Archieven & collecties

259 Collectie liedbladen, 1813-1932

inhoud: J.G.M. (Julius) Moormann (1889-1974) werd geboren te Goor en werkte als leraar Nederlands en directeur in het middelbaar onderwijs in Maastricht en Nijmegen. Moormann verzamelde onder meer liedbladen; hij publiceerde diverse artikelen over het lied en samen met D. Wouters enkele bundels met straatliederen.
De collectie Moormann bestaat uit ruim 1200 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld in de volgende categorieŽn:
C = gedrukte liederen en pamfetten 1688-1932 (inv. nr. 1-6)
G = gelegenheidsliederen (inv. nr. 7-9)
H = handschriften en typoscripten (inv. nr. 10-15)
I = liedboeken (deels opgenomen in de bibliotheek van het Meertens Instituut)
K = liedcouranten 1920-1942 (inv. nr. 16-23)
L = liedbladen 1900-1940 (inv. nr. 24-28)
M = bedelbrieven 1929-1940 (inv. nr. 29-38)
N = overige liederen en gedichten op liedblad (inv. nr. 39-41)
P = persoonlijk (inv. nr. 42-45)
R = liederen uit revues, bruilofsliederen e.d. (inv. nr. 46-47)
W = liederen m.b.t. Tweede Wereldoorlog (inv. nr. 48-50)
Z = liederen m.b.t. watersnoodramp 1953 (inv. nr. 51)Zie ook: archief nr. 273 J.G.M. (Julius) Moormann.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.

resultaat: Typoscript ďEen pelikaan tussen de leeuwenĒ van Paul SchrŲer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 omslag. >>> 273:17

Scans zijn toegankelijk via de Liederenbank. De papieren collectie is niet openbaar; gedeeltelijke i.

51 inventarisnummer(s)

  

terug

259:1
Liedbladen. Serie C: C001 - C033. 1 map.
N. Bevat:
C001 - Een Nieuw Lied. Over de WANGUNST. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
C002a - Hobb'len! Hobb'len! Hobb'len Alles Kost een Dubbeltje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
C002b - Hobb'le! Hobb'le! Hobb'le!. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C003 - Nieuwe Coupletten DE ORGELMAN / Pietersma, W. [naam]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, erve J. van de, [1900 c.].
C004 - HET LIED VAN MOEDER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C005 - DE TYROOLSCHE RAREKIEK-KAST, OF DE SCHERPZIENDE AMSTERDAMSCHE VENTER / Porcelijn, D. [naam]. - Rotterdam (Korte Pannekoekstraat bij de Nieuwe Markt): Hoffers, T.C., [1826-1837].
C006 - NIEUWE COUPLETTEN Het arme weesmeisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C007 - EEN NIEUW LIED. De Bruid van Vriesland of de Krarmvrouw [!] op het Stadhuis. - s.l.: Bakels, C., [1900 c.].
C008 - HET ONWEDER. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C009 - KLUCHTIGE ECHTSCHEIDING VAN EEN BOER EN BOERIN TE URK. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1900 c.].
C010 - Nr 2 NIEUW LIEDEKEN VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C011 - MINNELIED of het MEISJE IN HET KLOOSTER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C012 - EEN NIEUW LIED. VAN EEN SCHUTTERSVROUW. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C013 - NIEUW LIED OP EEME [!] AANTELEGGENE IJZEREN SPOORWEG. Van AMSTERDAM op HAARLEM, LEIDEN en ROTTERDAM. - Amsterdam (Binnenbrouwerstraat 10): Wiering, T., [1840 c.].
C014 - EEN NIEUW LIED, OP DE AANSPRAAK VAN ONZE KONING. Zoo wel aan zyne Zonen, als aan zyne dappere Generaals en alle Militaire. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C015 - DE VROLYKE TAMBOER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C016 - De Vrolijke Hollandsche GRENADIER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C017 - Nieuwe coupletten Kind van Holland. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C018 - O GOD VERLAAT! MIJN NEERLAND NIET. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C019 - DE MAGT VAN HET GOUD. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C020 - LOF DER HOEDEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C021 - GEZELSCHAPS LIED, OF KLUGT / Alebers, A.C. [naam]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C022 - NIEUW MODE-LIED, OF De hoepel en flambard, Staat menig een zo raar. - s.l.: Engelander, S., [1870 c.].
C023 - KERMISLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C024 - HET NIEUWE HEDENDAAGSCHE MODE-LIED, OF De mode is een grap, Somtijds kaal en knap. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C025 - DANKZEGGING VAN MREN. REGENTEN Der Huiszitten- en Diaconie-Armen TE LEYDEN, AAN DE LEDEN HUNNER GEMEENTE VOOR DE BUITENGEWONE COLLECTE IN DE KERKEN GEHOUDEN [..]. - Leiden: Stuijven, A.C. [?], 1841.
C026 - KERMISLIED voor 1851. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., 1851.
C027 - NIEUW Zeemanslied. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1900 c.].
C028 - EEN NIEUW LIED, OF LIEFDESGESCHIEDENIS van eene Rijke Dame en een jong Tuinier. Voorgevallen in Duitschland. - Amsterdam] (Egelantiersstraat bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C029 - EEN NIEUW LIED van een Amsterdamsche Jood, genaamd: MOZES LEVIE ZADOK, SCHOENPOETZER. Zijn Lotgevallen in de Krim en Sebastopol. - Amsterdam] (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C030 - EEN NIEUW LIED. Het Spinners Meisje OF HIJ ZET ZIJN HOED OP ZIJ. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C030a - MARTHA, OF DE Weduwe en Weezen, op het Graf van haar Echtgenoot en Vader. - Amsterdam, Bloemstraat bij de Eerste Dwarsstraat: Holst, F.G.L., [1850 c.]. C031 - JAN KONTENT. EEN NIEUW LIED. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste Dwarsstraat): Holst, E. [!] [=F] G.L., [1850 c.].
C031a - DE DRIE RUITERTJES. - Amsterdam, Bloemstraat bij de eerste Dwarsstraat: Holst, F.G.L., [1850 c.].
C032 - De trouwe Geliefden, OF Het Afscheid van Bertrand en Sophia. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C033 - DE ONVERGENOEGDE MINNARES. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
259:2
Liedbladen. Serie C: C034 - C058. 1 map.
N.B. Bevat:
C034 - De Vrolijke Zeeman. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C035 - De Verliefde Jongman. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C036 - NIEUW LIED. ZAMENSPRAAK TUSSCHEN Een Noord-Hollandschen Boer en een Amsterdamsch Burger. - Amsterdam: Holst, F.G.L., [1850 c.].
C037 - UIT LIEFDE VOOR MIJ KAREL. Mijn Karel is weg. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1870 c.].
C038 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, uitgetrokken naar de Krim. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
C039 - NIEUW KERMISLIED van KEES! GA JE MEE?. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
C040 - NIEUW KERMISLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
C041 - De treurende Vader, over zijn eenige overgeblevene Zoon. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste Dwarsstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
C042 - COUPLETTEN. IS DAN DE LIEFDE EEN ZWARE ZONDEN. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
C043 - DE VERLIEFDE JONGMAN of De moeielijke keus. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
C044 - BITTERE SMARTEN van een Jongman aan zijne dierbare. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C045 - MARTHA! waarom, waarom verliet ge mij?... - Bergen op Zoom: Elich, J.L., [1870 c.].
C046 - NIEUW KERMISLIED van ęOch mijn Jeannetteke!Ľ. - Bergen op Zoom: Elich, L.H., [1870 c.].
C047 - De leeleke Meid hiernaast. - Bergen op Zoom: Elich, L.H., [1890 c.].
C048 - HET SNURKIE, OF HET AFSCHEIDSLIED VAN SJAAKI EN LOUISA bij zijn vertrek naar zee. - Amsterdam] (Buitensingel voor de RaambarriŽre XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C049 - EEN NIEUW LIED OF DE ISABEE VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C050 - HET HAASJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C051 - De verliefde Minnaar. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C052 - KLUCHT VAN EEN KANTOORBEDIENDE DIE MET ZIJN EIGEN VROUW VERKEERING HEEFT GEZOCHT EN ZICH VOOR ONGETROUWD UITGAF. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C053 - EEN NIEUW LIED. - Amsterdam] (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C054 - Een Nieuw lied . - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C055 - ZAMENSPRAAK OVER De Koffipot. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C056 - DE GEKNAKTE BLOEM OF De bedroefde Jongman. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C057 - TREURLIED van een Jongeling, welke door zijn meisje werd afgewezen en haar toen uit jaloezy heeft vermoord. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C058 - VERSCHRIKKELIJKE MOORD gepleegd te 's Gravenhage. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
259:3
Liedbladen. Serie C: C059 - C084. 1 map.
N.B. Bevat:
C059 - DE VALSCHE LIEFDE. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C060 - WARE GEBEURTENIS van een jong Matroos Jacob van der Burg. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C061 - De getrouwe liefde van Louiza en Ferdinand. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C062 - Geen genoegen zonder Vrouwen. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C063 - Ik weet niet hoe het komt. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C064 - LIED op den moed der Trannsvaalsche [!] Boeren. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C065 - De Visscher met zijn Meisje. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C066 - Nieuw Lied VAN DE RAS VERVLOGEN LIEFDE of dood van den DOBBELAAR. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C067 - DE NIEUWE HARING. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C068 - De miliciŽn van het jaar 1883. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1883, c.].
C069 - De Bloemenverkoopster. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C070 - HET ZUCHTEND KERMEND EN SCHREEUWEND WONDERSPOOK. OP DE ZEEDIJK TE AMSTERDAM. - Amsterdam (Goudsbloemstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C071 - DRAAIORGEL-COUPLETTEN. TER GELEGENHEID DER Vijf en-Twintigjarige Echtvereeniging VAN HUBERTUS ARENDS EN MARIA MELCHERS. - Amsterdam: Vislaake, F.W., 1869.
C072 - NIEUW KERMISLIED. DE BELORIGE EN TROUWGRAGE KERMISMEID. - Amsterdam (Rozenstraat EE 425): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C073 - NIEUW LIED, Afscheid van FRANS en KLAARTJE bij zijn vertrek als Marionier naar de WestindiŽn. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C074 - NIEUW LIED van den Boer. - Amsterdam (Rozenstraat 425): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C075 - KAREL EN ROSA. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C076 - Een nieuw lied VAN EEN MINNEND MEISJE of de brief aan haar MINNAAR OP ZEE. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C077 - PRO PATRIA. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C078 - NIEUW LIED OP DE WARE GESCHIEDENIS VAN TWEE JONGE DOCHTERS. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C079 - DE VERKEERDE DECLARATIE, OF DE GELUKKIGE UITKOMST. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C080 - EEN NIEUW LIED OP DE Vrolijke KAMP bij SEIST. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C081 - NIEUW KERMISLIED Dat komt van de Liefde. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C082 - ADAM en EVA. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C083 - LIEFDEGEVAL TUSSEN ROMANIS en FLORENTINA. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C084 - NIEUW LIED VAN DE ABATTOIR. - s.l.: s.n., [1870 c.].
259:4
Liedbladen. Serie C: C085 - C119. 1 map.
N.B. Bevat:
C085 - Een Nieuw Lied VAN EEN BEDROGEN MEISJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C086 - EEN NIEUW LIED, OF HOE KAN HET MOGELIJK ZIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C087 - VRIENDSCHAP. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C088 - DE SCHOONE BRUID. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C089 - Lied van het treurig Meisje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C091 - EEN NIEUW LIED OP HET VERTREKKEN DER HOLLANDSCHE TROEPEN. UIT BRUSSEL. - s.l.: s.n., [1830 c.].
C092a - DE ARME MAN MET ZIJNE KINDEREN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C092b - Een nieuw Lied van twee jonge Meisjes of Twist over hunnen Minnaar. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C093 - DE TYROLER MET ZIJN ZOONTJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C094 - HET VISSCHERTJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C095 - De laatste Vaderkus. NIEUW LIED op eene bekoorlijke wijs. - Breda: Gerritsen, A., [1870 c.].
C096 - WONDER GEVAL VAN EEN JONG SOLDAAT. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C097 - Een nieuw lied van Ferdinand en zijn Beminde. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C098 - Mijn GROOTVADERS KLOK. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C099 - DE RESIDA. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C100 - Een nieuw Lied VAN EEN VROLIJKEN SCHARENSLIJPER. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C101 - EEN NIEUW LIED, De schoone Roos, of het beeld der Onschuld. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C102 - Het Gebed eener Moeder voor haar Kind. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C103 - MIJN TAMBOERIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C104 - NIEUW LIED van een VLAAMSCH MEISJE MET EEN FRANSCHMAN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C105 - EEN NIEUW LIED. CAROLINA, OF zoo fopt men de Vreijers. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C106 - ZEEMANS-LIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C107 - NIEUW ZEEMANSLIED, OF Het Afscheid van een' Zeeman van zijne Geliefde. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C108 - HET VISSCHERTJE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C109 - EEN NIEUW LIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C110 - Het ONWEDER. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C111 - EEN NIEUW LIED. De schoone Roos of het Beeld der Onschuld. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C112 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C113 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
C114 - DE SCHOONE BRUID. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C115 - EDUARD EN HELENA. - s.l.: s.n., s.a.
C116 - O, SUSANNA!. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C117 - Wie heeft den kleinen KOO gezien. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C118a - EEN NIEUW LIED, Of het MEISJE met haar BEULING. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C118b - HOEK LA ZEE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C119 - VOLKSLIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
259:5
Liedbladen. Serie C: C120 - C129; C131 - C144. 1 map.
N.B. C136 en C141 zijn opgenomen in grootformaatdoos bij serie K (259:16-23). C130 en C145 niet aangetroffen (juli 2013).
N.B. Bevat:
C120 - De grootste schoonste en jongste thans levende wezenlijke REUZIN Elsbeth uit Weenen. - Amsterdam: Gorcum, A.H. van, [1880 c.].
C121 - UIT DEN RUSSISCH-TURKSCHEN OORLOG. - s.l.: Linden, F.J.A. van der, [1870 c.].
C122 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de ‚Ä Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882, na].
C123 - de Wacht aan den Rhijn. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C124 - NIEUW LIED. ter eere van onze geliefde en geŽerbiedigde KONING, bij gelegenheid van de Watersnood in 1861. - s.l.: s.n., [1860 c.].
C125 - LAGE MOORD gepleegd op een BROEDER en ZUSTER te Spaarndam. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C126 - EENE WARE BEKEERINGS-GESCHIEDENIS, VOORGEVALLEN DEN 10. AUGUSTUS 1846. Van een Meisje genaamd Elizabeth Mentoor, oud 22 jaar welke op de dood gevangen zat [..]. - s.l.: Stoltz, J., [1846 c.].
C127 - NIEUW LIED, OF Klagten van een berouw hebbend meisje wegens het om het leven brengen van haar eerstgeboren kind. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C128 - Eene wondere gebeurtenis van een MARIA BEELD, hetwelk zich heeft vertoond aan drie kinderen in het dorp Rangelraden bij Heinbergs, op den 1 November 1853 [..]. - s.l.: Jansen, P., [1853 c.].
C129 - Bij het Ouderengraf. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C131 - LIEDEKEN OP HET LAATSTE OORDEEL Alwaar Christus de laatste sententie zal uitspreken tot straf der kwaden en loon der goeden. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C132 - WONDERBAAR HISTORIE-LIED VAN DEN TIMMERMAN VAN KEULEN Getrokken uit het historie-boek van Keulen. voorgesteld aan den zoon van ANTONIUS HELVA [..]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C133 - 'T Nui Slachhoes. - Maastricht]: Lambriex, Francois, [1900 c.].
C134 - Dat Liedeke van den Giftighen Draecke, soo als dat selve wordt gezongen tot Bieslo aen die Maese. - s.l.: s.n., 1919.
C135 - KERSGEZANG. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C136 - LIEDEKEN VAN HET LAEST OORDEEL, ALWAER CHRISTUS DE LAESTE SENTENTIE ZAL UYTSPREKEN TOT STRAFFE DER KWAEDE EN LOON DER GOEDE. - Gent (Lange Violettestraat 25): Paemel, I.C. van, [1850 c.].
C137 - UITBOEZEMING, BIJ HET VERNEMEN VAN DE GRUWZAME MISHANDELING, GEPLEEGD JEGENS EEN NOG JEUGDIG MEISJE. door haar eigen VADER en hare STIEFMOEDER. Te Amsterdam, in Junij 1848. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., 1848.
C138 - EEN NIEUW AANDOENLYKE GESCHIEDENIS, OF: GEDENKWAARDIG TAFREEL, Van het Redden eeneer ONGELUKKIGE FAMIELJE, door de Standvastige Liefde of de Bekroonde Trouw van JACOBUS EN [..]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C139 - GESCHIEDENIS VAN DEN ONECHTEN ZOON. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C140 - HULDE EN DANK AAN HET EDEL-ACHTBAAR STADSBESTUUR DEZER STAD, voor het dempen der Goudbloemsgracht, BIJGENAAMD: het Fransche pad en thans de Willemstraat genoemd. - Amsterdam (Nes 296): Bakels, C., [1860 c.].
C141 - DIABOLO. - Antwerpen (Hopland 41): Janssens, Jos., [1910 c.].
C142 - La Grève des Houilleurs / Lorquet, Gérard [naam]. - Herve (42, rue Leclerq): Collette Baudon, L. [?], [1900 c.].
C143 - LES ETUDIANTS. - s.l.: s.n., [1890 c.].
C144 - DEU VARUS-SCHLACHT IN LIPPSKE MUNDART von SIMON / Simon [naam]. - Detmold: Heynke, Gustav, s.a.
259:6
Liedbladen. Serie C: C152 - C185. 1 map.
N.B. Bevat:
C152 - De Tweede Nieuwe OVERTOOMSCHE MARKTSCHIPPER of Durgerdammer KRAMER. Met Platen. - Amsterdam: F.W. Vislaake, 18xx.
C153 - Een zeer Godvruchtig LIEDEKEN Van het LYDEN onzes HEEREN, Genomen uit de vier Evangelisten, en te zamen gebragt door W. V. B. - s.l.: Coppens & Zoon, Joan., 1800 c.
C154 - Eedle wijn!. - s.l.: s.n., s.a.
C155 - JOHANNES GRAUS VEROORDEELD TOT DE STRAFFE DES DOODS. - Utrecht: Andriessen en Zoon, J.G., s.a.
C156 - God zegene den Koning en het Vaderland! Aan alle welgezinden heil!. - Amsterdam: s.n., 1848?.
C157 - DE VROLIJKE BODE. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kolm, M. van, 1825.
C158 - Twee verschrikkelijke Mishandelingen, VOORGEVALLEN TE PARIJS, VAN OUDERS AAN HUNNE KINDEREN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1890 ca.].
C159 - ZITTING van het Provinciale Geregtshof van Noord-Holland, Van 9 April 1847. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., 1847.
C160 - Verschrikkelyke Misdaad. - Rotterdam: Ulricht, wed. J.B., [1860 ca.].
C161 - MOORD EN DIEFSTAL, (Volgens de Couranten). - Amsterdam: Linden, G. van der, 1868.
C162 - Droevig Verhaal VAN EEN Schipbreuk Van het Fransche driemastschip Saint Paul. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1860 ca.].
C163 - DE Y-STROOM. GESPREK TUSSCHEN EEN' WIJKMEESTER EN EEN' BUURTMEESTER. TE AMSTERDAM. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., [1850 ca.].
C164 - DE Y-STROOM. Moet het Kermis of geen Kermis zijn te AMSTERDAM? Een afgeluisterd Gesprek tusschen een' Apothecar en een' Tapper, in Augustus 1849. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., 1849.
C165 - DE ALLEENSPRAAK VAN JUFVROUW OPSCHIK WEGENS DE GEWELDENARY VAN HAAR MAN JAN LUST ALLES EN HEEFT NIETS. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel, Wed., [1830 ca.].
C166 - DE VERMAKELIJKE AMSTERDAMSCHE KERMIS-WANDELAAR Van Zondag den 6den tot en met Zaturdag den 12den September 1835. - Amsterdam (Binnenbrouwerstraat 10): Wiering, T., [1835].
C167 - MIJMERINGEN VAN ANT OPSLAG, gedurende de afwezigheid van haren Man KRIS HANDJEGAAUW. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1830 ca.].
C168 - DE KLAGENDE AMSTERDAMSCHE BAKKER, OF ZAMENSPRAAK tusschen Baas ZUURDEEG en JAN EETGRAAG, over het bestaan der Nieuwe BROOD-FABRIEK / Wateler, J.L. [naam]. - Amsterdam (Egelantiersgracht): Holst, F.G.L., [1850 ca.].
C169 - EEN BRIEF, van NAATJE de Werkmeid aan KAATJE de Keukenmeid. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1880 ca.].
C170 - AMSTERDAM OP RIJM / Monsma, Bruin [naam]. - s.l.: Broekhuizen, s.a.
C171 - Peyst eer ghy Reyst / Poll, Dirk van der [naam]. - s.l.: s.n., 1688.
C172 - Koning. - Amsterdam (Tuinstraat): Kok-van Kolm, wed. C., [1840 c.].
C173a - KODDIGE AVONTUREN EN LOTGEVALLEN VAN DIRK LEUGENZAK, geb. te PRAATJESBURG. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1840 ca.].
C173b - NOG EENIGE DER Koddige Avonturen en Lotgevallen VAN DIRK LEUGENZAK, geb. te PRAATJESBURG. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1850 ca.].
C174a - BRIEF VAN GERRIT ZUURDEEG, AAN ZIJN MEISJE MIE SNOEPZOET, hoe zij zich moet gedragen in hare verkeering. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1840 ca.].
C174b - ANTWOORD VAN MIE SNOEPZOET AAN HAAR MINNAAR GERRIT ZUURDEEG. Ter verdediging van hare moraliteit. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175a - DE KOMIEK. GEKHEIDSBLAADJE, voor Ouwe krukkige Jongens en gerimpelde Ouwe Wijven. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1840 ca.].
C175b - De Vermakelijke Pretgevende POEREM-KRANT. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175c - DE COURIER DER GEMEENTE NERGENSHUIZEN. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175d - Tegen wil en dank van het laag negenbaar bestuur der gemeente Nooit bestaan. Verschrikkelijk groot oorverdoovend, crimineel, levenmakend, hoofdpijnbezorgend MUZIEKFEEST [..]. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., s.a.
C176 - Romanus en Blondina. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C177 - WONDERBAAR GEVAL VAN DEN JONGEN AUGUST BLEEKERSZOON Die soldaat werd in plaats van zijnen broeder, Flanqueur onder d'infanterie. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C178 - NIEUW A B C, voor Grooten en Kleinen. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 ca.].
C179 - DE KLAGENDE HUISMOEDER. (EEN BEELD DER WERKELIJKHEID). - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1900 c.].
C180 - NIEUW DRANKWETLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C181 - TREURZANG OP DEN KABELJAAUWSCHEN JONKHEER NA ZIJNE AFLEGGERIJ 17 MEI TE AMSTERDAM EN 18 MEI TE HAARLEM. - Utrecht: Kemink en Zoon, [1856].
C182 - TREURZANG OP DEN KABELJAAUWSCHEN JONKHEER NA ZIJNE AFLEGGERIJ 17 MEI TE AMSTERDAM EN 18 MEI TE HAARLEM. - s.l.: s.n., [1856].
C183 - Ach Alfred NIEUW KLUCHTLIED. - s.l.: Brands, A., [1900 c.].
C184 - Het Gebed eener Moeder voor haar Kind. - Rotterdam (Oude Vogelenzang 21): Vlijmen, van, [1900 c.].
C185 - MOEDERLIEFDE VOOR HAAR KINDEREN OF DE ARME VROUW. - Dordrecht: Madern, G., [1880 c.].
259:7
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: G001 - G023. 1 map.
N.B. Bevat:
G001 - Feest-Juweeltjes. HEILWENSCHEN EN TOESPRAKEN VOOR ZILVEREN BRUILOFTEN / Woelders, H.A. [naam]. - Amsterdam: Lubers jr., C.H., [1912, na].
G002 - HULDE AAN DEN CEREMONIEMEESTER. - Amsterdam (Singel): Baptist Valleggia Jr., J., [1890 c.].
G003 - Welkom aan het Dessert. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G004 - DE HUWELIJKS-TRAM. - Amsterdam: Baptist Vallegia, J., [1880 c.].
G005a - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005b - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005c - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005d - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G006 - Verjaarsbrief van een Indo, aan de vrouw van zijn chef. - s.l.: s.n., [1940 ca.]. G007 - Hulde aan Vader en Moeder bij hun 50-jarige Echtvereeniging. - s.l.: s.n., [1880 c.].
G008 - HULDE aan het Koperen Bruidspaar. - s.l.: s.n., [1880 c.].
G009a - Feestlied bij het Huwelijk VAN DEN HEER GERHARD BLOEMEN MET MEJUFFROUW LUCIE VERPALEN. - Breda: Oirschot, J. van, 1910.
G009b - Welkomstlied aan het Zilveren Bruidspaar den Heer en Mevrouw M. VERPALEN-BEENS. - Rotterdam (Spui 5): Weinbeck, J.A., 1917.
G009c - Het is al lang geleden. / Juist vijf en twintig jaar. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G009d - POTPOURRI ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van den heer M. Verpalen en Mevrouw M. Verpalen-Beens. - s.l.: s.n., s.a.
G009e - Oldenzaalsch Liedeke. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G010 - Programma ter gelegenheid van het Huwelijk van den Heer Gerard Oostvogel en Mej. Alide v.d. Lande. - s.l.: s.n., 1918.
G011 - FEESTLIED ter eere van het koperpaar, de Heer en Mevrouw WILLEM BAURICHTER - van de Loo. - s.l.: s.n., [1927 c.].
G012 - FEESTCANTATE ter gelegenheid van het huwelijk van den Heer G. Oostvogel en Mej. A. van de Lande. - s.l.: s.n., 1918.
G013 - S.-H. LIED TER EERE VAN DE KOPEREN BRUILOFT VAN DEN HEER W.J.M. BAURICHTER EN MEVROUW C. BAURICHTER-VAN DE LOO. - Enschede: Loeff, M.J. v.d., 1927.
G014 - APOTHEKER EN FABRIKANT NOG EEN CLUBLIED TER EERE VAN DE KOPEREN BRUILOFT VAN DEN HEER W.J.M. BAURICHTER EN MEVROUW C. BAURICHTER-VAN DE LOO. - Enschede: Loeff, M.J. v.d., 1927.
G015 - FEEST-BROCHURE TER GELEGENHEID DER HUWELIJKSVOLTEKKING VAN DEN HEER Adam Johannes Gerardus Dagelet en MEJUFROUW Maria Aleida Mulder. - s.l.: s.n., 1904.
G016 - Ter gelegenheid der Eerste Plechtige H. Mis van onzen Vriend Piet. 10 Augustus 1915. - s.l.: Teulings, C.N., 1915.
G017 - KLEPPERMANS-POEZIE. - s.l.: s.n., s.a.
G018 - Voor den CANTOR - de Opperste Zangmeester: ALLER-ZIELEN (NAAR EVANGELIňN.) / Ondanks mijzelf (naamspreuk) [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
G019 - FEESTLIED Ter gelegenheid van het Koperen-Huwelijksfeest Van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G019b - FEESTLIED. Ter gelegeheid van het Koperen-Huwelijksfeest Van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G019c - Feestlied op het koperen huwelyksfeest van den Heer & Mevrouw V. NOLET-HUSTINX Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G019d - Feestlied op het koperen huwelyksfeest van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX te Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G020 - Herinnering aan het Feest der eerste H. Mis van den WelEerwaarden Pater IGNATIUS SCHWERING te Borne. - s.l.: s.n., 1908.
G021a - WELKOMSTGROET ter gelegenheid der EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer J.P.A.J. VAN DEN BERGH. - Leiden: IJdo, Eduard, 1910.
G021b - TER GELEGENHEID DER EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer JAN P.A.J. VAN DEN BERGH. 18 Augustus 1910. - s.l.: s.n., 1910.
G021c - TER GELEGENHEID DER EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer JAN P.A.J. VAN DEN BERGH. - s.l.: s.n., 1910.
G022 - Op den Neomist. - s.l.: s.n., [1920 c.].
G023 - Aan den Feestredenaar. - s.l.: s.n., [1920 c.].
259:8
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: 024 - G029. 1 map.
N.B. Bevat:
G024 - FEESTGEZANGEN TER GELEGENHEID VAN DE EERSTE PLECHTIGE H. MIS VAN PIETER VAN HEIJST. - Boxtel: Eupen, Wilhelm van, 1915.
G025 - REKKEN, Mei 1935. - s.l.: s.n., 1935.
G026a - Liedeke uit OLDENZAAL Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal Uit volle longen Te worden gezongen [..] POTPOURRI. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G026b - Liedeke van de Kransvriendinnen Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal Uit volle longen Te worden gezongen [..] Potpourri. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G026c - Liedeke uit OLDENZAAL Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal uit volle longen Te worden gezongen [..] Potpourri. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G027 - TAFEL-ZANGEN. - Sneek: Holtkamp, F., s.a.
G028 - De Tien Geboden van het Huwelijk. - s.l.: s.n., s.a.
G029 - DAAR WAAR DE BOESKOOL GROEIT! OLDENZAALSCHE REVUE. - s.l.: Oldenzaalsche courant en handelsdrukkerij, 1928.
259:9
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: 030 - G071. 1 map.
N.B. Bevat:
G030 - ONZE EIGEN LIEDJES VOOR NEERBOSSCHERS EN OUD-NEERBOSSCHERS. - Neerbos: Weesinrichting, boekdrukkerij en binderij der, 1933.
G031 - Potpourri. - Dalfsen: Eshuis & co, s.a.
G032 - De Apenluiders. EENE LEGENDE VAN DE STAD IJSELSTEIN. LUIMIG DICHTSTUK, OPGEDRAGEN AAN MIJNE STADGENOOTEN / Roest Gz., J. van der [naam]. - s.l.: s.n., 1890.
G033 - Aan den Bevolking van Maastricht!. - s.l.: s.n., 1917.
G034 - STEUNT NOODLIJDENDE NEDERLANDSCHE MUSICI ENGAGEERT VOOR UW FEESTEN NEDERLANDSCHE MUSICI. - s.l.: Hollandsch Rodeo, [1930 c.].
G035 - Iets veur van aovend. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G036 - Roomsche Eénheid. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G037 - Ik weet 'n heerlijk plekje grond. - s.l.: s.n., s.a.
G038 - IN MEMORIAM LOUIS BOUWMEESTER 1842 1925. - s.l.: s.n., 1925.
G039 - valsche profeten]. - Brussel: Westvlaamsche drukkerij, s.a.
G040 - HULDE AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TER GELEGENHEID VAN HOOGSTDERZELVER BEZOEK AAN HEUSDEN 18 AUGUSTUS 1904 / Vermeulen, A.R. [naam]. - Heusden: Wuyster, H., 1904.
G041 - 18 AUGUSTUS 1904 HEUSDEN WILHELMUS. - Heusden: Wuyster, H., 1904.
G042 - Juliana is de Bruid!. - s.l.: s.n., 1937.
G043 - Verloofd: Prinses Juliana met Prins Bernhard 's Gravenhage, 8 September 1936. - Roosendaal (Nispenschestraat): Rombouts, Frans, 1936.
G044 - 1898-1923 CENTRAAL HULDIGINGS-COMITE OP DEN DAM. - s.l.: s.n., 1923.
G045 - VIER NIEUWE ORANJE LIEDEREN VOOR EEN JUICHEND VOLK ROND EEN PRINSELIJKE WIEG / Verberne, W. [naam]. - Helmond: Helmond, N.V. boekdrukkerij, [1938 c.].
G046 - REUZEN AFSLAG alle soorten van Vleesch. - Helmond: Zeeuwen, H., s.a.
G047 - Dansen! Dansen! Th. Bongers-van Leth Smidstraat 18 voorheen Dansinstituut Koenders. - s.l.: s.n., s.a.
G048 - Sigarenmagazijn Arnold Eygenraam. - s.l.: s.n., s.a.
G049 - A.H.P.B. van ouds bekende Wijn ? Handel, Bisschopstraat, Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G050 - 22 JUNI 1909. Burgers en Burgeressen van Apeldoorn, Amsterdam, Zwolle enz. enz. - s.l.: s.n., 1909.
G051 - Vivat Noviomagum!!. - s.l.: s.n., [1935 ca.].
G052 - Vaderlandsche Liederen. - s.l.: s.n., [1916 c.].
G053 - De Schildsche buurte is t' er weer. - s.l.: s.n., [1910 c.].
G053b - TER HERINNERING AAN DE GEBOORTE VAN PRINSES BEATRIX. - s.l.: s.n., 1938.
G053c - De Schildsche Buurt. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G054 - TWENTHE-LIED. - s.l.: s.n., s.a.
G055 - Lied voor de zwemmers(-sters) van de Oldenzaalsche Bad- en Zweminrichting / Logtenberg, Jan [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G056 - QUICK-N.E.C. - Nijmegen] (Dr. Jan Berendsstraat 42-48): Volharding, [1927 c.].
G057 - KERMISLIED 1921 gezongen door LOLA VERA / Paoli, E. [naam]. - s.l.: s.n., 1921.
G058 - LIED Met Accompagnement van Dierengeluiden. - Schiedam: Rebers, Henri (magazijn van feestartikelen), [1910 c.].
G059 - LEURSCH LIEDEKE van Twee Rinuskes 1892 - 18 Juli - 1917. - s.l.: s.n., 1917.
G059b - Toen, 't is nu een kwart eeuw geleden]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G059c - RIENUS en MARIETJE, Waren eens te sa√Ęm]. - s.l.: s.n., [1915 c.].
G060 - JUBELZANG / Loots, Philip [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G061 - Offerbekker Wégeleed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G062 - Lof van Maastricht / Notermans, Jef [naam]. - s.l.: s.n., 1950.
G063 - Roomsch Strijdlied. - Maastricht: Aelst, Gebr. van, [1920 c.].
G064 - Kom over de Brug. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G065 - KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING "MASTREECHTER STAAR". - s.l.: s.n., 1919.
G066 - NIEUWE GEUZENLIEDEREN I / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1910 c.].
G066b - NIEUWE GEUZENLIEDEREN II / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.]. G066c - NIEUWE GEUZENLIEDEREN III / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G067 - POPULAIRE FEESTMARSCH / Ciere, W. [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G068 - [..]OE!!. of NOETS. - s.l.: s.n., [1920 c.].
G069 - Van Gekkenburg te Oldenzaal! of "Stapje maar voor stapje!" Nieuwste coupletten / Swaders, Leo [naam]. - s.l.: Swaders, Leo, [1920 c.].
G070 - D.S.V. Dietsch Studenten Verbond. - s.l.: s.n., s.a.
G071 - twee maal zes. - s.l.: Eerste Nederlandse verzekeringsmaatschappij; en de Verzekeringsbank, 1948. >>> grootformaat map 259:16-23
259:10
Serie H: H000: Logboek van reis met het barkschip Maria Sarah van Padang naar Rotterdam / Geert Bakker, 1868. 1 map.
N.B. Bevat naast het reisdagboek een groot aantal handgeschreven liederen.
259:11
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H001 - H031. 1 map.
N.B. Bevat:
H001 - De langste dag
. - s.l.: s.n., s.a.
H002 - Ik liep laatst door de gouden stad
. - s.l.: s.n., s.a.
H003 - Nieuwjaarswensch Aan mijn geliefde / grootmoeder . - s.l.: s.n., 19xx.
H004 - De jongeling. - s.l.: s.n., s.a.
H005 - Een Drama in de Maas. - s.l.: s.n., 1919.
H006 - Ons Cathrijntje
. - s.l.: s.n., s.a.
H007 - Er danste laatst een dame. - s.l.: s.n., s.a.
H008 - Roosje. - s.l.: s.n., s.a.
H009 - Ik ben deserteur. - s.l.: s.n., s.a.
H010 - Liedje van de vloo. - s.l.: s.n., s.a.
H011 - Holland ons ideaal
. - s.l.: s.n., s.a.
H012 - Erfenis van tante Kee, de
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H013 - Kussen
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H014 - Soldaat Kloris verliest zijn zwangere vriendin
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H015 - De Vlaamsche meid
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H016 - Napoleon waar zijt gij gebleven?
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H017 - Het uurtje dat is geslagen
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H018 - Aan de oever van de snelle vliet
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H019 - Constant en Bertina
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H020 - Van een heer die in een wijnhuis zat (De drie soldaten)
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H021 - Vrouwtje van Stavoren, het
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H022 - Antwerpse meisje, het / De Antwerpse Koopmansdochter
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H023 - Spijskaart
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H024 - Lummelachtige potpourri
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H025 - Gezelschapslied
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H026 - Levenslang
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H027 - Dobbelaar, de; of het ziek- en sterfbed van zijn kind
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H028 - Titel onbekend
. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
H029 - Vooronder lied
a/b SS "Slamat" 20-27 Juli 1935
. - s.l.: s.n., s.a.
H030 - Twee Koningskinderen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H031 - Brief van een Amerikaansche matroos
. - s.l.: s.n., s.a.
259:12
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H032 - H051. 1 map.
N.B. Bevat:
H032 - Lange passie, de
Lijden en dood onze s'heeren Jezus Christus
. - s.l.: s.n., s.a.
H033 - Huwelijk,het
. - s.l.: s.n., s.a.
H034 - Huwelijkskeuze (fragment; vanaf strofe 5)
. - s.l.: s.n., s.a.
H035 - Eerwaerde, eenen
. - s.l.: s.n., s.a.
H036 - Kluchtlied / hoe aangenaam al men van tijd tot tijd
. - s.l.: s.n., s.a.
H037 - Van 't haar
. - s.l.: s.n., s.a.
H038 - Lammeke Smeerbuik
. - s.l.: s.n., s.a.
H039 - Amalia
. - s.l.: s.n., s.a.
H040 - Vreugd van het leven, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H041 - Laten wij thans een loflied zingen
. - s.l.: s.n., s.a.
H042 - Vastelavondlieke
gezongen door de kinderen van Mie Oerlemans-Roozen, Udenhout
. - s.l.: s.n., s.a.
H043 - Weensche kind, het
Ongeluk te Velp
. - s.l.: s.n., s.a.
H044 - Laura //Bittere smarten
. - s.l.: s.n., s.a.
H045 - Vrouwtje van Stavoren, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H046 - Schildwacht, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H047 - Waarom huil je zoo?
. - s.l.: s.n., s.a.
H048 - Macht van haar donkere oogen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H049 - Autodrama te Nijmegen
. - s.l.: s.n., s.a.
H050 - Marienus den Otter te Molenhei.
. - s.l.: s.n., s.a.
H051 - Kluchtlied van Liza, Trinette en Rosalie
. - s.l.: s.n., s.a.
259:13
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H052 - H073. 1 map.
N.B. Bevat:
H052 - Ruyter als molenaar en scheepstimmerman, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H053 - Moord in den sneltrein Amsterdam-Den Haag op Dr. Wijsman
Oudejaar 1921-1922
. - s.l.: s.n., s.a.
H054 - Onze Kamerleden
(Un balchez le ministre)
. - s.l.: s.n., s.a. H055 - Kom, Karoline kom,
Naar het duits van A. Spahn
. - s.l.: s.n., s.a.
H056 - Allemaal op de fiets
De operette koningin
. - s.l.: s.n., s.a.
H057 - Joseph de schilder en zijn minnares
Onder de zinspreuk: O Joseph met je kwast, hou je meid maar
. - s.l.: s.n., s.a.
H058 - Arme man met zijn kinderen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H059 - Twee jonge meisjes, Een nieuw lied van
Of troost voor hunnen minnaar
. - s.l.: s.n., s.a.
H060 - Schoft
. - s.l.: s.n., s.a.
H061 - Afscheid van Frans en Klaartje, nieuw lied
bij zijn vertrek als marinier naar de WestindiŽn
. - s.l.: s.n., s.a.
H062 - Rudolf en Rozalien, getrouwe liefde tusschen
Een nieuw lied
. - s.l.: s.n., s.a.
H063 - Indiaansche bloemenmeisje, het
Of de verliefde slavin
. - s.l.: s.n., s.a.
H064 - Afscheidslied. - s.l.: s.n., s.a.
H065 - Afscheidslied. - s.l.: s.n., s.a.
H066 - Bloemenverkoopster, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H067 - Visschertje, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H068 - Treurende vader, over zijn eenige overgeblevene zoon, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H069 - Ter eere van onze geliefde en geŽerbiedigde koning,
Nieuw lied bij gelegenheid aan de Watersnood 1861
. - s.l.: s.n., s.a.
H070 - Tyroler met zijn zoontje, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H071 - Roza op 't graf van Ferdinand
Nieuw lied van
. - s.l.: s.n., s.a.
H072 - Gruwzame mishandeling gepleegd jegens een nog jeugdig meisje
Uitboezeming bij .. de .. door eigen vader en stiefmoeder
. - s.l.: s.n., s.a.
H073 - Storm, de
. - s.l.: s.n., s.a.
259:14
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H074 - H087. 1 map.
N.B. Bevat:
H074 - Helene, de zinnelooze
. - s.l.: s.n., s.a.
H075 - Mijn man komt thuis
. - s.l.: s.n., s.a.
H076 - Jongeling van twintig jaren, een
Getypt afschrift. - s.l.: s.n., s.a.
H077 - Kuslied
. - s.l.: s.n., s.a.
H078 - Jef heeft mij een chik gerefuseerd
. - s.l.: s.n., s.a.
H079 - Kikker in de goot, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H080 - Mensdom dat kent geen genade, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H081 - Watervloed in Gelderland, de (1820)
Van een droevig verhaal, wegens de .. enz.
. - s.l.: s.n., s.a.
H082 - Noodlottig einde van den molenaar A. Smolenaars
Op 28 December 1936 te Vorstenbosch
. - s.l.: s.n., [1936 ca.].
H083 - Twee koningskinderen, de (fragment)
. - s.l.: s.n., s.a.
H084 - Feestlied
Ter eere van het 2e jaarfeest "Ons Aller Belang", Nijmegen
. - s.l.: s.n., s.a.
H085 - Drakelied van 1934, het (St. Joris en de draak)
. - s.l.: s.n., s.a.
H086 - Berlin-Paris!
. - s.l.: s.n., s.a.
H087 - Moord te Raamsdonk, de
. - s.l.: s.n., s.a.
259:15
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H088 - H139. 1 map.
N.B. Bevat:
H088 - Mijnexplosie te Ochten, 17 Mei 1951
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de
. - s.l.: s.n., 1951.
H089 - Zeemansliedje van H.J. Speenhof
. - s.l.: s.n., s.a.
H090 - Gemeente Hiweying (inwijding) van Gent van het jaar 1884
. - s.l.: s.n., 1884.
H091 - Gulden A.B.C., den
. - s.l.: s.n., s.a.
H092 - Rommelpotliedje
. - s.l.: s.n., s.a.
H093 - "Vierdaagse" klacht
. - s.l.: s.n., s.a.
H094 - Lied van den nachtwacht (Ootmarsum)
. - s.l.: s.n., s.a.
H095 - Welkomslied
. - s.l.: s.n., s.a.
H096 - Lied van het vlas
. - s.l.: s.n., s.a.
H097 - Mammie
. - s.l.: s.n., s.a.
H098 - Weesmeisje op het kerkhof, het (fragment)
. - s.l.: s.n., s.a.
H099 - Onbekend fragment van een kluchtlied
. - s.l.: s.n., s.a.
H100 - Vreeslijk Drama - Het mishandelde meisje
Uit de buurt Roozendaal te Nijmegen 12-11-1925
. - s.l.: s.n., [1925 ca.].
H101 - Afgezant van de keizer van HaÔti
. - s.l.: s.n., s.a.
H102 - Barbaarsche ouderpaar, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H103 - Springliedje (van Sletje Floddermadam)
. - s.l.: s.n., s.a.
H104 - Kerstlied - Op 's herders hij is geboren
. - s.l.: s.n., s.a.
H105 - Moord te Winssen bij Nijmegen
. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
H106 - Zu Maastricht -Abens im Hospital
. - s.l.: s.n., [1914 ca.].
H107 - Je sais qui vous Ítes jolie
. - s.l.: s.n., s.a.
H108 - O, o, o, wat is er nu weer aan de hand.
. - s.l.: s.n., s.a.
H109 - Oorlogs ABC. WO-I
. - s.l.: s.n., s.a.
H110 - In Holland staat een huis (Keizer Wilhelm II)
. - s.l.: s.n., s.a.
H111 - Hoezee Colijn
. - s.l.: s.n., s.a.
H112 - Geef maar op, riep Harlekijn
. - s.l.: s.n., s.a.
H113 - Moeder geef me een man
. - s.l.: s.n., s.a.
H114 - Pierlala lag in zijn kist / Louw-Louw contaminatie.
. - s.l.: s.n., s.a.
H115 - Ballade van de maagd van Wognum
. - s.l.: s.n., s.a.
H116 - Het einde van "Ten Winkel"
Het verongelukken van bakker "Ten Winkel"
. - s.l.: s.n., s.a.
H117 - Verloren zoon, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H118 - Moord te Meijel, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H119 - Van de fles
. - s.l.: s.n., s.a.
H120 - Oirschotse non, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H121 - De rarekiek
. - s.l.: s.n., s.a.
H122 - Wiener Walzer, ein
Gesangstimme; worte und musik von Ralph Benatzky
. - s.l.: s.n., s.a.
H123 - Scheld-rijmkes 1
. - s.l.: s.n., s.a.
H124 - Un dun drie (= Eun deun dip)
. - s.l.: s.n., s.a.
H125 - Ikke Tikke Tol
. - s.l.: s.n., s.a.
H126 - Er liep een meisje langs de straat (met melodie in cijfernotatie)
. - s.l.: s.n., s.a.
H127 - Rijmpje op de maanden
. - s.l.: s.n., s.a.
H128 - Onder de groene boomen
. - s.l.: s.n., s.a.
H129 - Vader had een snoek gevangen
. - s.l.: s.n., s.a.
H130 - Helder in de kelder
. - s.l.: s.n., s.a.
H131 - Upke dupke
. - s.l.: s.n., s.a.
H132 - Jan Huigen
. - s.l.: s.n., s.a.
H133 - Lange schoorsteen
. - s.l.: s.n., s.a.
H134 - Ik heb een mooie bloemenmand
. - s.l.: s.n., s.a.
H136 - Eduard en Helena
. - s.l.: s.n., s.a.
H137 - Boer; de. Als bladvulling
. - s.l.: s.n., s.a.
H138 - Drie Koningen lied (= Maria Magdalena; Passielied). - s.l.: s.n., s.a.
H139 - Tegen afschaffing van de Kermis
. - s.l.: s.n., s.a.
259:16
Liederencouranten. Serie K: K001 - K010. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K001 - LIEDEREN-COURANT. NIEUWSTE UITGAVE. - s.l.: s.n., 1924.
K002 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K003 - Liederencourant. - Roosendaal: Rombouts & Zonen, Frans, 1925.
K004 - Kun je nog zingen.. - s.l.: s.n., [1910 c.].
K005 - Liederen-courant. VERSCHIJNT MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS. - Roosendaal (Nispensestraat 6): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K005a - Liederen-courant. VERSCHIJNT MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS. - Roosendaal (Nispensestraat 6): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K006 - Liederencourant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], 1925.
K007 - EERSTE JAARGANG 14 AUG. 1932. ERNST EN LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8a-b en 10): Koning, W.H. de, 1932.
K008 - No. 1. 1111e Jaargang. DE HUMORIST onder het motto: Amusement zonder Schunnigheden. - s.l.: s.n., [1915 c.].
K009 - Liederen-Courant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1924 c.].
K010 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal (Nispenschestraat 6a): Rombouts, Frans, [1930 c.].
259:17
Liederencouranten. Serie K: K011 - K020. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K011 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal (Nispenschestraat 6a): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K012 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1930 c.].
K013 - De Feestgangers. Liederen voor Groene-, Koperen-, Zilveren-, 40-jarige- en Gouden Bruiloften. - s.l.: s.n., 1925.
K013a - De Feestgangers. Liederen voor Groene-, Koperen-, Zilveren-, 40-jarige- en Gouden Bruiloften. - s.l.: s.n., 1925.
K014 - ELK WAT WILS. - s.l.: s.n., 1926.
K014a - ELK WAT WILS. - s.l.: s.n., 1926.
K015 - De Kermiscourant. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1926.
K016 - NIEUW LIEDERENBLAD. - s.l.: s.n., 1926.
K017 - LIEDERENBLAD 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K017a - LIEDERENBLAD 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K018 - LIEDERENGAZET. - Aarschot (Th. de Beckerstraat 17): Ingelberts-Pelgrims, Frans, 1929.
K019 - ERNST EN LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8-10): Koning, W.H. de, 1931.
K020 - Ernst en Luim. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
259:18
Liederencouranten. Serie K: K021 - K030. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K021 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1927 c.].
K022 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1930 c.].
K023 - De Humorist. Nieuwste uitgave. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1927 c.]. K024 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1928 c.].
K025 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): DEKO, [1930 c.].
K026 - DE HUMORIST. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K027 - DE HUMORIST. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K028 - Liederenbundel 1926. - s.l.: s.n., 1926.
K029 - NIEUWE LIEDEREN. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K030 - OUDERWETSCHE LIEDEREN. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
259:19
Liederencouranten. Serie K: K031 - K040. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K031 - De Zangmeester. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1929.
K032 - OLYMPIADE COURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1928.
K033 - Nieuwste Cabaret-liederen. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1929.
K034 - ARTISTENBLAD. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1927 c.].
K035 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
K036 - Liederen-Courant van de nieuwste Liederen. - s.l.: s.n., [1931 c.].
K037 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
K038 - ERNST & LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, [1930 c.].
K039 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1926 c.].
K040 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
259:20
Liederencouranten. Serie K: K041 - K050. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K041 - Kun je nog zingen.. - s.l.: s.n., [1934 c.].
K042 - Liederencourant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1926 c.].
K043 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., 1925.
K044 - KUN JE NOG ZINGEN?... - s.l.: s.n., 1910 c.]
.
K045a - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1930 c.]
.
K045b - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1930 c.].
K046 - Liederen-Courant. Verschijnt steeds met de nieuwste Radio- en Filmschlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1934.
K047 - LIEDEREN SUCCES! SUCCES! Het blad van de Zot Hollandsche Klucht- en Romance Zanger Geschikt voor alle feestpartijen te vermaken. [..] / Texier, H. (Kistemaeckersstraat 45, Borgerhout) [naam]. - Antwerpen (Scheldestraat 14): Casim, F. [?], [1938 c.].
K048 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1933 c.].
K049 - "ERNST EN LUIM". - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, 1934.
K050 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1933.
259:21
Liederencouranten. Serie K: K051 - K060. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K051 - "Ernst en Luim" Verschijnt wekelijks, steeds aangevuld met de nieuwste Film- en Radio-Schlagers. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8-10): Deko, 1936.
K052 - Liederen-Courant. Verschijnt steeds met de nieuwste Radio- en Filmschlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1935.
K053 - Liederen-Courant. Verschijnt steeds met de nieuwste Radio- en Filmschlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1936 c.].
K054 - ERNST & LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, 1930 c.]
.
K055 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwtse [!] liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1930 c.]
.
K056 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1920c.].
K057 - Kermis-Courant 1926. - s.l.: s.n., 1926.
K058 - Liederen Courant Verschijnt steeds met de nieuwste Schlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1936.
K059 - Liederen Courant Verschijnt steeds met de nieuwste Schlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1930 c.]
.
K060 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., 1924.
259:22
Liederencouranten. Serie K: K061 - K070. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K061 - UIT DE OUDE DOOS. - s.l.: s.n., 1925.
K062 - Populaire Liederen 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K063 - 1927 Liederencourant 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K064 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], 1925.
K065 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1926 c.].
K066a - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
K066b - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
K067 - LIEDERENCOURANT. - s.l.: s.n., [1925 c.].
K068 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1932.
K069 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., 1924.
K070 - LIEDERENCOURANT. - s.l.: s.n., 1930 c.]
.
259:23
Liederencouranten. Serie K: K071 - K085. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K071 - Wie zingt er mee?. - s.l.: s.n., 1926.
K072 - LIEDERENCOURANT Verschijnt steeds met de nieuwste Schlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1930 c.]
.
K073 - DE VOLENDAMMERS Spelen en Zingen DE LIEDJES DIE U ZO GAARNE HOORT OVER RADIO HILVERSUM, BRUSSEL EN LUXEMBURG. - s.l.: s.n., [1950 c.].
K074 - ERNST EN LUIM Verschijnt wekelijks met de nieuwste Radio-schlagers. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, 1930 c.]
.
K075 - De Succes van den Dag / LES DERNIERS SUCCES DU JOUR. - Brussel (Capucijnenstraat 64): Fiocchi, Florent, 1930 c.]
.
K076 - Volksbibliotheek van Christelijke Huismuziek. Verzameling van Solo's, Duo's, Kooren enz. VAN OUDE EN NIEUWE COMPONISTEN. [..] No. 58. De verloren Zoon. - Rotterdam: Heer, Joh. de, 1930 c.]
.
K077 - DE KLAPDEUR VAN DE KROEG. - s.l.: s.n., s.a.
K078 - DE RAREKIEK. COMIQUE SC√ NE / Senff, F.C. [naam]. - Den Haag: Hussem, P., [1920 c.].
K079 - C.O.N.S.T.A.N.T.I.N.O.P.L.E. COMEDY SONG ONE STEP / Carlton, Harry [naam]. - Amsterdam: Vennootschap Muziek en Letteren, [1920 c.].
K080 - Naar de Parade in de Maliebaan. MARSCH voor Piano en Zang. - Rotterdam (Westewagenstraat): Waanders, J.M.W., [1930 c.].
K081 - De Volendammers spelen en zingen de nieuwste liedjes van Film en Radio!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
K082 - ERNST EN LUIM. Levensliedjes gezongen door het Straatzangers-Trio TRUUS, KOOS en JAN. - s.l.: Truus, Koos en Jan, 1930.
K083 - VOLENDAMMER AMUSEMENTSORKEST Liedjes, populair gemaakt door de onmisbare straatmuzikanten.. - s.l.: s.n., [1940 c.].
K084 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1920c.].
K085 - ARTISTENBLAD. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
259:24
Liedbladen. Serie L: L001 - L048. 1 map.
N.B. Bevat:
L001 - SCHOON HISTORIELIED VAN Genoveva van Brabant en den verrader Golo. - Herentals: Janssens, Cornelius, [1912 c.].
L002 - Roekelooze moord te Heerlerheide. op de 41 jarige Tedde van Vondel door een 22 jarige C. de Vos op Zondag 17 October 1926 / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1926 c.].
L003 - Gruwelijke Vechtpartij en Moord te Eindhoven (Woensel) waarin een zekere T. v. E. in dronkenschap werd doodgestoken. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
L004 - Scheepsrampen bij Hoek van Holland. "De Schelde" en "Soerakarta" door den storm gestrand en verloren, velen verdronken, anderen leden verschrikkelijke angst en ellende / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1925.
L005 - IJs-ongeluk te Haalderen bij Bemmel waarbij 4 personen verdronken Heldhaftig reddingswerk van den 24-jarigen melkhandelaar W.J. ALOFS / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal (Nispenschestraat 6a): Rombouts, F., 1932.
L006 - Laaghartige Moord Gepleegd op den slager H. v. A. te Eindhoven door zijn Echtgenoote / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1918.
L007 - Drievoudige moord te EINDHOVEN Een 51 jarige Duitscher, Arnold Reimer, met zijn 21 jarige dochter Irma en zijn duitsche Huishoudster Juffrouw Pieh door een kostganger [..] / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1930.
L008 - Laffe Roofmoord te St. Oedenrode. Gepleegd door Isaac Brillenslijper en Simon Pikkel uit Amsterdam op den Achtbaren Heer Kruijsdijk Directeur der Stoomzuivelfabriek St. Oda [..] / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1919.
L009 - 1858 1934 De Koningin-Moeder overleden. H.M. Emma, Wilhelmina, Theresia van Waldeck-Pyrmont. Geboren te Arolsen op 2 Aug. 1858 en overleden te 's Gravenhage [..] / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934.
L010 - Gruwelijke MOORD te EINDHOVEN. Een 31 jarige fabrieksarbeider M. v.d. Loo doodde in koele bloede door zeven messteken zijn gewezen vriendin, de 29 jarige Corn. Bartels. [..] / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1929.
L011 - Dat Liedeke van den Giftighen Draecke, so als dat selve wordt gezongen tot Bieslo aen die Maese. - s.l.: s.n., 1919.
L012 - Familiedrama te s' Hertogenbosch. Twee kinderen van een half en drie jaar oud door de moeder door ophanging gedood, zij zelf heeft zich vermoedelijk verdronken / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], 1925.
L013 - v.d. Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934.
L014 - ZIJN EERSTE RIT. - Roosendaal: Rombouts, F., [1910 c.].
L015 - De Verlaten Minnares. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
L016 - De val en de vlucht van Wilhelm 2 / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1918.
L017 - "De STIEFMOEDER" die haar 18 jarigen STIEFZOON 10 jaar heeft opgesloten op de 3de verdieping Over-Amstelstraat 10 te AMSTERDAM. - s.l.: s.n., [1919?].
L018 - De STORM en de SCHIPBREUKELINGEN van 5 Nov. 1921. Een Orkaan die geheel Nederland zwaar heeft getroffen / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1921.
L019 - DE MOORD IN EEN ROEIBOOT Te Amsterdam in het Oostzanergat. - Roosendaal: Rombouts, F., 1919.
L020 - De Uiver te pletter gevallen en verbrand. Alle opvarende om het leven gekomen / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934.
L021 - KLACHTLIED Van Negen Weezen Welke op een dag hunne ouders verloren De landbouwer H. Aart en zijne vrouw te Asten onder een neerstortende muur het leven verloren / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L022 - Drie Wielrenners gedood bij Auto-ongeluk. Klaas v. Nek Jr. en zijn collega's Reynders & Hoevens in hun auto door tram bij Schoorldam verpletterd / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934.
L023 - Moord te s'Hertogenbosch Een medeminnaar om een meisje doodgestoken. - Roosendaal: Rombouts, F., 1931.
L024 - Straatmoord te Naaldwijk Een 21-jarig jonkman schiet een 16-jarig meisje in gezelschap van haar jongen dood / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L025 - Ontzettend Familiedrama te Venlo. Een leeraar der H.B.S. vermoord zijn gezin. Zijn vrouw en zijn drie zoons, 12 en 5 jaar en 6 maanden oud, zijn schoonmoeder gevaarlijk gewond [..] / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1936.
L026 - Heldhaftige daad van een achtjarig meisje Bennie Theunissen te Venlo, welke eerst hare beide zusjes, 7 en 2 1/2 jaar en haar vriendinnetje het 7 jarig Fientje Manders [..] / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L027 - Liefdes drama tusschen Orthen - Den Bosch Een jongeling trachte zijn meisje te vermoorden en pleegd daarna zelfmoord / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L028 - Autobus-ongeluk bij Tholen. 7 personen vonden den dood waaronder een moeder nalatende 11 kinderen / Rombouts, F.] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1925.
L029 - 13 Nederlandsche Loodsen bij Terschelling verdronken waaronder 11 gehuwden, (nalatende 11 weduwen met 37 kinderen) als offer van hun plicht. Zij vergingen allen [..] / Rombouts, F.] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1925.
L030 - VREESELIJK DRAMA TE GESTEL Vrouw Coppens, oud 64 jaar, met verbrijzeld hoofd, dood in haar woning gevonden. Haar man vermoedelijk den dader / Rombouts, F.] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1923.
L031 - Ontzettende Ontploffingen Van duitsche munitietreinen te Hamont nabij de Holl. grens. Duizend dooden en honderde[!] gewonden / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1918.
L032 - VREESELIJKE DRAMA TE ROTTERDAM Een man heeft een vrouw en haar twee broeders en daarna zich zelf raakgeschoten. Alle zwaargewond / Rombouts, F.] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1922.
L033 - ECHTELIJK DRAMA te BREDA. Een 24jarige J. B. vermoordde uit jalousie en drift zijn 21 jarige echtgenoote / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], [1924 c.].
L034 - Roofmoord te St. PIETER Op den 82 jarigen Martinus v. Boekel, in den nacht van 4-5 November 1919 / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1919.
L035 - Dubbele moord te Culenborg. Een 78 jarige Landbouwer en zijn 69 jarige Zuster T. en G. WIGGEN, met wreed geweld vermoord / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1923.
L036 - Moord te Eindhoven. Op den Sigarenfabrikant, H. Kanters, oud 34 jaar en vader van 3 kinderen gepleegd door A.A. Bertens, timmerman, oud 39 jaar / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1923.
L037 - Drama te Baarn. EEN ONTZETTENDE DOODSTRIJD VAN DEN ZWERVER RIGTER, WELKE TE BAARN VOOR NACHTVERBLIJF ONDERDAK WERD VERSCHAFT EN VERGETEN IS HEM [..] / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1924.
L038 - Vreeselijke Brand in den Haag, waarbij Mevrouw Jorna, Caféhoudster, Lena Hartmans, Duitsche dienstbode, 19 jaar en Roodenburg, caféknecht levend zijn verbrand op 1 Februari 1932 / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L039 - Drievoudige moord te Putbroek gem. Echt op drie jongelingen waaronder 2 gebr. / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1931.
L040 - Moord te Kerkdriel Rijksveldwachter P. Tap, oud 32 jaar en pas gehuwd, op oudejaarsnacht door drie gebroeders vermoord / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L041 - Droevigen dood van het echtpaar De Nijs-v.d. Broek te Tilburg, welke op Vrijdag 28 Jan. door gasverstikking om het leven kwamen / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L042 - Vreeselijke moord te Helmond De Heer F. Stevens en zijn echtgenoote dood in hunne woning gevonden / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L043 - Het Graf dat roept Den sinds drie maanden vermiste jongeling Willem Roubroeks is als vierde slachtoffer in het bosch begraven gevonden / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1931.
L044 - Vreeselijk einde van drie Jongelingen op den spoorbrug tusschen Dordrecht en Zwijndrecht, door een trein verrast, en alle 3 terstond verpletterd. (14 Jan; 1932. / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L045 - MIJNRAMP IN BELGIň Meer dan 26 dooden en vele gewonden / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], [1927 c.].
L046 - Ontzettend Branddrama te Tilburg Een geheel gezin man, vrouw, 2 kleine kinderen en de dienstbode door de vlammen omgekomen / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1931.
L047 - Ernstig Scheepsongeval bij Dinteloord. Door het omslaan van een sleepboot, die daarna direct zonk, zijn hiermede 2 personen verdronken [..] / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L048 - Lage misdaad te Graetheide Gemeente Stein (Limburg), op een 17 jarig meisje dat door worging is vermoord / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1927.
259:25
Liedbladen. Serie L: L049 - L087. 1 map.
N.B. Bevat:
L049 - Meisje doodgeranseld door wreede ouders. Een ontzettende misdaad na maanden ontdekt / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932.
L050 - RAMP BORCULO op 11 Augustus 1925 / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1925.
L051 - Koning Albert van BelgiŽ omgekomen. Doodelijke val van een rots te Marche-les-Dames bij Namen / Rombouts, Frans [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934.
L052 - FAMILIEDRAMA TE AMSTERDAM in de Wormerveerstraat 11 (3de verdieping). Een zekere H. H. van Dam heeft zijn vrouw en twee kinderen, 2 en 7 jarige meisjes vermoord / Rombouts, Frans] [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, F.], 1925.
L053 - Laffe moord te BENNEKOM Gepleegd op een leerlingverpleegster, haar vriendin zwaar gewond / Veerkamp, P. [naam]. - s.l.: Veerkamp, P., [1930 c.].
L054 - Droevig ongeluk te Hekendorp in den avond van den 10den Dec. 1923 / Geudeker, J.A. [naam]. - s.l.: s.n., 1923.
L055 - DE BLOEDNACHT van 5 op 6 Juli 1911. - s.l.: s.n., 1911.
L056 - Het treurig drama in de Rembrandtstraat te 's-Gravenhage. - s.l.: s.n., [1924 c.].
L057 - TREURLIED bij de ramp op Staatsmijn Hendrik op 13 Juli 1928. Limburgsch mijnstreek is in diepe rouw, Geweeklaag klinkt van kind en vrouw / Meuse, Henri La [naam]. - s.l.: s.n., 1928.
L058 - Ontzettend Moord-drama te PUTBROEK-ECHT. Drie oppassende jongens als beesten afgemaakt / Meuse, Henri la [naam]. - s.l.: s.n., 1931.
L059 - MOORD gepleegd in een Roeiboot te Amsterdam. - s.l.: s.n., 1919.
L060 - DUBBELLE MOORD. Moord en zelfmoord te Arnhem. - s.l.: Dijkstra, B., [1920 c.].
L061 - Gruwelijk Drama en Moord! op den 37 jarigen J. v. Hoof, gepleegd door den 34 jarigen P. Vermeer in de 1ste Veedwarsstraat, te TILBURG. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L062 - OFFERS VAN DEN STORM / Vendelo jr., J. (cabaretier) [naam]. - s.l.: Vendelo, J., 1925.
L063 - Jongste overstrooming in Nederland / Bal, Martinus Machiel (Heveadorp) [naam]. - s.l.: s.n., 1926.
L064 - Waterrampen te Oeffelt Tal van menschen in 't hoogste gevaar. - s.l.: s.n., 1926.
L065 - Vreeselijk drama spoorweg ongeluk te Weesp bij AMSTERDAM. - s.l.: s.n., 1918.
L066 - De Koningin bezoekt haar volk welke in de zwaar geteisterde streken hulp en steun door Haar ontvangen. - s.l.: s.n., [1926 c.].
L067 - Z.K.H. Prins Hendrik overleden. Op 58-jarigen leeftijd heengegaan. Opnieuw in korten tijd staat het Koninklijk Gezin aan de stervenssponde van een zijner Dierbaren. - s.l.: s.n., 1934.
L068 - Maas- en Waal-Overstroomingen - 1 Januari 1926 / Boerkamp, Johan [naam]. - s.l.: s.n., 1926.
L069 - DE WREEDE MOEDER VAN MIDDELBURG VOOR DE RECHTBANK 5 jaar gevangenisstraf geeischt. - s.l.: s.n., 1924.
L070 - Lied der wreede moord gepleegd te Brussel, op de 8-jarige martelares Jeanne Van Calck / Goeman, Ch. [naam]. - Borgerhout (Ranststraat 12): Goeman, Ch. en Wilderen, Christ van, [1910 c.].
L071 - De brand te Oss. Waarbij een vrouw en drie kinderen omkwamen. - s.l.: s.n., 1926.
L072 - De Terechtstelling van Marinus van der Lubbe. - s.l.: s.n., 1934.
L073 - Een kindermoord te Geel / Texier, H. [naam]. - Antwerpen (Scheldestraat 14): Casie, F., [1930 c.].
L074 - Bondskanselier DOLFUSS op wreede wijze vermoord. - s.l.: s.n., 1938.
L075 - NIEUWE COUPLETTEN Droevige Ramp in de Wateringschestraat. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L076 - DUBBELE ROOFMOORD TE WIJCHEN EEN 75 JARIGE LANDBOUWER W. WILLEMS EN ZIJN 68 JARIGE ZUSTER ZIJN BEIDEN IN DEN NACHT VAN 4-5 MEI 1924, VREESELIJK VERMOORD. - s.l.: s.n., 1924.
L077 - Een onschuldig man zijn leven ontnomen / Cuypers, Louis (Averbode) [naam]. - s.l.: s.n., 1933.
L078 - Mijnwerkers Lied / Jean [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1920 c.].
L079 - MIJNWERKERS. - s.l.: s.n., [1919].
L080 - Schipbreuk De zee vraagt weer vier slachtoffers De Stanfries 4 vergaan / Vries, Jo de (Leeuwarden) [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1932 .
L081 - Visschersbede. - s.l.: s.n., 1919.
L082 - DE NOODKLOKKEN. - s.l.: s.n., [1924 c.].
L083 - DE STORM / Koehoorn, L. [naam]. - s.l.: s.n., [1919 c.].
L084 - Vredeslied / Kuin, P. [naam]. - Haarlem (Zijlstraat 90): Dantuma, O. Th., [1920 c.].
L085 - KERSTLIED van de Weensche kinderen / Pietersma, S. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1920 c.].
L086 - KERSTLIED 1917. - s.l.: s.n., 1917.
L087 - Nijmegen en 's Bosch vol vlucht en reddelingen. - s.l.: s.n., 1926.
259:26
Liedbladen. Serie L: L088 - L123. 1 map.
N.B. Bevat:
L088 - ZEGENWENSCH mijn Hooggeachte landgenooten bij den aanvang van 't jaar 1919 / Stoffel, Dorus [naam]. - Rijssen: Stoffel, Dorus, 1919.
L089 - Nederlandsch Neutraliteit. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L090 - 5 AUGUSTUS 1914. NIEUW LIED van den OORLOG tusschen Frankrijk, Duitschland, Belgie en Rusland. - Breda: Gros, P.J., 1914.
L091 - Het Kindje, gevonden door Belgische soldaten aan den Yzer. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L092 - Oorlog baart smart / Harte, Jac. [naam]. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L093 - Hallo, Hallo, We zijn nou eenmaal zoo. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1915 c.].
L094 - DE VREDE / Koehoorn, L. [naam]. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, 1918.
L095 - Al is ons landje nog zoo klein. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L096 - Nieuwe coupletten van de Europeesche oorlog. - s.l.: s.n., 1914.
L097 - It 's a long way to Tipperary!. - Soesterberg: Pasman, B., [1914 c.].
L098 - Het Bombardement van Antwerpen of de Verwoesting van BelgiŽ. - s.l.: s.n., [1914 c.].
L099 - LIED DER VREDE of de Ondergang van Duitschland. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, 1918.
L100 - Duitschlands - Nederlaag. - s.l.: s.n., 1918.
L101 - Klacht van een Deserteur. - s.l.: s.n., [1914 c.].
L102 - De treurige toestand en de groote Hongersnood in Nederland. - s.l.: s.n., [1916 c.].
L103 - ARM NEDERLAND PROTESTLIED VAN de Uitgehongerde Nederlanders uit de Arbeidende Klasse. - s.l.: s.n., [1916 c.].
L104 - GIJ ZULT NIET DOODSLAAN. - s.l.: s.n., 1918.
L105 - In naam van ORANJE. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L106a - Alphabetisch Oorlogsexemplaar. - Den Haag (Koningstraat 224): Boerkamp, Joh., 1919.
L106b - Alphabetisch Wereldvredesexemplaar. - Den Haag (Koningstraat 224): Boerkamp, Joh., [1940 ca.].
L107 - De verschrikkingen van den Europeesche Oorlog. - s.l.: s.n., [1916 c.].
L108 - Blind Geschoten!. - s.l.: s.n., 1919.
L109 - DE HONGER onder het Arbeidende volk of weg met PHOSTHUMA. - s.l.: s.n., [1916 c.].
L110 - De Groote 2DE Vlucht naar Nederland. - s.l.: s.n., [1914-1918 c.].
L111 - NIEUW OORLOGSLIED of de treurige toestand der Belgen. - s.l.: Jacobs, H., [1914-1918 c.].
L112 - DE EUROPEESCHE OORLOG OF DE Verwoesting van BelgiŽ. - s.l.: s.n., [1914-1918 c.].
L113 - Hadt je me maar is Edelachtbaar!. - s.l.: s.n., 1931.
L114 - Zeeuwschvlaanderen. staat pal, / Harte, Jac. [naam]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L115 - ZEGENWENSCH opgedragen aan mijne Hooggeachte landgenoten bij den aanvang van 1918. - s.l.: Stoffel, Dorus, 1918.
L116 - Weg met de Bolsjewiken. - Maastricht: Aelst, gebr. Van, [1918 c.].
L117a - No. 1. "BOLJEWISKI" (Een droom) / Kamer, A.J. van] [naam]. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1918 c.].
L117b - No. 1 "BOLSJEWIKI" (Een droom). - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1918 c.].
L118 - No. 2. "BOLJEWISKI" / Kamer, A.J. van] [naam]. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1918 c.].
L119 - Het springen der Hanzebank. - s.l.: s.n., 1924.
L120 - NIEUWE COUPLETTEN HET Recht van de Werkman. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L121 - 8 UUR'S WERKDAG / Kamer, J. van [naam]. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Fr., [1920 c.].
L122 - De Grootte Havenstakingen / Koehoorn, L. [naam]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L123 - NIEUWE JODENZANG. - Groningen: Dijk, J.D., [1920 c.].
259:27
Liedbladen. Serie L: L124 - L166. 1 map.
N.B. Bevat:
L124 - TERECHTSTELLING VAN DER LUBBE Misdaad of bestraffing. - Almelo (Prins Hendrikstraat 21): Mercurius, 1934.
L125 - BANK- MISERE EN NOG WAT!!. - s.l.: s.n., [1920 ca.].
L126 - DE ARME JONGEN UITGEGEVEN OP VEELVULDIG VERZOEK VAN HET TRACTIE-PERSONEEL DER S.S. - s.l.: s.n., [1920 ca.].
L127 - IN MEMORIAM AAN DE DOODEN VAN DE RAMP BIJ HEINO. - s.l.: Volharding, 1924.
L128 - DE STAKINGSKOORTS. - Rotterdam (Ackersdijkstraat 72): Duo Henry, [1920 c.].
L129 - DE CYCLOONRAMP VAN 10 AUGUSTUS 1925 [..] UITGEGEVEN VOOR DE NOODLIJDENDE SLACHTOFFERS VAN BORCULO, LANGENBOOM, ZEELAND / Klaassen, G.A. [naam]. - s.l.: Klaassen, G.A., 1925.
L130 - DE PUINHOOPEN VAN BORCULO EN ZEELAND EEN DANKWOORD AAN HET NATIONALE STEUNCOMIT… / Klaassen, G.A. [naam]. - s.l.: Klaassen, G.A., 1925.
L131 - DE GROOTE WATERVLOED JANUARI 1926 Hulde aan Land en Zeemacht Dankwoord aan de Nederlandsche Charitas / Klaassen, G.A. [naam]. - s.l.: Klaassen, G.A., 1926.
L132 - De groote Watersnood-Ramp JANUARI 1926 / Klaassen, G.A. [naam]. - s.l.: Klaassen, G.A., 1926.
L133 - NEDERLAND-OOST-INDIň-VLUCHT van VAN DEN BROECKE, VAN DER HOOP en VAN DER WEERDEN POELMAN / Klaassen, G.A.] [naam]. - s.l.: s.n., [1924 c.].
L134 - De Europeesche Oorlog. - s.l.: s.n., [1914 c.].
L135 - 8 UUR'S WERKDAG / Kamer, J. van [naam]. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1919 c.].
L136 - De Verlatenen. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L137 - ZEVEN LIEDJES - 2e BUNDEL / Wijs-Mouton, Manna de [naam]. - Amsterdam: Alsbach & Co., G., [1930 c.].
L138 - De Verlaten Minnares. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, 1919.
L139 - Nieuwe Coupletten VAN Hoe heerlijk is het leven!. - s.l.: s.n., 1918.
L140 - Het Bloemenmeisje. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1920 c.].
L141 - Een Bastaard. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L142 - Siska van Russelaar. - s.l.: s.n., 1919.
L143 - O, Jefke is getrouwd!. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L144 - APACHENDWANG. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L145 - Den armen Javaan. - s.l.: s.n., 1919.
L146 - 't Strand der Zuiderzee. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L147 - Oorlogs NaweeŽn. - s.l.: s.n., 1919.
L148 - Holland in nood. - s.l.: s.n., [1914-1918 c.].
L149 - AAN DE ROL. - s.l.: s.n., [1919 c.].
L150 - NANKY POO. - s.l.: s.n., [1924 c.].
L151 - SCHULD. - s.l.: s.n., [1925 c.].
L152 - Twee lachende Oogen. - s.l.: s.n., [1925 c.].
L153 - Een bedrogen Minnaar. - s.l.: s.n., [1917 c.].
L154 - HITTEPETIT. - s.l.: s.n., [1917 c.].
L155 - Het BŲhmerwoud. - s.l.: s.n., 1918.
L156 - O! mijn Beppie, doe een Steppie. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L157 - Soldatenlied / Linschoten, L. [naam]. - s.l.: s.n., [1914-1918 c.].
L158 - Liesje met d'r PEREN. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L159 - Het Lieken van CJANETTEKE. - s.l.: s.n., 1918.
L160 - VLIEGDEMONSTRATIE. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L161 - 's Nachts na 12 uur. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L162 - IN DE TRAM. - s.l.: s.n., [1918, na?].
L163 - Mijn Levensschets. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L164 - Liefdes-Tranen. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1920 c.].
L165 - ZIJN EERSTE RIT. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L166 - MADELON. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1919 c.].
259:28
Liedbladen. Serie L: L167 - L218. 1 map.
N.B. Bevat:
L167 - No. 278. DE MACHT VAN HET KIND. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L168 - DE TELEFOON. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L169 - De Vrouw en de Roos. - s.l.: s.n., [1925 c.].
L170 - Gebroken Harten. - s.l.: s.n., [1925 c.].
L171 - De beenekes. - s.l.: s.n., 1919.
L172 - De Terrassebloem. - s.l.: s.n., [1925 c.].
L173 - KEER WEER IN MIJN WONING. - s.l.: s.n., 1924?.
L174 - OP DE TRAP. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L175 - KLAAGLIED van een gewond Soldaat of Ik Slaap en Vergeet. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L176 - De vier jaargetijden. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L177 - HEIN DE BRUIN! DE ZONDEBOK VAN DE COMPIE. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L178 - IN DE JORDAAN. - s.l.: s.n., 1919.
L179 - IN HET BOSCH. - s.l.: s.n., [1918, na?].
L180 - Het Weesje. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L181 - Moederweelde. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L182 - Had je niet die mooie blauwe oogen. Brief van Trui de keukenmeid, aan Karel haar aanstaande. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L183 - Anna waar zoek je naar of het Bloemetje van mijn zuster. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L184 - Wat is er met die meid gebeurd?. - Rotterdam (Jaffakade 7): Pasman, [1915 c.].
L185 - De Klacht van een Stervend meisje. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1915 c.].
L186 - "Berliner Bolln". - s.l.: s.n., [1925 c.].
L187 - SMART-LIED van moeder en kind. - s.l.: s.n., [1919 c.].
L188 - Vader en Moedersmart. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
L189 - Pukkie, Pukkie, hou me vast. - s.l.: s.n., [1930 c.].
L190 - E.L.T.A. Vlieglied. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L191 - Moeder hij doet het weer. - s.l.: s.n., [1918 c.].
L192 - HET SOLDAATJE DRAMATISCHE SCHETS. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L193 - KERMISLIED 1919. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, 1919.
L194 - DE KROEG. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, 1919.
L195 - Verbroken liefde. - s.l.: s.n., 1918.
L196 - Mijn lieve Lena is aan de sjouw. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L197 - Kleine meisjes moeten slapen gaan. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1915 c.].
L198 - Nieuwe Coupletten VAN Een reis per Vliegmachine. - s.l.: s.n., 1918.
L199 - WALS van de DOLLARPRINSESSEN. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L200 - LEVENSLIED. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L201 - Anna wat heb je daar. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1915 c.].
L202 - MIGNON. - s.l.: s.n., [1915 c.].
L203 - Jan en Trien of het bombardement naar een Vliegmachien / Boekhout, Piet [naam]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L204 - Lotje, m'n Lieve Pop. - s.l.: s.n., 1918.
L205 - NIEUWE COUPLETTEN ZIJN EERSTE RIT. (Levensliedje.). - s.l.: s.n., [1920 c.].
L206 - IS DAT JE GOOSER, Of met een hoed op kan men ook gesjochte zijn. - s.l.: Kleine Piet, [1920 c.].
L207 - Verborgen Smarten. - s.l.: s.n., 1919.
L208 - Ons dierbaar Ouderhuis. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L209 - SCHEVENINGEN. - Roosendaal: Rombouts en Zonen, Frans, [1920 c.].
L210 - De molen aan de Vliet. - s.l.: s.n., [1920 c.].
L211 - Ondergang van het K.L.M.-vliegtuig "De Leeuwerik" Bij Brilon in het Sauerland tegen het gebergte te pletter gevlogen waarbij zeven mensen de dood vonden. - s.l.: s.n., [1935 c.].
L212 - ALBERT Koning van Belgenland. - Pitthem: Veys, J., [1920 c.].
L213 - IN MEMORIAM AAN DE DOODEN VAN DE RAMP BIJ HEINO / Klaassen, G.A.] [naam]. - s.l.: s.n., 1924.
L214 - Het Witterke van Slikdorp of naast de Ongevallen wet gevallen / Wijngaard, J.J.A. van de [naam]. - s.l.: s.n., [1921 c.].
L215 - Mijn droom als Jachtopziener / Meuse, Henri La [naam]. - s.l.: s.n., 1931.
L216 - 't Smokkeldrama te Stevensweert of: De bedrieger op z'n nummer gezet. - s.l.: s.n., 1935.
L217 - HAD JE ME MAAR! / Swaders, Leo [naam]. - Oldenzaal]: Bruggeman, G.], [1920 c.].
L218 - "KIJK, DAAR HEB JE MANUS!" Nieuwste Coupletten / Swaders, Leo [naam]. - Oldenzaal: Bruggeman, G., [1920 c.].
259:29
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M001 - M039. 1 map.
N.B. Bevat:M001 - Mijn Sarie Marijs. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M002 - "CHRISTELIJK VOLKSLIED". - Venlo: Grafhorst, Gerrit van, [1930 c.].
M003 - Ach menschen wil dit lied aanhooren. - s.l.: Geraads, J.H., [1930 c.].
M004 - IN IEDERS HART. - s.l.: s.n., [1920 c.].
M005 - Gezond van lichaam, gezond van geest. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
M005b - Gezond van lichaam, gezond van geest. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
M006 - NAASTENLIEFDE. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
M007 - PRETTIGE KERSTDAGEN en MOGE EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR UW DEEL ZIJN. Maak anderen blijde en gelukkig, En zelf zult ge het ook zijn!. - s.l.: s.n., [1920 c.].
M008 - Dankbrief van een verloren Zoon. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M009 - Vader van een huisgezin. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M010a - Nieuwjaarswensch aangeboden door een werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M010b - Nieuwjaarswens aangeboden door een werkloze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M011 - KERSTLIED. - s.l.: s.n., 1927.
M012 - HET LOT VAN EEN ARBEIDER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M013 - KERSTLIED VAN EEN BEDELKNAAPJE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M014 - JANTJE EN DE RADIO. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M015 - VOORHEEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M015a - VOORHEEN. - s.l.: werkloze zeeman, [1930 c.].
M016 - Als de klok van Arnemuiden VISSERSLIED. - s.l.: s.n., [1950 c.].
M017 - RAZZIA'S. - s.l.: s.n., [1950 c.].
M017a - RAZZIA'S. - s.l.: s.n., [1950 c.].
M018 - Klachtlied der Werkloozen!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M019 - Aan het strand stil en verlaten. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M020 - Dat zou je wel willen Uit de Revue "Dat zou je wel willen". - s.l.: s.n., [1930 c.].
M021 - MOEDERLIEFDE. - s.l.: s.n., s.a.
M022 - OFFERS DER ZEE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M023 - DE MAAIER VAN DE OVERWEGEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M024 - VADER. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
M025 - Mijn visschersmeisje. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M026 - Ach menschen wil een vers aanhoren. - s.l.: Bol, G.J., [1930 c.].
M027 - Grootmoeders Gift. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M028 - Bij het slaan der klok. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M029 - We gaan de wijde wereld in. (Wandellied). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M029a - We gaan de wijde wereld in. (Wandellied). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M030 - Werklooze handen. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (11 ex.)
M031 - Als je jong bent, is d' wereld voor jou! Uit de gelijknamige Film met JOSEPH SCHMIDT. - Rotterdam: Koning, de, [1934 c.].
M032 - Speel nog n deuntje. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M033 - De Schipper. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M033a - De Schipper. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M034 - Tot werkloosheid zijn we gedwongen / Al is het buiten onze schuld. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M035 - 'T GELAG VAN VADER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M036 - DE WOLLEN DEKEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M037 - De Koloniaal. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W. de, [1930 c.].
M038 - Voor de deuren. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W. de, [1930 c.].
M039 - Het Schooiertje. - s.l.: s.n., [1930 c.].
259:30
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M040 - M080. 1 map.
N.B. Bevat:
M040 - IEDER UUR. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W. de, [1930 c.]. (2 ex.)
M041 - Werkloozenleed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M042 - Werkmanslied. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M043 - Droevig klachtlied eener Weduwe wier man (Stan Vermeiren oud 35 jaar) in den nacht van 10 - 11 Januari 1927 te Zundert om het leven kwam. - s.l.: s.n., 1927.
M044 - In de Drentsche Venen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M045 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M046 - De laatste vaderkus. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M046a - De laatste vaderkus. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M047 - Aan de deur wordt niet gekocht. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M048 - Smartlied van een werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M048a - Smartlied van een werklooze. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M048b - Smartlied van een werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M048c - Smartlied van een werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M048d - Smartlied van een werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M049 - PINDA LEKKA!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M050 - Aangeboden door Oorlogsinvalide. Mijn Pappie is enkel een foto. - s.l.: s.n., 1950.
M051 - De Zuidenwind waait. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M052 - Zwervers. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M053 - Over vijf en twintig jaar. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M054 - DE MOOISTE ALLER VROUWEN!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M055 - WATERSNOOD 1926. - s.l.: s.n., 1926.
M056 - De Spoorwegramp bij "De Vink". - s.l.: s.n., [1930 c.].
M057 - Het lied gezongen met het vergaan van het Stoomschip Tubantia. - Maastricht: Ederveen, J., [1920 c.].
M058 - Steeds heb je mij troost gebracht. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M059 - "GlŁck auf" Bergmanslied. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M060 - Is 't niet de waarheid, Tante Betje? / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M061 - Loop nooit je Moeders deur voorbij. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M062 - Tante To heeft radio!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M063 - Zijn eerste rit / Genestet, de [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M064 - VADERTJE. (Daddy). - s.l.: s.n., [1930 c.]. (3 ex.)
M065 - Droom zacht. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M066 - De mooiste aller vrouwen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M067 - DE KINDEREN OP DE ZIEKENZAAL. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M067a - DE KINDEREN OP DE ZIEKENZAAL]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M067b - DE KINDEREN OP DE ZIEKENZAAL. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M068 - De Pannetjes. - s.l.: Vleugel, A., [1930 c.].
M069 - De Kleine zeeman. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M070 - DE TROUWE HOND. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M071 - De kat zat op 't plat. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M072 - De schoentjes van KLEINE JOHAN. - s.l.: s.n., 1926.
M073 - De kolen worden duur betaald. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M074 - Een Rheumatieklijder. - s.l.: Hendriks, J.A., [1930 c.].
M075 - Mijn beste vriend. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M076 - HET BLINDENLIED. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M077 - Ach menschen, wilt dit lied eens aanhooren / Ik ben een arme zoo U ziet. - s.l.: Hulten, J. van, [1930 c.].
M078 - DE GEVANGENE MET ZIJN VOGEL / Paoli, E. [naam]. - s.l.: Barske, C.J., [1930 c.].
M079 - Dr. Euwe-Marsch / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M080 - Adieu, mijn kleine Garde-luitenant. - s.l.: s.n., [1930 c.].
259:31
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M081 - M130. 1 map.
N.B.
N.B. Bevat:
M081 - Steunt den Werkelooze. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (3 ex.)
M082 - Sluimert zacht, mijn jongen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M083 - HUIL NIET, MOEDERLIEF. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M084 - HET LEVEN IS MOOI!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M085 - Het lot van een Zeeman. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M086 - Het kind van den dronkaard. - s.l.: s.n., [1920 c.?].
M087 - Het huisje bij de toren / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M088 - HET SCHOOIERSVROUWTJE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M089 - Vaders brief. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (2 ex.)
M090 - Verlangen naar 't ouderhuis. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (2 ex.)
M091 - Wat is 'n Moeder. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (4 ex.)
M092 - Daar moet je 'n moeder voor zijn. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M093 - Hebt Uw naasten lief. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M094 - Mijnwerker's Verjaardag. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M095 - O, oordeelt niet!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M096 - VISSCHERSLEED. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (2 ex.)
M097 - ZILVER TUSSEN 'T GOUD. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M098 - De klacht van een werkloze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M099 - Afscheid aan Moeder. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W. H. de, [1930 c.].
M100 - in DE DRENTSCHE HEI. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M101 - Mammie waar ben je?. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M102 - MOEDER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M103 - Waar is toch mijn jongen?. - s.l.: Vink, Jac., [1930 c.].
M104 - WELDOEN BRENGT GELUK. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M105 - HET STEEGJE / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M106 - Het licht van de vuurtoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M107 - Mag ik van U een foto?. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (2 ex.)
M108 - Morgen gaat het beter. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M109 - De eerste liefdesdroom (Love's young Dream). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M110 - Onder moeders vleugels. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (6 ex.)
M111 - EEN GOEIE ZEEMAN. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M112 - Geen geld en toch geen zorgen!. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M113 - Een schlager gaat op stap. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M114 - TREUR DAN MAAR NIET. - s.l.: s.n., [1935 c.]. (2 ex.)
M115 - Ik hou van Holland. - s.l.: Schmit, Joseph, [1935 c.].
M116 - Ik zoek een meisje. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M117 - Als ik groot ben, lieve Moeder. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M118 - Ik zou zoo graag.. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M119 - Hela, Hola. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M120 - Als er feest in het dorp is. - s.l.: s.n., [1935 c.]. (2 ex.)
M121 - Weet je nog hoe 't was? (Beim wiegenden Fackelsehein.). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M122 - Geef mij maar een versch Kadetje (Wals). - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1935 c.].
M123 - De Vogelverschrikker. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M124 - Spaansche Vluchtelingen. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M125 - Het hoekje bij de haard (Wals). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M126 - TI - PI - TIN. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M127 - Oome Piet - doe het niet (Blijf uit het Saargebied). - s.l.: s.n., [1935 c.]. (2 ex.)
M128 - Zwerversleed (Cuore Vagabondo). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M129 - Sarina, het kind uit de Dessa. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M130 - Zwerven op zee. - s.l.: s.n., [1935 c.].
259:32
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M131 - M159. 1 map.
N.B. Bevat:
M131 - Zeg mij niet vaarwel (Sag mir nicht Adieu). (Slowfox). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M132 - Het is altijd hetzelfde liedje. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M133 - Wiegenlied van het Koningskind. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M134 - EEN, TWEE, HUP! DE DRAAIENDE VENUS. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M135 - WAT JAMMER. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M136 - AbessiniŽ. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M137 - Witte Rozen. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M138 - HEIDEWITZKA. Keuls Marschlied / Kovacs, Lajos [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M139 - Het meisje van de overhaal. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M140 - Oranje Boven! / Halderen, C.G.L. van [naam]. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1935 c.].
M141 - DE KIP. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M142 - O Marenariello Napolitaansch Visscherslied. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M143 - Bonte Dinsdagavondtrein. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M144 - Ze zong zoo mooi de tweede stem. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M145 - ROODE ROZEN Wals / Chanson, W. [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M146 - Sneeuwwitje en de zeven dwergen. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M147 - Lindbergh's Baby. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M148 - IN EEN KLEIN CAFE BIJ PARIJS. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M149 - ALS OOM PIET OP ZIJN BANJO GAAT SPELEN. (Banjo-imitatie). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M150 - Een Ster valt van den Hemel. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M151 - Nooit vergeet ik het lied van mijn Moeder. Wals. - s.l.: Fabin, Hans, [1935 c.].
M152 - Oui Madame / Tol, Jac. v. [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M153 - M'N OOM GAAT NAAR CHINA. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M154 - Juffrouw van Daalen heeft een hoedje gekocht. Holzhackerlied (Marsch). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M154a - Juffrouw van Daalen heeft een hoedje gekocht. Holzhackerlied (Marsch). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M155 - KERSTKLOKKEN Refrein 'Abendglocken' / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M156 - Als de ware man komt / Zuilen, G.J. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1935 c.].
M157 - Weet je nog wel, dien avond in den regen / Bulterman, Jack [naam]. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1935 c.].
M158 - DE EZEL / Tol, Jaques van [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M159 - Het groote Juffr. Snip & Snap succes M'n weekendhuisje. - s.l.: s.n., [1935 c.].
259:33
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M160 - M200. 1 map.
N.B. Bevat:
M160 - The Chesnut Tree. (Populier-dans) / Valsum, Ryfer (vertaling) [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M161 - Wees welkom, lief'lijk Koningskind / Paoli [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M162 - Oh wat is de rats toch lekker / Bess, Jack [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1935 c.].
M162a - Oh wat is de rats toch lekker / Bess, Jack [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
M163 - Dat zijn me Dingen, Juffrouw dinges! (Roddelliedje) / Tol, Jac. van [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M164 - POLLY - WOLLY - DOODLE Van je heidel-diedel-doedel, diedel-dee / Vos, Herre de (vertaling) [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M165 - Mèk Mèk! Oome Dicky met zijn Sikkie / Vos, Herre de [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M166 - Een dief uit Vaderplicht. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M167 - Twee oogen zoo blauw. Vieni sul mar - Two lovely black Eyes. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M168 - De zingende Zeeman (Wals) / Tol, Jac. v. [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M169 - Juffrouw Specht uit Nigtevecht (Marsch) / Laar Sr., Jan de [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M170 - KLAASJES WRAAK / Paoli, E. [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M171 - AFSCHEID. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M172 - Het kleine Dorpje / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M173 - Jij bent mijn leven. (Du bist mein Gl√ ck, mein Leben) / Vos, H. de [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M174 - WAAROM WOU JIJ VAN MIJ NOCH VAN MIJN LIEFDE WETEN / Ferry [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1935 c.].
M175 - OP MIJN LUCHTSCHIP LOLLIPOP (On the good ship Lollipop). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M176 - KOM AAN M'N HART, MARIETJE!. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M177 - Ik wacht op jou (J'attendrai) / Tol, Jac. van [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M178 - Lippe-Detmold-marsch / Ferry [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M179 - Jij hebt een hart van goud / Milton, Rob [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M180 - Manus, Haal op (Hengellied) / Tol, Jac. van [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M181 - Je hebt te mooie oogen om zoo bedroefd te zijn / Lajos, Kavocs [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M182 - Hoe komen toch die gaten in de kaas? Foxtrot / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M183 - Ik heb een huis met een tuintje gehuurd / Theunisse, Henry [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M184 - Joseph - Joseph / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M185 - Hoor mijn lied, Violetta / Tol, Jacques van (vertaling?) [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M186 - Oom Barend doet aan schaken!. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M187 - Peter Pech / Vries jr., S. de [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M188 - Heel Nederland viert feest Marslied. - Gouda: Jongeneel, P.J., [1930 c.].
M189 - Wanneer de kermis komt / Zuilen, G.J. van [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
M190 - HET VROUWTJE VAN STAVOREN. - s.l.: s.n., [1930 c.]. (4 ex.)
M191 - Kindjes laatste wensch (Een brief). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M192 - Het bedelmeisje. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M193 - DE WOLLEN DEKEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M194 - In de Alpen van Plan West (Tiroler-wals). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M195 - REGENDROPPEN (Tango). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M196 - Juffrouw, heb ik U niet eens eerder gezien? Tango-lied. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M197 - Speelt het hoempa-orkest in het straatje. (Wals). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M198 - The music goes 'round and around (Mijn zwager Toon speelt Saxophoon). - s.l.: s.n., [1936 c.].
M199 - PAK NOG EEN OORLAM. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M200 - Vaderlief zweeft langs den hemel. - s.l.: s.n., [1935 c.].
259:34
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M201 - M213. 1 map.
N.B. Bevat:
M201 - Verlaten!. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M202 - DAT IS DE LIEFDE. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M203 - Dat moet je goed bekijken Piet. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M204 - Het leven is niet zo kwaad. (Marsch). Uit de gelijknamige Hollandsche succesfilm. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M205 - Moedersmart. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M206 - Moede Zwerver. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M207 - Ik ben in Parijs geweest. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M208 - Als je voor een dubbeltje geboren bent.. Uit de Hollandsche film "Op stap". - s.l.: s.n., [1935 c.].
M209 - Als van de Amsterdamsche grachten het pierement verdwijnt. (Wals). - s.l.: s.n., [1935 c.].
M210 - DE STORM. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M211 - Kindersmart. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M212 - Waar blijft Vader?. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M213 - Het plekje bij den Molen. - s.l.: s.n., [1935 c.].
259:35
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M214 - M237. 1 map.
N.B. Bevat:
M214 - Verborgen smarten. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M215 - NIET BEGREPEN. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M216 - AAN HET STRAND STIL EN VERLATEN. - s.l.: eigen beheer; uitzetter, [1956 ca.].
M217 - Ach menschen wilt dit lied eens lezen. - s.l.: Hulten, J. van, [1935 c.].
M218 - Weldoen brengt Geluk!. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M219 - Steunt de Werklooze!. - s.l.: Vogel. N. de, [1935 c.].
M220 - Steunt de Werkelooze!. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M221 - Heeft U een Sigarenbandje?. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M222 - Het Bedelknaapje. - s.l.: s.n., [1935 c.].
M223a - Wat is 'n Moeder. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M223b - WAT IS 'n MOEDER?. - s.l.: s.n., [1920 c.].
M224 - Droom zacht / Pietersen, Joe [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M225 - De macht van het kind. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M226 - Alleen op de wereld. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M227 - Het licht van den Vuurtoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M228 - HET SCHEEPJE. - s.l.: Rast, Willem, [1930 c.].
M229 - HET SCHEEPJE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M230 - Het lot van een Zeeman. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M231 - VERLATEN. - s.l.: Boerema (werkloos schipper; schip Hennie) H., [1930 c.].
M232 - Smartlied van een Werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M233 - Heeft U 'n sigarenbandje.? / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M234 - IEDER UUR. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M235 - Het ongelukkige kind. - s.l.: Koevoets, F., [1930 c.].
M236 - Alleen op de wereld. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M237 - De verstooten moeder en kind. - s.l.: Koevoets, F., [1920 c.].
259:36
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M238 - M264 . 1 map.
N.B. Bevat:
M238 - Werkloze handen. - Boxtel: Fabrie, Jan, [1930 c.].
M239 - Werkloze handen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M240 - Werkelooze handen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M241 - Het huisje bij den toren (Wals). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M242 - IN DE DRENTSCHE HEI. HELPT!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M243 - In de eenzaamheid der venen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M244 - Moedesmart [!]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M245 - De klacht van een werkloze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M246 - Sluimert zacht, mijn jongen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M247 - Witte Rozen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M248 - Kindjes laatste wensch. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M249 - De laatste vaderkus. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M250 - Ik wou dat ik maar een vogel was. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M251 - Vaderlief zweeft langs de hemel. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M252 - Hoop eens Zwerver. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M253 - O oordeelt niet!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M254 - Aan den muur van 't oude kerkhof. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M255 - Aan de deur wordt niet gekocht. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M256 - KINDJES BRIEF. - s.l.: J. Ph. B. [initialen], [1930 c.].
M257 - Vergeet den werkman niet!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M258 - UIT NOOD GEDREVEN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M259 - Steunt den Werklooze. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M260 - KERSTLIED. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M261 - Kerstlied. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M262 - KERSTLIED 1924. - s.l.: s.n., 1924.
M263 - WERKELOOZENLEED!. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
M264 - VOOR DE DEUREN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
259:37
Bedelbrieven met liederen. Serie M: M265 - M267; M 269 - M300. 1 map.
N.B. Bevat:
M265 - Steenkool. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M266 - De nieuwste Liederen [..] Dat gaat nu met de Pelikaan!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M267 - De Doodensprong. - s.l.: s.n., [1930 c.].
[M268 heeft nooit bestaan]
M269 - De Doodensprong (Circus Tragedie). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M270 - De Doodensprong (Circus Tragedie). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M271 - Nooit vergeet ik het lied van mijn moeder. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M272 - DE ZIENDE EN DE BLINDE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M273 - Haar Kleinkind. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M274 - ANGELUS DER ZEE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M275 - De sensatie gevende moordzaak te Giessen- Nieuwkerk / Vries, Jo de [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M276 - KLAAGLIED. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M277 - Het kleine visschertje. - Helmond (Molenstraat 36): Schoonhoven, J.B. van, [1930 c.].
M278 - Het werk der schipper is ook al gedaan. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M279 - Uit nood gedreven. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M280 - De nieuwste Liederen [..] Kom zwarte Zigeuner, speel nog eens dat lied!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M281 - Lied van een invalide. - s.l.: Es, C.A. van, [1930 c.].
M282 - Jantje aan den telefoon. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M283 - Het meisje met den blauwen hoed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M284 - Gebed voor den Vrede. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M285 - Totdat er komt een betere tijd!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M286 - De nieuwste Liederen [..] Mijn eigen mooi land!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M287 - Vijf cent voor H. L. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M288 - Klachtlied der Werklooze. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930 c.].
M289 - IN DE DRENTSCHE VENEN. - Eindhoven: Hooff- Sengers, H. van, [1930 c.].
M290 - Op het som'bre kerkhof. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M291 - Ontzettende Moord! Te Strijp - Eindhoven. Gepleegd op een 19 jarig meisje. - s.l.: Wil, [1932].
M292 - VERTELLING VAN DEN STOELENMATTER. - s.l.: s.n., [1920 ca.].
M293 - 't Boefje Kerstliedje naar 't leven. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M294 - GERTJIE Oud-Transvaalsch Lied. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M295 - De Brand van Berlijn. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M296 - De Vuurtoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M297 - Blind, o wat een droevenis. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M298 - UIT NOOD GEDREVEN. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
M299 - Bij Moeder's Ziekbed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M300 - Nou vandaag de zorg op zij. - s.l.: Koevoets, F., [1930 c.].
259:38
Bedelbrieven met liederen. Serie M: 301 - M 324. 1 map.
N.B. Bevat:
M301 - De Verlaten Vader. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M302 - 10 JAAR OPGESLOTEN. - s.l.: Wolff, K.J. van der, [1920 c.].
M303 - ARME MARIETJE. - s.l.: s.n., [1915 c.].
M304a - HOOP OP ZEGEN. - s.l.: Leger, H., [1925 c.].
M304b - HOOP OP ZEGEN. - s.l.: Leger, H., [1930 c.].
M305 - Hauptman ter dood gebracht De vermoedelijke ontvoerder in zake Lindbergh's kindje is in de gevangenis te Trenton (Amerika) op Zaterdag 4 April door middel van den Electrischen stoel terechtgesteld. - s.l.: s.n., 1936.
M306 - DE DURE KOUSEN. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M307 - De laatste dagen van 1925 en begin 1926. - s.l.: s.n., 1926.
M308 - Kindjes Deken. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M309 - Verloren moeder teruggevonden. - s.l.: Koevoets, F., [1930 c.].
M310 - Vergeet den werkman niet!. - s.l.: s.n., [1920 c.].
M311 - De wereld der Blinden. - s.l.: Peters, H., [1920 c.].
M312 - Hoop eens zwervers. - s.l.: Wenmakers, G., [1930 c.].
M313 - De Oorlogsblinde. - s.l.: Peters, H., [1930 c.].
M314 - Het kind van den zeeman. - s.l.: s.n., [1925 c.].
M315 - BEDE OM HULP VAN EEN WERKLOOS ZEEMAN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
M316 - Kindjes Brief. - s.l.: Schouten, A.M., [1925 c.].
M317 - Alleen op de wereld. - s.l.: Rens, J., [1920 c.].
M318 - EEN LIED VAN DE ZEE. - s.l.: Zwart, Helena L., [1930 c.].
M319 - Opgedragen aan allen, die schijnbaar nog niet voldoende doordrongen van het feit: "Werkloos te zijn!". - s.l.: s.n., [1931 ca.].
M320 - De Molen aan de Vliet. (Wedergevonden). - s.l.: s.n., [1930 c.].
M321 - IN HET ZWARTE KLOOSTER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M322 - Het Vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
M323 - De wereld der blinden. - s.l.: Roosendaal, J. van, [1937].
M324 - Het vrouwtje van Stavoren. - s.l.: s.n., [1930 c.].
259:39
Liedbladen. Serie N: N001 - N035. 1 map.
N.B. Bevat:
N014 - No. 5. Serie Scherts en Luim onder 't motto: Amusement zonder Schunnigheden. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N015 - Voor Bruiloften en Patrijen [!]. No. 9. De vroolijke ZANGERS. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N016 - Elk wat Wils. Een verzameling liederen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N017 - In 't Hotel "De Groene Weide". - s.l.: s.n., [1930 c.].
N018 - ZAZA. - s.l.: s.n., 1924.
N019 - DE KOMIEK. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N020 - Nieuwe en Oude LIEDEREN Ernst en Luim. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N021 - HET GEMENGDE BAD. - s.l.: s.n., [1924 c.].
N022 - Een verzameling van de Nieuwste EN Populairste LIEDEREN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N023 - Het loon van den arbeid]. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N024 - EEN BUNDEL KOMISCHE-DRAMATISCHE, Straat Huis en Cabaretliederen. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N025 - No. 8. Serie Scherts en Luim onder 't motto: Amusement zonder Schunnigheden. - s.l.: s.n., 1925.
N026 - Het verkeerde Pakje 't Bedelend Paartje. POTPOURRI. HEILIGE STAD. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N001 - De Marketenster. Breng me geen Loeloe. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N002 - SLUIMER ZACHT. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N003 - Mooie Vrouwen, Limburg's Volkslied en Een Kind van Holland. - s.l.: s.n., [1925 c.].
N004 - DE KOMIEK bevat de Nieuwste Liedjes. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N005 - NIEUWE Komieke Liederen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N006 - Titine, Snoekepoekie en Nooit zal ik jou meer vergeten. - s.l.: s.n., [1925 c.].
N007 - KEER WEER. - s.l.: s.n., [1924 c.].
N008 - M'n Vader en ik en Het loon van den arbeid Twee leuke voordrachten. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N009 - DE LOLLY. Als ik je zie, dan moet ik huilen. De Washington Shimmy. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N010 - No. 9. Serie Scherts en Luim onder 't motto: Amusement zonder Schunnigheden. - s.l.: s.n., [1924 c.].
N011 - De Vlaamsche Leeuw Het Weesmeisje en HET HUTJE AAN DE ZEE. - s.l.: s.n., 1925.
N012 - Serenade en IK BEMIN JE. - s.l.: s.n., 1925.
N013 - DE KOMIEKE ZANGER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N027 - Uit het leven van ZUSJE. - s.l.: s.n., 1918.
N028 - KLAAGLIED van een Belgisch Knaapje. - s.l.: s.n., 1918.
N029 - Wij leven vrij, wij leven blij]. - s.l.: s.n., [1918 c.].
N030 - Anti Annexatie=Coupletten / Mieremet, J.G. [naam]. - Heerlen: Alberts, Jos., 1918.
N031 - Nou.. tabť dan en Het fiere Schooiershart. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N032 - Het klokje van ARNEMUIDEN (STOERE VISSERS) en andere populaire SCHLAGERS. - Amsterdam: Ixijzet, [1930 ca.].
N033 - OP DE WOELIGE BAREN en andere populaire SCHLAGERS. - Haarlem (Koudenhorn 44): Zwart, E., [1948 c.].
N034 - HIT-PARADE Grote serie teksten van Neerlands meest gevraagde muziek!. - Rotterdam (Vlaggemanstraat 5a): Koning & Zonen, W.H. de, [1930 ca.].
N035 - Kees Manders zingt voor U. - s.l.: s.n., 1950.
259:40
Liedbladen. Serie N: N036 - N070. 1 map.
N.B. Bevat:
N036 - Der Engelen Loflied. - Amsterdam: Leger des Heils, [1930 c.].
N037 - Mijn hart verlangt alleen naar jou, o Marita!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N038 - Repertoire Willy Derby. - Den Haag (Rembrandtstraat 223): Meulder, A. de, [1930 c.].
N039 - ONZE KAMERLEDEN. Un Bal chez le Ministre! [..] FRANSCHE- EN HOLLANDSCHE TEKST. Voor Zang met Accompagnement van Piano / Jouy, Jules [naam]. - Amsterdam (Kalverstraat 120): Bureau T.A.V.E.N.U., [1920 c.].
N040 - No 52 No. 2. ZUSJES ANTWOORD. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N041 - KLACHT UIT EEN GESTICHT. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N042 - BRIEF VAN VADER AAN ZIJN KINDEREN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N043 - ZING MEE!. - s.l.: s.n., 1936.
N044 - O, DORIS. - Rotterdam (Nieuwemarkt 16): Werff, Greta van der, [1920 c.].
N045 - DE OLIEMAN HEEFT EEN "FORDJE" OPGEDAAN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N046 - BOEFJE. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N047 - OH, JOHANNA!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N048 - We gaan naar Rome, Op zoek naar Oome / Ferry [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N049 - Anne-Marie / Bess, Jack [naam]. - s.l.: s.n., [1940 c.].
N050 - MINNEPIJN. - s.l.: s.n., [1940 c.].
N051 - Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet!. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N052 - De Dochter van Van Buuren. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N053 - Brief van een Baanwachteres aan de Koningin. - s.l.: s.n., [1931 c.].
N054 - DE SHEIK. - Amsterdam] (Laurierstraat 174): Breuker, [1923 c.].
N055 - GROOT INSTRUMENTAAL STUK MET BEGELEIDING VAN ALLE MIRLITON-VIRTUOZEN. - Amsterdam (Vijzelstraat 72): Cladder, P.F., [1900 c.].
N056 - No. 103. DE FLESCH. - Purmerend: Muusses, J. (boekhandel), [1920 c.].
N057 - VRIJHEID!. - s.l.: s.n., [1925 c.].
N058 - Ik ben zo verliefd. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N059 - Nederland Waakt! / Madame Carmen [naam]. - Winschoten: Zuikerberg, B.M., [1918 c.].
N060 - De Banneling / Madame Ellegiers [naam]. - s.l.: Duo Caro-Jeane, [1918 c.].
N061 - Louise, zit niet op je nagels te bijten. - s.l.: s.n., [1946 c.].
N062 - Mijn fiere schooiershart. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N063 - Liedje van den Krans. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N064 - DAAR MOET JE EEN MOEDER VOOR ZIJN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N065 - Spaansche nachten / Ferry [naam]. - s.l.: s.n., [1940 c.].
N066 - Bij het Kampvuur. - s.l.: s.n., 1948.
N067 - Vaarwel Montmartre. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N068 - Het drama te Echt. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N069 - De macht van het kind. - s.l.: s.n., [1920 c.].
N070 - HOLLANDSCHE MEISJES (Kijk je geen Hollandsche jongens meer aan?). - s.l.: s.n., [1945 c.].
259:41
Liedbladen. Serie N: N071 - N100. 1 map.
N.B. Bevat:
N071 - Makkers! GlŁck auf!. - s.l.: s.n., [1926 c.].
N072 - MIJNWERKER 108. - s.l.: s.n., [1945 c.].
N073 - O, MARENARIELLO Napolitaansch Visscherslied / Vos, Herre de (vertaling) [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N074 - DAAR MOET JE EEN MOEDER VOOR ZIJN. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N075 - Marie die vrijt met 'n huzaar. - s.l.: s.n., 1930.
N076 - Afdeeling C Muziek voor zang en alle Muziekinstrumenten Het lied van de maand [..] Als de tros wordt losgesmeten / Davids, Louis [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N077 - Bloemen. - s.l.: s.n., [1929 c.].
N078 - De schooier en z'n hond. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, 1929.
N079 - Kleine Zigeunerjongen. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N080 - Adieu, mijn kleine Garde-luitenant. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N081 - Als ik naar je blinde oogen kijk. - s.l.: s.n., [1930 c.].
N082 - 'k Heb maling aan geld. - s.l.: s.n., [1953 c.].
N083 - O, Juliaantje!. - Amsterdam (Prinsengracht 70): Breuker, 1927.
N084 - Bid voor je jongen. - s.l.: s.n., [1927 c.].
N085 - Schat, geef je ooit je hartje weg (geef het dan aan mij). - s.l.: s.n., [1930 c.]. N086 - Herinnering aan HawaÔ. - s.l.: s.n., [1926 c.].
N087 - "Hollywood". - s.l.: s.n., [1930 c.].
N088 - Als je nog nooit verliefd was. - s.l.: s.n., 1929.
N089 - Zo, zo, zo is de Jordaan. - s.l.: s.n., [1950 c.].
N090 - Ik heb juffrouw Josephien in 't bad gezien. - Amsterdam (Laurierstraat 174): Breuker, [1926 c.].
N091 - Heelemaal alleen in je eentje!. - Amsterdam (Utrechtsestraat 10): Muziek en letteren, [1929 c.].
N092 - Kom aan mijn hart, Marietje!. - s.l.: s.n., [1936 c.].
N093 - REPERTOIRE VAN HET AMSTERDAMSCHE QUARTET "LES HIRONDELLES". - Amsterdam (Laurierstraat 174): Breuker, [1940 c.[].
N094 - Schat, kijk me niet zoo aan!. - Amsterdam (Heiligeweg 5): Nieuwe Muziekhandel, N.V. De, [1930 c.].
N095 - Stop het in de Hooikist / Dutreau, Jacq [naam]. - Rotterdam (Zwaanshals 197): Dutreau, Jacq, [1930 c.].
N096 - REPERTOIRE: JAN BRINK DEN BESCHAAFDEN TIJD VAN HEDEN Nieuwste politieke coupletten. - s.l.: Brink, Jan, [1940 c.].
N097 - Die Beroerde MOBILISATIE. Een brief van een keukenmeid aan haar beminde die aan de grens ligt. - Amsterdam (Iepenplein 31): Kapper, Ed., [1940 c.].
N098 - De Twentsche Jazz Boys. - s.l.: s.n., [1940 c.].
N099 - De Komiek De nieuwste Populaire Liedjes. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
N100 - Ik ben met bitterheid verzadigd. - Grave: Hintjes, [1950 c.].
259:42
Liedbladen, correspondentie en knipsels. Serie P: P001 - P043; P045 - P058. 1 map.
N.B. Bevat:
P001 - Uitnodiging voor de bijeenkomst van katholieke kunstkring 'De Violier' op 27 februari 1937 in het kader van 'Het straatlied' door J.G.M. Moormann.
P002 - Krantenknipsel uit het Volksbelang 13/2/1938: boekbeschouwing 'De moedertaal' van J.G.M. Moormann.
P003 - Krantenknipsel uit Vooruit 16/5/38: Nieuwe boeken over en voor ons moedertaalonderwijs / Achilles Mussche.
P004 - Krantenknipsel uit De Nederlandse school 2e jrg., no. 4. - Artikel 'Bij een uitvaart!' door Moormann.
P005 - Krantenknipsel uit Katholiek schoolblad 4e jrg., no. 21. - Artikel 'Een raad' door J. Moormann.
P006 - De euveldaad van Ds Barger in het straatlied / Haan, Dr. Tj.W.R. de [naam]. - Assen: Gorcum & Comp. N.V., Van, s.a.
P007 - ZUID-AFRIKAANSCHE VOLKSPOňZIE / Moormann, J. [naam]. - Tilburg: Bergmans, W., 1926.
P008 - OUD LIED VAN MINNE / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1954.
P009 - EEN OUD STRAATLIED / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1949.
P010 - Envelop en kaartje aan Moormann van Rudolf R. Labyn te Leuven. Z.j.
P011 - Brief van G.M.F. Bloemen te Oldenzaal. 1935.
P012 - Brief van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P013 - Brief van D.J.C. Augustinus te Nijmegen. 1951.
P014 - Brief van G.H. Bramer te 's-Hertogenbosch. 1949
P015 - Brieven van H. Vreeman (?) te Nijmegen. 1944 en 1937.
P016 - Briefkaart van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P017. Briefkaart van P. Breugelman (?). Z.j.
P018 - Kaart van Cath. IJpes te Kampen. 1937.
P019 - Brief met envelop van S.H.A.M. Zoetmulder te Eindhoven. 1938
P020 - Afschrift van Niederdeutsches Liederbuch. - Hamburg/Leipzig: Voss, Leopold], [1884].
P021 - krantenartikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 31/12/1936, 'Liederen bij de jaarswisseling' / D. Wouters.
P022 - Uitroepen van dezen tijd / Speenhoff] [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P023 - Tijdschriftartikel 'Het Picoffs-schandaal te Rotterdam 1879' door C. Postma. 1947.
P024 - Onheilsdag. - s.l.: s.n., 1926.
P025 - St. Martens-dei op 'e Lieke. - s.l.: s.n., 1927.
P026 - Nu het water zakt!. - s.l.: s.n., s.a.
P027 - Zouavenlied. - s.l.: s.n., s.a.
P028 - SPIONNEN / Beversluis, Martien [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P029a - De Tijd, VRIJDAG 24 JUNI 1938. - s.l.: s.n., 1938.
P029b - Wat zingt de soldaat?. - s.l.: s.n., 1925.
P030 - Algemeen Handelsblad 27/2/1907, bijlage bij het boek 'Weet je nog wel' door Friso Endt. 1957.
P031 - Op zoek naar 250.000 volksliederen : codificatiecommissie voor het Nederlandse lied begint haar werkzaamheid. [Knipsel uit de Tijd 25/11/1953]
P032 - Wandspreuk 'Menig mensch heeft in zijn leven/onbezonnenheid bedreven'. Z.j.
P033 - Mien vaderstad. - s.l.: Hendrikx, Marie, s.a.
P034 - Pennenbrief 'De doodstraf moet weer ingevoerd worden'. Z.j.
P035 - KOOSJE, KOOSJE... - Tilburg: Beek, P. van, s.a.
P036 - [niet aangetroffen 10/7/2013]
P037 - Krantenknipsel uit De Tijd [van 26/11/1953]: In memoriam Kees Meekel.
P038 - Brief van H.B. Bos te Ommen. 1959.
P039 - Brief van Anton van Welsum te Zieuwent + knipsel van feilleton 'De weerprofeet van Zanddarp'. Z.j.
P040 - Brief van J.L. v.d. Boogaart te Helmond. 1935.
P041 - Knipsels uit Algemeen Handelsblad. 1919.
P042 - Bespreking van 'De tragedie der werkwoordsvormen' van I van der Velde door J. Moormann. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids 50 (1957).
P043 - Boekenbruikleenlijst.
P044: zie 259:43
P045 - Verzoek tot het kopen van een lied van een werkloos kantoorbediende. Z.j.
P046 - Brief van J. Hensems te Rotterdam. 1959
P047 - DE ECHTSCHEIDING / Tollens [naam]. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 c.].
P048 - Envelop en kaartje van Erven E. van de Geer te Amsterdam + nadrukken Driekoningen trekbrieven en -kronen. Z.j.
259:43
Het vergeten lied : lezing door Dr. Moormann. Serie P: P044A, P044B, P044C. 1 map.
259:44
Liedbladen, correspondentie en knipsels. Serie P: P050 - P055. 1 map.
N.B. Bevat:
P050 - Vlaanderens weezang aan den IJzer / door Karel de Schaepdrijver en Julius Charpentier. - S.l., s.n., [1918].
P051 - Diverse typoscripten (o.m. I.M. Dirk Polman en Geschiedenis van het kermiswezen). Z.j.
P052 - Aantekeningen betreffende 'Hoort, vrienden, luystert naer dit lied'. Z.j.
P053 - Brochure voor het boek 'Das gelbe Weltreich' van Joachim Barckhausen. Z.j.
P054 - Aflevering van tijdschrift 'Het Museum' mei 1942, met een bespreking van 'De Nederlandsche straatzanger' van F.K.H. Kossmann door J. Moormann.
P055 - F.K.H. Kossmann, 'De Nederlandsche straatzanger'/ J. Moormann. - Overdruk uit De Nieuwe Taalgids [36; 1942]
259:45
Liedmateriaal. Serie P: ongenummerd. 1 map.
N.B. Bevat een vel met aantekeningen, een persoonlijk liedschrift van J. Moormann en de publicatie The United States Army as a Career / Thomas F. Ryan, 1973 (oorspr. dr. 1913).
259:46
Liedbladen en liedbundeltjes. Serie R: R001 - R030. 1 map.
N.B. Bevat:
R001 - Chansonnetten Bundel No. 136. - Rotterdam (Keerweerlaan): Biene, George W. van, s.a.
R002 - Vreeselijke moord te Intham OF Jan Inten en Mie Inten, het beroemde Kermisduettistenpaar / Heijne, C. [naam]. - Tilburg: Bergmans, W. (muziekhandel), [1920 c.].
R003 - Kobus voor den Rechter van Instructie. Komische Voordracht met zang voor 1 heer. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R003b - Voor Bruiloften en Partijen. No. 12. Hoogs Komische Voordracht voor een Heer. KOBUS voor den RECHTER van INSTRUCTIE. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R003c - KOBUS voor den Rechter van Instructie. Voordracht voor een Heer. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R004 - Een Verrassende Ontdekking. Declamatie voor een Heer. BERIJMDE WITSEN. - s.l.: s.n., s.a.
R005 - Verkeerd begrepen. BERIJMDE WITSEN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R006 - sNachts na 12 Ure. Dramatische Coupletten. MOOI BEN JE! Humoristisch beide voor Heer of Dame. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R007 - ECHTE BEELDTENIS DES VEROVERAARS. - s.l.: s.n., 1914-1918.
R008 - Een Sollicitant Voorzanger. - s.l.: s.n., [1925 ca.].
R009 - DE MUZIKALE CLOWN Komieke Voordracht v. 1 Heer. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R010 - Voor Bruiloften en Partijen. No. 10. Het Nieuwe Weekblad van Gekkenburg voor Woensel, Meerenberg en Medemblik. - s.l.: s.n., s.a.
R011 - Vier in ťťn Hemd. Komieke Voordracht voor vier personen. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R012 - SENORITA PIF! PAF! Operette in 3 bedrijven van GEORG OKONKOWSKI / Okonkowski, G. [naam]. - s.l.: Biene, George W. van, [1920 ca.].
R013 - Een bundel Liederen. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
R014 - Dat zal wel losloopen of de liefdesverklaring van Jutje Troel en Theo Wind. VOORDRACHT MET ZANG VOOR EEN HEER EN DAME. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R015 - KRELIS IN DE BIOSCOOP. Komieke Voordracht v. 1 Heer. - s.l.: s.n., s.a.
R016 - De Weddenschap Komische Voordracht. - s.l.: s.n., [1918 ca.].
R017 - Een Toneelrepetitie in de KEUKEN Komieke voordracht v. 2 Dames. - s.l.: s.n., [1920 c.].
R018 - Tinus regeld de Distributie. Blijspel met zang in 1 bedrijf / Aldenhoven, Jean [naam]. - s.l.: s.n., [1919].
R019 - De Machinist. Voordracht voor een Heer / Bonnť, Leon [naam]. - Soesterberg: Pasman, B., [1930 c.].
R020 - TEKSTBOEKJE. De korte Inhoud en de Coupletten VAN 't Billet voor Inkwartiering Klucht in 3 Bedrijven / Mars, Antony [naam]. - s.l.: Cohen, S.N., [1920 ca.].
R021 - Dronken Piet en Brutale Ka. Voordracht voor Heer en Dame. - s.l.: s.n., 1925.
R022 - Hoe mijn Tante Mietje de Courant leest. Leuke Voordracht voor een Heer of Dame. - s.l.: s.n., 1925.
R023 - De elf Oorlogsvorsten aan de Poorten des Hemels. (Een droom). - Roosendaal: Rombouts, F., 1915.
R024 - Marche Populaire. De meest bekende Oeteldonksche wijsjes / Pakaon, Driek [naam]. - s.l.: Spiero, S. (muziekhandel), [1930 c.].
R025 - Coupletten en Koren UIT Koning 'Kziezoowat in Amsterdam / Davids jr., Louis [naam]. - Amsterdam: Visscher, erven, [1905 ca.].
R026 - Coupletten en Koren uit Leve de Vrede! / Davids jr., Louis [naam]. - Amsterdam (Nes): Visscher, erven, 1907.
R027 - TEKSTBOEKJE. Korte Inhoud en Zang VAN De Belle van New-York. Amerikaansche Operette in 4 Tafereelen. - Amsterdam (Prinsengracht 537): Cohen, S. N., [1900 ca.].
R028 - DOORLOPEN, ASJEBLIEFT!!! Revue in drie Tafereelen / Rido [naam]. - Amsterdam (Gravenstraat 10): Electrische drukkerij, [1908 ca.].
R029 - PROGRAMMA van 1 tot 7 Januari. - Den Haag: Firma Blommers, [1920 ca.].
R030 - Tekst der Coupletten UIT RIDO'S REVUE LOOP NAAR DEN DUIVEL!! IN 12 TAFEREELEN / Rido [naam]. - Amsterdam: Biene, George W. van, 1915.
259:47
Liedbladen en liedbundeltjes. Serie R: R031 - R039. 1 map.
N.B. Bevat:
R031 - D'R OP OF D'R ONDER!! Revue-Operette in een proloog en twee bedrijven (12 tafereelen) / Rido [naam]. - Amsterdam: Biene, George W. van, 1916, maart.
R032 - TEKSTBOEKJE EN VOLLEDIG PROGRAMMA VAN RIDO'S REVUE 'T IS GELOOPEN! / Rido [naam]. - Amsterdam: Biene, George W. van, 1917, maart.
R033 - FLORA UITSTAPPEN! INTERN. REVUE-FEňERIE IN 14 TAFEREELEN / Rido [naam]. - Amsterdam: Nunes, Max R., s.a.
R034 - Tekst der Coupletten uit RIDO'S REVUE "HEB JE AL GEVLOGEN??". - Amsterdam: Biene, George W. van, 1920.
R035 - TEKST DER Zang, Koren en Coupletten UIT DE Holl. Revue ZIE JE ZE VLIEGEN?? in 3 Acten met Proloog, 17 Tafereelen / Hall, Henri ter [naam]. - Den Haag: Niezen, P., [1911 ca.].
R036 - VOLLEDIGE TEKST DER Coupletten, Koren, enz., enz., UIT DE Revue-Operette KIJK JE NOG 'S OM? in 3 Bedrijven (6 tafereelen) / Hall, Henri ter [naam]. - Rotterdam: Happel, P.A., [1909 ca.].
R037 - De Jantjes Een bundeltje met al de liederen van de bekende succesfilm "DE JANTJES". - Roosendaal (Nispenschestraat): Rombouts, F., [1940 ca.].
R038 - Kom j' ook op de bruiloft van Mietje? Amsterdamsche Schets in drie tafereelen / Schmitz, A. [naam]. - s.l.: Philips, H., s.a.
R039 - DE DEMON IN DE VROUW TRIPTIQUE NAAR DE FABEL. HET VUUR De Vonk - De Vlam - De Asch / Winter, Jos de [naam]. - Den Haag (Boekhorststr. 25): Monopool film van de H.A.P. film comp., [1920 ca.].
259:48
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie W: W001 - W012. 1 map.
N.B. Bevat:
W001 - Mijnheer, Mevrouw, / Ik ben niet in staat om ooit te werken / Ponsen, H. [naam]. - s.l.: Ponsen, H., [1930 ca.].
W002 - Het Bombardement van Nijmegen 22 Febr. 1944 / Kregting, D. [naam]. - Gendt: s.n., 1952.
W003 - Overpeinzingen in het 5e oorlogsjaar. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W004 - Ik heb zoveel geleerd in deze maanden; / Ik heb zoveel gekregen bovendien / Snijders, Dolf [naam]. - s.l.: s.n., 1943.
W005 - Als je vluchtend voor de oorlog / Ver van huis elkander vindt. - Betuwe: s.n., [1940 ca.].
W006 - DE WUIVENDE / Duinkerken, Anton van [naam]. - Sint Michielsgestel: s.n., 1942.
W007 - IK SLA DE TROM / Greshoff, J. [naam]. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W008 - CELDROOM in het oorlogsjaar 1943 / Randwijk, H.M. van [naam]. - s.l.: s.n., 1943.
W009 - AAN HEN DIE VIELEN / Gunning, C.P. [naam]. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W010 - 1880 31 AUGUSTUS 1946
(KONINGINNE-LIED 1940). - s.l.: s.n., 1946.
W011 - Wat de Zeeuwsch-Vlaming en de Zuid-Limburger zal moeten dulden en lijden wanneer hij in het Belgisch leger zal moeten dienen. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W012 - Botermarsch. - s.l.: s.n., 1939.
259:49
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie W: W013 - W040. 1 map.
N.B. Bevat:
W013 - Aimons et admirons le Chancelier Hitler / L'éternelle Angleterre est indigne de vivre. - Leeuwarden: s.n., 1953.
W014 - 's Avonds laat gaat van der Lubbe langs de straat - brandje stichten / Niemand die hem ziet behalve Hitler. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W015 - LIED VAN DEN OPBOUW. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W016 - Duitschland heeft ons zwaar geslagen, / Toch is Duitschland heusch niet kwaad. - s.l.: s.n., 1940.
W017 - Frans Vergonet de verrader / Schurer, Fedde [naam]. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W018 - DE NIEUWE UNIFORM. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W019 - Vaarwel, vaarwel, o suikerbiet. / Jou zie ik gaan zonder verdriet. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W020 - A. is Adolf, de bron van alle kwaad, / B. is de Burger, die de ellende ondergaat. - s.l.: s.n., [1945 ca.].
W021 - Grebbelied. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W022 - Treurlied op de wijze van de moord van Raamsdonk. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W023 - Neerland is gevallen door verraad / 't Was natuurlijk weer een N.S.B.ersdaad. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W024 - De "Volksverbonden" kunstenaar. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W025 - De Engelse vlogen bij nachte / Zij vlogen bij nacht door de lucht. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W026 - ER IS EEN KINDJE.. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W027 - Waar de blanke top der duinen, / Afgezet met prikkeldraad. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W028 - Houw en Trouw. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W029 - I. STRAFGEVANGENIS. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W030 - Wij gaan naar Duitsland (2x) / En nemen onze vliegers mee. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W031 - Ieder snapt toch dat de speler / aldus spelend op zijn poot. - s.l.: s.n., 1940.
W032 - WIJ GAAN VAN AVOND.. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
W033 - Der Tommy (Frei bearbeitet nach Goethe's Erlkönig). - s.l.: s.n., 1940.
W034 - INVASIE. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W035 - Das Leben Hitlers von der Musikalischen Seite gesehen. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W036 - Anton van Werkendamme / Ben 'ck van Germaanschen bloet
AAN ANTON DEN LAETSTEN. - s.l.: s.n., 1943.
W037 - Ziet gij dien rooden gloed / Aan 's hemels trans. - s.l.: s.n., 1940.
W038 - Vliegers, die genade kennen. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W039 - Leider mag ik u eens vragen / Weet u het nog van 10 Mei. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W040 - Wat is Duitsland toch liefdadig / Het heeft de ouders niets gekost. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
259:50
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie W: W041 - W061. 1 map.
N.B. Bevat:
W041 - De Duitsche cultuur en prof."Schneider". - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W042 - Het angstig voorrecht / Schuur, Koos [naam]. - s.l.: s.n., 1942.
W043 - COORNHERT's "COMEDIE VAN ISRAEL" (1575). - s.l.: s.n., 1942.
W044 - Here is the royal airforce / We are fighting for free and happy lands. - s.l.: s.n., 1940.
W045 - Hesje zag een vliegmachientje / Als een Messerschmidt zo groot. - Nijmegen: s.n., [1940-1945 ca.].
W046 - WINTERHULP 1940-1941. - s.l.: s.n., 1941.
W047 - BALLADE van de W.A.,Musserts Zwarte Soldaten. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W048 - Pinhelm de tweede. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca].
W049 - De Snakkende. - s.l.: s.n., 1945.
W050a - N.S.B. 'r. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca].
W050b - N.S.B. 'r. - s.l.: s.n., 1941.
W051 - WINTERHULP 1940-1941. - s.l.: s.n., 1941.
W052 - 10 kleine Hollanders / Kwamen een Duitser tegen. - s.l.: s.n., [1940-1945 ca.].
W053 - VLAG en VRIJHEID / Moormann, J. [naam]. - s.l.: s.n., 1962.
W054 - ‚Ä Ondergrondse" liederen uit '40-'45 opgedolven. - s.l.: s.n., 1955.
W055 - Ballade van den Zeeuw / Smit, Rudy [naam]. - s.l.: Hagen, ten, 1944.
W056 - De Witte Brigade / Elsdonck, Jan van [naam]. - s.l.: s.n., 1944.
W057a - Dit gedicht is gemaakt op ‚Ä De dag der bevrijding" 5 Mei 1945 / Boer, A. de (Alkmaar) [naam]. - s.l.: s.n., 1945.
W057b - Onze reis naar Duitschland. Dit gedicht is op Zaterdag 19 Mei 1945 voorgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana in de Recreatiezaal te Roermond / Boer, A. de (Alkmaar) [naam]. - s.l.: s.n., [1945].
W058 - Mobilisatie Klanken vanuit de Grenzen. - Roosendaal: Rombouts, F., [1939 c.].
W059 - ZANG en KLANK 16 der laatste nieuwe actuele Liederen op bekende Melodien. - Rotterdam (Vlaggemanstraat 5a): Koning & Zonen, W.H. de, [1945 c.].
W060 - NOOIT GEEN OORLOG MEER. - s.l.: s.n., [1945+].
W061 - NIEUW GEUZENLIEDBOEK. - s.l.: s.n., 1941.
259:51
Handschriften, typoscripten en knipsels met liederen. Serie Z: Z001 - Z033. 1 map.
N.B. Bevat:
Z001 - Stormgetij; Springvloed; Nu zijn de stormen geweken / Voorst, H.H. van [naam]. - Heerde: s.n., 1953.
Z002 - WATERSNOOD; God, die de harten neigt. - Middelburg: s.n., 1953.
Z003 - Overstromingsramp 1953. - s.l.: s.n., [1953 c.].
Z004 - De Overstromingsramp / Dekker, K. [naam]. - Vlissingen: s.n., 1953.
Z005 - NA DE RAMP / Walrecht, Aldert [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z006 - Boven de watersnood van het begin / zweefde met een olijftak in de zin. - s.l.: s.n., 1953.
Z007 - O, schrei mijn volk / Fenijn, Huib [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z008 - O DIERBAAR LAND / Vleugelhof, Lou [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z009 - Overstroming / Wolff, T. [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z010 - Ramp gedicht / Krans, J.W. [naam]. - Hardinxveld: s.n., 1953.
Z011 - Nederland / Willemse, A.E.M. [naam]. - Oegstgeest: s.n., 1953.
Z012 - De klokken luiden; Na de stormvloed / Verburg, E. [naam]. - Reeuwijk: s.n., 1953.
Z013 - RAMPNACHT / Houte, Th.F. van [naam]. - s.l.: s.n., 1953. Z014 - Kleine ballade op een goed soldaat / Buntsma, Arnoldus] [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z015 - DE RAMP VAN 1 FEBRUARI 1953 / Wirken, J. [naam]. - Breda: s.n., 1953.
Z016 - Natuurramp 1953 / Sprankelaar [pseudoniem] [naam]. - Koudum: s.n., 1953.
Z017 - Rampnacht / Bruggen Kate, Chris ten [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z017a - WATERSNOODZEGELS / Dovéte [pseudoniem] [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z017b - Helpt U mee?. - s.l.: s.n., 1953.
Z018 - BALLADE van den WATERSNOOD / Werumeus Buning, J.W.F. [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z019 - Water. - s.l.: s.n., 1953.
Z020 - OPROEP! / Maasdijk, Elisabeth van [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z021 - WIJ MENSEN.. / Doorenbos, Clinge [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z022 - "Pluto" / Doorenbos, Clinge [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z023 - MENSEN IN NOOD / Kobus [naam]. - Kerkdriel: s.n., 1953. Z024 - Belgisch meeleven. - s.l.: s.n., 1953.
Z025 - DE RAMP VAN 1 FEBRUARI 1953 / Wirken, J. [naam]. - Breda: s.n., 1953.
Z026 - De kleine …vacuť. - s.l.: s.n., 1953.
Z027 - Het springtij. - s.l.: s.n., 1953.
Z028 - Storm. - s.l.: s.n., 1953.
Z029 - Het is de zee, die zal beslissen.. / Josselin de Jong, K.H.R. de [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z030 - Uit dankbaarheid; EEN DANKWOORD AAN DE HELDEN / Folmer, Josina [naam]. - Nieuwerkerk (Zeeland): s.n., 1953.
Z031 - STORMVLOED / Wispel, Hans [naam]. - s.l.: s.n., 1953.
Z032 - DE DORPSBODE (Schiermonnikoog). - Dokkum: s.n., 1953.
Z033 - DE ESSERBERG. Blad v/h St-Maartenscollege Groningen. - Groningen: s.n., 1953.