Archieven & collecties

257 Collectie liedbladen, 1900-1930

inhoud: De collectie Gijsbers bestaat uit 210 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.

Scans zijn toegankelijk via de Liederenbank. De papieren collectie is niet openbaar; gedeeltelijke i.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

257:1
Liedbladen. G001 - G020. 1 map.
N.B. Bevat:
001 - Nieuwe Coupletten VAN De Afgeschafte Kermis. - s.l.: s.n., [1920 c.].
002 - DE BAKKER EN DE DIENSTMEID. VROOLIJKE VOORDRACHT voor HEER en DAME. - s.l.: s.n., s.a.
003 - Nieuwe Coupletten het schoonste plekje van Rotterdam. - s.l.: s.n., [1920 c.].
004 - Er is maar EEN ROTTERDAM. Met veel Sucses gezongen in het Circus alhier. - s.l.: s.n., [1920 c.].
005 - Internationaal Volkslied tot opwekking DER Transvaalsche Boeren. - s.l.: s.n., [1900 c.].
006 - Met de Pleziertrein naar Amsterdam. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, Vrouw van, [1900 c.].
007 - Een gezellige reis naar Amsterdam. Hoepla, hop wij gaan naar Amsterdam. - s.l.: s.n., [1910 c.].
008 - NIEUW LIED. Chamberlain en zijn zootje. - s.l.: s.n., [1910 c.].
009 - De grap van een Busbode MET EEN welbekende dame uit de stad. - s.l.: s.n., [1930 c.].
010 - Het Transvaalsche Volkslied. - s.l.: s.n., [1900 c.].
011 - WERELDVREDE. - Rotterdam (Josephstraat 82): Kloosterman, E., [1910 c.].
012 - Nieuwe Coupletten 't Was maar een lolletje. - Rotterdam: Koning & Zonen, J. de, [1920 c.].
013 - De Politieke Regeeringsmoord gepleegd op den Martelaar Francisco Ferrer. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning & Zonen, J. de, 1909.
014 - Nieuwe Coupletten. BLOE BILL. - s.l.: s.n., [1910 c.].
015 - Nieuwe Coupletten VAN HET Vreeselijke Drama afgespeeld in de Lange Baanstraat alhier, door een vader van drie kinderen, die zijn vrouw uit de 3e verdieping heeft geworpen. - s.l.: s.n., [1910 c.].
016 - Komische Coupletten gezongen door A.J. WESSEL, Holl karakter Komiek. - Rotterdam (St. Mariastraat 95): s.n., [1920 c.].
017 - DE MAN VAN Monte Carlo. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, Vrouw van, [1920 c.].
018 - NIEUW SOESMAN's KERMISLIED. KOMISCHE COUPLETTEN. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, Vrouw van, [1910 c.].
019 - Kermispret 1906. - s.l.: s.n., 1906.
020 - Het Origineele Kermislied. 1907 / Reineker, Jacobus [naam]. - Rotterdam (Goudsesingel): Groen, J., 1907.
257:2
Liedbladen. G021 - G040. 1 map.
N.B. Bevat:
021 - Het Nieuwe Kermislied Geef me nog een Drupske. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1910 c.].
022 - MIJN ADELE. POPULAIR KERMISLIED. - Rotterdam (Prinsenstraat 55): Barten, A.C., [1910 c.].
023 - Jongens, blijf toch vrijgezel. - Rotterdam (Jaffakade 7): Pasman, [1910 c.].
024 - De staking in het graanbedrijf, of een strijd om rechtvaardigheid. De opbrengst komt ten goede aan de stakende Bootwerkers. - s.l.: s.n., [1920 c.].
025 - Hoe kan een mensch toch zoo mesjokke zijn / Limburg, Jacque (Amsterdam) [naam]. - s.l.: Hoop, de, [1920 c.].
026 - HET PIANOSPEL. - Rotterdam (Prinsenstraat 55): Barten, [1910 c.].
027 - De oprechte liefde van FERDINAND en LUSIA. - s.l.: s.n., [1910 c.].
028 - BLOEIENDE HARTEN. - Rotterdam (Ketenstraat 57a): Pasman, [1910 c.].
029 - Nieuwe Coupletten VAN Twee aardige menschen. - s.l.: s.n., [1910 c.].
030 - Daisy Bell. DE TWEE PERSOONS FIETS. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, Vrouw van, [1910 c.].
031 - KERMISLIED 1901 / Schoonhoven, A.W. [naam]. - s.l.: Dijk, Th. van, 1901.
032 - OVERROMPELING OP LOMBOK. - Rotterdam (Lange Baanstraat 62): Vlijmen, Vrouw van, [1895 c.].
033 - O, SUSANNA! dat is me toch zoo'n lieve meid. COMISCHE COUPLETTEN. - s.l.: s.n., [1910 c.].
034 - Als in het park de blad'ren vallen. - s.l.: Nathans, D., [1910 c.].
035 - Ze gappen allemaal! EEN CONTRAST TUSSCHEN RIJK EN ARM. - s.l.: s.n., [1910 c.].
036 - Tevredenheid. - Rotterdam (Prinsenstraat 56): Barten, [1910 c.].
037 - HET SCHOONE GESLACHT. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E. v.d., [1900 c.].
038a - Dramatische Coupletten Brand in de Marnixstraat. - s.l.: s.n., [1910 c.].
038b - TWEE LEUGENAARS. Komisch Duet voor 2 Heeren / Solser [naam]. - Rotterdam: Poot, gebroeders, [1890 c.].
039 - Komische Voordrachten. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, Wed. E. v.d., [1900 c.].
040 - Komische Voordrachten. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, Wed. E. v.d., [1910 c.].
257:3
Liedbladen. G101 - G127. 1 map.
N.B. Bevat:
101 - 1880-1898. - Gorinchem (in 't Gulde Haantje): Horneer, T., [1898].
102 - Tot Heil van 't Vaderland. COMISCH DUET / Smit, Adrn. [naam]. - Rotterdam (Weste Wagenstraat 101, 1ste huis vanaf de Hoogstraat) : Tuinstra, W., [1920 ca.].
103 - Slagveld. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
104 - Van den bedrogen bakker. - s.l.: s.n., [1860 c.].
105 - 16 SCHOONE LIEDJES. - s.l.: s.n., [19e eeuw?].
106 - LIEDEKEN VAN DE VIER GASTEN. Die naar Jerusalen trokken, en hoe zy onderwegen wonderlyk gevaren zyn. - Gent: Paemel, Van, [19e eeuw?].
107 - Op den Vijftigjarigen Gedenkdag der OVERWINNING BIJ WATERLOO. - Amsterdam (Rozenstraat EE 425): Vislaake, F.W., [19e eeuw].
108 - LIEDEKEN VAN DE BLAUWE ZWANE. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
109 - Treurig Historie-Lied VAN PIRAMUS EN THISBE. - Gent (Lange Violettestraat 25): Paemel, I.C. Van [=Isabella Carolina], [1850 ca.].
110 - SCHOONE CATHARINA BEELD DER BEELDEN. LIEDEKEN OF SAMENSPRAAK TUSSCHEN EENEN JONGMAN EN EENE JONGE DOCHTER. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
111 - Liedeken van den FRANSCHEN GRAEVE. Wonderbare en gedenkweerdige Historie van Adromenedus, zoon van den graef d'Engion, getrokken uyt den franschen jaerboek 1785. - Gent (Lange Violettenstraat 25): Paemel, I.C. Van, [1850 ca.].
112 - Bemerkensweerdig Liedeken, Op de getrouwe Liefde, kloekmoedige Avonturen en bly-eyndige Uytvallen van CATHARINA MOREL EN EMANUEL DE FLORE, Beyde geboortig van Antwerpen. - Gent (Violettestraat 25): Paemel, I.C. Van, [1850 ca.].
113 - DE LIEFDE TRIOMPHEERT Wonder Trouwgeval Tusschen eene edele Kapiteins-Dochter en eenen gemeenen Soldaat. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
114 - Er und sie auf dem Letzten Loche. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
115 - KLAASJES WRAAK / Paoli, E. [naam]. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
116 - MORGEN-LIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.v.d., firma G. van der Linden, [1860 ca.].
117 - Het Lied der Gentsche Kiezers. 9 juni 1874. - Gent (Hoogpoort 27): Dullé-Plus, F.-L., [1874].
118 - DE LIEFDE Drama afgespeeld door Berend Kielstra, te GIETHOORN. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
119 - NIEUWE COUPLETTEN van De Lantaarn. - s.l.: Gunst, A. de, [1870 ca.].
120 - NIEUWE COUPLETTEN van De Verstootene Liefde. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
121 - Nieuwe Coupletten van Bij het Ouderen Graf. - s.l.: s.n., 1870 ca.].
122 - MINNELIED aan de Schoone Rosa / C., Bram [naam]. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
123 - VREDE. EEN LIED ONZER DAGEN / Peypers, W.N. [naam]. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
124 - Dat Liedeke van den Giftighen Draecke, soo als dat selve wordt gezongen tot Bieslo aen die Maese. - s.l.: s.n., [1910 ca.].
125 - Bruid en Bruigom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
126 - Draai maar om, draai maar om, / Handen uit en vingers krom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
127 - Draai maar om, draai maar om, / Handen uit en vingers krom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
257:4
Liedbladen. G128 - G177. 1 map.
N.B. Bevat:
128 - HULDE AAN DE BRUID. - s.l.: s.n., [1850 ca.].
129 - Welkom aan Tafel. - s.l.: Cladder, George, [1880 ca.].
130 - WELKOM AAN TAFEL. - s.l.: Koster, Herman, [1860 ca.].
131 - WELKOM AAN TAFEL. - s.l.: Kluit Cz., J.J., [1860 ca.].
132 - WELKOM AAN Bruid en Bruidegom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
133 - Welkomstzang AAN BRUIDEGOM EN BRUID. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
134 - EET SMAKELIJK. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
135 - Afscheid voor het Dessert. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
136 - AFSCHEID AAN TAFEL. - s.l.: Koster, Herman, [1860 ca.].
137 - AFSCHEID VAN TAFEL TER VERPOOZING. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
138 - WELKOMSTGROET VAN HET GEHEELE GEZELSCHAP. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
139 - Toast aan de Gastvrouw. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
140 - HET HUISSELIJK GELUK. - s.l.: Kluit Cz., J.J., [1860 ca.].
141 - Gebouwen sterk en vol van pracht, / Verrijzen dra langs straat en gracht. - s.l.: s.n., [1880 c.].
142 - EEN NIEUW LIED Op een oude wijs. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1880 c.].
143 - Daar was laatst een jongen mal, / Die wou trouwen. - s.l.: s.n., [1880 c.].
144 - EEN OUD LIEDEKEN, OP EENE HOOGST DEFTIGE WIJS. - s.l.: s.n., [1880 ca.].
145 - HET HUWELIJKS CONTRACT VAN HET BRUIDSPAAR. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1860 ca.].
146 - HET HUWELIJKSSPOOR. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1860 ca.].
147 - Aan Bruid en Bruidegom. - s.l.: s.n., [1860 ca].
148 - Op Bruid en Bruidegom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
149 - Wij deelen in uw feestgetij / Met ongeveinsde vreugd. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
150 - Aan Bruid en Bruigom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
151 - 23 Mei 1866. Aan Bruidegom en Bruid. - s.l.: s.n., [1866].
152 - Voorzang. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
153 - Opwekking tot den Zang. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
154 - Aan Bruid en Bruigom. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
155 - WELKOM aan Dr. W. ZUIDEMA. - s.l.: s.n., [1930 ca.].
156 - 23 Mei 1866. - s.l.: s.n., [1866].
157 - BIECHT VAN HET KOPEREN BRUIDSPAAR AAN DE GEHUWDE MANNEN. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
158 - Toast. - s.l.: Kluit Cz., J.J., [1860 ca.].
159 - De Geneeskunst en een Zilver Paar BEZONGEN OP HET Zilver Feest van den Heer Q.J. GODDARD. en Mevrouw E.A. GODDARD-FRUIN. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1870 ca.].
160 - Zilveren Bruiloftszang. - s.l.: Kluit Cz, J.J., [1870 ca.].
161 - FEESTZANG. - s.l.: Kluit Cz, J.J., [1870 ca.].
162 - Aan de Ouders der Bruid. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
163 - AAN DE OUDERS. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1870 ca.].
164 - AFSCHEID. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
165 - AFSCHEIDSLIED. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
166 - BEDANKEN. - s.l.: Kluit Cz. J.J., [1870 ca.].
167 - SLOTZANG. - s.l.: Kluit Cz. J.J., [1870 ca.].
168 - Wij komen van vreemde plaatsen hier, ja hier, / En doen het zaam met veel pleizier, pleizier. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
169 - Huwelijkszang. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
170 - HET HUWELIJK. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
171 - AMOR. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
172 - INCLINATIE DER JONGE LIEDEN. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
173 - DE INCLINATIEN. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
174 - Liefde en Vriendschap. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
175 - VRIENDSCHAP. - Rotterdam: Tuinzing, Gebr., [1870 ca.].
176 - De Vriendschap. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
177 - EERSTE DRONK. - Amsterdam (Haringpakkerij L 271): Koster, Herman, [1870 ca.].
257:5
Liedbladen. G178 - G212. 1 map.
N.B. Bevat:
178 - VOOR DE TOONEEL-VERTOONING. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
179 - Ja! Vreugde in 't leven / Schept men in d'Echtenstaat. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
180 - Het Pantoffelrecht of DE UITDAGING VAN DEN SCHOENMAKER. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
181 - Aan het Koperen Echtpaar. - s.l.: Meurs & Stuffens, Van, [1870 ca.].
182 - WELKOMST aan het Dessert. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
183 - Welkomslied aan het dessert. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
184 - Welkom aan het Dessert. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
185 - Op de Meisjes. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
186 - Alleen is maar Alleen. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
187 - HUWELIJKSZANG. - s.l.: Kluit Cz, J.J., [1870 ca.].
188 - BEURTZANG. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
189 - 23 Mei 1866. - s.l.: s.n., 1866.
190 - DE WELVAART VAN DEN HUIZE. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
191 - DE AFFAIRES. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
192 - Zijt welkom, vrienden al te maal. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
193 - Het vermogen der Liefde. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
194 - HULDE AAN DE ZILVEREN BRUID. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
195 - Zilveren Bruiloftslied. - Rotterdam: Tuinzing, Gebr., [1870 ca.].
196 - ZILVEREN BRUILOFTS-Feest-Charivari. - s.l.: s.n., 1865.
197 - Aan de Dames. - s.l.: s.n., [1870 ca.].
198 - DE MEISJES VAN ONS LAND. - s.l.: s.n., 1860 ca.
199 - AAN DE MEISJES. - Rotterdam (Spui): Weinbeck, J.A., [1860 ca.].
200 - O lieve Dames! hoort ons nu, hoezee!. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
201 - 23 Mei 1866. - s.l.: s.n., 1866.
202 - UITNOODIGING gedaan door den Ceremoniemeester. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
203 - Dat MAHOMED den Wijn verbiedt, / Is wel zijn wijste regel niet. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
204 - VREUGDE. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
205 - LIED VOOR HET RONDGAAN DER FEESTBOKAAL. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
206 - Een Edel Drietal UIT DEN VOORTIJD. - s.l.: Meurs & Stupkens, van, [1860 ca.].
207 - Potpourri. - s.l.: s.n., [1860 ca.].
208 - Hartroerende Geschiedenis, VAN EEN JONKMAN EN DITO VROUW, in 14 Zangen en één Slotzang / Nescio [naam]. - s.l.: s.n., [1910 ca.].
209 - De plezante soldaat. - Antwerpen (Hopland 32): Ernest, H., [1900 ca.].
210 - De kalen heer. - Antwerpen (Hopland 32): Ernest, H., [1900 ca.].
211 - Antwoord van de Wed. Jittele Snipperpapier aan haar beminden zoon Salomon Liepman Snipperpapier, in het hospitaal te Soerabaija. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., 1878.
212 - Onze Actie. - s.l.: s.n., 1878.
257:6
Liedbladen. 8301-8307. 1 map.
N.B. Bevat:
08301 - VACANTIE. KINDER-CANTATE / Winkel, Jan te [naam]. - Groningen: Wolters, J.B., s.a.
08302 - PROGRAMMA VOOR HET KINDER-CONCERT OP ZATERDAG 19 FEBRUARI 1887, BIJ GELEGENHEID VAN 'S KONINGS ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG IN DE KORENBEURS / Worp, J. [naam]. - Groningen: Wolters, J.B., 1887.
08303 - PROGRAMMA VAN HET 12DE EXAMEN DER LEERLINGEN VAN DE Stedelijke Muziek- en Zangschool TE SNEEK, op Zaterdag 29 Jan. 1887. in de GROOTE ZAAL van den Heer AGEMA. - s.l.: s.n., 1887.
08304 - "ONS HUIS." UITVOERING VAN EEN KINDERKOOR, onder leiding van den heer J.A. FEY, op Zondag 18 Maart 1906, des avonds te 8 uur. - s.l.: s.n., 1906.
08305 - 1868-1890. Sociëteit van Handwerkslieden. FEESTELIJKE BIJEENKOMST OP ZATERDAG 22 MAART 1890 IN DE Groote Concertzaal der Harmonie. Aanvang 7 uur. - s.l.: Zweeden, G. van (boekhandel), 1890.
08306 - NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARSVEREENIGING. TEKSTBOEKJE DER EERSTE UITVOERING TE ZWOLLE op Maandag 22 November 1886. - s.l.: s.n., 1886.
08307 - PROGRAMMA VOOR HET KINDER-CONCERT, OP ZATERDAG 22 JANUARI 1887, IN DE GROOTE ZAAL DER HARMONIE. - Groningen: Wolters, J.B., 1887.