Archieven & collecties

456 Collectie TCULT, 1983-2001

inhoud: Stukken betreffende het onderzoeksprogramma Talen en Culturen in de Utrechtse wijken Lombok en Transvaal (TCULT), een project inzake de multiculturele en pluriforme samenleving. Dit project werd gefinancierd door het NWO en liep van 1998-2002. Het is ontstaan uit de samenwerking tussen het Meertens Instituut en de universiteiten van Leiden (RUL), Amsterdam (UvA), Utrecht (UU) en Tilburg (KUB). Oorspronkelijk was het TCULT-onderzoeksprogramma een taalkundig project waaraan in een later stadium een culturele dimensie is toegevoegd.

De stukken zijn afkomstig van Hester Dibbits.
De collectie bestaat uit typoscripten, enquêtes, aantekeningen en documentatie.

Zie ook : Arch nr. 4 en 456.
Voor de TCULT audiocollectie, zie: archief nr. 2019

Openbaar.

21 inventarisnummer(s)

  

terug

456:1
Typoscripten inzake het project TCULT. 1998. 1e van 3 mappen.
N.B. emails, memo's, verslagen, overzichten; lezing wetenschapsdag; stukken en documentatie
456:2
Typoscripten inzake het project TCULT. 1998. 2e van 3 mappen.
N.B. emails, memo's, verslagen, overzichten; lezing wetenschapsdag; stukken en documentatie
456:3
Typoscripten inzake het project TCULT. 1998. 3e van 3 mappen.
N.B. emails, memo's, verslagen, overzichten; lezing wetenschapsdag; stukken en documentatie
456:4
Typoscripten inzake het project TCULT. 1999. 1e van 3 mappen
N.B. emails, memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:5
Typoscripten inzake het project TCULT. 1999. 2e van 3 mappen
N.B. emails, memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:6
Typoscripten inzake het project TCULT. 1999. 3e van 3 mappen
N.B. emails, memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:7
Typoscripten inzake het project TCULT. 2000. 1e van 2 mappen
N.B. emails, memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:8
Typoscripten inzake het project TCULT. 2000. 2e van 2 mappen
N.B. emails, memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:9
Typoscripten inzake het project TCULT. 2001-2002, 1 omslag.
N.B. memo's verslagen, overzichten; stukken en documentatie
456:10
Typoscripten en aantekeningen. 1999-2000. 1 map.
N.B. Inzake de voortgang TCULT project.
456:11
Enquête De Bruijne lyceum te Utrecht. 1999-2000 . 1 map
N.B. enquêtes, analyse, mails en aantekeningen.
456:12
Stukken betreffende Taal- en Cultuurpeiling (TCP). 1998-2003. 1e van 3 mappen
N.B. Instructie, enquetes, begrippen, verslagen van voorbereidende bijeenkomsten, bewerkingsformulieren, documentatie, Wijkenmonitor 2002, NWO Een andere kijk op de gekleurde wijk, aantekeningen
456:13
Stukken betreffende Taal- en Cultuurpeiling (TCP). 1998-2003. 2e van 3 mappen
N.B. Instructie, enquetes, begrippen, verslagen van voorbereidende bijeenkomsten, bewerkingsformulieren, documentatie, Wijkenmonitor 2002, NWO Een andere kijk op de gekleurde wijk, aantekeningen
456:14
Stukken betreffende Taal- en Cultuurpeiling (TCP). 1998-2003. 3e van 3 mappen
N.B. Instructie, enquetes, begrippen, verslagen van voorbereidende bijeenkomsten, bewerkingsformulieren, documentatie, Wijkenmonitor 2002, NWO Een andere kijk op de gekleurde wijk, aantekeningen
456:15
Typoscripten en aantekeningen. 1999-2000. 1 map.
N.B. inzake de interviews en bandenadministratie
456:16
Typoscripten en aantekeningen. 1999-2001.
N.B. Diverse stukken inzake publicatie, inventarisaties van geluidsopnames.
456:17
Stukken inzake de publicatie Jongens uit de buurt. 2001. 1 map
N.B. 2 versies en emails.
456:18
fotokopie van publicatie. 1998. 1 omslag.
N.B. Echt groep 8 weer. Utrecht, 1998.
456:19
fotokopie van publicatie. 1983. 1 omslag.
N.B. De multiculturele buurt; een studie naar de positie van de verhoudingen tussen Nederlanders en buitenlanders in een stadsvernieuwingswijk anno 1983 door N. Verkoren-Hemelaar en Pim Kaufman. Utrecht, 1983.
456:20
Krantenknipsels, fotokopieën en documentatie. 1985-1999. 1 map
N.B. inzake de multiculturele samenleving
456:21
Brochures, documentatie. 1992-2000. 1 doos.
N.B. voornamelijk uitgegeven door (gemeentelijke) organisaties mbt de multiculturele samenleving in Utrecht.