Archieven & collecties

1 Collectie Carnavalsonderzoek in Limburg, (1927) 1989 - 1995

inhoud: Het promotie-onderzoek van Carla Wijers had als onderwerp het carnaval in Limburg, toegespitst op de verenigingen in Simpelveld en Roermond 1945-1992.
De collectie bestaat uit: interview-vragenlijsten; verslagen van diepte-interviews; statuten van 15 carnavalsverenigingen; correspondentie; stukken betreffende kerk en carnaval, profielschetsen van bezoekers van de kwartaalvergadering van de carnavals vereniging te Simpelveld, profielschetsen van leden van het Algemeen Bestuur van carnavalsvereniging 'D'n Uul' te Roermond, Narren Universiteit Limburg en een carnavalswedstrijd; knipsels; carnavalskranten; overige stukken.

Zie ook: archief nr. 72.

resultaat: Carla Wijers. Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk : het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992. Amsterdam, 1995.

Openbaar.

27 inventarisnummer(s)

  

terug

1:1
Interviewvragenlijsten en uitgewerkte verslagen van interviews met informanten in Limburg. 1990-1993. 1 map.
1:2
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 1e van 7 mappen.
1:3
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 2e van 7 mappen.
1:4
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 3e van 7 mappen.
1:5
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 4e van 7 mappen.
1:6
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 5e van 7 mappen.
1:7
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 6e van 7 mappen.
1:8
Verslagen van diepte-interviews met zeven informanten in Limburg. 1991-1992. 7e van 7 mappen.
1:9
Carnavalskrantjes. 1981-1997. 1 doos.
1:10
Krantenknipsels betreffende carnaval in Limburg. 1990-1996. 1 map.
1:11
Krantenknipsels betreffende carnaval in Limburg en elders. 1990 -1992. 1 envelop.
1:12
Krantenknipsels betreffende carnaval in relatie tot de golfoorlog. 1992. 1 envelop.
1:13
Foto's en krantenknipsel betreffende carnaval. Z.j. 1 envelop.
1:14
Carnavalskrantjes uit Roermond. 1975, 1978 en 1981. 1 envelop.
1:15
Stukken betreffende de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge. 1962 -1994. 1 map.
N.B. Met betrekking tot de onderscheiding De gulden Humor.
1:16
Stukken betreffende de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL). 1965-1976, 1992. 1 map.
1:17
Krantenknipsels betreffende bijzondere personen in de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL). 1969-1985, 1991-1993 en z.j. 1 map.
1:18
Stukken betreffende een carnavalswedstrijd in het verwoorden van het carnavalsgevoel in een verhaal of gedicht, georganiseerd door het Limburgs Museum en Veldeke Limburg. 1995-1996. 1 map.
1:19
Stukken betreffende kerk en carnaval. 1991-1992. 1 map.
1:20
Stukken betreffende NUL [Narren Universiteit Limburg] in het Limburgse carnaval. 1966, 1973 en z.j. 1 map.
1:21
KopieŽn van gidsjes en krantjes van carnavalsverenigingen in Roermond. Met ingekomen brief van Ton Dekker aan Carla Wijers. ca. 1927-1980, 1990. 1 map.
1:22
Statuten en reglementen van 15 carnavalsverenigingen. Z.j. 1 envelop.
1:23
Profielschetsen van leden van het Algemeen Bestuur van carnavalsvereniging "D'n Uul" te Roermond. Met een ingekomen brief van Carla Wijers. 1993. 1 map.
1:24
Profielschetsen van bezoekers van de kwartaalvergadering van de carnavalsvereniging WoeŽsj-joepe te Simpelveld. Met een ingekomen brief van Carla Wijers. 1993. 1 map.
1:25
Correspondentie, statuten, ledenlijsten, jaarverslagen en publicaties betreffende carnavalsvereniging WoeŽsj-joepe te Simpelveld. 1973-1992 en z.j. 1 map.
1:26
Documentatie betreffende carnavalsvereniging "D'n Uul" te Geleen. 1979-1989. 1 map.
1:27
Documentatie betreffende carnavalsvereniging "De Kaketoe's" uit Roermond. 1978-1981. 1 map.