Archieven & collecties

442 Collectie brochures inzake voeding, 1959-1999

inhoud: De voedingsdeskundige B. Mennen gebruikte voor haar voorlichtingsbijeenkomsten in het land veel brochures en reclamemateriaal met recepten. Deze collectie bevat overwegend brochures van overheidswege uitgegeven (Voorlichtingsbureau voor de voeding) en enkele boekuitgaven.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

442:1
Brochures uitgegeven door Voorlichtingsbureau voor de voeding, Productschap vis en visproducten, Voorlichtingsbureau vlees, vleeswaren en vleesconserven, Centraal bureau tuinbouwveilingen, Nederlandse hartstichting, Stichting propaganda groenten en fruit; daasrnaast reclame uitgaven van bv Verkade, Becel.
De Nederlandse aardappel. Extra uitgave 1959.
Nieuwe Nederlanders koken anders, Turkse en Marokkaanse recepten door Ank Pfister. z.j.
Recepten voor vleeschgerechten van den Nederl. Slagersbond; 4e dr. Doetinchem: Misset, s.a.
Wat zullen we morgen eten ...? red. G.G.C Beumer, H. Eksteen, P.J. Kers. Amsterdam, s.a.
Kijk op calorieŽn en joules, N.P. Duinker Joustra, met een voorw. van C. den Hartog. Helmond, 1977