Archieven & collecties

193 Collectie inzake het dialect van de Vechtstreek, z.j.

inhoud: Een 'Ontwerp-woordenboek van de Utrechtse Veenstreek', een verzameling woorden met vermelding van bronnen, daterend van de eerste helft van de 20e eeuw. Dit lexicografisch materiaal werd opgetekend door Christiaan Stapelkamp (1879-1961), leraar Nederlands en geschiedenis. Stapelkamp publiceerde daarnaast over de taal uit de Utrechtse Vechtstreek, over Saksische dialekten en over het Fries.
De collectie bestaat uit fiches.

resultaat: Taal en leven in de Utrechtse vechtstreek : archief Chr. Stapelkamp / T. van Veen ; m.m.v. H.J. van ES. - Zutphen : De Walburg Pers, 1989.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

193:1
Dialect van de Vechtstreek. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. A-Z.