Archieven & collecties

15 Archief A.W.M[as] van Poelje, (1896) 1973 - 1999

inhoud: Andrť W.M. van Poelje (*1918) woonde het grootste deel van zijn leven in Den Haag. Hij was secretaris van het Nederlands Cultureel Contact. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker/ bibliothecaris bij het Vredespaleis. Hij was atheÔst en anti-theÔst. Hij bestudeerde sagen, mythen, sprookjes, fabels, religieuze verhalen, legenden, mysteriŽn, kinderrijmpjes en zegswijzen om te bewijzen dat er in vroeger tijden ook ruimtevaart is geweest en dat de mens van een andere planeet afkomstig is. Hij schreef in 1978 het in eigen beheer uitgegeven boek "In exacto! ".
Het archief van A.W.M. van Poelje bestaat uit correspondentie, typoscripten van het boek "In exacto" en van ongepubliceerde artikelen van etnologische aard en een documentatiebestand met knipsels over uiteenlopende onderwerpen.
In het archief bevinden zich 39 schriftjes met geschiedkundige opstellen en literatuuropgaven 1896-1923 van de vader van Mas van Poelje, A.G. van Poelje.

resultaat: A. W. M. van Poelje. In exacto! of Wat zag Gilgamesj exakt? of Wat zag die alles zag in exacto en wat was het in exacto wat die alles zag zag? of Hij zag mij! : een kosmonautische en historische exegese van het Gilgamesj-epos . 's-Gravenhage, 1978.
Oplage van 100 genummerde ex.

Openbaar.

33 inventarisnummer(s)

  

terug

15:1
Correspondentie. 1974-1990. 1 map.
N.B Veel uitgaande brieven aan prominenten zoals Prakke (Drente) , Zeevalking (justitie), president Reagan, Gonda, Tjaard de Haan, CRM, president Andropow, Irene Vorrink, Theun de Vries .
15:2
Correspondentie met uitgevers. Met correspondentie met zijn oom Gerrit van Poelje en een biografische schets van A.W.M. van Poelje door Ernst Lissauer. 1973-1977, 1992, 1994. 1 map.
15:3
Ingekomen prentbriefkaarten bij Van Poelje en/of zijn familieleden. 1929-1997. 1 map.
15:4
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 1e van 7
mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:5
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 2e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:6
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 3e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:7
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 4e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:8
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 5e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:9
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 6e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:10
Correspondentie met artikelen en aantekeningen van Van Poelje. 1977, 1979, 1985-1999 en z.j. 7e van 7 mappen.
N.B. Brieven aan o.a. Arie van den Berg, Ineke Strouken, Albert van der Zeijden, Wim den Boer, Prof. Dr. Tjaard de Haan, Wim Kok en Joris Voorhoeve.
15:11
Persoonsbewijzen van Van Poelje en P.C.J. Souren. Met distributiekaarten en aanvragen voor voedsel en kleding bij de distributiedienst. 1941, c. 1944. 1 map.
15:12
Stukken betreffende artikelen en lezingen geschreven en voorgedragen door Van Poelje over o.a. de openbaring van Johannes, overlevering en overleving, het Sint Nicolaasfeest etc. 1973-1977. 1 envelop.
N.B. Met een dia van lezing op 25.03.1976.
15:13
Manuscripten en typoscripten van (concept) artikelen over o.a. piramiden, Tijl Uilenspiegel, brood, welvaart en welzijn. Met enkele uitgaande brieven. 1980-1983 en z.j. 1 map.
15:14
Typoscript van "De openbaring van de openbaring van Johannes". Z.j. 1e van 4 mappen.
N.B. [Den Haag] s.a. - 624 p. Met literatuuropgave en register.
15:15
Typoscript van "De openbaring van de openbaring van Johannes". Z.j. 2e van 4 mappen.
N.B. [Den Haag] s.a. - 624 p. Met literatuuropgave en register.
15:16
Typoscript van "De openbaring van de openbaring van Johannes". Z.j. 3e van 4 mappen.
N.B. [Den Haag] s.a. - 624 p. Met literatuuropgave en register.
15:17
Typoscript met aantekeningen en correcties van "De openbaring van de openbaring van Johannes". Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. [Den Haag] s.a. - 624 p. Met literatuuropgave en register.
15:18
Typoscript met aantekeningen en correcties van "Adelaert". ca. 1974. 1 map.
N.B. [Den Haag] - 260 p.
15:19
Typoscript met aantekeningen en correcties van "Overlevering en overleving (sprookje en ruimtevaart)" . ca. 1974. 1 map.
N.B. [Den Haag] - 220 p., met literatuuropgave.
15:20
Typoscripten van "Kristos, inspekteur mileuverontreiniging", "Lezing over mileuverontreiniging", "Christus, kosmisch inspecteur mileuverontreiniging" . 1974, 1976, 1981. 1 map.
15:21
Typoscripten van "Kerstverhaal", "Kerstmis", "Kerstmis II". ca. 1974, 1984. 1 map.
N.B. Met aantekeningen.
15:22
Typoscript met aantekeningen en correcties van "Het Gilgamesj-epos". ca. 1974. 1 map.
N.B. [Den Haag] - 80 + 17 p.
15:23
Typoscript met aantekeningen en correcties van "Ganzenfeest of Moeder de Gans preekt voor de ganzen". ca 1975. 1 map.
N.B. [Den Haag] - 133 p.
15:24
Typoscripten van "Sin Hniker", "15.000 jaar ontwikkelingshulp?", "Sint Nicolaas op zwarte voeten", ca. 1974, ca. 1976. 1 map.
N.B. [Den Haag] illustraties bij een lezing.
15:25
Typoscript van een lezing, met de titel "Openbaring", die A.W. Mas van Poelje heeft gehouden voor het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. 1977. 1 envelop.
N.B. Met een vertaling van de lezing in het Engels als bijlage.
15:26
Fotokopie van een typoscript van de publicatie "In exacto! of Wat zag Gilgamesj exakt? of Wat zag die alles zag in exacto en wat was het in exacto wat die alles zag zag? of Hij zag mij! : een kosmonautische en historische exegese van het Gilgamesj-epos". 1978. 1 map.
15:27
Typoscripten van kleinere artikelen, boekbesprekingen en neerslagen van lezingen. ca. 1977. 1e van 2 mappen.
N.B. O.a. over UFO's, Halloween, Sneeuwwitje en Roodkapje
15:28
Typoscripten van kleinere artikelen, boekbesprekingen en neerslagen van lezingen. ca. 1977. 2e van 2 mappen.
N.B. O.a. over UFO's, Halloween, Sneeuwwitje en Roodkapje.
15:29
Prentbriefkaarten door Van Poelje verzameld. Z.j. 1 map.
15:30
Knipsels over Van Poelje. Met een verslag van een interview met hem. 1989-1998. 1 envelop.
15:31
Archief van A.G. van Poelje:
Manuscripten van geschiedkundige opstellen en literatuuropgaven opgemaakt in 39 schriftjes. 1896-1923. 39 stukken.
N.B. A.G. van Poelje is vermoedelijk de vader van A.W.M. van Poelje.
15:32
Fiches. 1 doos.
N.B. dit is een willekeurige greep uit de gehele collectie; dit toont de stijl van zijn kaartsysteem. Hierbij ook: het derde oog (een doosje schmink) en stalen van diverse houtsoorten
N.B. Een voorbeeld van de manier waarop MvP een documentatie aanlegde: Spaera tot sprinkhaan
15:33
Kaarten. z.j. 1 map.
N.B. De kaarten zijn merendeels afkomstig uit Atlas de Gotha van Justus Perthes 1880-1881.