Archieven & collecties

258 Collectie liedbladen, 1900-1950

inhoud: De collectie Spaaij bestaat uit 49 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.

Scans zijn toegankelijk via de Liederenbank. De papieren collectie is niet openbaar; gedeeltelijke i.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

258:1
Liedbladen. 001 - 030. 1 map.
N.B. Bevat:
001 - Ik bemin je. - s.l.: s.n., [1900 c.].
002 - Hop, hop, hop!. - s.l.: s.n., [1925 c.].
003 - Valencia. - s.l.: s.n., [1920 c.].
004 - Verloren Geluk!. - s.l.: s.n., [1930 c.].
005 - Dronken Piet en Brutale Ka. (Duet). - s.l.: s.n., [1930 c.].
006 - COUPLETTEN. - s.l.: s.n., [1920 c.].
007 - ALS M'N ZUSTER EEN AGENT ZIET! MODERNE COUPLETTEN, MET SUCCES GEZONGEN DOOR TIM TELBY, HOLLANDSCHE HUMORIST / Telby, Tim [naam]. - Amsterdam, Winschoten: Zuikerberg, [1940 c.].
008 - Juffr. Kalker en Juffr. Smit. - s.l.: s.n., [1930 c.].
009 - MADELON. - s.l.: s.n., [1930 c.].
010 - Oosie, doosie, ouwe hoed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
011 - De Verlatene. - s.l.: s.n., [1930 c.].
012 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1930 c.].
013 - REPERTOIR VAN THE JOLLY TROUPE - LES HIRONDELLES. - s.l.: s.n., [1940 c.].
014 - HEILWENSCH op een Gouden Bruiloft. - s.l.: s.n., [1920 c.].
015 - O, WAT 'N DOPPIE, DOPPIE, DOPPIE. Succes Coupletten DOOR ANDRÉ VAN VELSEN / Velsen, André van [naam]. - Den Haag (Honsholredijkstraat 204): Velsen, André van, [1930 c.].
016 - HEILWENSCH aan 't Koperen Echtpaar. - s.l.: s.n., [1920 c.].
017 - In zoo'n Vliegmachientje met je lieve Carolientje. Hoogst kluchtige Coupletten DOOR ANDRÉ VAN VELSEN. Humorist / Velsen, Andrévan [naam]. - Den Haag (Honsholredijkstraat 204): Velsen, Andrévan, [1930 c.].
018 - De Dievenwagen. - s.l.: s.n., [1920 c.].
019 - Ik heb Je éénmaal gekust. - s.l.: s.n., [1932 c.].
020 - DE SAMBA Dans, Zing en leer de woorden!. - Haarlem (Koudenhorn 44): Zwart, E., [1945 c.].
021 - DIT IS PIERLALA'S KAST. - s.l.: s.n., [1960 c.].
022 - Regendroppen. - s.l.: s.n., [1940 c.].
023 - DE ZINGENDE NACHTEGAAL. EENE VERZAMELING VAN Ouderwetsche, Schoone Historische LIEDEREN. - Roosendaal: Rombouts & zonen, F., [1910 c.].
024 - Het minnend paartje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
025 - Het klokje van ARNEMUIDEN (STOERE VISSERS) en andere populaire SCHLAGERS. - Haarlem (Koudenhorn 44): Zwart, E. (voorheen Nobels & Jansen), [1940 c.].
026 - 'N LACHDRANKJE - Populaire Liederen Uitgezonden door A.V.R.O. K.R.O. V.A.R.A. N.C.R.V. - s.l.: s.n., [1940 c.].
027 - OP DE WOELIGE BAREN en andere populaire SCHLAGERS. - Amsterdam (Leidsestraat 19): Altona, [1950 c.].
028 - DE WERELDSCHLAGERS. - Roosendaal (Nispenschestraat): Rombouts, F., [1940 c.].
029 - Liederen-Courant. - s.l.: s.n., [1920 c.].
030 - DE ZINGENDE LEEUWERIK. - Rotterdam: Deko, [1950 c.].
258:2
Liedbladen. 031 - 049. 1 map.
N.B. Bevat:
031 - ons Lied. - Rotterdam: Deko, [1950 c.].
032 - Moef [!] je soms voor de rechter komen / Voor den een of anderen zaak]. - s.l.: s.n., [1940 c.].
033 - WELKOMSTLIED. - s.l.: s.n., [1930 c.].
034 - Populaire Liederen. - s.l.: s.n., [1920 c.].
035 - SCHOMMELLIED. - s.l.: s.n., [1930 c.].
036 - DE KOMIEKE ZANGER. - s.l.: s.n., [1930 c.].
037 - Het tweetal dat hier voor u staat / Is Robert en Bertram geheeten]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
038 - Hannes houdt een politieke redevoering. - s.l.: s.n., [1900 c.].
039 - PROGRAMMA VAN HET Volendammer-Ensemble "ANIMATO". - Amsterdam (Tichelstraat 29): Nieuwstraten, W.H., [1940 c.].
040 - ACH VADER NIET MEER! / Segers, Annie [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
041 - Als je trouwen gaat. - s.l.: s.n., [1900 c.].
042 - OP 'T KOPEREN FEEST VAN MIJN LIEVE OUDERS. - s.l.: s.n., [1900 c.].
043 - Kerstlied 1921. - s.l.: s.n., 1921.
044 - EEN BUNDEL CABARET LIEDEREN. - s.l.: s.n., [1940 c.].
045 - VISSCHERSLEED / Ferry [naam]. - s.l.: s.n., [1935 c.].
046 - Heilige Stad. - s.l.: s.n., s.a.
047 - Drie leuke Voordrachten. - s.l.: s.n., [1930 c.].
048 - De Humorist WAARIN DE NIEUWSTE CABARETLIEDEREN. - Assen (Lodewijk Napoleonplein 22): Tuuk, A. v/d, [1930 c.].
049 - Tekst van de Liedjes gezongen bij de Film "De Jantjes". - s.l.: s.n., [1920 c.].