Archieven & collecties

500 Collectie P.C. Paardekooper, 1967-2003

inhoud: P.C. (Piet) Paardekooper (1920-2013) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden, vanaf 1940 in Utrecht. Daarna was hij leraar Nederlands aan verschillende scholen en in de jaren vijftig was hij docent aan de Katholieke Leergangen voor de MO-akte in Tilburg. Paardekooper promoveerde twee keer. Aan de Katholieke Universiteit Leuven promoveerde hij in 1950 op 'Naamvalssystemen binnen het Nederlandse taalgebied', dat met name handelde over verschillen tussen de Nederlandse dialecten. In Utrecht promoveerde hij in 1956 met het proefschrift 'Syntactische verkenningen'. In 1970 werd hij hoogleraar Nederlandse Taalkunde in Kortrijk. Na zijn emeritaat in 1986 ging hij doceren in Leiden en Utrecht.
Hij publiceerde een groot aantal artikelen en diverse boeken, waaronder 'Beknopte ABN-syntaksis' in 1963 (7e uitgebr. dr. in 1985). Daarin werd zijn op scholen veelgebruikte zinsontleedtechniek geÔntroduceerd. P.C. Paardekooper was voorts in 1963 de oprichter van de Vereniging voor Wetenschappelike Spelling.

De collectie is in 2013 - na het overlijden van P.C. Paardekooper -aan het Meertens Instituut geschonken door zijn zoon. De collectie bestaat uit boeken (opgenomen in de bibliotheek) en de onderstaande archiefcollectie.
Deze collectie is ingedeeld als volgt:
* Publicaties van P.C. Paardekooper (inv. nr 1-3)
A. Oudamsterdams, ABHollands, ABN, Afrikaans
B. Voornaamwoorden
C. Voegwoorden enz.
D. Morfologie
E. Overige publicaties
* Typoscripten bedoeld voor uitgave in boek- of syllabusvorm (inv. nr 4-5)
* Diverse stukken (inv. nr. 6)
* Ingevulde vragenlijst dialectologie: proeflijst 63A (inv. nr. 7)
* KopieŽn uit 'Het dialect van het platteland van Walcheren, met uitzondering van Arnemuiden en Westkapelle met Zoutelande' door H.M. Kesteloo (inv. nr. 8)
*Fiches (inv. nr. 9)

Openbaar.

9 inventarisnummer(s)

  

terug

500:1
Publicaties. 1969, 1987-1994 en z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. In enkele gevallen voorzien van aantekeningen en bijbehorende correspondentie.
A. Oudamsterdams, ABHollands, ABN, Afrikaans
Bevat:
- Een maatstaf voor Oudamsterdams, tegenover (proto-)ABN en Afrikaans, z.j.
- ABN, Afrikaans, tekst en taal (vooral Amsterdams)[1987?]
- ABHollands en Afrikaans, 1994
- Ken het soms hier legge?, 1989
- Afrikaans eintlik en ABN eigenlijk enz.: vanwaar die t?, 1990
- Hollandse zeemanstaal (?) en Afrikaanse waltaal, 1990
500:2
Publicaties. 1969, 1987-1994 en z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. In enkele gevallen voorzien van aantekeningen en bijbehorende correspondentie.
B. Voornaamwoorden
Bevat:
- Jaak/neenik enz., 1993
- Leeft ik bem nog?, 1991
- Raadsels rondom ju/jou enz./jy, ju. jyu/ in taal en tekst, 1991
- Aanspreekvormen in mnl. taal en tekst, [1969]
- De rol van half- en indirekte aanspreekvormen, 1988 (alleen bibliografie)
- Van taal naar tekst, van /m n/ naar /m n/, [1991]
- Nederlandse en Engels: hij enz. als indirekte aanspreking, 1991
- Het Vlaamse /zu/ enz. 'zij' enz.: stervend en springlevend, 1991
500:3
Publicaties. 1969, 1987-1994 en z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. In enkele gevallen voorzien van aantekeningen en bijbehorende correspondentie.
C. Voegwoorden enz.
Bevat:
- Een voegwoordraadsel: lat 'dat', [1990]
- Een voegwoordraadsel: lat 'dat', 1990
- En(de)/in/an 'indien' enz.: een uniek uitstervingsproces 1, 1993
- En(de)/in/an 'indien' enz.: een uniek uitstervingsproces 2, 1993
D. Morfologie
Bevat:
- "Eenlettergrepige" niet-ontleende Westvlaamse s-meervouden, 1990
- Afrikaanse en Nederlandse meervouden op -ings, [1992]
- Hij weende bitterlijk : een stukje bijwoordmorfologie, 1991
D. Overige publicaties
Bevat:
- Gaet souckt een ander medecijn, 1991
- Een waterlantsche Trijn zat eens ajuin en schelde, 1993
- Genus-(naamvals-)n's in taal en tekst, 1969
- Buurmans gek, 1988
500:4
Vormgelijke meervouden : een paar begrippen en mogelijke vooroordelen. Z.j. 1 map.
500:5
Verbieden dat... niet ['onlogische' ontkennende woorden]. Z.j. 1 map.
500:6
Diverse stukken. 1967-2003. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a. correspondentie en 2 ingetekende Kloekekaarten.
500:7
Ingevulde vragenlijst dialectologie: proeflijst 63A (1988). 1 map.
N.B. [Toegevoegd: K049 en I087, was reeds aanwezig op het MI.]
500:8
KopieŽn uit 'Het dialect van het platteland van Walcheren, met uitzondering van Arnemuiden en Westkapelle met Zoutelande' / H.M. Kesteloo, 1917.
N.B. het origineel van dit handschrift bevindt zich in de Zeeuwse Bibliotheek.
500:9
Fiches. Z.j. 1 doos.
N.B.
O.m. trefwoorden uit Het dialect van Drechterland door Gerrit Karsten (1931), met aantekeningen van Paardekooper; kaartjes met bibliografische gegevens