Archieven & collecties

28 Collectie A. Beets, 1921 - 1929

inhoud: Overdrukken van artikelen van Adriaan Beets, De Vooys, Muller uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde en de uitgave van het Utrechtse Historisch Genootschap Bijdragen en Mededeelingen betreffende o.a. de Utrechtse volkstaal en ingekomen brieven bij Beets van o.a. C.C. van de Graft en J.P. Fockema Andreae.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

28:1
Overdrukken van artikelen van A. Beets en van anderen uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde en de uitgave van het Utrechtse Historisch Genootschap Bijdragen en Mededeelingen betreffende o.a. de Utrechtse volkstaal. Met ingekomen brieven bij Beets van o.a. C.C. van de Graft en J.P. Fockema Andreae. 1921-1929 en z.j. 1 envelop.