Archieven & collecties

202 Archief J. Winkler, 1840 - 1998

inhoud: Johan Winkler (1840-1916) was arts te Leeuwarden, letterkundige, naamkundige en dialectoloog.
Deze collectie bevat brieven aan Johan Winkler en kopieën van brieven van Johan Winkler aan C. Groth, C.P. Hansen, H. Jellinghaus en W.H. Mielck. De correspondentie betreft onder meer het werven van zegslieden ten behoeve van het „Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon" (1874). Dit was een verzameling dialectvertalingen van de bijbelse gelijkenis van de verloren zoon.

Openbaar.

28 inventarisnummer(s)

  

terug

202:1
Brieven aan Johan Winkler. A. 1874-1900. 1 omslag
J.G.R. Acquoy (1890), A.J. Andrea (1888), R. Andree (1891-1900), A.J. Alberdingk Thijm (geen brief), H. Allmers (1874-1882)(met portret), J. Anspach (1881-1889)
202:2
Brieven aan Johan Winkler. B. 1870-1914. 1e van 2 omslagen
J. van der Baarn (1970-1886), P. Baes (1883-1886), Bartels (1878-1882), K. Bartsch (1870), J. Beckering Vinckers (1871), T.H. de Beer (1870-1888), A. Beets (1893-1914) O. Behaghel (1879), C. Bellaar Spruyt (1886), A. Beuthien (1877), Chr. Bisschop (1882-1897), H. Blinck (1889-1892), P.J. Blok (1902), Ph. van Blom (1886-1905)
202:3
Brieven aan Johan Winkler. B. 1875-1907. 2e van 2 omslagen
L.L. de Bo (1874-1876)(met foto), G.J. Boekenoogen (1896-1906), W.B.S. Boeles (1878-1891), L.P. de Boer (1906), J. Bolhuis van Zeeburch (1873), J. Bols (1880-1894), A. Bonvarlet (1886-1891), G.H. van Borsum Waalkes (1887-1891), O. Bremer (1891-1898), J. ten Brink (1876-1891), A. Brons (1889), B. Brons (1878-1907), J.J. Bruinsma (1875-1877), F. Buitenrust Hettema (1885-1888 ?)
202:4
Brieven aan Johan Winkler. C. 1871-1906. 1 omslag.
M. Campbell (1882), A. de Carne (1871) (met portret), D. Carnel (1891), J. Claerhout (1886-1905), D. Claes (1873-1874), P. de Clercq (1904), G. Colmjon (1876-1878), J. Cornelissen (1913), P.J. Cosijn (1876), E. de Coussemaker (1871), J. Craandijk (1884), A. Cuppens (1899), S. Cuperus (1905-1906)
202:5
Brieven aan Johan Winkler. D. 1870-1903. 1 omslag.
R. Dahlmann (1876-1877), J.H. van Dale (1871-1872), W (Waling) Dijkstra (1877-1899) (met portret) J. Dirks (1876-1891), J. ten Doornkaat Koolman (1887-1889), J.I. van Doorninck (1885), J. Dornseiffen (1881-1893), C.M. Dozy (1899), J.H. Dreyer (1870), A. Duclos (1874-1903)(Met 2 portretfoto's),
202:6
Brieven aan Johan Winkler. E. 1871-1896. 1 omslag.
W. Eekhoff (1871-1879)(met portret), A.J. Ellis (1875-1876) J.W. Enschede (1896), J.P.N. Ermerins (1891), W. Everts (1893),
202:7
Brieven aan Johan Winkler. F. 1879-1902. 1 omslag.
P. Feit (1879-1882), J.A. Feith (1902), K. de Flou (1889), S.J. Fockema Andreae (1891)
202:8
Brieven aan Johan Winkler. G. 1870-1913. 1 omslag.
K.T. Gaedertz (1896), E. Gailliard (1882-1885), J.H. Gallée (1884-1898), K. de Gheldere (1879-1889) (met portret), J. van Ginneken (1913), A. Gittée (1886), J.J.A. Gouverneur (1870), J.J. Graaf (1892-1912), F.W. Grimm (1870), K. Groth (1870-1887) (met 2 afbeeldingen en een paar vertalingen van de verloren zoon)
202:9
Brieven aan Johan Winkler. H. 1840-1912. 1 omslag.
L. van Haecke (1873-1874), T.E. Halbertsma (1899-1905), T.J. Halbertsma (1891-1894), G.J. Hansen (1877-1889), G.P. Hansen (1868-1871) (met portret), P.J. Harrebomée (1870), G.F. Haspels (1901-1912), P. Hasse (1880), J. Haltrich (1874-1882), H. Hartmann (1871-1898), W.L. van Helten (1889), J. Hepkema (1896), J.F.J. Heremans (1973), A. Hoefer (1870), F. Hönig (1877), J.J. Hof (1901-1911) (met portret), C. Honigh (1869-1872), J. Honig (1840)
202:10
Brieven aan Johan Winkler. J. 1877-1906. 1 omslag.
C. Jensen (1881-1898), H, Jellinghaus (1877-1906)
202:11
Brieven aan Johan Winkler. K. 1872-1901. 1 omslag.
G. Kalff (1886-1898), H. Kern (1872-1901), H.J. Kiewiet de Jonge (1899), R. Kleinpaul (1885-1898), W. Knorr (1890), K. Koppmann (1881)
202:12
Brieven aan Johan Winkler. L. 1842-1902. 1 omslag.
P. Langhans (1902), G.H. Lamer (1899), E. Laurillard (1884-1901), A.M. Ledeboer (1870-1871), P. Leendertz (1868-1877), H. Leerhoff Willems (1876-1870) (met portret), A.O.L. Lehmann (1842-1872), J. van Lennep (1868), J.A. Leopold (1881), E. de Lepeleer (1890), A.L. Lesturgeon (1871-1874), S. Linses van der Burg (1898-1911), K. Löffler (1870-1871), J. van Loon (1883-1890), D. Lubach (1862-1870), A. Lübben (1871-1882)
202:13
Brieven aan Johan Winkler. M. 1868-1903. 1 omslag.
J.C. de Man (1893-1897), M.G.A. de Man (1899-1903), J.A.M. Mensinga (1870), A.S. Miedema (1895-1898), W.H. Mielck (1876-1890), P.H. van Moerkerken (1894), M. de Haan Hettema (1868), 1898-1895), J. Muyldermans (1885-1889) (met portret)
202:14
Brieven aan Johan Winkler. N. 1871-1890. 1 omslag.
F. Nettesheim (1890), M. Nispen (1871-1880)
202:15
Brieven aan Johan Winkler. P. 1870-1885. 1 omslag.
A. Pauwels (1884-1885), N.M. Petersen (1870), W. Pleyte (1882)
202:16
Brieven aan Johan Winkler. R. 1870-1905. 1 omslag.
A. Rauss (1875), J. Reitsma (1884-1887), F. Reuter (1870) (met een vertaling van de verloren zoon), T.R. Velstra (1905), N. de Roever (1885)
202:17
Brieven aan Johan Winkler. S. 1864-1942. 1 omslag.
J. Samijn (1888-1890) (met portret), J. Sasse (1897-1899), A.H. Sassen (1884-1890), L.W. Schuermans (1883), H. Schlegel (1864), Schulte Kemminghausen (1942), A.J. Servaas van Rooyen (1884), T. Sevens (1886), T. Siebs (1886-1890) (met portret), F. Smit Kleine (1876-1879), J.E. van Someren Brand (1892-1898), F.A. Stoett (1900-1902), K. Strackerjan (1870), B. Symons (1888)
202:18
Brieven aan Johan Winkler. T. 1878-1906. 1 omslag.
P.A. Tiele (1883), A. Telting (1884-1906), J.F. Tuerlinckx (1878)
202:19
Brieven aan Johan Winkler. V. 1871-1911. 1 omslag.
G. Verriest (1903), J. van der Vliet (1893), E. Vlietinck (1887), J. van Vloten (1871), M. de Vries (1882), S.G. de Vries (1911)
202:20
Brieven aan Johan Winkler. W. 1876-1914. 1 omslag.
C. Walther (1879-1910), S. Wartena (1914), G. Wenker (1877), T. Wenzelburger (1876), S.C.A. Willems (1873), P. Willems (1873), W.J. Willems (1878), J. te Winkel (1884-1895), A. Winkler Prins (1882), J. Wolff (1877?), G.A. Wumkes (1900-1912),
202:21
Brieven aan Johan Winkler. Z. 1876-1914. 1 omslag.
T.R. Zwaal (1871), A.E. Zwitsers (1876)
202:22
Kopieën van brieven van Johan Winkler aan W.H. Mielck en C. Groth. 1870 - 1887. 1 map.
N.B. Originelen liggen in Archiv f. Niederdeutsche Sprachforschung in Kiel. Met aantekeningen van P.J. Meertens.
202:23
Typoscripten betreffende Groth en het archief van Winkler. Z.j. en 1980-1987. 1 omslag.
202:24
Kopieën van brieven van Johan Winkler aan C.P. Hansen 1868-1876. 1 omslag.
N.B. Met briefwisseling met Reinhold Janus uit 1998
202:25
Artikel Karl Schulte Kemminghausen, Aus dem Briefwechsel zwischen Johan Winkler und Hermann Jellinghaus. 1941. 1 omslag.
202:26
Typoscripten van hoofdstukken uit Winklers werk. Z.j. 1 map.
N.B. Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Aanhangsel, en enkele versies van de parabel.
202:27
Brieven aan Johan Winkler. 1870-1873. 1 omslag.
Jan van Beers (1873-1874). Anton Bergmans (1873) Vrouwe Cortmans geb. Berchmans (1873). Ch. Creemers (1873). J.J. Cremer (1870). Désiré Delcroix (1873). J. van Droofenbroeck (=Jan Ferguut) (1873). J. ter Gouw (1870-1872)(met portret). A. de Jager (1870). J. Kneppelhout (1871-1873). E. Slanghen (1872). W.J. van Zeggelen (1871).
202:28
Aantekeningen, correspondentie, typoscripten, knipsels en artikelen m.b.t. Johan Winkler. 1930-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Afkomstig van P.J. Meertens.
Bevat o.m.:
- Een typoscript van het artikel 'Johan Winkler en zijn dialecticon' / P.J. Meertens, verschenen in Taal en Tongval, 1958.
- Correspondentie met P.J. Meertens n.a.v. het artikel in Taal en Tongval, 1958-62.
- Een typoscript van het artikel 'Johan Winkler en het Woordenboek der Nederlandsche Taal' / P.J. Meertens, voor opname in de bundel 'FLECHT op 'e koai; studzjes oanbean oan Prof. der.W.J. BUMA', 1960.
- 'De parabel fan de forlerne soan yn de oersetting fan Wassenbergh / H.T.J. Miedema. - In: 'It beaken : tydskrift fan de Fryske Akademy', jrg. 19, nr. 4 (oktober 1957).
- Guido Gezelle en Johan Winkler Sr. / door Johan Winkler Jr. - In: De Socialistische Gids, jrg. 15, nr. 5 (mei 1930).