Archieven & collecties

476 Collectie liedboekjes en -schriftjes, 1890-1955

inhoud: Collectie liedboekjes en liedschriften afkomstig van de zusters Riek Esselenbroek, onderwijzeres (geb. 1918[?] te Ruurlo), en Jantje Esselenbroek, werkzaam op een kantoor, (geb. 1923[?] te Ruurlo).

De zusters Riek en Jantje Esselenbroek werden geboren in het Gelderse plaatsje Ruurlo. Ze bezochten de zondagsschool en waren later actief in het kerkkoor. Waar tegenwoordig bij samenzang vaak fotokopieën worden verstrekt, was het indertijd nodig om de liedteksten handmatig te noteren. Deze kleine collectie met handgeschreven schriftjes, liedboekjes en een stapel losse bladen met liedteksten geeft een beeld van het school-, kerk- en koorrepertoire in deze periode (1925-1955) in een specifieke streek van Nederland (de Achterhoek).

De collectie bevat zangschriften, liedboekjes, toneelboekjes, losse bladen met liedteksten en 2 liedbladen.

Openbaar.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

476:1
11 zangschriften met diverse handgeschreven liedteksten (lagere school, zondagsschool, kerkkoor, diversen), meestal voorzien van cijfernotatie en incidenteel van notenschrift. 1924-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. De schriften zijn op een onbekend moment samengevoegd; het is daardoor van de meeste schriften onduidelijk wie de maker is.
476:2
5 liedboekjes en 2 toneelboekjes. 1886-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
Tweestemmige wijsjes in cijfer- en notenschrift voor school en thuis / door C.J.C. Geerlings. - Groningen : Noordhoff, 1893. - Betreft 12 proefpagina's.
Nederlandsche schoolliederen : gerangschikt volgens de verschillende klassen der school : 5e stukje / door W.H.M. Bartels. - Groningen : Wolters, 1892.
In één band: [De zangvogeltjes : 3e stukje / door J.P Regeer]. De zangvogeltjes: 4e stukje / door J.P Regeer, 1886. Herfstbloemen / door J.P Regeer, 1883.
Bundel zonder titelblad [Ons lied : een nieuwe bundel voor de Zondagschool, ca. 1920]. N.B. In zeer slechte staat.
Het kroningsfeest : zeven liedjes voor de kleintjes / door Katharina Leopold, 1898. - 2e herz. dr.
Bundel zonder titelblad [Liederen voor de leerlingen der hoogste klasse]
Eenheid in den volkszang / J. Veldkamp, K. de Boer. Groningen : Noordhoff, 1915. - 2e vermeerderde dr.
• Herkules : kluchtspel in een bedrijf Herkules : kluchtspel in één bedrijf / Leonard. Purmerend : Schuitemekaer, [189?]. - 9e dr.
• Verdruk den mind're niet : drama in 3 bedrijven / P. van Schuylenbergh. - Waereghem : Putman, [18?].
476:3
Losse bladen met liedteksten en 2 liedbladen.
N.B. Bevat handschriften, typoscripten, carbondoordukken en drukwerk. Veelal voorzien van cijfernotatie en incidenteel van notenschrift.
Liedbladen: Hoe Kobus verliefd werd (voor 1 dame en 1 heer) door Jack Bess; Avonturen van Hannes tijdens de vliegweek door Albert Bol.