Archieven & collecties

503 Collectie Bronnen van het Aalsmeerse dialect, 2001-2013

inhoud: Het project 'Red het Hollands' - een samenwerking tussen het Meertens Instituut en de Fryske Akademy - had als doel een beeld te krijgen van de Hollandse volkstaal tussen 1500 en 2000.
Als onderdeel van dit project is er vanaf 2001 een verzameling aangelegd van primaire en secundaire bronnen van het Aalsmeerse dialect (ook 'Buurts' genoemd). Bovendien zijn er geluidsopnamen gemaakt bij de 'laatste spreker van het Aalsmeers' (overleden in 2002).
Medewerkers waren: Arjen Versloot, Mathilde Jansen, Bouke Slofstra (stagiair), Vincent Erdin (stagiair), Ramone de Bruin (digitalisering).

De collectie bestaat uit fotokopieŽn en bestanden op cd-rom.
Voor de digitale collectie Bronnen van het Aalsmeers (503:4 en 503:5), zie: archief nr. 1028

resultaat: - Versloot, Arjen Pieter. 2003. Fries in Holland in de 17e eeuw. Taal en tongval 55(1). 1Ė40.
- Versloot, Arjen P. 2004. Stedsk: in nuver grienmank? De pompeblÍdden : tydskrift foar Fryske stķdzje De PompeblÍden.
- Bree, van, Cor & Arjen Pieter Versloot. 2008. Oorsprongen van het Stadsfries. Ljouwert: AfŻk.
- Versloot, Arjen Pieter, Hanneke Hengst & Marjan Huisman. 2012. Werkwoordvolgordes in het Amsterdams van de 17e eeuw. (Ed.) Evie Coussť & Hans Bennis. Taal en tongval 64(1). 41Ė71.
- Haan, Germen J. de, Henk Bloemhoff & Arjen Pieter Versloot. 2013. Language varieties in the province of Frysl‚n. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and Space / Dutch: An International Handbook on Linguistic Variation. Berlin: de Gruyter Mouton.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

503:1
FotokopieŽn van primaire bronnen. 2001-2013. 1 map.
N.B. Met inhoudsopgave. Betreft publicaties uit de periode 1970-1985, voornamelijk afkomstig uit het tijdschrift 'Oud nuus'.
503:2
FotokopieŽn van primaire bronnen. 2001-2013. 1 map.
N.B. Betreft publicaties uit de periode 1985-2002, voornamelijk afkomstig uit het tijdschrift 'Oud nuus'.
503:3
FotokopieŽn van secundaire bronnen. 2001-2013. 1 map.
N.B. Betreft publicaties uit de periode 1931-2007.
503:4
[VERWIJDERD] PDF-bestanden van primaire en secundaire bronnen. 2001-2013. 1 cd-rom.
N.B. Betreft publicaties uit de periode 1931-2007. Kopie op server.
Voor de bestanden afkomstig van de cd-rom, zie: archief nr. 1028
503:5
[VERWIJDERD] Computerbestanden. Z.j. en 2011.
N.B. 30 geluidsbestanden met opnames van Gerrit Buis (z.j., mp3), 1 projectbeschrijving (z.j., rtf-file) en 7 werkstukken (2011, pdf- en doc-files).
Voor de bestanden afkomstig van de cd-rom, zie: archief nr. 1028