Archieven & collecties

6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982)

inhoud: Willem van Warmelo (1894-1976) was etnomusicoloog, pianist, clavecinist en dirigent. Hij propageerde het klavecimbel en de blokfluit in Nederland. Hij bracht een deel van zijn jeugd door in Nederlands IndiŽ en woonde van 1939 tot 1962 in Zuid-Afrika, waar hij onderzoek verrichtte en muzieklessen verzorgde op het Battswood Training College. In 1962 keerde hij terug naar Nederland omdat de apartheidswetten zijn contacten met de kleurlingengemeenschap steeds moeilijker maakten. Hij onderzocht o.a. het muziekleven en het repertoire van de Kaapse Maleiers.

Het archief bestaat uit: ingekomen brieven, dagboeken, manuscripten van liedjes, manuscripten, typoscripten en afdrukken van artikelen, plakboeken met krantenknipsels en programma's van muziekuitvoeringen, en foto's en negatieven en diverse andere stukken.

Toevoeging 2013: enkele boeken uit de collectie van Van Warmelo zijn opgenomen in de bibliotheek, m.u.v. een enkele titel (6:66).

Zie ook collectienummer: 1115.

resultaat: Oude Nederlandsche liederen bij de Kaapse Maleiers in Mens en Melodie [ca 1955] en in Boa Perspectief [1982] (BOA= Boycot Outspan Aktie).

Openbaar.

67 inventarisnummer(s)

  

terug

6:1
Stukken betreffende de wilsbeschikking van Van Warmelo. 1971-1976. 1 envelop.
6:2
Handgeschreven uitgaande brieven en ingeplakte ingekomen brieven bij Van Warmelo betreffende studie naar Spaanse muziek. 1929 - 1933. 1 map.
6:3
Ingekomen brieven bij Van Warmelo. 1941 - 1958. 1 map.
N.B. met o.a. Jaap Kunst, Sam Dresden.
6:4
Ingekomen brieven en krantenartikelen met recensies betreffende Van Warmelo's publicatie 'Liederwysies van vanslewe' . 1958 - 1959. 1 envelop.
N.B. Brieven van o.a. P.J. Meertens en E. Reeser.
6:5
Ingekomen brieven en typoscripten van gedichten van de hand van E(ssie). M. de Villiers. 1967. 1 map.
6:6
Ingekomen brieven betreffende zijn bijdrage aan de Zuidafrikaanse muziek encyclopedie. 1972. 1 envelop.
6:7
Negatieven van foto's geplakt in de dagboeken volksliedonderzoek. 1953 - 1962. 1 (klein) doosje.
N.B. De meeste foto's uit de 5 dagboeken zijn in het fotoarchief opgenomen onder nrs 3071 - 3602, 777/357-386 en 888/1699-1761 .
6:8
Dagboeken volksliedonderzoek in Zuid Afrika met daarin zijn veldwerkonderzoek, contacten en ontmoetingen met mensen in Zuid Afrika en Nederland. Met een liedjesbundel en 1 schrift met een beschrijving van reis naar en verblijf in Spanje. 1932, 1953 - 1965. 1 doos.
N.B. De dagboeken zijn voorzien van potlood-aantekeningen van Van Warmelo en van Andries HŲweler, medewerker volksliedarchief.
6:9
Dagboeken volksliedonderzoek in Zuid Afrika met daarin zijn veldwerkonderzoek, contacten en ontmoetingen met mensen in Zuid Afrika en Nederland. Met een agenda. 1957 - 1962. 1 doos.
N.B. De dagboeken zijn voorzien van potlood-aantekeningen van Van Warmelo en Andries HŲweler, medewerker volksliedarchief.
6:10
Handgeschreven teksten van diverse liedjes en muzieknotatie. Z.j. 1 map.
N.B. Songfolder 1.
6:11
Handgeschreven teksten van diverse liedjes en muzieknotatie. Z.j. 1 map.
N.B. Songfolder 4.
6:12
Handgeschreven teksten van diverse liedjes en muzieknotatie. Z.j. 1 map.
N.B. Songfolder 2.
6:13
Handgeschreven teksten van diverse liedjes en muzieknotatie. Z.j. 1 map.
N.B. Songfolder 3 en 5.
6:14
Index op "songfolders" (6:10 t/m 6:13) en geluidsopnamen. Z.j. 1 map.
6:15
Aantekeningen bij teksten van liedjes en muzieknotaties. Met een manuscript van overgeschreven teksten uit 'Liederboek' van G.J. Swart. 1886, z.j. 1 map
N.B. De teksten van liedjes zijn o.a. 'Op 't sombere kerkhof', 'Nembenoom', 'Op een skone somermorgen', 'Die langsken dag', 'O God verlaat mijn Nederland niet'.
6:16
Muzieknotaties. Z.j. 1 doos.
N.B. Arrangementen van Van Warmelo en veldwerkaantekeningen.
6:17
Muzieknotaties en enkele gedrukte muziekstukken. Z.j. 1 doos
N.B. Arrangementen van Van Warmelo en veldwerkaantekeningen.
6:18
Teksten van Zuidafrikaanse liedjes met verwijzingen naar zijn kaartsysteem. Met 1 schrift met aantekeningen over "Ons Klijntji". 1897, z.j. 1 map.
6:19
Teksten van Zuidafrikaanse liedjes met verwijzingen naar zijn kaartsysteem. Z.j. 1 map.
6:20
Manuscript van liedteksten van J.M. Loubsen. Z.j. 1 schrift.
N.B. Ontvangen door Van Warmelo in 1954.
6:21
Aantekeningen en lijstjes van literatuurverwijzingen betreffende oriŽntaalse muziek. Z.j. 1 envelop.
6:22
Handgeschreven uittreksels uit boeken betreffende muziek in de Spaanse literatuur. Z.j. 1 map.
N.B. 8 schriften.
6:23
Handgeschreven uittreksels uit boeken betreffende Zuid Afrika en muziekgeschiedenis en enkele gedrukte boekrecensies. Z.j. 1 map.
6:24
Handgeschreven uittreksels uit boeken betreffende Zuid Afrika en muziekgeschiedenis en enkele gedrukte boekrecensies. Z.j. 1 map.
6:25
Handgeschreven uittreksels uit boeken betreffende Zuid Afrika en muziekgeschiedenis en enkele gedrukte boekrecensies. Z.j. 1 map.
6:26
Manuscript en typoscript van een niet uitgegeven publicatie over Kaapse Maleiers. Z.j. 1 map.
N.B. Bestaat uit meerdere versies waarop correcties zijn aangebracht.
6:27
Typoscripten , fotokopieŽn van artikelen en krantenartikelen van de hand van Van Warmelo. 1921 - 1964. 1 map.
6:28
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Musiciana. 1964 - 1965. 1 map.
6:29
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Musiciana. 1965 - 1966. 1 map.
N.B. Met ingekomen brieven n.a.v. de uitzendingen.
6:30
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Musiciana. 1966. 1 map.
6:31
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Musiciana. 1966 - 1967. 1 map.
6:32
Manuscripten en typoscripten van radioprogramma's van de NCRV en de Wereldomroep. 1940 - 1963. 1 map.
6:33
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Proteaclub. 1956 - 1957, 1960. 1 map.
6:34
Manuscripten en typoscripten van het radioprogramma Oud worden - jong blijven. 1963 - 1964. 1 map.
6:35
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1913 - 1923. 1 map.
6:36
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1923 - 1925. 1 omslag.
6:37
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1925 - 1928 1 omslag.
6:38
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1928 - 1932. 1 omslag.
6:39
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1932 - 1937. 1 omslag.
6:40
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1937 - 1940. 1 omslag.
6:41
Programma's van uitvoeringen en persrecensies betrekking hebbend op zijn activiteit als uitvoerend musicus, dirigent en leraar. 1940 - 1957. 1 map.
6:42
Krantenartikelen met betrekking tot Spanje. 1925 - 1935. 1 map.
6:43
Krantenartikelen, illustraties en prentbriefkaarten met betrekking tot Spanje. 1917 - 1950. 1 map.
6:44
Krantenartikelen met 1 kaart van Unie van Zuid Afrika en enkele brieven aan hem gericht. 1941 - 1967. 1 map.
N.B. Over folklore, Boeremusiek, Apartheid, Gamkaskloof, rotstekeningen.
6:45
Krantenartikelen uit Zuidafrikaanse kranten. 1939 - 1941, 1958 - 1962. 1 map.
N.B. Over Kaapse Maleiers.
6:46
Krantenartikelen uit Zuidafrikaanse kranten. 1956 - 1967. 1 map.
N.B. Voornamelijk over muziek bij Bantoes, Kleurlingen (Coon festival).
6:47
Krantenartikelen uit Zuidafrikaanse kranten. 1958 - 1962. 1 map.
N.B. Voornamelijk over muziek bij Bantoes en Griekwas.
6:48
Krantenartikelen uit Zuidafrikaanse kranten. 1956 - 1960. 1 map.
N.B. Voornamelijk over muziek bij Bantoes.
6:49
Tijdschrift- en krantenartikelen over muziekgeschiedenis. 1885 - 1946. 1 map.
6:50
Tijdschrift- en krantenartikelen over muziekgeschiedenis. 1925 - 1964. 1 map.
6:51
Tijdschrift- en krantenartikelen en overdrukken over muziekgeschiedenis. 1920 - 1966. 1 map.
N.B. Bevonden zich in: Het straatlied / Wouters & Moorman, Deep song / Irving Brown en Ons eigen volkslied / J. Pollmann.
6:52
Tijdschrift- en krantenartikelen over muziekgeschiedenis. 1921 - 1959. 1 map.
N.B. Over moderne componisten, dans, Amerikaanse negers, draailier, Kloris en Roosje.
6:53
Tijdschrift- en krantenartikelen en aantekeningen over diverse onderwerpen. 1935 - 1962. 1 map.
N.B. 1 omslag met knipsels is door het KIT uit de oorspronkelijke mappen gehaald ten behoeve van de bestudering van W. van Warmelo.
6:54
Losse tijdschriftafleveringen. 1954 - 1982. 1 doos.
N.B.: Zuid-Afrika 46: 10 (1969) en 67:11/12 (1970); Nederlandse post 21:11 (1968);The coloured people of South Africa, s.a.; Boa perspektief 2:1 en :2 (1982) ; uit boxfile 9: The South African music teacher 1961 en 1962; Volkszang 1967, nrs 1, 2, 6; 11 (1968) 5/6; Quarterly bulletin of the South African Library 14 (1959) nr. 1 en 2; 15 (1961) nr. 4; 16 (1962) nr. 2 en 3; Oost en west 55 (1962) nr. 7 en 11, 56 (1962) nr. 3; 57 (1964) nr. 5; Mens en melodie 5:4 (1950); :10 (1954); 10:11 (1955); 37:7 (1982); Muziek & Religie : handelingen van het Genootschap; Neerlands volksleven 11 (1961) nr. 3 en extra nr. voor K. ter Laan, 13 (1963) nr. 1 en 4; Signaal, bulletin van de Stichting raad voor de Nederlandse Volkszang maart en september 1968.; Samenklank, maandblad voor de Konoinklijke Nederlandsche Toonkunstenaars-vereeniging maart 1968; Schakeringen, Orgaan van de personeelsvereniging Simplex Veri Sigillum, 1962, De kern, Elseviers maandblad december 1965; lantern, tydskrif vir volksopvoeding 3:3 (1954)
N.B. Enkele afleveringen bevatten Van Warmelo's artikelen.
6:55
Kaartsysteem van Van Warmelo op beginregels van liedjes, zegslieden en geluidsopnamen. Z.j. 1 bak.
6:56
Kaartsysteem van Van Warmelo op beginregels van liedjes, zegslieden en geluidsopnamen. Z.j. 1 bak.
6:57
Prentbriefkaarten betreffende Spanje en Zuid Afrika. Z.j. 1 doosje.
6:58
Dia's betreffende Zuid-Afrika. Z.j. 1 doosje.
6:59
Dia's betreffende Zuid-Afrika. Z.j. 1 doosje.
6:60
Dia's betreffende Zuid-Afrika. Z.j. 1 doosje.
6:61
Archief A. HŲweler.
Manuscripten en typoscripten van A. HŲweler voor de her-publicatie van 3 artikelen 'Oude Nederlandse liederen bij de Kaapse Maleiers' van W. van Warmelo in BOA Perspectief. 1982 en z.j. 1 map.
N.B. BOA staat voor Boycot Outspan Aktie.
6:62
Archief A. HŲweler.
Kaartsysteem gemaakt door A. HŲweler in verband met zijn studie naar Van Warmelo. Z.j. 1 pakje.
6:63
Stukken betreffende de nalatenschap van Van Warmelo.
Correspondentie met bijlagen. Met een door het KIT vervaardigde inventarislijst. 1971 - 1976, 1980 - 1985. 1 map.
6:64
Stukken betreffende de nalatenschap van Van Warmelo.
Ingekomen stukken en kopieŽn van uitgaande stukken bij het KIT betreffende de schenking. 1976 - 1986. 1 map.
N.B. Met een scriptie van Christa van Ede over het Van Warmelo archief.
6:65
Gedrukte stukken van onduidelijke herkomst.
Brochures en overdrukken van tijdschriftartikelen van onduidelijke herkomst. 1951 - 1972. 1 envelop.
6:66
1 boek. 1961.
N.B.: Woord en wys van die Afrikaanse lied / Jan Bouws, 1961.
Bevat fragmenten van brief van Anna Bender-Brink aan Van Warmelo, 1961.
6:67
1 ingelijste oorkonde van Van Warmelo. 1932.
N.B. Afkomstig van Sodalicium Studiosorum Musicum (Sweelinckorkest)