bart"; "De noodlottege vaifcente "; "Op jacht "; "Trekke zonder pain, 't Vale vool [en] Hai"; "Publieke verkooping "; "Licht"; [16 Westfriesche schetsen] ; "De leepe veldwachter"; genummerd Vri 5 t/m Vri 13.
204:5
Manuscripten betreffende vrijstermarkten. Z.j. 1 map.
N.B. Aantekeningen uit Scheltema, Johnson en Berkhey betreffende vrijstermarkten en het concept van een artikel "Iets over vrijstermarkten".
204:6
Manuscripten betreffende het maalrecht Z.j. 1 map
N.B. Aantekeningen uit archiefstukken en het concept van een artikel "Het reght van de wint".
204:7
Typoscript J. de Vries Az betreffende het dialect van Nieuwe Niedorp (E 024) van. Z.j. 1 map.
204:8
Artikelen en overdrukken 1903-1923. 1 map
N.B. "'n Leepe veldwachter" in Eigen Haard 50 (1924) 794-795 ; "De blaarkemissie" in: Eigen haard jg. 49 (1923) 881-883 (Vri 15); De visitatie eener Papistische Verghaderinge in 1649 in Oud-Holland 37:1/2 (1919); overdruk in De Nieuwe Taalgids van een gedachtenwisseling tussen Boekenoogen en De Vries over de uitgave Westfriese Woorden van J. de Vries Az.4 krantenknipsels uit de Schager en Enkhuizer courant.