Archieven & collecties

477 Enquêtes inzake de intocht van Sinterklaas, 2007-2009

inhoud: In 2007 en 2009 heeft John Helsloot, onderzoeker aan het Meertens Instituut, enquêtes verstuurd over Sinterklaasintochten. De enquête van 2007 was gericht aan organisatoren van de intochten (Sint-Nicolaascomités e.d.) en betrof inhoudelijke aspecten ervan. De enquête van 2009 is gestuurd aan alle gemeenten van Nederland en betrof de eventuele financiering van de intochten vanuit de gemeente.

resultaat: - Helsloot, J.I.A. (2008) 'Steun voor Sinterklaas? Immaterieel erfgoed, UNESCO en de plaatselijke sinterklaasintocht'. In: Volkscultuur Magazine: 3 (4), 37-45. Full text: http://depot.knaw.nl/9590
- Helsloot, J.I.A. (2009) 'Safeguarding Sankt Nikolaus? 'Top down' und 'bottom up' im Bestreben das niederländische Nikolausfest zu bewahren'. In: Berger, K.C. & M. Schindler & I. Schneider (ed.). Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft. Referate der 25. Österreichischen Volkskundetagung 2007 in Innsbruck.. Wenen : Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, 2009, pp. 225-232. Full text: http://depot.knaw.nl/6030
- Helsloot, J.I.A. (2010) ''Wie wil er nu niet als redder van Sinterklaas te boek staan?' Gemeenten en de intocht van Sinterklaas'. In: Levend Erfgoed: 7 (1), 28-34. Full text: http://depot.knaw.nl/5675

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

477:1
Enquêtemateriaal betreffende de organisatie van Sinterklaasintochten door organisatoren (Sint-Nicolaascomités e.d.). 2007. 1 omslag.
N.B. Materiaal is verzameld via zowel briefverkeer als e-mail.
477:2
Enquêtemateriaal betreffende de eventuele financiering van de Sinterklaasintochten vanuit de gemeentes. 2009. 1 omslag.
N.B. Materiaal is voor het grootste gedeelte verzameld via e-mail. Ordening alfabetisch op naam van de gemeente.