Archieven & collecties

260 Collectie Liedbladen Nederlands Volksliedarchief, 1810 - 1850

inhoud: Het Nederlands Volksliedarchief werd opgericht in 1954. Doel was het vastleggen en documenteren van het Nederlandse volkslied. In 1963 werd het een onderdeel van het Volkskundebureau, dat later opging in het Meertens Instituut. Deze collectie bestaat uit ruim 1100 Nederlandse liedbladen die vanaf de oprichting van het archief door de medewerkers bijeen zijn gebracht.

In 1998 zijn de liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank. Ze zijn beschreven onder de naam LBL Meertens.

Scans zijn toegankelijk via de Liederenbank. De papieren collectie is niet openbaar; gedeeltelijke i.

33 inventarisnummer(s)

  

terug

260:1
Liedbladen. 00902 - 01903. 1 map.
N.B. Bevat:
00902 - Geestelijke Minnezang, TOEGEZONGEN VAN EENE Heidensche Konings Dochter AAN HAREN OPPERSTEN BRUIDEGOM. - Rotterdam: Ulrich, wed. J.B., [1860 c.].
01402 - Schoon en deugdelijk Historie-lied van de Paltzgravin GENOVEVA Getrokken uit een ouden goedgekeurden Historie-boek. - Roosendaal: Rombouts, [1920 c.].
01403 - EEN NIEUW LIED OF DE ECHTE GESCHIEDENIS VAN GENOVEVA. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1890 c.].
01404 - EEN NIEUW LIED, OF DE ECHTE GESCHIEDENIS VAN GENOVEVA. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1900 c.].
01405 - EEN NIEUW LIED of de echte geschiedenis van GENOVEVA. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, [1870 c.].
01601 - ONS VAK / Uitenbosch, M. [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01602 - LOF DER DRUKKUNST / Vos, W. [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01603 - ONS KOPPERFEEST. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01604 - COSTER'S UITVINDING / Nobels, J.P. [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01605 - HULDE AAN DE VROUWEN / Dortmond, J.H. [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01606 - FEESTVREUGDE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01607 - DRINKLIED / Amesfoort, N. van [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01608 - FEESTMARSCH. - s.l.: s.n., [1900 c.].
01701 - Wat rare grap, wie kan het raaijen? / Een concurrentie bij de kraaijen]. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1868].
01801 - ADRES, DOOR EEN GROOT AANTAL BURGERKINDEREN SINT NIKOLAAS AANGEBODEN, BIJ ZIJNE KOMST IN AMSTERDAM [..]. LUIMIG DICHTSTUKJE / Schenkman, J. [naam]. - Amsterdam: Bom, G. Theod., 1856.
01902 - DE ALGEMEENE BEDEDAG IN NEDERLAND. (2 December 1832.) / Tollens Cz., H.] [naam]. - Rotterdam: Wijt & zonen, M., 1832.
01903 - DE ALGEMEENE BEDEDAG IN NEDERLAND. (2 December 1832.) / Tollens Cz., H.] [naam]. - Rotterdam: Wijt & zonen, M., 1832.
260:2
Liedbladen. 02001 - 04001. 1 map.
N.B. Bevat:
02001 - Hulde en Dank AAN HET Edel Achtbaar STADS-BESTUUR VAN AMSTERDAM, MET DIEPEN EERBIED TOEGEWIJD DOOR DE JEUGDIGE REKWESTRANTEN DIER HOOFDSTAD [..] / Schenkman, J. [naam]. - s.l.: Kok-van Kolm, C., [1850 c.].
02101 - ZEEREIS MET HET SCHIP HOLLANDIA, KAPITEIN WILLEM WILLEMSZOON. IN HET JAAR DER NON-INTERVENTIE. DICHTSTUK / Someren, R.H. van [naam]. - Amsterdam: Dijk, G. van, 1831.
02201 - DE HOLLANDER ZOO ALS 'ER WEL MEER ZIJN. - Haarlem: Loosjes Pz., A., 1814.
02401 - [getypt afschrift van] Sandtvoorder speel-wagen. - Utrecht [NAAR]: s.n., [1940 ca.].
02602 - HELENA DE VERDULDIGE. (HISTORIE-LIED). Een smartelijke vervolging waarin Helena toch door hare deugd, onschuld en heiligheid zegevierd. - Roosendaal: Rombouts, F., [1900 c.].
02701 - ALLELUJA, DEN BLIJDEN TOON. - s.l.: s.n., [1950].
02801 - [getypt afschrift van] Een Nieuw droevig Lied, van Biron. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
02901 - EEN KLAGEND LIED. Of de KLUCHT van een Jonge Maagd. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
03001 - EEN NIEUW LIED op het vergaan van het schip Tobias. - s.l.: Feijkes, H., [1880 c.].
03002 - DROEVIGE GEBEURTENIS WEGENS HET VERGAAN VAN EEN HOEKERSCHIP VAN VLAARDINGEN. - Rotterdam (Korte Pannekoekstraat, bij de Nieuwe Markt): Hoffers, T.C., [1826-1837].
03003 - EEN NIEUW LIED, OF NOODLOTTIG VERHAAL, van het verbranden van het Brikschip Six Soeurs [..] den 1sten Julij 1838 [..]. - Amsterdam (Rozenstraat): Holst, F.G.L., [1838, na?].
03101 - Een nieuw VISSERS LIED. - s.l.: s.n., [1820 c.].
03102 - EEN NIEUW LIED, OF DE VROLIJKE VISSCHER OP ZEE. - s.l.: s.n., [1820 c.].
03201 - VROLIJK EN NIEUW ZEEMANS-LIED. - Amsterdam (Rozenstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
03301 - DE VROLIJKE ZEEMAN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
03501 - Een Nieuw Lied. Of Klagt van de Meisjes, over het uitzeilen van de Flotillie uit de Haven van Ostende naar Duinkerken. - s.l.: s.n., [1800 ca.].
03601 - EEN NIEUW LIED, met de eernamen van BUONAPARTE en zyn AANHANG. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel, J., [1815 c.].
03701 - EEN NIEUW LIED Of KLAGT van eenen DESERTEUR, Die door zyn Lief kwam in getreur. - s.l.: s.n., [1820 c.].
03801 - EEN WARE GESCHIEDENIS, Voorgevallen in RUSCHLAND, in het JAAR 1831, TUSSCHEN LUCIA EN ALEXANDER, Alsmede by de Slag te WARCEAUW [..]. - Amsterdam: Wendel en Zoon, J., [1831].
03901 - AFSCHEIDS-GROET, aan de MEISJES door de Militairen die naar het Kamp vertrokken zijn. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04001 - DE Vrolijke SOLDAAT. - s.l.: s.n., [1830 c.].
260:3
Liedbladen. 04101 - 05001. 1 map.
N.B. Bevat:
04101 - De vrolijke Hollandsche SOLDAAT. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1850 c.].
04102 - NIEUW ZEEMANSLIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04201 - De vrolijke Loteling Van 't Jaar 1873. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1873?].
04301 - DE WELGEMOEDE ZEEMAN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04401 - EEN NIEUW LIED, Toegewijd aan Neerlandsch dappere Strijders. - s.l.: s.n., [1830 c.].
04501 - ONGELUKKIGE GEBEURTENIS, voorgevallen te 's Gravenhage, van een Grenadier, die meenende op de Sergeant te schieten, bij ongeluk zijn kameraad doodschoot. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1830 c.].
04601 - HULDE aan ons Vaderland. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1850 c.].
04602 - EEN NIEUW LIED. VAN DEN Heldendood van elf officieren. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04603 - Een nieuw Lied van de HELDENDOOD VAN ELF OFFICIEREN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04701 - Nieuw-Lied van Jan Champagne de vrolijke Matroos. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1850 c.].
04702 - HET ZEEMANSLIED. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1850 c.].
04703 - HET ZEEMANSLIED. - Goes: Jonge, S.J. de, [1840 c.].
04801 - EEN NIEUW LIED VAN EEN KOLONIAAL bij zijn vertrek naar ATCHIN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04802 - Afscheids-Lied van een jong Matroos die op 4 February naar zee vertrokken is, en zyn Meisje met haar kind achterlaat. - s.l.: s.n., [1850 c.].
04901 - EEN NIEUW LIED, VAN EEN BRAAF SOLDAAT, EN STANDVASTIGE MINNAAR. - s.l.: s.n., [1850 c.].
05001 - Nieuw Lied van de vreeselijke Moord te 's Gravenhage. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1850 c.].
260:4
Liedbladen. 05101 - 07001. 1 map.
N.B. Bevat:
05101 - Op den Getrouwe Dappere GENERAAL, BARON CHASS…. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
05201 - BESCHRIJVING VAN HET BELEG VAN ALKMAAR EN DE SLAG OP DE ZUIDERZEE, tusschen de Schepen van den Admiraal BOSSU en den ADMIR. CORN. DIRKSZ. VAN MONNIKENDAM [..]. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
05301 - EEN NIEUW LIED, OP DE AANSPRAAK VAN ONZE KONING. Zoo wel aan zyne Zonen, als aan zyne dappere Generaals en alle Militaire. - Amsterdam: Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
05401 - Het klagende meisje over haar minnaar. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŽre, XX 57): Vislaake, F.W., [1860 c.].
05501 - DE WATERGEUZEN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
05502 - LIED VAN DEN ZEEMAN of de treurende LOUISA over het lang wegblijven van hare minnaar, welke met zijn schip twee jaren in Oost IndiŽ was gestationeerd geweest [..]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
05503 - Een Nieuw Lied VAM [!] DEN ZEEMAN, of de treurende LOUISA, over het lange wegblijven van haren Minnaar, welke met zijn schip twee jaren in de Oost Indien was gestationeerd geweest [..]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
05601 - WONDER GEVAL VAN EEN JONG SOLDAAT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
05701 - Oorlogslied, of de strijd tusschen Rusland en Turkije. IN HET JAAR 1877. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŽre): Vislaake, F.W., 1877.
05801 - EEN NIEUW LIED, OF De Bode van Rusland en Turkije. - s.l.: s.n., [1880 c.].
05802 - EEN NIEUW LIED, OF De Bode van Rusland en Turkije. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
05901 - KLAAGLIED DER MEISJES / EEN NIEUW LIED VAN DE STUDENTEN JAGERS. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
06001 - EEN NIEUW LIED, VAN KAREL EN ROSET. die Gedeserteerd is in den nacht naar zijne Minnares, wijl hij eene brief van haar ontving, dat zij ziek was, en na eene Desertie van 27 Dagen [..]. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
06101 - 'S WERELDS LOOP. - Deventer: Lange, P. de, [1840 c.].
06201 - DE MARSCH NA BRABAND. - s.l.: s.n., [1820 c.].
06301 - EEN NIEUW LIED, VAN EEN DESERTEUR. - s.l.: s.n., [1850 c.].
06401 - DE BLYDE WELKOMST, van een Soldaat by zyn Vrouw. - s.l.: s.n., [1850 c.].
06501 - ZANG, Gezongen in het Zang-Stuk, HET DORP AAN DE GRENZEN. - s.l.: s.n., [1800 c.].
06601 - DE KLAGENDE DESERTEUR. - s.l.: s.n., [1850 c.].
06701 - EEN NIEUW LIED, OF WARE GESCHIEDENIS VAN FELIX EN CAROLINA, Of RYKDOM en ARMOEDE, in een en hetzelve HUWELYK, door EED en TROUW, met elkander na Tien Jaren worsteling vereenigt. - Amsterdam: Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
06702 - EEN NIEUW LIED, of de Getrouwe Liefde van FIELIKS en CAROLINA. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
06801 - De Schoolmeester en zijn Aaltje, OF HET A. B. C. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
06901 - EEN NIEUW LIED, van een Jongman met 25 Meiden. - s.l.: s.n., [1850 c.].
07001 - EEN NIEUW LIED OF DE AMSTERDAMSCHE NEGOTIANTEN. - Amsterdam: Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
260:5
Liedbladen. 07101 - 09002. 1 map.
N.B. Bevat:
07101 - DE HOVENIER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1860 c.].
07201 - DE SCHOENMAKER [fragment uit : Het vrolyk catootje]. - s.l.: s.n., 1802.
07301 - Een nieuw Lied VAN EEN VROLIJKEN SCHARENSLIJPER. - s.l.: s.n., [1850 c.].
07302 - NIEUW LIED van een VROLIJKEN SCHARENSLIJPE R. - s.l.: s.n., [1850 c.].
07303 - NIEUW LIED van een VROLIJKEN SCHARENSLIJPER. - s.l.: s.n., [1870 c.].
07401 - Nieuwe Coupletten De Orgelman. - s.l.: s.n., [1880 c.].
07501 - De Bloemenverkoopster. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1860 c.].
07601 - NIEUW BLOEMENLIED. - s.l.: s.n., [1860 c.].
07602 - DE NIEUWE RAADSELS of de trouwe minnares die alles raden kon om haar minnaar van den dood te bevrijden. - s.l.: s.n., [1860 c.].
07701 - Bloemenlied. - s.l.: s.n., [1860 c.].
07801 - DE RESIDA. - s.l.: s.n., [1860 c.].
07901 - Het Geestelijk Kaartspel. - s.l.: s.n., [1860 c.].
07902 - EEN MERKWAARDIG GEVAL, Voorgevallen te Amsterdam [..]. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
07903 - Een Merkwaardig Geval, Voorgevallen te Amsterdam [..]. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., [1840 c.].
08001 - De Joodsche Wandelaar. Een schurkachtig verhaal van den Joodschen Wandelaar, die in Engelund [!] gezien is in 1832, en van Christus tijden af tot op dezen dag nog wandelt. - s.l.: s.n., [1832, na].
08101 - RIJM-LIJST VAN DE BOEKEN DES OUDEN EN NIEUWEN TESTAMENTS. - s.l.: s.n., [1880 c.].
08201 - NIEUW KERMIS-LIED. ONDER DE ZINSPREUK: De Kermis gaat zijn gang, men moet zijn hart ophalen, Al zou het den Armenbus, bij winterdag betalen. - Amsterdam (Rozenstraat 1 bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
08301 - DE BOERENSTAND. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1860 c.].
08302 - DE BOERENSTAND. - s.l.: s.n., [1860 c.].
08303 - EEN NIEUW LIED. - Groningen (Oude Kijk in 't Jatstraat): Doesburg, J.J., [1840 c.].
08304 - DE BOERENSTAND. - s.l.: s.n., [1860 c.].
08401 - KLAAGLIED VAN AMELIA, om hare Minnaar. - s.l.: s.n., [1850 c.].
08402 - KLAAGLIED, VAN AMELIA. OM HAREN MINNAAR. - s.l.: s.n., [1850 c.].
08403 - KLAAGLIED VAN AMELIA AAN HARE MINNAAR. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
08501 - DROEVIG VERHAAL VAN Albert en Constancia, VOORGEVALLEN TE DUINKERKEN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
08502 - DROEVIG VERHAAL VAN Albert en Constancia. Voorgevallen te Duinkerken. - s.l.: s.n., [1870 c.].
08503 - LIEFDE AAN DE WAL. - Leeuwarden: Sterenberg, J.J., [1870 c.].
08504 - LIEFDE AAN DE WAL. - s.l.: s.n., [1900 c.].
08505 - De Liefde aan den Wal. - s.l.: s.n., [1870 c.].
08506 - Visscherslied
De liefde van den schipper. - s.l.: s.n., [1880 c.].
08601 - RINALDO RINALDINI. - s.l.: s.n., [1890 c.].
08602 - RENALDO RENALDINI. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1890 c.].
08603 - Rinaldo Rinaldini. - Rudolfsheim (D): Fritz, K., [1890 c.].
08701 - Een nieuw lied VAN EEN VLAAMSCH MEISJE MET EEN FRANSCHMAN. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1860 c.].
08801 - Het vrouwtje van Stavoren. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
08802 - 't Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1870 c.].
08901 - CONSTANT EN BERTINA. - s.l.: s.n., [1850 c.].
08902 - Constant en Bertina. - s.l.: s.n., 1850 c.]
08903 - CONSTANT en BERTINA. - s.l.: s.n., 1850 c.]
09001 - DE DRIE RUITERTJES. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste dwarsstraat): Holst, F.G.L., 1850 c.]
09002 - DE DRIE RUITERTJES. - s.l.: s.n., 1850 c.]
260:6
Liedbladen. 09101 - 10002. 1 map.
N.B. Bevat:
09101 - RIDDER RUDOLPH of het verleide Boerenmeisje, EMMA NORDA. Voorgevallen in Kanton Bern in Zwitserland. - Rotterdam: Schollaardt & co., 1850 c.].
09102 - RIDDER RUDOLPH of het verleide Boerenmeisje Emma Norma, voorgevallen in het Kanton Bern, in Zwitserland. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1860 c.].
09201 - EEN NIEUW LIED, van eene zonderlinge en treurige, maar tevens waare Gebeurtenis, onlangs buiten Berlyn voorgevallen. - s.l.: s.n., [1860 c.].
09301 - EEN NIEUW LIED. Op de vier Getijden des Jaars. - s.l.: s.n., [1860 c.].
09302 - EEN NIEUW LIED. Van een REMPLASANT. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel, J., [1830 c.].
09401 - TREUR-GEZANG Van eenen vreeden Struyk-Roover, [..] Kapiteyn van een groote Bende Dieven en Schelmen, gedood door het Instrument der Guillotinne, in de voorleden maend. - s.l.: s.n., [1800 c.].
09501 - Geschiedenis VAN DEN ONECHTEN ZOON. - Rotterdam: Schollaardt en Co, [1900 c.].
09502 - Geschiedenis VAN DEN ONECHTEN ZOON. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
09503 - EEN NIEUW LIED OF DE WARE GESCHIEDENIS VAN DEN ONECHTEN ZOON. - Zwolle: Zweers, Wed. W.F., [1870 c.].
09601 - EEN NIEUW LIED, van een MEISJEN gelyk haar MOEDER. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel, J., [1830 c.].
09602 - Kluchtig stukje VAN OLIESLOOT, van de ongeringde Bul of Stier. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
09603 - LOFZANG TER EERE VAN DEN PINKE-STIER. - s.l.: s.n., [1850 c.].
09701 - EEN NIEUW LIED. VAN EEN SCHUTTERS VROUW. - s.l.: s.n., [1860 c.].
09801 - Saemenspraek tusschen een minnaer en zyn lief Colet. - Antwerpen: Thys, J., [1860 c.].
09901 - EEN NIEUW LIED, of de ware geschiedenis van een zuivere Liefde, welke in Parijs, in het jaar 1835, is voorgevallen, en hoe ongelukkig dit den dood van drie personen veroorzaakte [..]. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht, nr. 1): Holst, F.G.L., [1835].
10001 - EEN NIEUW LIED. gemaakt op den VERLOOREN ZOON. - s.l.: s.n., [1800 c.].
10002 - Geestelyk Liedeken van den VERLOOREN ZOON Getrokken uit het H Evangelie van LUCAS in het XV. cap v. 11. - s.l.: s.n., [1820 c.].
260:7
Liedbladen. 10101 - 11901. 1 map.
N.B. Bevat:
10101 - Een nieuw lied, van een vergenoegde MINNAAR. - s.l.: s.n., [1800 c.].
10201 - EEN NIEUW LIED op de gevangen DESERTEUR. - s.l.: s.n., [1800 c.].
10301 - Een nieuw Lied, van een Mof die Bootsman wierd, zoo hy meende. - s.l.: s.n., s.a.
10401 - EEN NIEUW LIED, DE KLAGENDE JONGMAN. - s.l.: s.n., [1780 c.].
10501 - Blyft hier wat staen all' myn gezellen, Den boer zal u wat nieuws vertellen. - s.l.: s.n., [1850 c.].
10601 - HET HAARLEMMER SCHARREN MEISJE / Porcelijn, D. [naam]. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
10602 - HET VISSCHERSMEISJE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
10701 - Hulde aan zijne overledene Majesteit WILLEM DE TWEEDE. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1850 c.].
10801 - DE VROLIJKE POSTILLON. - Rotterdam: Ulrich, J.B., [1840 c.].
10802 - De Kleine POSTILLON. - s.l.: s.n., [1840 c.].
10901 - Een Nieuw JAGERS Lied. - Amsterdam: Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
11001 - ZAMENSPRAAK TUSSCHEN DEN DOOD EN EENEN Korporaal. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
11101 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
11102 - Amsterdam bij nacht. - s.l.: s.n., [1870 c.].
11201 - EEN NIEUW LIED. DE VALSCHE LIEFDE. - Rotterdam: Schollaardt & Co., [1900 c.].
11202 - EEN NIEUW LIED De Valsche Liefde. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. v.d., [1900 c.].
11301 - VERSLAG benevens EEN NIEUW LIED, van de gruwelijke MOORD gepleegd door J.C. VAN STENIS, waarvoor hij op den 25 Oetober [!] 1845, met de dood binnen 'sGravenhage, is gestraft. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1845].
11401 - Verschrikkelijke MOORD GEPLEEGD TE Assendelft. Volgens het Handelsblad van 27 Maart. - Amsterdam (Rozenstraat 425): Vislaake, F.W., [1860 c.].
11402 - NIEUW LIED VAN DE MOORDEN GEPLEEGT TE LONDEN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
11403 - Een Nieuw Lied van de ontrouwe liefde van JOHANNA aan HERMAN, een brave boeren knecht, dien zij haar hand van trouw had geschonken, en hoe zij hem met valschheid heeft beloond [..]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
11404 - Moord op de "Kadijk" gepleegd door C. de Boer op dnhr. Uitewilligen uit Zevenbergen. - s.l.: Rombouts, Fr., [1918 c.].
11405 - Moord op Maria KESSELS. - s.l.: s.n., [1910 c.].
11501 - TREURZANG VAN EEN JONGELING. Welke van zijn meisje werd afgewezen en haar toen uit jaloersheid heeft vermoord. - s.l.: s.n., [1900 c.].
11502 - TREURZANG, Door de Jeugdige ZEEGER VERMEULEN. In zyne Gevangenis. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1840 c.].
11503 - TREURLIED van een Jongeling, welke door zijn meisje werd afgewezen en haar toen uit jaloezy heeft vermoord. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
11601 - EEN NIEUW LIED VAN DE PRUISISCHE BOER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1890 c.].
11602 - EEN NIEUW LIED VAN DE PRUISISCHE BOER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1890 c.].
11701 - DRIEVOUDIGE MOORD en poging tot zelfmoord uit wanhoop in Duitschland. - Amsterdam (Buitensingel): Vislaake, F.W., [1870 c.].
11801 - DE LIEFDE Drama afgespeeld door Berend Kielstra te GIETHOORN. - s.l.: s.n., [1910 c.].
11901 - HET JONGE SOLDAATJE OF DE KRIJGSMAN VAN EER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d. (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
260:8
Liedbladen. 12001 - 13003. 1 map.
N.B. Bevat:
12001 - KONINGS GRENADIEREN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
12002 - NIEUW LIED VAN DE HUZAREN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
12003 - Nieuwe Coupletten van ONZE MILITAIREN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12004 - Een MILITAIRE LIED, van de Inkwartiering by de Boeren. (Uit het Hoogduitsch). - s.l.: s.n., [1850 c.].
12005 - De Pauselijke ZOUAAF. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12006 - Soldatenmarsch. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12007 - NIEUW LIED. Op de Bergen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12008 - NIEUW LIED. Op de Bergen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12101 - NEDERLANDS VLAG. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
12201 - DE VONDELING OF DE Pleegzoon Rechter over zijne Moeder. (Getrokken uit een Aanteekeningboekje van een Gevangene.). - Amsterdam (Egelantiersstraat 266): Vislaake, F.W., [1870 c.].
12301 - DE KLOOSTERLING. - Amsterdam (Buitensingel voor de Raambarrière XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
12401 - EEN NIEUW LIED, van Mathilda en Lodewijk. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
12402 - NIEUW LIED VAN MATHILDA EN LODEWIJK. - Leeuwarden: Hoven, Wed. P., [1900 c.].
12501 - Een Nieuw Lied, Of het onderscheid tusschen de voorgaande met de tegenwoordige Klederdragt der MEISJES. - s.l.: s.n., [1860 c.].
12502 - Op de mode van de meisjes, / Ja, daar moest patent op staan. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12503 - De Tijdgeest, OF Sara je rok zakt af, Moeder het is mijn sleep. - s.l.: s.n., [1910 c.].
12601 - EEN NIEUW LIED OF MURMUREERING VAN DE AMBAGTSMAN, OVER DE MODE WINKELS. - s.l.: s.n., [1850 c.].
12701 - NIEUW KERMISLIED Van eene Danslustige. En ge komt er van avond de deur niet meer uit. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1850 c.].
12702 - DE NIEUWE WINKEL, Tot vreugd van alle Meisjes, Verhuurd en Verkoopt alle soorten van KERMIS VREIJERS, by de Heer sterk jags in de Niemandstraat. - s.l.: s.n., [1870 c.].
12703 - NIEUW KERMISLIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
12704 - Nieuw Kermislied OF Keesje met zijn Meid op de Kermis. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1860 c.].
12705 - Nieuw Kermislied. - s.l.: s.n., [1860 c.].
12706 - EEN NIEUW LIED of een grap of klucht van Jan en zijn Katotje op de Kermis. - s.l.: s.n., [1850 c.].
12707 - Origineel Nieuw Kermislied. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12708 - Nieuw Nederlandsch Kermislied. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12709 - De Vroolijke Kermis. - s.l.: s.n., [1900 c.].
12710 - KERMIS-LIED. - s.l.: s.n., [1890 c.].
12711 - EEN NIEUW KERMISLIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
12712 - NIEUW KERMISLIED. - s.l.: s.n., [1890 c.].
12801 - NIEUW KERMIS-LIED. Of aardige KLUCHT van een Oude Vreijer met zijn Kermis Meisje. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht nr. 1): Holst, F., [1850 c.].
12802 - HET SPINDERSMEISJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
12901 - De twee Standbeelden in de Stad 's Gravenhage. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1860 c.].
13001 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, uitgetrokken naar den Krim. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
13002 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, uitgetrokken naar den Krim. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1880 c.].
13003 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, uitgetrokken naar den Krim. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŤre XX 57): Vislaake, F.W., [1880 c.].
260:9
Liedbladen. 13101 - 13903. 1 map.
N.B. Bevat:
13101 - Lied ter eere van het METALEN KRUIS. gedragen door de Oud-Strijders uit den Tiendaagschen Veldtocht en Verdedigers van de Citadel van Antwerpen. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1880 c.].
13201 - DE PRUISISCHE MARKETENTSTER, IN DEN OORLOG TUSSCHEN PRUISSEN EN FRANKRIJK EN DE VAL VAN NAPOLEON. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
13202 - DE PRUISISCHE MARKETENTSTER, IN DEN OORLOG TUSSCHEN PRUISSEN EN FRANKRIJK EN DE VAL VAN NAPOLEON. - s.l.: s.n., [1870 c.].
13301 - KLAAGTOON der Weduwe en Weezen van FRANKRIJK en PRUISSEN. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
13302 - NIEUW LIED, op den Hedendaagschen Oorlog. - s.l.: s.n., [1860 c.].
13303 - Vrede Smeeklied. - s.l.: s.n., [1914 c.].
13304 - NIEUW LIED VAN HET ROODE KRUIS. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13305 - Gevloekt zij de Oorlog. - s.l.: s.n., [1915 c.].
13306 - Europeesche Oorlog. - s.l.: s.n., [1915 c.].
13307 - No. 1. Oorlogs-Liederen. EEN VERZAMELING VAN OORLOGSLIEDEREN geschiedkundig opgesteld en op bekende wijzen vervaardigd door: F. ROMBOUTS, Boekhandel, ROOSENDAAL N.-B. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 ca.].
13308 - Oorlogsliederen No. 3. Een verzameling van Oorlogsliederen, geschiedkundig opgesteld, en op bekende wijze vervaardigd, door F. ROMBOUTS, Boekhandel, Roosendaal. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 ca.].
13401 - Queen Victoria. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1880 c.].
13501 - De Wacht aan de Rhjn [!]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13502 - de Wacht aan den Rhijn. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13503 - de Wacht aan den Rhijn. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, v.d., [1900 c.].
13504 - de Wacht aan den Rhijn. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
13505 - DE WACHT AAN DE RHIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13506 - De Wacht aan den Rijn. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13601 - SCHUTTERS-EER. - s.l.: s.n., [1850 c.].
13701 - AFSCHEIDS-LIEDJE DER HUZAREN. - Amsterdam ([Egelantie]rsgracht 114): Vislaake, F.W., [1850 c.].
13801 - EEN NIEUW LIED OF HET KOFFIJHUIS BIJ ZEIJST. - s.l.: Bakels, C., [1850 c.].
13901 - DE BLIKSEMTREIN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
13902 - DE BLIKSEMTREIN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
13903 - DE BLIKSEMTREIN. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
260:10
Liedbladen. 14001 - 15005. 1 map.
N.B. Bevat:
14001 - NIEUW LIEDJE VAN Dirk de Leugenaar. - Leeuwarden: Sterenberg, J.J., [1900 c.].
14101 - DE SPOORTREIN. - Haarlem: Nobels, J.P., [1900 c.].
14102 - HET PAARDENSPOOR. - s.l.: s.n., [1900 c.].
14103 - NIEUW LIED van de Tram-Omnibus. - s.l.: s.n., [1880 c.].
14104 - DE OUDE TANTE. - s.l.: s.n., [1880 c.].
14201 - Amsterdam vol Electric. Een Ritje met de Electrische Tram van de P.C. naar den Dam. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1890 c.].
14301 - EEN NIEUW LIED. Van het vertrek en de terugkomst van JOOST de vrolijke Matroos. of de Schipbreuk der Medusa. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
14401 - DE SCHEEPSJONGEN. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste dwarsstraat): Linden, G. v.d., [1880 c.].
14501 - EEN NIEUW LIED OF HET AFSCHEID van KLORIS en zijn BRUIDJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
14502 - EEN NIEUW LIED OF HET AFSCHEID van KLORIS en zijn BRUIDJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
14601 - NIEUW LIED van het zeemans afscheid van LEANDER en LINA, BIJ ZIJN VERTREK NAAR ZEE. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
14701 - HET VAARWEL VAN DEN ZEEMAN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
14801 - De Vrolijke Zeeman. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
14901 - HET AFSCHEID VAN EEN ZEEMAN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
15001 - MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN, Van verscheide Overstroominge, TE DANTZIG, EN TE RIGA. En in deszelfs Omstreeken, in het Jaar 1829 [..]. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel en Zoon, J., [1829 c.].
15002 - Verschrikkelijke STORM. VOORGEVALLEN AAN DE KAAP DE GOEDE HOOP. EN GODS WONDERBARE REDDING Zichtbaar betoond aan hen die op God vertrouwen. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
15003 - DE VREESSELIJKE SCHIPBREUK, van den Oost-Indie Vaarder DE JAN HENDRIK gevoerd wordende door Kapitein EICKELBERG, van Rotterdam naar Batavia [..]. - s.l.: s.n., s.a.
15004 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de "Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882, na].
15005 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de "Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882, na].
260:11
Liedbladen. 15101 - 17002. 1 map.
N.B. Bevat:
15101 - Een Nieuw Lied VAN Vele Goede Wenschen. - Alkmaar: Bezaan, J., [1880 c.].
15201 - DE MILLIONNAIR. - s.l.: s.n., [1900 c.].
15202 - DE MILLIONNAIR. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
15203 - DE MILLIOENAIR. - s.l.: s.n., [1900 c.].
15204 - DE MILLIONNAIR. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
15301 - HUISELIJKE TWIST TUSSCHEN JOOST VAN LUIJENBURG EN ZIJNE HUISVROUW KAATJE NOOITGENOEG. - Amsterdam (Buitensingel voor de Raambarrière XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
15401 - KLUCHTIGE ECHTSCHEIDING VAN EEN BOER EN BOERIN TE URK. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
15402 - KLUCHTIGE ECHTSCHEIDING VAN EEN BOER EN BOERIN TE URK. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1890 c.].
15501 - NIEUW LIED van JANNEKE. Logement Je krijgt me Dochter niet. - s.l.: Barreveld, H., [1900 c.].
15601 - EEN NIEUW LIED, OP HET SPREEKWOORD PAK DE LEUNING. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste dwarsstraat nr. 17): Linden, G. v.d., [1870 c.].
15701 - De Nieuwe Haring. - s.l.: s.n., [1850 c.].
15702 - De Nieuwe Haring. - s.l.: s.n., [1850 c.].
15801 - HET SPRAKELOOZE MEISJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
15901 - Schommellied. - s.l.: s.n., [1880 c.].
15902 - SCHOMMELLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, Erve E. v.d., [1900 c.].
16001 - NAAR DE PARADE. in de Maliebaan. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (firma G. v/d Linden), [1900 c.].
16002 - NAAR DE PARADE in de Maliebaan. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
16101 - HET KLOKJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1880 c.].
16201 - SILBERSTEIN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
16301 - O JAAPJE IS GETROUWD. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
16401 - HET IS DUISTER. - s.l.: Geertsen, [1890 c.].
16501 - Een nieuw Lied. - Rotterdam: Ulrich, J.B., [1860 c.].
16601 - DE BEDROGEN BRUIDEGOM. - Rotterdam: Ulrich, J.B., [1830 c.].
16701 - NIEUW LIED OF DE Familie van oude Hoeden. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
16801 - CHARIVARI. Elk wat wils. Jacob Cats. Hier boven in den hemel, Drinken ze Beijersch Bier. EEN NIEUW LIED voor vrolijke knapen en meisjes. - Haarlem: s.n., [1870 c.].
16901 - CINQ SOUS OF VIJF STUIVERS. - s.l.: s.n., [1850 c.].
17001 - De gefopte Boer. - Amsterdam (Buitensingel voor de Raambarrière XX 57): Vislaake, F.W., [1860 c.].
17002 - De Gefopte Boer. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1880 c.].
260:12
Liedbladen. 17101 - 18501. 1 map.
N.B. Bevat:
17101 - HET GRAF DER TWEE GELIEVEN. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
17201 - BITTERE SMARTEN VAN EENEN Jongman aan zijn dierbare. - s.l.: s.n., [1870 c.].
17202 - BITTERE SMARTEN van eenen Jongman aan zijne dierbare. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
17203 - BITTERE SMARTEN van een Jongman aan zijne dierbare. - s.l.: s.n., [1870 c.].
17204 - LAURA VOOR DE TRALIEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
17205 - VOOR DE TRALIEN. LOURA. - s.l.: s.n., [1900 c.].
17301 - HET STERVENDE MEISJE OF Klacht eens Jongelings. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
17401 - HET HUTJE BIJ DE ZEE. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
17501 - Het Vrouwtje van Stavoren. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
17502 - De Blauwe Kiel. - s.l.: s.n., [1900 c.].
17601 - OP HET KERKHOF. - Gent (Rietstraat 70): s.n., [1890 c.].
17602 - OP HET KERKHOF. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1890 c.].
17602a - OP HET KERKHOF. - Amsterdam, Rozenstraat 148: Vislaake, F.W., [1870 c.].
17701 - HET KLAGENDE WEESJE Op het Graf van hare Ouders, en in vyf dagen tyd op 't Graf is dood gebleven. - s.l.: Heitzman, L.H., [1890 c.].
17801 - Het Weesmeisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1890 c.].
17802 - Het Weesmeisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1890 c.].
17803 - De arme wees. - s.l.: s.n., [1920 c.].
17901 - Kluchtig Lied VAN DE VERLIEFDE JONGMAN VAN MIDDELIE. - Amsterdam (Rozenstraat 425): Vislaake, F.W., [1880 c.].
18001 - De Verliefde Jongman. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1880 c.].
18101 - Herdenking bij het graf van mijn geliefden DAMON. - Leeuwarden (Weerklank): Sterenberg, J.J., [1900 c.].
18102 - ZAMENSPRAAK OVER DE KOFFIEPOT. - s.l.: s.n., [1870 c.].
18201 - De trouwe Geliefden, OF Het Afscheid van Bertrand en Sophia. - Amsterdam (Pieterjacobstraat A 182): Bakels, C., [1870 c.].
18301 - Het Onteerde Meisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
18401 - DE VIJF ZINTUIGEN, Nieuw Lied of de bezorgde Moeder over hare lieve dochter Naatje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. v.d., [1880 ca.].
18501 - Het Meisje zonder zin. - Alkmaar: Bezaan, J., [1900 c.].
260:13
Liedbladen. 18601 - 20003. 1 map.
N.B. Bevat:
18601 - KAREL en ROSA. - s.l.: s.n., [1850 c.].
18602 - KAREL EN ROSA. - s.l.: s.n., [1850 c.].
18603 - DE ECHO. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
18604 - KAREL EN ROSA. - s.l.: s.n., [1850 c.].
18701 - HET INDIAANSDHE[!] BLOEMENMEISJE, OF DE VERLIEFDE SLAVIN. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1880 c.].
18801 - 'S WERELDS LOOP. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
18901 - DE VROLIJKE EN GOEDE VREIJER. - s.l.: Ulrich, Wed. J.B., [1860 c.].
19001 - De valsche Minnaar. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1860 c.].
19101 - IN ONS DORPJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
19201 - De vergenoegde vrouw]. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1870 c.].
19301 - 'T HART IS EEN KLUGTIG DING. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
19401 - HET Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
19402 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
19403 - Het Vrouwtje van Stavoren. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
19404 - HET VROUWTJE VAN STAVOREN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
19405 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1870 c.].
19406 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1870 c.].
19407 - HET VROUWTJE VAN STAVOREN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
19408 - 't Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
19409 - 36. Het vrouwezand. - s.l.: s.n., [1890 c.].
19501 - KLAAGLIED VAN EEN VERLATEN DOCHTER OVER HAAR MINNAAR. - s.l.: s.n., [1900 c.].
19502 - KLAAGLIED van eene Verlatene Dochter over haren Minnaar. - s.l.: s.n., [1890 c.].
19601 - NIEUW LIED, Of een les voor jonge lieden die zich in het huwelijk willen begeven. - Goes: Jonge, S.J. de, [1850 c.].
19701 - DE ONVERGENOEGDE MINNARES. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
19801 - Minnelied OF HET MEISJE IN HET KLOOSTER. - s.l.: s.n., [1870 c.].
19802 - MINNELIED of het MEISJE IN HET KLOOSTER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
19901 - De Jager en de Herderin. - s.l.: s.n., [1850 c.].
19902 - DE JAGER EN DE HERDERIN. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste dwarsstraat): Linden, G. v.d., [1870 c.].
20001 - DE VERLIEFDE JONGMAN OF De moeijelijke keus. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
20002 - DE VERLIEFDE JONGMAN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20003 - DE VERLIEFDE JONGMAN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
260:14
Liedbladen. 20101 - 24001. 1 map.
N.B. Bevat:
20101 - LUSTIG LIJSJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste dwarsstraat 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
20201 - De bedrogene Jongman. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
20301 - NIEUW JAGERS-LIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20302 - NIEUW JAGERS LIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20303 - Een Nieuw Jagerslied. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20304 - EEN NIEUW JAGERSLIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20305 - NIEUW JAGERSLIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20401 - Vrije vrouwen. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20402 - Vermakelijke Spot over DE VRIJ EVROUWEN [!]. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20501 - De Jager en de Herderin. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
20502 - De Belgische Loteling. - s.l.: s.n., [1890 c.].
20601 - LIED VAN MARCHAND DE LA PARAPLUEI. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
20602 - HOU MOED!. - s.l.: s.n., [1890 c.].
20701 - Hulde aan het ROODE KRUIS. in betrekking tot den tegenwoordigen oorlog. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20801 - DE KLEINE REKRUUT. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20802 - De kleine Rekruut. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20901 - LIED VAN DE RIJZENDE MAN, op zijn Ezel, zonder staart. - s.l.: s.n., [1870 c.].
20902 - Lied van den Reizenden Man. Op zijn Ezel zonder staart. - s.l.: s.n., [1870 c.].
21001 - Nieuwe Coupletten van het Afscheid van een Marinier. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1890 c.].
21002 - Nieuwe Coupletten van het Afscheid van een Marinier. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21101 - LIED VAN DE BOTER-BOERINNEN. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21201 - Den welvarende BOER. - s.l.: s.n., [1850 c.].
21301 - HULDE AAN DE DAPPERE GENERAALS VAN ONS VADERLAND. - s.l.: s.n., [1850 c.].
21302 - Nieuwe Coupletten van Het Kind van Holland. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21303 - O God! verlaat mijn Neêrland niet. - s.l.: s.n., [1850 c.].
21401 - KLACHTLIED op het Graf van Napoleon, door 's Keizers zoon. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21501 - De Moord te Raamsdonk. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21502 - Moord te Raamsdonk. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21601 - HET VISSCHERTJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21602 - Het visschertje (blz 40). - s.l.: s.n., [1910 c.].
21701 - EEN NIEUW LIED van het Rijtoertje door Amsterdam, van af het NIEUWE CENTRAAL-STATION. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21702 - EEN Koddig Reisje van een Vollendammer Dienstmeisje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21703 - Een Gezellig Reisje naar AMSTERDAM. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21801 - BIJ HET OUDEREN GRAF. - s.l.: s.n., [1870 c.].
21901 - De Cellulaire Gevangenis OF DE De Klacht in de Gevangenis. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21902 - Het Kerkerleven. - s.l.: s.n., [1890 c.].
21903 - LENTELIED VAN DE GEVANGENEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21904 - GRAT[IE]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
21905 - Als je onschuldig bent. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22001 - EEN NIEUW LIED VAN EEN MEISJE, DIE NAAR HET SLAGVELD GING, OM HAAR MINNAAR TE ZOEKEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22101 - HET KLAGENDE MEISJE OF DE MOEIJELIJKE KEUS. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22102 - HET KLAGENDE MEISJE OF DE MOEIJELIJKE KEUS. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22201 - Wonderbaar Historielied van Den Timmerman van Keulen. [..] De Geloovige Zielen en Morgenlied. Drie schoone Zangliederen uit DEN OUDEN ZANGTIJD. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts, F., [1905 ca.].
22301 - NIEUW LIED VAN de gevangenneming VAN DEN JONGE SPEELMAN VAN VENETIE. - s.l.: s.n., [1880 c.].
22401 - Mieke hou u vast aan de takken van de Boomen. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
22501 - DE ZEGEPRAAL DER Moederlijke Liefde. Eene ware gebeurtenis, voorgevallen in het graafschap Delmally, in Schotland. - s.l.: s.n., [1850 c.].
22601 - Het minnend paartje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22701 - EEN NIEUW LIED, of de welmenende HOVENIER EN 'T MEISJE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
22801 - NIEUW LIED VAN HET PIPSKE. - s.l.: s.n., [1880 c.].
22901 - Minnelied VAN DE Schoone Rosa. - s.l.: s.n., [1900 c.].
22902 - Schoone Rosa. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23001 - De Schoone Bruid. - s.l.: s.n., [1850 c.].
23002 - De schoone Bruid. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23101 - JAN MAAT. - s.l.: s.n., [1880 c.].
23201 - Afscheidsgroet van een Stuurman aan zijn Meisje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23202 - AFSCHEIDSGROET van een Stuurman aan zijn Meisje. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
23203 - LIED VAN 'T SNURKJE. Afscheid van Sjaak en Louisa bij zijn vertrek naar zee. - s.l.: s.n., [1870 c.].
23204 - NIEUW ZEEMANSLIED, OF het Afscheid van een' Zeeman van zijne Geliefde. - s.l.: s.n., [1870 c.]. 23205 - NIEUW ZEEMANSLIED, OF Het Afscheid van een' Zeeman van zijne Geliefde. - s.l.: s.n., [1870].
23301 - HET MATROZEN MEISJE. - s.l.: s.n., [1890 c.].
23401 - De Loteling of Recruut van 1880. - s.l.: s.n., [1880 c.].
23501 - WONDER GEVAL VAN EEN JONG SOLDAAT. - s.l.: s.n., [1880 c.].
23601 - AFSCHEID van een KOLONIAAL aan zijn MEISJE. - s.l.: s.n., [1880 c.].
23602 - AFSCHEID van een Jongman, die soldaat werd en naar den oorlog ging. - s.l.: s.n., [1860 c.].
23701 - De Schildwacht. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23801 - EEN NIEUW LIED VAN DE SCHOONE JUFVROUW VAN HAMBURG. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23901 - HET KUSSEN EN PAAIJEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
23902 - HET KUSSEN EN PAAIJEN. - s.l.: s.n., [1880].
24001 - Een nieuw Lied. VERGEET MIJ NIET, of afscheid van FREDERIK en LOUIZE. - s.l.: s.n., [1830 c.].
260:15
Liedbladen. 24101 - 25903. 1 map.
N.B. Bevat:
24101 - LES IN HET KUSSEN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
24201 - VREESELIJKE BRAND welke te ANTWERPEN heeft plaats gehad. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24301 - Minnelied van Mona. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24302 - MONA. - s.l.: s.n., [1880 c.].
24401 - HOEK LA ZEE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24402 - HOEK LA ZEE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24501 - Klaag lied van een Minnaar over de dood van zyn Minnares][De Amsterdamsche kermis-vreugd]. - s.l.: s.n., [1800 c.].
24502 - Een Nieuw Lied [De Vermakelyke Haagsche Taptoe]. - s.l.: s.n., [1800 c.].
24503 - De Drukkende Liefde. - s.l.: s.n., [1830 c.].
24504 - DE LIEFDE DE SCHOONSTE DEUGD. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24505 - De Schoone ZOMERMORGEN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
24506 - Een Nieuw Lied] [De Amsterdamsche Kermis-vreugd]. - s.l.: s.n., [1800 c.].
24507 - Een Nieuw Lied] [De Amsterdamsche Kermis-vreugd]. - s.l.: s.n., [1800 c.].
24508 - SAMENSPRAAK van eenen Jongman met zijn beminde. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24509 - Een nieuw Lied. - s.l.: s.n., [1880 c.].
24601 - De liefelijke Meid van hierover. - s.l.: s.n., [1880 c.].
24602 - Zoodra als de haan en de leeuwrik te zaam, / Wen 't daagt in den Oosten, me wekken] / Cort, Frans de [naam]. - Brussel: s.n., 1866.
24701 - Nieuwe Coupletten VAN Het Verkeerde Pakje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24801 - Noord-Amerika. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24802 - EEN NIEUW LIED, OF De Vrolijke Losbol. - s.l.: s.n., [1880 c.].
24901 - HOERIGE ROOSJE. - s.l.: s.n., [1860 c.].
24902 - NIEUWE COUPLETTEN VAN Meerenberg en Medemblik. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24903 - Kijk je nog eens om. - s.l.: Delil, F., [1880 c.].
24904 - Nieuwe coupletten Zegen van den heer. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24905 - HAAGSCHE LEEN, WIL VAN DE LIEFDE NIET MEER WETEN. - s.l.: s.n., [1890 c.].
24906 - NIEUW LIED VAN DEN ZANDLOOPER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24907 - EEN NIEUW LIED van de Hedendaagsche Tijd. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24908 - Draad'loos Telegrafeeren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24909 - Draadloos Telegrafeeren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24910 - Net als kleine Kinderen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
24911 - De Twee Vrienden. - s.l.: s.n., [1890 c.].
24912 - MAKLE OF de Verloren Sleutel. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25001 - NIEUW LEID [!] VAN DE Verliefde Droomer over de Vrouwen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25002 - NIEUW LIED VAN DE ONNOOZELE VROUWEN OVER DE MANNEN. - s.l.: s.n., [1890 c.].
25101 - NIEUW LIED VAN EEN VROUW Alleen op reis. - s.l.: s.n., [1880 c.].
25102 - NIEUW LIED OF Bij het Geld en de vrouwen Daar kan men zich goed bij houwen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25103 - DE KWADE AAKSTER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25104 - DE TROOST VOOR ALLE MEISJES VAN GEHEEL EUROPA. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25105 - Heb ie je Hoed op van de Bedeeling. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25201 - DE MAGT VAN HET GOUD. - s.l.: s.n., [1850 c.].
25202 - DE MAGT VAN HET GOUD. - s.l.: s.n., [1850 c.].
25301 - De marmotte dans van Savojen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25401 - HET ONWEER]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25501 - DE ARME VROUW. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25502 - De arme man MET Zijn Kinderen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25503 - De Jammerklacht van De Zwerver. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25504 - Ik ken een lied. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25505 - EEN NIEUW LIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
25506 - De vogel vliegt. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
25507 - MIJN TAMBOERIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25601 - Mijn Grootvaders Klok. - s.l.: s.n., [1890 c.].
25602 - MIJN Grootvaders klok. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
25603 - WERKMANSLIED. - s.l.: s.n., [1860 c.].
25604 - Aan de deur van je woning. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25605 - Nieuwe Coupletten van De Verstootene Liefde. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25606 - Verstooten liefde. - s.l.: s.n., [1900 c.].
25701 - BOEZEMKLACHT VAN DEN HOOGLEERAAR E.A. BORGER, BIJ DE GRAVEN zijner geliefde Panden / Borger, E.A. [naam]. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1850 c.].
25702 - BOEZEMKLACHT VAN DEN HOOGLEERAAR E.A. BORGER, BIJ DE GRAVEN zijner geliefde Panden / Borger, E.A. [naam]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1850 c.].
25801 - MIJN STERVEN, Nederdaling in het Graf, OPSTANDING EN Verschijning ten Oordeel. IN EENE DROOM / Wingerden, W. van [naam]. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
25802 - MIJN STERVEN, NEDERDALING IN HET GRAF, OPSTANDING EN verschijning ten Oordeel IN EENEN DROOM. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1850 c.].
25901 - LOTGEVALLEN VAN EEN VERLATEN KIND VOORGEVALLEN IN HET Koningrijk BELGIE, nabij ANTWERPEN, en op welke wijze hij zijne Moeder weder ontmoette. - Haarlem: Nobels, J.P., [1870 ca.].
25902 - Het Nieuwe vermakelyke VRYERY-BOEKJE, Bestaande in Minnebrieven, Vryagien en Zaamenspraaken die tusschen Vryers en Vrysters voorvalle. - Amsterdam (Boomstraat): Koene, S., s.a.
25903 - Eene ware Bekeerings-Geschiedenis van een SOLDAAT, genaamd: PHILIPPUS CALIDUS, GEBOREN te DUNBAR. Welke te Edimburg ter dood is gebragt, omdat hij zijnen Heer, om het leven had gebragt. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht 1): Holst, F.G.L., [1850 ca.].
260:16
Liedbladen. 26001 - 27401. 1 map.
N.B. Bevat:
26001 - DE ARME GROOTVADER. - s.l.: s.n., s.a.
26002 - KLUCHTIGE INVAL. - Amsterdam: s.n., [1870 c.].
26003 - LEVENSVERHAAL van een Matroos, die, na den laatsten storm met paspoort is gegaan, en daar hij een schrik voor de zee had gekregen, zoo nam hij zich voor om zijn geld [..]. - s.l.: Zijlstra, A.J., [1870 c.].
26004 - DE ECHTSCHEIDING. DICHTSTUKJE. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
26005 - DE VERLEIDE ONSCHULD OF HET ONGELUKKIGE MEISJE VAN DUIVENSTEIN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1850 c.].
26301 - JOHANNA of de misleide liefde / Aa, v.d. [naam]. - s.l.: Wal, W. van der, [1900 c.].
26401 - OP HET KERKHOF. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1850 c.].
26501 - ROUWZANG. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1850 c.].
26601 - EEN BLAAUWTJE. - s.l.: s.n., [1860 c.].
26701 - NIEUW LIED, OF De standvastige Liefde van CONSTANT voor zijne Beminde, welke uit liefde voor haar is gaan deserteeren en gekondemneerd is door de kogel te moeten sterven. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
26801 - TWIST TUSSCHEN HARMEN de gewillige Hoorndrager en zijne wederhelft brutale STEIN. - Amsterdam (Buitensingel voor de Raambarrière, XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
26901 - GEDACHTEN EN MIJMERINGEN OVER DEN BEDROEFDEN TIJD Anno 1866. - s.l.: Vislaake, F.W., 1866.
27001 - NIEUW KERMISLIED van 1891. HARDGAATIE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de , [1891].
27101 - EEN NIEUW LIED, of de Modes van de hedendaagsche tijd. - s.l.: s.n., [1870 c.].
27201 - AFSCHEIDSLIED. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
27201a - DE WENSCH. - s.l.: s.n., [1870 c.].
27301 - De treurende Vader, over zijn eenige overgeblevene Zoon. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
27401 - De lieflijke meid VAN HIER OVER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. v.d., [1860 c.].
260:17
Liedbladen. 27501 - 29701. 1 map.
N.B. Bevat:
27501 - Een Marionier op de Kermis. - s.l.: s.n., [1860 c.].
27601 - NIEUW LIED, ter eere van onze geliefde en geŽerbiedigde KONING, bij gelegengeid[!] van de Watersnood in 1861. - s.l.: s.n., 1861.
27701 - DE TYROLER MET ZIJN ZOONTJE]. - s.l.: s.n., [1860 c.].
27801 - De klagende Jongman of DE GEKNAKTE BLOEM. - s.l.: s.n., [1860 c.].
27901 - EEN NIEUW LIED wegens verschrikkelijke MOORDEN, gedaan door KŁhnanfel, te FrauŽnburg bij Breslau, aan den Bisschop met zijn Huishoudster (Volgens Handelsblad van 26 Januarij 1841.). - s.l.: s.n., [1841 c.].
28001 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, Uitgetrokken naar de Krim. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.]. 28101 - HET VROLIJKE JAGERTJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1860 c.].
28201 - NIEUW LIED van de Soldaat en de Keukenmeid. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
28301 - De Getrouwe Liefde van Louize en Ferdinand. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., [1850 c.].
28401 - EEN NIEUW LIED, of het AFSCHEID van KLORIS en zijn BRUIDJE. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
28501 - De Jager en de Herderin. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
28601 - De Orde van den Dag. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
28701 - NIEUW LIED, of het VERBODEN TROUWEN. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
28801 - DE HAAGSCHE BRUID EN BRUIDEGOM, OF HET BOELTJE MOET GEDEELD WORDEN. - s.l.: s.n., [1850 c.].
28901 - EEN NIEUW LIED, of de Bedrogen HUISHEER, door de Vrouw van KEES de Kuiper. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
29001 - De Schoone Bruid. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
29101 - MORGEN-LIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1850 c.].
29201 - DE BRAND VAN Het schip "DE KENT". - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
29301 - Vriendschapsrozen. - Amsterdam: Baptist Valleggia, J., [1880 c.].
29302 - Vriendschapsrozen. - s.l.: Baptist Valleggia Jr., J., [1880 c.].
29303 - Defileer Marsch. - Amsterdam: Baptist Valleggia, J., hofleverancier, [1880 c.].
29304 - Feestlied. - Arnhem: Stevens, A, [1900 c.].
29305 - SEQUAH-OLIE. - Amsterdam: Baptist Valleggia, J. (in feestartikelen, hofleverancier), [1900 c.].
29401 - Feestzang, bij de Echtvereeniging, VAN LOUIS VALK en TRUUS SIEUWERTS. - s.l.: s.n., [1880 c.].
29402 - BIJ GELEGENHEID VAN HET GROENE BRUILOFTSFEEST VAN Mej. M.W. TERBURGH en den Heer J.H. v. WESTENDORP. LEIDEN, 18 SEPT. 1887. - Kampen: Wilmerink, H.W., 1887, 18 september.
29403 - FEESTLIED. - Purmerend: Steensma, K., [1860 c.].
29404 - Op het Koperen Feest VAN W. Blankevoort en J. de Moes. - Purmerend: Steensma, K., [1900 c.].
29405 - Feestlied voor het Koperen Bruidspaar. - Purmerend: Steensma, K., [1900 c.].
29501 - Vijf-en-Twintigjarige Huwelijksschuit. - Amsterdam (Singel 462): Baptist Valleggia Jr., J., [1900 c.].
29502 - FEESTZANG TER ZILVEREN BRUILOFT. - Amsterdam] (Herengracht 398): Cladder, Dr. George, [1900 c.].
29503 - Juichend stijgt ons lied naar boven. - Koog a.d. Zaan: Smit EZ., E.N., [1900 c.]. 29504 - TER Zilveren Bruiloft. - Amsterdam: Valleggia (in feestartikelen, hofleverancier), [1900 c.].
29505 - RAPSODIE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
29506 - Welkomstlied ter Eere der 25 JARIGE Echtvereeniging. - Amsterdam (Heerengr. 398): Donse, J.M. (firma George Cladder), [1880 c.].
29507 - BESPIEGELINGEN op de 25-Jarige Echtvereeniging van BRUIDEGOM EN BRUID. - Utrecht (Predikheerenstr. 22 hoek Pauwstr.): Eykelkamp, Herm. J. (speciaal in feestartikelen), [1870 c.].
29601 - KAMERGYMNASTIEK. - Amsterdam: Valleggia (hofleverancier), [1880 c.].
29602 - Brillante Feestpotpourri. - Amsterdam (Singel 436): Cladder, P.F., [1890 c.].
29603 - Vlinderwals / Fikkee, L.J. [naam]. - Amsterdam: Lubers Jr., C.H., [1900 c.].
29604 - MIRLITONLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
29605 - PISTACHELIED. - Arnhem: Huet, Th.J. van (in bruilofts- en feestartikelen), [1900 c.].
29606 - PISTACHESLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
29607 - No. 37. TAFEL-LIED. Aan het schoone Geslacht. - Koog a.d. Zaan: Koome, J. (in bruilofts- en feestartikelen), [1880 c.].
29608 - LIED. Met accompagnement van Dierengeluiden. - Arnhem: Stevens, A., [1880 c.].
29609 - Een Feesttoontje. - Amsterdam (Singel 264): Baptist Valleggia J., J., [1890 c.].
29610 - DE IJSBREKER. - Amsterdam: Baptist Valleggia, J. (hofleverancier), [1900 c.]. 29611 - Welkomstgroet aan Tafel. - Amsterdam: Baptist Valleggia, J., [1900 c.].
29701 - [afschriften van] 't Volmaecte en toe-geruste schip. - Amsterdam [NAAR]: s.n., s.a.
260:18
Liedbladen. 29901 - 30703. 1 map.
N.B. Bevat:
29901 - HET HONDEKOT. - s.l.: s.n., [1850 c.].
30001 - LES BEAUX EPOUX. - s.l.: s.n., [1900 c.].
30101 - De Watersnood in Holland. - s.l.: s.n., 1916.
30201 - Miraculeuse HISTORIE. - s.l.: s.n., [1900 c.]. - Bevat ook correspondentie omtrent deze uitgave.
30401 - Roos van Liefelyke Geur / Muennicxhove, frater Franciscus van [naam]. - Amsterdam: s.n., 1717.
30501 - Liederencourant. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts & zonen, F., [1900 c.].
30502 - Liederenbundel 1926 (2 ex.). - s.l.: s.n., 1926.
30503 - LIEDEREN-COURANT. - Roosendaal (Nispenschestr. 6a, tel. 230): Rombouts, Frans, [1910 c.].
30601 - POPULAIRE LIEDEREN (2 ex.). - s.l.: s.n., [1910 c.].
30602 - Liederencourant (2 ex.). - s.l.: s.n., [1910 c.].
30603 - De Kermiscourant. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts & zonen, F., [1900 ca.].
30604 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts & zonen, F., [1900 c.].
30701 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1910 c.].
30702 - Het Leugenaartje. - s.l.: s.n., [1910 c.].
30702a - Het Leugenaartje. - s.l.: s.n., [1940 c.].
30703 - Wie zingt er mee?. - Roosendaal (N.-Br.): Rombouts, F., drukker-uitgever, [1910 c.].
260:19
Liedbladen. 30801 - 31506. 1 map.
N.B. Bevat:
30801 - ARTISTENBLAD. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts & zonen, F., [1910 c.].
30802 - LIEDEREN-COURANT. - Roosendaal (Nispenschestr. 6a): Rombouts, Frans, [1910 c.].
30803 - OUDERWETSCHE LIEDEREN. - Roosendaal (N.-B.): Rombouts & zonen, F., [1910 c.].
30804 - UIT DE OUDE DOOS. - s.l.: s.n., [1910 c.].
30901 - EEN NIEUW LIED CHARIVARI. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1850 c.].
30902 - EEN NIEUW LIED, De Valsche Liefde. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1850 c.].
30903 - GRUWELIJK VERHAAL VAN EEN Kapitein en Stuurman, Voorgevallen op eene reis van de Kaap de Goede Hoop naar de Oost-IndiŽ. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
30904 - Moeder's danslust. - s.l.: Cornelisse, A., [1910 c.].
30905 - NIEUWE COUPLETTEN Klachtlied der werklooze. - s.l.: s.n., 1900 c.
31001 - BEROUW EN LEEDWEZEN VAN EENE MISDADIGER IN ZYN GEVANGENIS. - s.l.: s.n., [1800 c.].
31002 - DE LOTELING of Rekruut van 1894. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1894].
31003 - STILLE SMART. - s.l.: Jonge, J. de, 1930.
31004 - Hallo, Hallo, het gaat meest altijd zoo. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1920 c.].
31005 - Het drama te Baarn. - s.l.: Cornelisse, A., [1930 c.].
31101 - De Zomerlust. - s.l.: Giersbergen, J. van, [1900 c.].
31102 - Grootmoeders jongen. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, [1930 c.].
31103 - KAREL EN ROSA. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1860 c.].
31104 - LIED OP DE DUBBELE MOORD IN AMSTERDAM. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, [1860 c.].
31105 - Gruwelijke MISDAAD, gepleegd op de grenzen van Belgie, waar een ontaarde Zoon van 30 jaar, Albien Gulemont genaamd, zijnen oude Vader van 75 jaar l.l. Zondagavond te 11 ure [..]. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 c.].
31106 - De verlaten VROUW. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
31201 - 1914. Landweerliedje. 1915. Jacob, Jacob, Thuis gaat alles wel. - s.l.: s.n., [1914-1915 c.].
31202 - VOORT BRUINTJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. v.d., [1860 c.].
31203 - GELD, GELD, GELD, GELD IS DE ZIEL VAN ALLE ZAKEN. of Een Student in donker. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
31204 - DE JAGER EN DE HERDERIN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. v.d., [1860 c.].
31205 - HET DRINKLIED OF JAN CHAMPAGNE, DE KONING DER WIJNEN. - Haarlem: Nobels, J.P., [1880 c.].
31301 - NIEUW LIED OP HET PAARDENVLEESCH (ook wel genaamd HORTSEK). - s.l.: s.n., [1900 c.].
31302 - DE VIJF ZINTUIGEN, Nieuw Lied of de bezorgde Moeder over hare lieve dochter Naatje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. v.d., [1860 c.].
31303 - Dat zwijgend volk!. - Amsterdam ([..]aat 5): s.n., [1900 c.].
31304 - JAN MAAT. - s.l.: s.n., [1850 c.].
31305 - HET KLOKJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1850 c.].
31401 - DE WATERGEUZEN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
31402 - NIEUW KERMISLIED. Mieke hou u vast aan de takken van de Boomen. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1860 c.].
31403 - Het Soldaten-Marschlied. - Rotterdam: Pasman, [1860 c.].
31404 - Kobus kijk je nog eens om. - s.l.: s.n., [1900 c.].
31405 - Nieuw Lied VAN de Lustige Varensgezel. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., R. van de, [1890 c.].
31406 - Mobilisatie-Coupletten. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, 1900 c.
31501 - Een broodje met kaas, OF De Pleizierreis van Jan, getrokken uit "DE DOOFPOT". - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1890 c.].
31502 - Wat is een moeder. - s.l.: s.n., [1930 c.].
31503 - Pietje Puck uit Luilekkerland. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1890 c.].
31504 - BIJ HET OUDEREN GRAF. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
31505 - O, lieve Mathilde, ALS JE EENS WIST WAT IK WILDE. - Rotterdam: Pasman, [1910 c.].
31506 - Een Nieuw Lied Gebeurt te Breda Van een meisje te Breda, welk een Gruwelijke Misdaad heeft gepleegd en den 2 Maart 1871 is gevonnisd. - s.l.: Mok, M., [1871].
260:20
Liedbladen. 31601 - 32505. 1 map.
N.B. Bevat:
31601 - Schromelijke MISDAAD, gepleegd door een onmenschelijk vader op zijn vrouw en vier kleine kinderen, met hulp eener buurvrouw. Voorgevallen te Antwerpen. - Haarlem: Nobels, J.P., [1900 c.].
31601a - Doleeren. - s.l.: s.n., [1900 c.]. - Alleen in kopie: origineel niet aangetroffen, scan niet aanwezig op Geheugen van Nederland
31602 - Klaaglied in de Gevangenis van een Jong Moordenaar. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1890 c.].
31603 - GROOT WONDER. VAN DE DRIE GEZUSTERS. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht, nr. 1): Holst, F.G.L., [1850 c.].
31604 - De Graaf EN ZIJN VADER. - s.l.: Mok, M., [1860 c.].
31605 - Liedje op 't Spreekwoord: 'T ZIT ER NIET AN. - Leeuwarden (Weerklank): Sterenberg, J.J., [1900 c.].
31606 - AMSTERDAMSCH KERMISLIED Vooruit maar. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
31701 - Kobus kijk je nog eens om. - s.l.: s.n., [1910 c.].
31702 - DE BLINDE ARME. - s.l.: s.n., [1850 c.].
31703 - DE DOBBELAAR Of het Ziek en Sterfbed van zijn Kind. - s.l.: s.n., [1870 c.].
31704 - DE SCHOONE BRUID. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
31705 - BEZOEK VAN EEN Brabandsche Boertje te Amsterdam, aan de DOLLEBOEL. - Amsterdam (Egelantiersstr. 17): Geer, E. v.d., [1890 c.].
31801 - NIEUW LIED VAN JAN CHAMPAGNE, DE VROLIJKE MATROOS. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1860 c.].
31802 - LIED VAN DEN EZEL OP SCHILDWACHT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
31803 - DE BOERENSTAND. - Amsterdam (Egelantiersstraat, NN 200): Linden, G. v.d., [1870 c.].
31804 - Het mislukte Huwelijk. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŤre, XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
31805 - Het klagende meisje over haar minnaar. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŤre, XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
31806 - Treurzang op de volledige bekentenis des Moordenaars en zijne vrouw van Mevrouw van der Kouwen en hare dienstmaagd Helena Beeloo. - Amsterdam (Buitensingel voor de RaambarriŤre, XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
31901 - VREESELIJKE MOORD TE ZEIST. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31902 - Anna Marie!. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31903 - Hoe kan een mensch toch zoo mesjogge zijn. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
31904 - Nieuwe coupletten De Orgelman. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma, s.a.
31905 - Is de zegen van den Heer. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
31906 - Verschrikkelijke Brand Amsterdam. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
31907 - Er waren eens zes Matrozen. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
31908 - Gruwelijke Koningsmoord OF De Bloedige Zaterdag. - s.l.: s.n., [1908 ca.].
31909 - MINA HET WEESJE die onschuldig in de stad PARIJS is misleidt geworden. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma, s.a.
31910 - DE AMSTERDAMSCHE AUTO-TRAM. - s.l.: s.n., [1900 ca].
31911 - Het kloostermeisje. - s.l.: s.n., s.a.
31912 - [Titel ontbreek][Het weesmeisje]. - s.l.: s.n., s.a.
31913 - De drie ruitertjes. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31914 - Herdenking aan mijn geliefde Damon. - s.l.: s.n., s.a.
31915 - De liefde aan de wal. - s.l.: s.n., s.a.
31916 - WONDER GEVAL VAN EEN Jongen Soldaat. - s.l.: s.n., s.a.
31917 - De Loods. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31918 - O JAAPJE IS GETROUWD. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31919 - BEN IK HOLLANDS KIND? Sensatie coupletten. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., s.a.
31920 - O SUSANNA!. - s.l.: s.n., s.a.
31921 - Amsterdam bij nacht. - s.l.: s.n., s.a.
31922 - De verlatene. - s.l.: s.n., s.a.
31923 - Twee aardige Menschen. - s.l.: s.n., s.a.
31924 - NIEUW LIED van den Heldendood van Elf Officieren. - s.l.: s.n., [1810 ca.].
31925 - RIDDER RUDOLPH Of het verleide boerenmeisje Emma Norma, voorgevallen in het Kanton Bern in Zwitserland. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
31926 - NIEUWE COUPLETTEN VAN Meerenberg en Medemblik. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
31927 - Een reisje langs den Rijn. - s.l.: s.n., [1899, na].
31928 - De blauwe kiel
. - s.l.: s.n., [1880 ca.].
31929 - HET HUTJE BIJ DE ZEE. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 ca.].
32001 - LEVE ARBRITRAGE! OF Engeland laat de Boeren maar met ruste. - Amsterdam (Egelantiersstr. 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
32002 - VOOR KONING EN VADERLAND. - s.l.: s.n., [1870 c.].
32003 - Ware Gebeurtenis OF DE Klagende Ouders, over het verlies van hunne Twee Zonen, die, op Zaturdag 4 Julij ll., te Hoorn, terwijl zij zich met zwemmen verfrischten, hunnen dood [..]. - s.l.: Zijlstra, A.J., [1880 c.].
32004 - Jongens blijft toch vrijgezel. - Rotterdam (Jaffakade 7a): Pasman (snelpersdrukkerij), [1910 c.].
32005 - DE BLIKSEMTREIN. - s.l.: s.n., [1890 c.].
32101 - NIEUWE COUPLETTEN RINGELRIJEN, uit de Dollar-Prinses. - s.l.: Vroome, G. de
Toorenberg, J. v., [1910 c.].
32102 - Nieuw Lied VAN ZOO'N DIKKERT. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
32103 - Een Brabandsche Boertje in de DOLLEBOEL. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
32104 - De verloochening der leer van Christus als de grootste oorzaak van den Europeeschen Oorlog / Goos, J.A. [naam]. - s.l.: s.n., [1915 c.].
32105 - Twee rijke Landloopers. - s.l.: s.n., [1910 c.].
32201 - Nieuwe Coupletten HET STANDJE. - s.l.: s.n., [1910 c.].
32202 - Daar kan de Koning niets aan doen. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1850 c.].
32203 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
32204 - Naar ZAANDAM. - s.l.: Blaauw, J. (aanbeveler), [1900 c.].
32205 - DE ARME MAN MET ZIJNE KINDEREN. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
32301 - Zeemans-lied, OF DE TREURENDE LOUIZA, over het lange wegblijven van hare minnaar en niet wetende waar hij zich bevond. - Leeuwarden (Weerklank): Sterenberg, J.J., [1880 c.].
32302 - FEESTLIED ter gelegenheid der KRONING van H.M. Koningin Wilhelmina. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1898].
32303 - Toestanden in Amsterdam. Voordracht voor Heer of Dame. - Rotterdam (Jaffakade 7a): Pasman, [1900 c.].
32304 - REPERTOIR VAN HET OUD HOLLANDSCH TRIO / Pastor, H.C. [naam]. - Amsterdam (Laurierstraat 174): Breuker (typ), [1910 c.].
32305 - Een Pleizierreisje van Amsterdam naar PARIJS. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1890 c.].
32401 - KOLONIALEN LIED. Bij het afscheid der manschappen en allen welke naar Sumatra's Westkust vertrekken en aan de expeditie van Atchin deelnemen. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
32402 - Nieuw Vlagge-Lied. - Leeuwarden: Sterenberg, J.J., [1900 c.].
32403 - De kleine Rekruut. - s.l.: s.n., [1870 c.].
32404 - EEN NIEUW LIED of het AFSCHEID van KLORIS en zijn BRUIDJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. v.d., [1850 c.].
32405 - EENE WRAAK, voorspelling op het voorgaande. - Amsterdam: Buter, Gerrit, [1900 c.].
32501 - DE KINDERMOORDSTER. - Haarlem: Nobels, J.P., [1900 c.].
32502 - DE VERLEIDER VAN HALFWEG OF DE BEDROGEN DIENSTMAAGD. - s.l.: s.n., [1880 c.].
32503 - De Schoenmaker en zijn lieve Mie OF ZOO GAAT HET GOED, OF ZOO GAAT HET BETER. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
32504 - Het Zaanlandsche Boertje te Amsterdam. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
32505 - Een nieuw lied OP DE TULLE MUSJES. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
260:21
Liedbladen. 32601 - 32904. 1 map.
N.B. Bevat:
32601 - MIJN EERSTE JONGEN. - s.l.: Giersbergen, Johannes van, [1900 c.].
32602 - DE WATERGEUZEN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
32603 - EEN NIEUW L[..] van een meisje te Rotterdam [..] een gruwelijke misdaad heeft [..] en den 2 Junij te 's-Hage is [..]. - Rotterdam: Schollaadt en Co., [1900 c.].
32604 - THEE THOMSON. - s.l.: s.n., [1900 c.].
32605 - ENTOS-Marsch. - s.l.: s.n., 1913.
32701 - EEN NIEUW LIED van een GEFOPTE JONGENHEER. - s.l.: Feijkes, Hk., [1870 c.].
32702 - Ter Echtvereeniging van het spiksplinter nieuwe Bruidspaar. - Alkmaar: Nederkoorn, Hs. (snelpersdruk), [1890 c.].
32703 - VERMAKELIJKE POEREMKRANT van Dorstdag den 32ste van Hongersmaand. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1898 c.].
32704 - KLUCHTIG STUKJE VAN OLIESLOOT van de ongeringde Stier of Bul. - Amsterdam: Vislaake, [1890 c.].
32705 - TYROLER AFSCHEIDSLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1850 c.].
32801 - Een Pleizierreisje van Amsterdam naar PARIJS. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
32802 - Lied van Jantje en Antje. OF HET VROLIJK RAMPLASANTJE. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1880 c.].
32803 - Oorzaken van den Tachtigjarige Oorlog met SPANJE en de inneming VAN DEN BRIEL. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
32804 - Herdenking bij het Graf van mijnen geliefden DAMON. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. v.d., [1900 c.].
32805 - DE VERLIEFDE JONGMAN OF De moeijelijke keus. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der (opvolger van F.G.L. Holst), [1900 c.].
32901 - NIEUW KERMISLIED van KEES! GA JE MEE?. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. v.d., [1900 c.].
32902 - KAREL EN ROSA. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
32903 - Een Nieuw Lied van de CRINOLIEN. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
32904 - EEN NIEUW LIED van den Vrolijken Remplacant. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1900 c.].
260:22
Liedbladen. 33001 - 33806. 1 map.
N.B. Bevat:
33001 - De Zegepraal DER MOEDERLIJKE LIEFDE. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1880 c.].
33002 - Hop, hop hop. Nieuw Kermislied. - s.l.: s.n., [1860 c.].
33003 - DE VERLIEFDE JONGMAN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
33004 - Nonnenkoor van Cassanova / GEBED VOOR DE VREDE. - s.l.: s.n., 1900 c.[.
33005 - DRIE SCHUINE TAMBOERS. - Amsterdam (Egelantiersstraat, bij de eerste dwarsstraat): Linden, G. v.d., [1870 c.].
33101 - DE LAATSTE VADERKUS. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33102 - de Wacht aan den Rhijn. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van der, voorheen G. v.d. Linden , [1900 c.].
33103 - JAN GOEDBLOED en ZIJN WIJFJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33104 - DE MILICIEN van het jaar 1889. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33105 - WERKMANSLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33106 - De cellulaire Gevangene OF De Klacht in de Gevangenis. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33107 - LINDEMAN, LINDEMAN, Wat gaan jou de meisjes an?. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33108 - DE VERLATE VROUW. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33109 - HET AANDENKEN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33110 - HET HAASJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33111 - [..] Neen ik laat vrijen wie maar wil. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33112 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33113 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33114 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33115 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33116 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33117 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33118 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33119 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33120 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33121 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33122 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33123 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33124 - DE LAATSTE VADERKUS [en 23 andere blaadjes]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
33201 - Ik zag daar een heertje zoo groot als een dwerg]. - Amsterdam: Vislaake, [1870 c.].
33202 - HULDE AAN WATERLOO. - s.l.: s.n., [1850 c.].
33203 - Een Nieuw Lied van HET BLESJE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
33204 - De Schoenmaker en zijn lieve Mie. Of zoo gaat het goed, of zoo het beter. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
33205 - Dat hebben die meisjes zoo gaarne. - s.l.: G. de Vroome
N. v. Eek, [1900 c.]33301 - Afscheidslied. - s.l.: s.n., [1850 c.].
33302 - Een nieuw ied [!] VAN EEN MINNEND MEISJE of de brief aan haar MINNAAR OP ZEE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
33303 - Een gruwelijke Misdaad GEPLEEGT TE ASSENDELFT. - s.l.: s.n., [1850 c.].
33304 - Amsterdamsche kermis vreijers prijscourant, VOOR ALLE MEISJES EN ALLE ANDERE DIE VOOR HET KERMISFEEST NOG GEEN VREIJER HEBBEN. - s.l.: s.n., [1860 c.].
33305 - Toon en Marie OF Het verlaten Meisje. - s.l.: s.n., [1870 c.].
33306 - Een Nieuw AFSCHEIDSLIED. VAN FERDINAND AAN ZIJN KOOSJE BIJ ZIJN VERTREK NAAR ZEE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. v.d., [1870 c.].
33401 - EEN NIEUW LIED of TEGENZIN IN HET HUWELIJK. - s.l.: s.n., [1890 c.].
33402 - DE NIEUWBAKKEN LOTELING, WAT IS 'T PLAISANT ZOO TE DIENEN VOOR HET VADERLAND. - s.l.: s.n., [1860 c.].
33403 - Een Nieuw Lied VAN JAN DE BULT EN ZIJNE VROUW. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1860 c.].
33404 - DE MILICIEN van het jaar 1896. - s.l.: Giersbergen, J. van, [1896 c.].
33405 - De drie Ruitertjes. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma F.W., [1860 c.].
33406 - No. 8. Aan Bruidegom en Bruid. - Zaandam: Dekker Cz., Gt., [1860 c.].
33407 - DE ONDERTROUW. - s.l.: s.n., [1900 c.].
33501 - Het Kamerlid of wij zijn de Kiezers. - s.l.: s.n., [1900 c.].
33502 - De verlichting in onze eeuw. Nieuwe Coupletten VAN DEN DUETTIST JANSONIUS. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma F.W., [1870 c.].
33503 - Lied der Belgische Vluchtelingen. - s.l.: Torenstra, N., [1915 c.].
33504 - 1817-1887. - Tiel: Mijs, D., [1887].
33505 - Ter gelegenheid van de veertig-jarige regeering van zijne Majesteit WILLEM III Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. - Texel: Langeveld & De Rooij, [1890 c.].
33506 - Lang leev' de Koningin!. - s.l.: s.n., [1890 c.].
33601 - ONS FEESTLIED. - Texel: Reij, W.C. (typ), [1900 c.].
33602 - "HOEZEE!". - Tiel: Mijs, D., [1887 c.].
33603 - Afscheidsgroet, te zingen naar aanleiding van het aanstaand vertrek van den Heer D.C. Loman. - Texel: Langeveld en De Rooij, [1900 c.].
33604 - KOKIE op Mobilisatie / Weldons, Jean [naam]. - s.l.: s.n., [1914 c.].
33605 - Nieuw Lied op Woord: VERGUNNING. - s.l.: s.n., [1890 c.].
33606 - Een Nieuw Lied Jufvrouw pas op je Hondje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1860 c.].
33701 - VIER LIEDJES om door het Volk te worden gezongen OP HET AANSTAANDE JUBELFEEST VAN Z.M. DEN KONING / Berg, Jb. van den [naam]. - Culemborg: Blom en Olivierse, 1887.
33702 - FEEST-MARSCH. - Tiel: Mijs, D., [1900 c.].
33703 - EEN NIEUW LIED VAN DE PRUISISCHE BOER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1800 c.].
33704 - WARE GEBEURTENIS VAN EEN HOLLANDSCH MATROOS JACOB VAN DEN BURG. - s.l.: Pauel, H., [1900 c.].
33705 - Vreeselijke Geschiedenis VOORGEVALLEN TE MIDDELBURG (Volgens Courant). - s.l.: Pauel, H., [1800 c.].
33706 - Vreeselijke Gruweldaad, GEPLEEGD DOOR HERMANUS GOORROBOS aan eene Boerenvrouw, hare twee kinderen, en Dienstmaagd. nabij EDIMBURG. - s.l.: Pauel, H., [1900 c.].
33801 - KLUCHTIG LIEDJE VAN de goedheid eener weduwvrouw. - s.l.: s.n., [1870 c.]. 33802 - BREEDVOERIG VERHAAL VAN EEN Verschrikkelijken Dubbelen Moord. GEPLEEGD DOOR BLANCE, TE PARIJS. DEN EEN EN TWINTIGSTEN OCTOBER DES VORIGEN JAARS. - s.l.: Panel, H., [1850 c.].
33803 - DE KINDERMOORDSTER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1880 c.].
33804 - GRUWELIJKE MOORD te HEILSBERG, GEPLEEGD DOOR ELEONORE BEAUMONT Echtgenoote van den Schrijnwerker SCHOLTZ. in OOST-PRUISEN. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
33805 - KONINGS GRENADIEREN. - s.l.: s.n., [1870 c.].
33806 - Kermislied 1905. - s.l.: s.n., 1905.
260:23
Liedbladen. 33901 - 34606. 1 map.
N.B. Bevat:
33901 - Lachen! Lachen! Standplaats bij de voorm. Blauwpoort. DE WARE DOOLHOF. BEZOEKT Sterling's Lachspiegel Doolhof. Voor het eerst alhier. STERLING'S DOLHOFLIED. - s.l.: s.n., [1910 c.].
33902 - LAATSTE VADERKUS. - Rotterdam (Oude Vogelenzang 21): Vlijmen, van, [1910 c.].
33903 - NIEUW KERMISLIED van 1891. - s.l.: s.n., 1891.
33904 - Nieuw Kermislied 1893. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma F.W., 1893.
33905 - Carnavals Mutsen-Lied. - s.l.: Grefte, de, [1900 c.].
33906 - Een Marionier op de Kermis. - s.l.: s.n., 1900 c.]
34001 - NIEUWE COUPLETTEN van Draadloos Telegrafeeren. - Bergen op Zoom: B√ cker, Gebr., [1898 c.].
34002 - DE WASCHVROUW. - s.l.: s.n., [1870 c.].
34003 - HUWELIJKS-WEERGLAS. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1900 c.].
34004 - No. 3. gr. AAN DE BRUID. - Alkmaar: Kluitman, P., [1900 c.].
34005 - Welkomstlied AAN HET Hoog Geachte Zilveren Echtpaar. - Amsterdam (Wittenburgergracht 49): Margaroli, Jac, [1900 c.].
34006 - Welkomstlied Voor het jeugdig echtpaar. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1900 c.].
34007 - Muts en Maskerlied. Dames en Heeren over elkander. - Amsterdam] (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1900 c.].
34101 - DRINKLIED. - Amsterdam (Wittenburgergracht 49): Margaroli, Jac, 1900.
34102 - een Avontuurtje in Mijn eerste Huwelijksweek. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34103 - Aangeboden door Dominé Hein Pannekoek. Handleiding en Gezangen VOOR DEN PLECHTIGEN FEESTDAG VAN BRUIDEGOM EN BRUID. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, s.a.
34104 - Groote Zangwedstrijd, QUARTET voor gemengd koor UIT TE VOEREN DOOR ALLE GASTEN, ter eere van het BRUIDSPAAR. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 35): Heitz Jr., F. (in bruilofts- en feestartikelen), [1920 c.].
34105 - Drinklied. - Amsterdam] (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1910 c.]. 34106 - Nieuw Lied VAN VOEL JE NOG WAT. - s.l.: s.n., [1910 c.].
34201 - Sluimer zacht mijn jongen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
34202 - Herdenking bij het Graf van mijnen Geliefden DAMON. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
34203 - NIEUW LIED VAN de lustige Varensgezel. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
34204 - OP HET KERKHOF. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, Firma F.W., 1870 c.].
34205 - Kermislied 1896. HIEP, HIEP, HOERA!. - s.l.: s.n., 1896.
34206 - IK NEEM HET OP EN LEG HET NEER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34301 - EEN NIEUW LIED VAN ADAM EN EVA. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34302 - De Liefde aan den Wal. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34303 - JAN en BETJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34304 - De Boer zijn Wei is een dwinglandij. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34305 - NIEUW LIED van een MEISJE OVER HET VERTREKKEN VAN HAAR MINNAAR NAAR AFRIKA. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34306 - HET Scheveningsche Meisje. - Haarlem: Nobels, J.P., [1870 c.].
34401 - HET GELDERSCH BOERTJE of de Verliefde minnaar. - s.l.: s.n., [1870 c.].
34402 - BITTERE SMARTEN VAN EEN Jongman aan zijne dierbare. - s.l.: s.n., [1870 c.].
34403 - Het Gekruiste Kind. - s.l.: s.n., [1880 c.].
34404 - HET BEDROGENE MEISJE klagende aan haar Kind over het verlaten van zijn Vader. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1880 c.].
34405 - NIEUW LIED Op de Bergen. - s.l.: s.n., [1880 c.].
34406 - De lieflijke meid VAN HIER OVER. - s.l.: s.n., [1880 c.].
34501 - Nieuw Liedeken VAN DEN GELUKKIGE SNIJDER MET ZIJN BOERINNEKE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34502 - POPJELIEF, HARTE DIEF. - s.l.: s.n., [1880 c.].
34503 - Ontbreekt in deze bron]. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34504 - DE ORDE VAN DEN DAG. - Haarlem: Nobels, J.P., [1870 c.].
34505 - DE TWEE VRIENDEN. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34506 - Het vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1880 c.].
34601 - NIEUW LIED van een MEISJE OVER HET VERTREKKEN VAN HAAR MINNAAR NAAR AFRIKA. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34602 - Vaarwel, Sjalie! Als gij gaat naar zee!. - s.l.: s.n., [1870 c.].
34603 - SINT-PIETERSANKJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
34604 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1910 c.].
34605 - De Dochter van de Weduwvrouw. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1880 c.].
34606 - Op de wijze van 't "Herderinnetje". - s.l.: s.n., [1900 c.].
260:24
Liedbladen. 34701 - 35006. 1 map.
N.B. Bevat:
34701 - DOOR DE BULT. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34701a - DOOR DE BULT. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
34702 - Het Hutje bij de Zee. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34703 - Wat Texel hoopt van de nieuwe Eeuw. - Texel: Langeveld en De Rooij (typ), [1900 c.].
34704 - DE BAYA. Chinees Lied. - s.l.: s.n., [1910 c.].
34705 - Coupletten van 't gevoel. Voor te dragen op Bruiloften en Partijen. - s.l.: s.n., [1860 c.].
34706 - NA HET VERGAAN VAN DEN LOODSKOTTER. - s.l.: s.n., [1860 c.].
34801 - Ach hereje wat pleizier!. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. van de, [1900 c.].
34802 - DE HORLOGEMAKER. - Amsterdam ([Ege]lantiersstraat bij de eerste dwarsstraat): Linden, G. v.d., [1870 c.].
34803 - Wat Texel hoopt van de nieuwe eeuw. - Texel: Langeveld en De Rooij (typ), [1900 c.].
34804 - Overwinningslied ter eere aan de Transvaalsche Boeren. Herinnering aan den slag bij Krugersdorp. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
34805 - Voor Dames moet men galant zijn. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34806 - God. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34901 - Alida Schnabbeldobbeldowskidij. - Haarlem: Nobels, Gebr., [1900 c.].
34902 - Chansonette. Zij is er stil van doorgegaan. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34903 - Het bedrogene Meisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. v.d., [1870 c.].
34904 - Mijn Karel is weg OF HET BEDROEFDE MEISJE. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
34905 - De Liefste Bloem van Nederland. - s.l.: s.n., [1900 c.].
34906 - Rozen-Lied. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A., [1900 c.].
35001 - Amsterdamsche Toestanden. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35002 - DE ORGELMAN. - Haarlem: Nobels, J.P., [1880 c.].
35003 - Een Lied KIJK SCHUIN IN MIJN BLOEMEN TUIN. - Amsterdam (Buitensingel voor de raambarrière XX 57): Vislaake, F.W., [1880 c.].
35004 - BRIEF van een Landbouwer aan zijn Zoon. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35005 - ZEGENZANG voor het Jeugdig ECHTPAAR. - Amsterdam] (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1900 c.].
35006 - Toekomstzang. - Amsterdam] (Nieuwe Leliestraat 183): Grefte, A.A. de, [1900 c.].
260:25
Liedbladen. 35101 - 35404. 1 map.
N.B. Bevat:
35101 - 's Nachts na het bal. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1880 c.].
35102 - DE BOER EN ZIJN WEI is een dwinglandij. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1880 c.].
35103 - OUDERWETSCHE LIEDEREN. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 c.].
35104 - IN HET ZWARTE KLOOSTER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
35105 - DE VERLOREN ZOON. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35106 - NEERLANDS VLAG. - Amsterdam (Buitensingel voor de Raambarrière XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
35201 - NIEUW KERMISLIED. Van eene Danslustige. - Rozenstraat 148: Vislaake, F.W., [1870 c.].
35202 - NIEUW KERMISLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de (voorheen G. v.d. Linden), [1900 c.].
35203 - Neerlandsch Algemeen KERMISLIED. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1900 c.].
35204 - NIEUW LIED of het Afscheid van een Jong Matroos van zijne Moeder. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
35205 - DE BOER ZIJN WEI is een dwinglandij. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. v.d., [1900 c.].
35206 - De Bloemenverkoopster. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
35301 - TER GEDACHTENIS Aan het stoffelijk overschot van Mevrouw Kleine Gartman, in leven Actrice aan de Stads Schouwburg te Amsterdam. - Egelantiersstraat 17: Linden, G. v.d., 1885.
35302 - Marinemarsch. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, van, [1900 c.].
35303 - Kermislied 1903 / De Kleine Coh[n]. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, 1903.
35304 - De ramp van Amsterdam. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
35305 - EEN NIEUW LIED van de SPOORTREIN. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. v.d., [1900 c.].
35306 - 16 SCHOONE LIEDJES. - s.l.: s.n., [1910 c.].
35401 - Ik ben de vrolijke Schilder, en spreek alle talen. - s.l.: s.n., [1880 c.].
35402 - DE LUSTIGE METSELAARSGEZEL. Chansonette voor te dragen op Bruiloften en Partijen. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35403 - De Wonderdokter SEQUAH. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35404 - Door honger gedreven tot diefstal. - Amsterdam] (Rechtboomsloot 55): Vrolijk, C., [1930 c.].
260:26
Liedbladen. 35501 - 38410. 1 map.
N.B. Bevat:
35501 - Nieuwe Voordrachten. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1900 c.].
35502 - De Goochelaar / Vroolijke Voordracht met Zang voor een Heer. - Dieren: Ringers, D., [1910 c.].
35503 - NIEUWE VOORDRACHT. De Nachtbraker. EEN VROOLIJKE VOORDRACHT voor Alle Gelegenheden. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. v.d., [1900 c.].
35504 - Hoe mijn tante Mietje de courant leest. Voordracht voor Heer of Dame. - Dieren: Ringers, D., [1910 c.].
35505 - Drie leuke Voordrachten. - s.l.: s.n., s.a.
35506 - LINDEMAN! LINDEMAN! Wat gaan jou de meisjes an! EN Couranten-Nieuws. met nieuwe coupletten. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1890 c.].
35507 - Lachboekje. Een verzameling van Aardige Moppen waarmede men een geheel Gezelschap zich kreupel laat LACHEN. - Soesterberg: Avia, s.a.
35601 - De Dorpsgeleerde van ZWAMMERDAM, Voordracht voor een Heer. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35602 - De Eerste Huwelijksnacht VAN JAPIK en MAAIKE OF Koddige Teleurstellingen VAN EEN JONG VERLIEFD ECHTPAAR. EXPRESSELIJK ZAMENGESTELD voor Prettige Bruiloftsgasten. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de, [1900 c.]. 35603 - Leuke Voordrachten. - s.l.: s.n., [1910 c.].
35604 - ELIZA'S VLUCHT. TAFEREEL UIT DE Negerhut van OOM TOM. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 c.].
35605 - Twee klantjes van de Diaconie. Voordracht voor 2 heeren of Heer en Dame. - s.l.: s.n., [1900 c.].
35606 - Antoon laat je niet verleiden. Vroolijke Voordracht voor 1 Heer. - Soesterberg: Avia, [1910 c.].
35607 - Grootste Sorteering Komische Voordrachten. . - Amsterdam (Nieuwendijk 127).: Magazijn 'De Voordracht', [1920 c.].
35701 - Nieuwe Voordrachten. - Dieren: Ringers, D. (uitgeverij en boekhandel), [1910 c.].
35702 - JAN DE BLIKSEMKELNER, VOORDRACHT VOOR EEN HEER. - s.l.: s.n., [1910 c.].
35703 - DE VROOLIJKE Bommelaars. - Roosendaal: Rombouts, F. (boekhandel), [1910 c.].
35704 - Vier Feestliederen, bij het 40-jarig bestaan der Societeit Neptunus te Oudeschild op Texel. 1860 - 21 Nov. - 1900. - Den Burg (Texel): Reij, W.C., 1900.
35705 - Geurt van Knollenburg bij de LANDSTORM. Vroolijke Voordracht zonder zang voor een Heer. - Soesterberg: Avia, [1920 c.].
35706 - Zie je ze vliegen? of: Hein Knobbel naar de Vliegdemonstratie. Voordracht met zang voor 1 Heer. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 c.].
35707 - Een Slachtoffer VAN DEN SCHOONMAAKTIJD. VOORDRACHT VOOR HEER OF DAME. - s.l.: s.n., [1930 c.].
35801 - Mannelijke Bakvischjes. - Dieren: Ringers, D., [1930 c.].
35802 - Hoe mijn Tante Mietje de Courant leest. Komische voordracht voor Heer of Dame. - Dieren: Ringers, D. (boekhandel), [1930 c.].
35803 - Nieuwe Voordrachten. - Dieren: Ringers, D. (boekhandel), [1930 c.].
35804 - De tien Geboden van het Huwelijk. - Dieren: Ringers, D., [1920 c.]. 35805 - Nieuwe Voordrachten. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1920 c.].
35806 - 't Is een Drukfout / Schmitz, A. [naam]. - Rotterdam (Admiraliteitsstraat 4-6): Wit, K. de, [1930 c.].
35807 - Het Soldatenleven / Kila, Willem (baritonzanger) [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
37801 - Romanus en Blondina. - s.l.: s.n., [1910 c.].
37802 - DE SCHILDWACHT. - Rotterdam (Ommoordschestraat 23): Schoonewagen Jr., A., [1920 c.].
37803 - WONDER GEVAL VAN EEN JONG SOLDAAT. - s.l.: s.n., [1900 c.].
37804 - MERKWAARDIGEN GESCHIEDENIS van een VERGIFTMENGSTER, Voorgevallen te LEIDEN GEPLEEGT DOOR VROUW VAN DER LINDE. - s.l.: Pauel, H., [1900 c.].
37805 - EEN WARE GEBEURTENIS voorgevallen in Schotland in het Graafschap Delmally. EEN NIEUW LIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1900 c.].
37901 - WARE LIEFDE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
38002 - . - s.l.: s.n., s.a.
38301 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, F., [1920 c.].
38302 - HET PIEREMENT door Community Singing. - s.l.: s.n., [1930 c.].
38401 - Aan de Ongehuwden. - s.l.: s.n., [1900 c.].
38402 - LOLMAKERSLIEDJE. - Rotterdam (Oppert 26-35): Poot, Gebr., [1900 c.].
38403 - VOORZANG. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1900 c.].
38404 - No. 195. PRETTIG. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1900 c.].
38405 - HET LIED VAN DEN Opperhoftrouwplechtigheidskamerzanger van den Sultan van Djocjocarto, door de telephoon toegeschreeuwd aan de Bruid en den Bruidegom. - Rotterdam (Oppert 26-35): Poot, Gebr., [1890 c.].
38406 - No. 231. GEKKE COMBINATIES. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), 1890 c.]
38407 - NIEUWE HEILWENSCH. - s.l.: s.n., [1900 c.].
38408 - PISTACHE-LIED. - Rotterdam (Oppert 110): Poot, Gebr., [1890 c.].
38409 - No. 191. KIEZEN. (BEURTZANG). - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1890 c.].
38410 - No. 8. Bruiloftslied op een Groene Bruiloft. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1890 c.].
260:27
Liedbladen. 38501 - 39510. 1 map.
N.B. Bevat:
38501 - Hulde aan het Zilveren Paar. - Bolsward: Osinga, A.J., [1910 c.].
38502 - FEESTZANG. - Groningen (Oude Kijk-in-'t-Jatstraat 66, hoekhuis bij de brug): Dijk, J.D., [1890 c.].
38503 - MIRLITONLIED. - s.l.: s.n., [1910 c.].
38504 - IJSWAFELTJES. - s.l.: s.n., [1910 c.].
38505 - Feestgroet uit Japan. - s.l.: s.n., [1910 c.].
38506 - No. 161. VREUGDELIED. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1890 c.].
38507 - 's Werelds loop. - s.l.: s.n., [1910 c.].
38508 - No. 38. FEESTZANG. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1895 c.].
38509 - Gouden Bruiloftszang. - s.l.: s.n., [1890 c.].
38510 - TOASTREFREINEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
39001 - Geef me nog een drupske. - Leiden (Haarlemmerstraat 267): Brussel, G. van, [1930 c.].
39301 - Dames en Heeren! Beleefb [!] verzoekt ondergeteekende u.w.d. van deze inzage te willen nemen. Daar ik het ongeluk heb, mijn rechter-arm door een ziekte tot aan de schouder toe [..]. - s.l.: Schouten, A.M., [1930 c.].
39302 - Als de storm loeit, is de zeeman in gevaar. - s.l.: s.n., [1930 c.].
39303 - ANTI KALKAR LIED. - s.l.: s.n., 1977.
39401 - O JONGENS, 'T WORDT MEENENS / Verweer, Jan [naam]. - Londen W.C.2: Brown, Fred, [1930 c.].
39402 - WILHELMUS / Aldegonde, Marnix van St. [naam]. - Rotterdam: Raaijen, H.F., [1920 c.].
39403 - ONS LIED / Meij, H.W. v.d. [naam]. - Rotterdam: Raaijen, H.F., [1920 c.].
39404 - Deutsches Weihelied / Leibl, Ernst [naam]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
39405 - Die Totenstandarte / Grunow, Heinz [naam]. - Kassel, [1930 c.].
39406 - Wir sind die Jugend / Grunow, Heinz [naam]. - Kassel, [1930 c.].
39407 - Arbeit / Zemke, Georg [naam]. - Kassel,[1930 c.].
39408 - Erneuter Schwur. - Kassel, [1930 c.].
39409 - Lied der Deutschen / Gneist, Werner [naam]. - Kassel, [1930 c.].
39410 - Arbeitervolk / Barthel, Max [naam]. - Kassel, [1930 c.].
39411 - Fahnenlied, der ReichsfŁhrerschule der HJ Potsdam gewidmet / Barthel, Max [naam]. - Kassel, [1930 c.].
39412 - Lied des Arbeitsdienstes / Barthel, Max [naam]. - Kassel,1934.
39413 - Dem FŁhrer / Vesper, Will [naam]. - Kassel, [1940 c.].
39414 - Feuerspruch / Stammler, Georg [naam]. - Kassel, 1935.
39415 - Das Lied vom neuen Reich / Claudius, Hermann [naam]. - Kassel: B√ renreiter Verlag, [1940 c.].
39416 - Deutschland und Deutsch-÷sterreich / Harder, Hermann [naam]. - Kassel, [1940 c.].
39417 - HET LIED VAN "VOLKSZANG" / Hall, J.N. van [naam]. - Rotterdam: Raaijen, H.F., [1930 c.].
39418 - HET LIED VAN DEN SMID / Liekens, Frans [naam]. - Antwerpen: Boucherij, Jan , [1920 c.].
39419 - PRIJSKAMP VOOR VOLKSLIEDEREN. - Roermond: Roermondsche stoomdrukkerij, 1909, 27 maart.
39420 - Hollands Vlag / Lovendaal, G.W. [naam]. - Rotterdam (Westzeedijk): Houtman, H.A.J., [1930 c.].
39421 - Ring-king / Clercq, Réné [naam]. - Rotterdam (Westzeedijk): Houtman, H.A.J., [1920 c.].
39422 - Soldatenliedje / Lovendaal, G.W. [naam]. - Dordrecht: Morks Cz., C., [1920 c.].
39423 - Pelgrims komt. - s.l.: s.n., [1940 c.].
39424 - Vensterliedeken / Hofman von Fallersleben [naam]. - Dordrecht: Morks Cz., C., [1910 c.].
39425 - Regendag / Loosjes, V. [naam]. - Dordrecht: Morks Cz., C., [1920 c.].
39426 - Morgenlied der neuen Arbeit. - s.l.: s.n., [1930 c.].
39427 - Bestelkaart voor boekwerken enz. - s.l.: s.n., s.a.
39428 - Moet je varen / Heye, J.P. [naam]. - Rotterdam (Westzeedijk): Houtman, H.A.J., [1930 c.].
39429 - 'k Heb mijn wagen volgeladen. - Rotterdam (Westzeedijk): Houtman, H.A.J., [1930 c.].
39430 - Moet je varen / Heye, J.P. [naam]. - Rotterdam (Westzeedijk): Houtman, H.A.J., [1930 c.].
39501 - LIEDJES EN CANONS TE ZINGEN OP DE NATIONALE FEESTDAG 4 MEI 1946 Volksdansfeest speelweide Wilhelminapark. - s.l.: s.n., 1946.
39502 - Uitgave van het Vlaamsch Nationaal Zangverbond. - Borgerhout (Verzoeningstraat 22): Vlaams Nationaal Zangverbond, [1930 c.].
39503 - Volksliederen uit Zuid-Afrika. - Edegem: Borms, J. & A. van Goethem, [1930 c.].
39504 - CENTRALE COMMISSIE VOOR HET VIEREN VAN NATIONALE GEDENKDAGEN TE ZWOLLE. - Zwolle[?] (Sassenstraat): Man, de, [1945 c.].
39505 - LIEDERENBLAD 2 DER VOLKSCHE WERKGEMEENSCHAP. - Den Haag: Hamer, 1941, juli.
39506 - VAN GORCUM & COMP.'S KINDERPRENTEN VIJFDE AFDELING A1 Zing prettig / Bos, G. [naam]. - Assen: Gorkum & comp. N.V., van (G.A. Hak & H.J. Prakke), [1950 c.].
39507 - VAN GORCUM & COMP.'S KINDERPRENTEN VIJFDE AFDELING A2 Zing prettig / Bos, G. [naam]. - Assen: Gorkum & comp. N.V., van (G.A. Hak & H.J. Prakke), [1950 c.].
39508 - LIEDERENBLAD 1 DER VOLKSCHE WERKGEMEENSCHAP. - Den Haag: Hamer, 1941, mei.
39509 - VAN GORCUM & COMP.'S KINDERPRENTEN VIJFDE AFDELING A4 Zing prettig / Bos, G. [naam]. - Assen: Gorkum & comp. N.V., van (G.A. Hak & H.J. Prakke), [1950 c.].
39510 - VAN GORCUM & COMP.'S KINDERPRENTEN VIJFDE AFDELING A3 Zing prettig / Bos, G. [naam]. - Assen: Gorkum & comp. N.V., van (G.A. Hak & H.J. Prakke), [1950 c.].
260:28
Liedbladen. 39511 - 42401. 1 map.
N.B. Bevat:
39511 - DES LIJMERS LIED / Drimmelen Nzn., C. van [naam]. - s.l.: s.n., 1947.
39512 - KRONINGSLIED AAN HARE MAJESTEIT JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN / Berghuys, Henriette A. [naam]. - Amsterdam: Ixijzet, [1948 c.].
39513 - ORANJE ZON Welkomstlied bij de terugkeer van het Vorstenhuis in Nederland / Hogebrink-Visser, Lous [naam]. - Assen: Gorkum & comp. N.V., van (G.A. Hak & H.J. Prakke), 1945, mei.
39701 - Antwoordt Op een onaerdich Liechien ofte Pasquil van een spotter in sang ghedicht teghen seecker persoon ghenaemt Vincent, dien hy Schipper Cent noemt. - Amsterdam: Brandt, Marten Jansz., 1616.
39702 - Samen-Spraek tusschen de Franse Generael en de Gouveneur van Doornik. - s.l.: s.n., s.a.
39801 - "HEER, ZEGEN WILHELMINA"! KONINGINNE-LIED. - Nijmegen: Weesinrichting, [1898?].
39802 - "HEER, ZEGEN WILHELMINA"! KONINGINNE-LIED. - Nijmegen: Weesinrichting, [1898?].
39803 - "HEER, ZEGEN WILHELMINA"! KONINGINNE-LIED. - Nijmegen: Weesinrichting, [1898?].
39804 - "HEER, ZEGEN WILHELMINA"! KONINGINNE-LIED. - Nijmegen: Weesinrichting, [1898?].
40001 - Nieuwe Wessinger Veurdrachten. No 5. - Wessingen: Mulder Hzn., G., [1940 c.].
40002 - Nieuwe Wessinger Veurdrachten. No 20. - Wessingen: Mulder Hzn., G., [1940 c.].
40101 - DE HUMORIST. - s.l.: s.n., [1900 c.].
40201 - OUDERWETSCHE LIEDEREN. - Roosendaal: Rombouts, F., 1927.
40301 - Liederen Courant. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 c.].
40401 - Liederen-Courant. - s.l.: s.n., [1910 c.].
40501 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1920 c.].
40601 - 1927 Liederencourant 1927. - Roosendaal: Rombouts, F., 1927.
40701 - Liederenkrant van de Volendammers No. 11. - s.l.: s.n., [1940 c.].
40801 - Liederenkrant van de Volendammers No. 26. - s.l.: s.n., [1930 c.].
40901 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, F., [1920 c.].
41001 - Ernst en Luim. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
41101 - No. 12. DERNIER SUCCES. voor Jou. Pour toi / Cock, Michel de [naam]. - Amsterdam: Braakensiek, Gebr., [1910 c.].
41201 - REPERTOIRE HUGO BLUM. SCHOOLLIEDJES-POTPOURRI. Nieuwe actuele coupletten, met enorm succes gezongen door HUGO BLUM, HOLL. HUMORIST EN IMITATEUR [..]. - Amsterdam
Winschoten: Zuikerberg, B.M., [1930 c.].
41301 - No. 32. MIJN BULLETJE. Met groot succes voorgedragen DOOR ANNIE FOORT. - Amsterdam (Sint Janstraat 31): De Hoop, [1930 c.].
41401 - DE TEKSTEN VAN DE VOLKSZANGLIEDJES, GEZONGEN VOOR DE V.A.R.A.-MICROFOON. - s.l.: s.n., [1925 c.].
41501 - Het populaire Jazztrio is een SUCCES!! ATTRACTIE!! AART LOU CEES. - s.l.: s.n., [1930 c.].
41601 - Het populaire Jazztrio is een SUCCES!! ATTRACTIE!! AART LOU CEES. - s.l.: s.n., [1930 c.].
41701 - No. 29. Snuggere Gijssie wint de 100.000. Komische voordracht voor ťťn heer / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam
Winschoten: Zuikerberg, B.M., [1920 c.].
41801 - REPERTOIRE Willy Derby. - Den Haag (Paulus Potterstraat 52): Meulder, A. de, [1930 c.].
41901 - Nou! Slamat Tidor! (Wel te rusten) [..] Met doorslaand succes gezongen door MARY SMITH / Paoli, E. [naam]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
42001 - Ode aan het Rembrandtplein. (BOEMELLIED). MET SUCCES GEZONGEN DOOR HUGO BLUM / Voogt, Henri [naam]. - Winschoten
Amsterdam (Prinsengracht 1083): Zuikerberg, B.M., [1930 c.].
42101 - NIEUWSTE LIEDJES VAN COOS SPEENHOFF Jr. / Speenhoff jr., Coos [naam]. - Den Haag (Prinsestraat 14): Speenhoff jr., Coos, [1940 c.].
42201 - Drink= en Klinklied. Allen opgestaan en 't glas in de hand. - Amsterdam (P. Nieuwlandstraat 37): Dam & Zn., T.G., [1920 c.].
42301 - Daar moet je niet naar vragen. MET ENORM SUCCES GEZONGEN. HARRY VARRY. HOLL. HUMORIST. - Amsterdam (Nieuwe Kerkstraat 70): Varry, Harry, [1930 c.].
42401 - Polyphon Duplex-Record. No. 6561. 25 cm. Gezongen door het Polyphon Solistenkwartet. - s.l.: Polyphon, [1930 c.].
260:29
Liedbladen. 42501 - 47201. 1 map.
N.B. Bevat:
42501 - Repertoir VAN DE "Bril-Boys". - s.l.: s.n., [1930 c.].
42601 - Twee Succescoupletten uit: Yardaz' Revue 1929. Holland op z'n (S)malst!. - s.l.: s.n., 1929.
42701 - In 't zilv'ren zand van 't strand aan de zee. - s.l.: s.n., [1940 c.].
42801 - KINDERSMART [..] met succes gezongen door: Annie Foort / Ferry [naam]. - Amsterdam: Braakensiek, Gebr., [1940 c.].
42901 - LIEFDE EN ROZEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
43001 - Hallo, CaliforniŽ!. - s.l.: Verkade, A., [1940 c.].
43101 - 's NACHTS NA TWAALF UUR [..] Repertoire SOPHIE SMIT. Eerste Vlaamsche Soubrette / Buteners, Martin [naam]. - Amsterdam (Sint Janstraat 31): De Hoop, [1940 c. ].
43201 - ANTJE! / To[..], Jac. van [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
43301 - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, 1e Van Swindenstraat 39, Rozengracht 68): Dam & Zn., Fa. T.G., [1910 c.].
43301a - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, 1e Van Swindenstraat 39, Rozengracht 68): Dam & Zn., Fa. T.G., [1900 c.].
43301b - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, 1e Van Swindenstraat 39, Rozengracht 68): Dam & Zn., Fa. T.G., [1900 c.].
43301c - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, 1e Van Swindenstraat 39, Rozengracht 68): Dam & Zn., Fa. T.G., [1900 c.].
43401 - WELKOM AAN HET GEACHTE ZILVEREN ECHTPAAR. - s.l.: s.n., [1930 c.].
43501 - FELICITATIE-MARSCH. Hulde aan het BRUIDSPAAR. - s.l.: s.n., [1930 c.].
43601 - Op Broeder of Zuster's Bruiloft. - s.l.: s.n., [1930 c.].
43701 - Welkomst-Groet. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 70): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
43701a - Welkomst-Groet. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 70): Alles, Feestwinkel Jan, [1910 c.].
43801 - 8 Wenschen voor de GROENE BRUILOFT. - Amsterdam: Graauw's Uitgeversmaatschappij, N.V. Gebr., [1930 c.].
43901 - No. 63. Gebakjes-Lied. - s.l.: s.n., [1920 c.].
44001 - Felicitatie-Marsch. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
44001a - Felicitatie-Marsch. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1910 c.].
44101 - WIE ZIJN DE HELDEN VAN DIT FEEST?. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburg's Feestartikelen, Louis, [1930 c.].
44201 - WELKOMSTLIED AAN HET JUBELPAAR. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburgh's Feestartikelen, Louis W., [1930 c.].
44301 - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1930 c.].
44301a - WELKOM AAN HET Koperen Bruidspaar. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1910 c.].
44401 - Speciale Kinderwensen tot het Koperen Bruidspaar / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
44501 - 1. Bruilofts A.B.C. 2. Het A.B.C. der Zotheid. Het A, B. C, gezien door een bril met 2 verschillende vensters / Botari [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
44601 - Werklooze Handen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
44701 - DRINKLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
44701a - DRINKLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1910 c.].
44801 - REPERTOIRE van het Zaandamsche DUO. - s.l.: s.n., [1930 c.].
44901 - Welkom aan Tafel. - s.l.: s.n., [1920 c.].
45001 - Daar is wel iets van aan!. - Landsmeer: Jonker's Boekhandel, [1930 c.].
45101 - Nieuwste Mirliton-Marsch. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
45201 - TAFELLIED. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburgh's Feestartikelen, Louis W., [1930 c.].
45301 - Moedertje, waar blijft Vader?. - s.l.: s.n., [1930 c.].
45401 - Bij Moeders Ziekbed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
45501 - Mede-menschen, daar ik door ziekte, n.l. Tuberculose, hevige bloedspuwingen heb gehad, een ongelukkig been heb gekregen en ik voor mijn groot gezin toch iets wil verdienen [..]. - s.l.: Jonge, J. de, [1930 c.].
45601 - Loop nooit je Moeders deur voorbij!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
45701 - De Indiaansche Liefdeszang Uit de Operette Rose Marie. - s.l.: s.n., [1930 c.].
45801 - Poging tot zelfmoord. - s.l.: s.n., [1940 c.].
45901 - Haar leege stoel. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46001 - Gefopt. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46001a - Gefopt. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46101 - PROTEST / Nooyen, Piet [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
46201 - NIEUWE PROLOOG. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46301 - Een Reisje met den Vliegmachine. Komische Voordracht met Zang voor Heer en Dame / Heitz, F. [naam]. - Amsterdam: Heitz, F., [1930 c.].
46401 - Dames van de :Kookschool: Komische Scène met Zang voor twee Jonge Dames / Heitz, F. [naam]. - Amsterdam: Heitz, F., [1930 c.].
46501 - Succeslied uit "Ronde Kaa". Omdat ik van Mokum hou. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46601 - MADELON. - Roosendaal: Rombouts, Fr., [1930 c.].
46701 - EEN GEZELLIG REISJE. Ondanks de bonnenmisère gaan we er eens fijn tusschen uit. Ga mee een reisje maken en vergeet alle beslommeringen. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
46701a - EEN GEZELLIG REISJE. Ondanks de bonnenmisère gaan we er eens fijn tusschen uit. Ga mee een reisje maken en vergeet alle beslommeringen. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1915 c.].
46801 - Meisjes pas op je jongen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
46901 - Er is slechts ťťn vrouw die je nimmer vergeet. - s.l.: s.n., [1930 c.].
47001 - Zie aan 't raam de laatste rozen bloeien. - s.l.: s.n., [1930 c.].
47101 - Oh, Marioni. - s.l.: s.n., [1930 c.].
47201 - Voor hen die vielen. - s.l.: s.n., [1945 c.].
260:30
Liedbladen. 47301 - 50001. 1 map.
N.B. Bevat:
47301 - Ik kus uwe hand, Madam!. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
47401 - Nieuw Neuzenlied. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburg's Feestartikelen, Louis, [1930 c.].
47501 - KAMPIOENSLIEDJE / Mulder, Nacky N. [naam]. - s.l.: s.n., 1929.
47601 - Hollandsche vrouwen. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, [1930 c.].
47701 - Als je verliefd wordt, dan ben je verloren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
47801 - De oude grijze Grappenmaker. - s.l.: s.n., [1930 c.].
47901 - MOEDERWEELDE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
48001 - Moederweelde. - s.l.: s.n., [1930 c.].
48101 - Op ieder reisje een ander meisje. - s.l.: s.n., [1930 c.].
48201 - Mijn neefje uit Amerika. - s.l.: s.n., [1930 c.].
48301 - De Beurs van de ‚Ä Dameskroniek" / Haas, Alexander de [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
48401 - De Koelie mishandeling. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, [1900 c.].
48501 - MASKERLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 28): Cladder, H.C.F., [1900 c.].
48601 - DE DUIVEL. - s.l.: s.n., [1900 c.].
48701 - Levenslang. - s.l.: s.n., [1910 c.].
48801 - REPERTOIRE van den bekenden Straat-Harmonica-speler KEES VISSER. - Amsterdam (Laurierstraat 174): Breuker, [1910 c.].
48901 - Hoeden en Mutsen Promenade. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1915 c.].
48901a - Hoeden en Mutsen Promenade. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1915 c.].
48901b - Hoeden en Mutsen Promenade. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1915 c.].
49001 - Mutsen-Marschlied. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, 1e Van Swindenstraat 39, Rozengracht 68): Dam, Fa. T.G., [1930 c.].
49101 - Mutsen-Marschlied. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburgh's Feestartikelen, Louis W., [1930 c.].
49101a - Mutsen-Marschlied. - Amsterdam (St. Anthonisbreestraat 24): Wittenburgh's Feestartikelen, Louis W., [1930 c.].
49201 - MUTSEN-MARSCHLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1930 c.].
49201a - MUTSEN-MARSCHLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 65): Alles, Feestwinkel Jan, [1915 c.].
49301 - Een Reisje door 't Land. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1930 c.].
49401 - Een Reisje door 't Land. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1930 c.].
49501 - MIRLITONLIED. - Haarlem (Gedempte Raamgracht 5-7): Monnikendam, J., [1930 c.].
49601 - No. 114 [..] VAN DER STEEN MET HET DERDE BEEN. KOLDERVOORDRACHT VOOR ……N HEER MET MUZIEK. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
49701 - No. 227 [..] KINDERVERMAAK. Een prettige geest op een Kinderfeest. Kinderspelen samengesteld door Botary / Botary [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
49801 - No. 913 [..] DE LACHBUI. Een vrolijke voordrachtbundel met 10 succesvoordrachten voor één en twee dames / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
49901 - Liedjes uit oma's tijd. - Amsterdam-Noord: s.n., 1969.
50001 - UTRECHTSE MANNENZANGVEREENIGING "ZANGLUST" OPGER. 12 OCTOBER 1920 [..] FEESTCONCERT TER GELEGENHEID VAN HET 10-JARIG BESTAAN DER VEREENIGING [..]. - s.l.: s.n., [1930].
260:31
Liedbladen. 50101 - 50601. 1 map.
N.B. Bevat:
50101 - [Liedboekje beginnend bij: 12. Wij willen Holland houen]. - s.l.: s.n., s.a.
50201 - Vrede Smeeklied]. - s.l.: s.n., s.a.
50301 - Ramp v.d. "Empress of Ireland"]. - s.l.: s.n., [1914 ca.].
50401 - De Watersnood in Holland]. - s.l.: s.n., [1916 ca.].
50501 - Ach Sophie!]. - s.l.: s.n., s.a.
50601 - 7. Marschlied]. - s.l.: s.n., s.a.
260:32
Liedbladen. 50701 - 52601. 1 map.
N.B. Bevat:
50701 - Steirisches Liederblatt. 13. Jahrgang / Blatt 1 / 1994. - Graz (Karmeliterplatz 2): Steirisches Volksliedwerk, 1994.
50801 - Steirisches Liederblatt. 13. Jahrgang / Blatt 2 / November 1994. - Graz (Karmeliterplatz 2): Steirisches Volksliedwerk, 1994.
50901 - Steirisches Liederblatt. 14. Jahrgang / Blatt 1 / 1995. - Graz (Karmeliterplatz 2): Steirisches Volksliedwerk, 1995.
51001 - No. 105 [..] LACH VITAMINEN. 15 Oerkomische korte schetsen [..] / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51101 - No. 222 [..] PER RAKET NAAR DE MAAN. ZEER KOMISCHE VOORDRACHT VOOR 1 JONGEN EN 1 MEISJE / Botary [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51201 - No. 33. DE VALSCHE BARONES. VOORDRACHT voor 4 DAMES / Boers-Bloem, Ida C. [naam]. - Groningen: Thalia, s.a.
51301 - No. 206 [..] TWEE KOMISCHE TOESPRAKEN tot een Koperen Bruidspaar / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, 1948.
51401 - No. 205 [..] 2 Komische Toespraken tof [!] een GROEN Bruidspaar / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51501 - No. 206 [..] 2 KOMISCHE TOESPRAKEN [..] TOT EEN 12 1/2-JARIG BRUIDSPAAR / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51601 - No. 202 [..] 3 STERKE GEDICHTEN [..] VOOR DE KOPEREN BRUILOFT / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51701 - No. 203 [..] 3 STERKE GEDICHTEN VOOR DE Zilveren Bruiloft / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, [1930 c.].
51801 - No. 201 [..] 6 Nieuwe Gedichten voor de Groene Bruiloft / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
51901 - No. 208 [..] GEDICHTEN VOOR DE 12 1/2-25-40-jarige JUBILARIS en VERLOOFD PAAR / Botari [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
52001 - No. 204 [..] 4 STERKE GEDICHTEN VOOR DE 35-40-45-50-JARIGE BRUILOFT / Botschuijver, Harry [naam]. - Amsterdam: Botschuijver, Harry, s.a.
52101 - Smarte-Gedichten Opgedragen aan de schuldeloze slachtoffers van de tweede wereldoorlog / Visser, C.L. [naam]. - Gouda: Mulder's Uitgevers-Mij., N.V. Johan, 1945.
52201 - Feestblad Ten dienste voor Groene, Koperen, Zilveren, Gouden Bruiloften en Feesten. - Roosendaal (Nispensestraat 24): Rombouts, F., s.a.
52301 - LAWOE'S NIEUW GOOCHELBOEK. - Haarlem (Coornhertstraat 24rd): Lawoe, Goochel Attributen Magazijn, s.a.
52401 - De volledige Droomuitlegger. - s.l.: s.n., s.a.
52501 - Mooi is het zonlicht. - s.l.: s.n., [1900 c.].
52601 - Liederboekje. - s.l.: s.n., [1920 c.].
260:33
Liedbladen. 52701 - 55101. 1 map.
N.B. Bevat:
52701 - REPERTOIRE van den bekende Straat-Harmonica-speler KEES VISSER. - s.l.: Visser, Kees, [1910 c.].
52801 - Eens zal de Betuwe in bloei weer staan. - s.l.: s.n., [1950 c.].
52901 - No. 152. NIEUWE VOORDRACHTEN SERIE. De Komiek voor Bruiloften en andere partijen voor Dames en Heeren. Het Zingende Gezelschap. Komische Voordracht voor Heer of Dame. - Amsterdam: Beijlevelt, H., [1920 c.].
53001 - [..] "Ramona". - Amsterdam: s.n., s.a.
53101 - SAMALANG-LIED. - Amsterdam (Nieuwe Leliestraat 35): Heitz, F., [1940 c.].
53201 - Arbeiders-Zangver. "EXCELCIOR" te Zaandam. DIR. DEN HEER H. LINDEBOOM. TEKST DER LIEDEREN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
53301 - 'k Vraag niet wat je bent geweest. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, [1928 c.].
53401 - Dat 's leuk. - Amsterdam (Ferdinand Bolstraat 22, Pieter Nieuwlandstraat 37-46, Rozengracht 68): Dam & Zn., Firma F.G., [1940 c.].
53501 - No. 141. Een vroolijk Mopje!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
53601 - MASKERLIED. - Amsterdam (Haarlemmerdijk 28): Cladder, H.C.F., [1900. c.].
53701 - Wij komen uit Tyrol Juch-hť halllio OF BRUILOFTSKLANKEN UIT TYROL VOOR 2 DAMES OF DAME EN HEER (naar verkiezing) / Strijbos, C.A.J. van [naam]. - Rotterdam (1e Pijnackerstraat 117a): Leeuw & Zn., T. de, [1920 c.].
53801 - Oome Hein heeft 'n kind gekregen! / Ferry [naam]. - Amsterdam (Rustenburgerstraat 77): Duo Busch, [1920 c.].
53901 - No. 20. 3e druk. [..] Brief van een landbouwer aan zijn zoon. (Jongenlief, blijf jij maar boer.). - Amsterdam (Sint Janstraat 31): De Hoop, [1930 c.].
54001 - [..] POTPOURRI JOHNY JORDAAN II. - s.l.: s.n., [1960 c.].
54101 - Het Melkmeisje. Komische solo-scène voor eene dame / Fikkee, L.J. [naam]. - Groningen: Dijk, J.D., [1900 c.].
54201 - Het Melkmeisje. Komische Solo-scène voor ééne dame / Fikkee, L.J. [naam]. - Groningen: Dijk, J.D., [1900 c.].
54301 - Wij komen uit Tyrol Juch-hť Hallio! Vroolijke Beurtzang voor 2 Dames of Heer en Dame (naar verkiezing) / Strijbos, C.A.J. van [naam]. - Rotterdam (1e Pijnackerstraat 117a): Leeuw & Zn., T. de, [1910 c.].
54401 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1930 c.].
54501 - OLYMPIADE COURANT. - Roosendaal: Rombouts & Zonen, F., 1928.
54601 - LIEDERENBLAD 1927. - Roosendaal: Rombouts & Zonen, F., 1927.
54701 - De Humorist. Nieuwste uitgave. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
54801 - Ernst en Luim. - Roosendaal: Rombouts, F., [1920 c.].
54901 - Mede menschen, daar ik door ziekte, n.l. Tuberculose, hevige bloedspuwingen heb gehad, een ongelukkig been heb gekregen en ik voor mijn groot gezin toch iets wil verdienen [..]. - s.l.: Jonge, J. de, [1930 c.].
55001 - Bruid en Bruigom, / Ja wij zingen U ter eer een draaijend lied]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
55101 - WIJNLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].