Archieven & collecties

4 Collectie Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), 1998 - 2002

inhoud: Stukken betreffende het onderzoeksprogramma Talen en Culturen in de Utrechtse wijken Lombok en Transvaal (TCULT), een project inzake de multiculturele en pluriforme samenleving. Dit project werd gefinancierd door het NWO en liep van 1998-2002. Het is ontstaan uit de samenwerking tussen het Meertens Instituut en de universiteiten van Leiden (RUL), Amsterdam (UvA), Utrecht (UU) en Tilburg (KUB). Oorspronkelijk was het TCULT- onderzoeksprogramma een taalkundig project waaraan in een later stadium een culturele dimensie is toegevoegd.
De stukken zijn afkomstig van Carla Wijers, Leonie Cornips, Theo Meder en Hans Bennis.
De collectie bestaat uit agenda's en notulen, correspondentie en emails en 162 geluidsbanden.

Zie ook : Arch nr 427 en 456
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2019

resultaat: Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (red.). Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam, 2002.
L. Boumans, H. Dibbits & M. Dorleijn. Jongens uit de buurt. Een ontmoeting met Güray, Naraen, Hasan, Youssef, Mustafa, Azzadine, Badir en Rachid. Amsterdam, 2001.
Theo Meder (red.).'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander. Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Amsterdam, 2001.
Jacomine Nortier. Murks en straattaal: vriendschap en taalgebruik onder jongeren. Amsterdam, 2001.
Theo Meder & Marie van Dijk. Doe open Zimzim. Verhalen en Liedjes uit de Utrechtse wijk Lombok. Amsterdam, 2000.
Jeroen Aarssen & Willy Jongenburger.Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Een surveystudie. Amsterdam , 2000
Susan Liesbeth Ketner. Kom maar op als je durft! : stageverslag van mijn onderzoek op het “De Bruijne” binnen het project TCULT. Groningen , 2000.

Openbaar.

48 inventarisnummer(s)

  

terug

4:1
Uitgaande stukken van de deelnemers aan het TCULT- project aan elkaar, het MT en de TCULT- adviescommissie. 1998-2000. 1 map.
4:2
Blauwdruk van het onderzoeksprogramma november 1998. 1 stuk.
4:3
Blauwdruk van het onderzoeksprogramma december 1998. 1 stuk.
N.B. Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken, Jacomine Nortier
4:4
Concept verslag van de Taal en Cultuurpeiling. 1999. 1 stuk.
4:5
Afdrukken van ingekomen e-mail bij Leonie Cornips. Met bijlagen. 1998-1999. 1 map.
4:6
Stukken bereffende het programma Nederlandse Multiculturele en Pluriforme Samenleving. 1998. 1 map.
N.B. Stukken afkomstig uit het werkarchief van Leonie Cornips.
4:7
Stukken betreffende het TCULT project uit het werkarchief van Leonie Cornips. 1998-1999. 1 map.
4:8
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1993, 1996-1998. 1 map.
N.B. map uit ordner I.
4:9
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1993, 1996-1998. 1 map.
N.B. map uit ordner I.
4:10
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1998. 1 map.
N.B. map uit ordner 2.
4:11
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1998. 1 map.
N.B. map uit ordner 2.
4:12
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1998-1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 3.
4:13
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 3.
4:14
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 4.
4:15
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 4.
4:16
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 5.
4:17
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 5.
4:18
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 6.
4:19
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999. 1 map.
N.B. map uit ordner 6.
4:20
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 1999.-2000. 1 map.
N.B. map uit ordner 7.
4:21
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2000. 1 map.
N.B. map uit ordner 7.
4:22
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2000. 1 map.
N.B. map uit ordner 8.
4:23
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2000. 1 map.
N.B. map uit ordner 8.
4:24
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2000.-2001. 1 map.
N.B. map uit ordner 9.
4:25
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2001. 1 map.
N.B. map uit ordner 9.
4:26
Concept van de publicatie 'Een wijk in Beweging'. 2001. 1 map.
N.B. map uit ordner 10.
4:27
Stukken betreffende het TCULT project afkomstig uit het werkarchief van Theo Meder. 2001-2002. 1 map.
N.B. map uit ordner 10.
4:28
Agenda's, notulen en ingekomen stukken bij Hans Bennis betreffende het TCULT project. 1998-2001. 1 map.
4:29
Correspondentie. 1998-2001. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:30
Stukken betreffende de presentatie van TCULT in de media. Met voorlichtingsmateriaal. 1998-2000. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:31
Stukken betreffende Taal- en Cultuurpeiling (TCP) uit het werkarchief van Hans Bennis. 1998-2000. 1 map.
4:32
Stukken betreffende TCULT-lezingen uit het werkarchief van Hans Bennis. 1998-2000. 1 map.
4:33
Stukken betreffende TCULT-publicaties uit het werkarchief van Hans Bennis. 1998-2001. 1 map.
4:34
Afdrukken van ingekomen e-mail bij en uitgaande e-mail van Hans Bennis betreffende opname apparatuur en het digitaliseren van de TCULT banden. 1999-2000. 1 map.
4:35
Financiële stukken. Met stukken betreffende fondsen en subsidies. 1999-2000. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:36
Stukken betreffende stageplaatsen en aanstellingen voor het TCULT project. 1999-2000. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:37
Stukken betreffende discussiebijeenkomsten en workshops uit het werkarchief van Hans Bennis. 1999-2000. 1 map.
4:38
Voortgangsverslagen van het TCULT project. Met correspondentie. 1999-2000. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:39
Stukken betreffende TCULT onderzoeksvoorstellen. Met enkele stukken betreffende moppen. 1999-2001. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Hans Bennis.
4:40
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 1-99
4:41
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 100-199
4:42
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 200-299
4:43
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 300-399
4:44
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 400-499
4:45
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 500-599
4:46
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 map.
N.B. nrs. 600-699
4:47
Enquêtes gehouden onder middelbare scholieren. ca 1999. 1 omslag.
N.B. nrs. 700-711
4:48
Lijst met namen van scholieren De Bruijne Lyceum die aan de enquête hebben meegewerkt. 1999. 1 omslag.