Archieven & collecties

474 Collectie voordrachten, 1880-

inhoud: Voordrachten via diverse kleine en vaak anonieme schenkingen verkregen.

Openbaar.

18 inventarisnummer(s)

  

terug

474:1
De opgezochte korenaren : voor oud en jong en voor elken stand / J. Scheffer. - Hoogeveen : Scheffer, [ca. 1910]. - 16 p. ; 21 cm
474:2
Voordrachten en theaterprogramma. 1930 en z.j.
N.B.
Leuke witzen / samengest. door Herman Diederichs
Tante als vraagbaak : kamerstukje voor twee dames en een heer / door Jan Courage. - Groningen : Dijk, s.a. - 8 p.
Programma Wilson Theater, Hoorn (Augustus 1930).
474:3
Voordrachten en toneelteksten. Z.j. 4 stuks.
N.B. In slechte staat. Bevat:
- Cipier en dichter : een scène uit de dagen der inquisitie : samenspraak voor vier personen / door J. te Kiefte. - Oostwolde : Koning, s.a. - 19 p.
- Een misverstand : groote klucht met zang voor twee heeren / door L.J. Fikkee. - Amsterdam : Lubers, s.a. - 8 p.
- Dan zijn alle trouwbeloften larie. - Zierikzee : Vos, 1909. 8 p.
- Jaloersch : komische voordracht met zang. - [Amsterdam : Lubers], s.a. - 8 p.
474:4
Voordrachten en toneelteksten. Z.j. 11 stuks in 2 omslagen.
N.B. Bevat:
- Bobbel en de was : kolderschets voor 6 personen / door Jack Bess. - Gouda : Jongeneel, s.a.
- Knock out! : een bundel korte voordrachten voor 1 heer / door Ted Hughes. - Gouda : Jongeneel, s.a.
- Vergadering van doktersclub 'De Pil' / door Maup Biemans. - Den Haag : Bokstijn, s.a. (2 edities)
- Zijn Excellentie onthult het Cornelis Speelman-standbeeld : hoogst komische revue-scène voor 2 heren / door Wouter Loeb. - Den Haag : Bokstijn, s.a.
- De schlagerbundel : 8 succesvoordrachten voor 1 heer / door Harry Botschijver. - Amsterdam : Harry Botschuijver, s.a.
- Het elfde gebod : klucht in één bedrijf / door Jac. Braun. - Alkmaar : Vink, s.a.
- Het betooverde logement : pantomine in een acte voor drie heeren / door een lid der rederijkerskamer 'Justus van Maurik Jr.' - Groningen : Rinket, s.a.
- Een vroolijke nacht of voor den commissaris : komische scène voor twee heeren / van Jacobus. - Amsterdam : Lubers, s.a.
- De twee vagebonden : komische voordracht voor 2 heeren / door Krelis. - Breda : van Oirschot, s.a.
- Een oud sprookje in plat Amsterdams naverteld : de wollef en de seve geitjes. - Stencil, z.j.
474:5
Feestprogramma t.g.v. 25-jarig huwelijk. 1905.
Feestgids t.g.v. huwelijksfeest. 1947. Bevat liedteksten.
474:6
Hannes verhuurt kamers met een w.c. / Albert Bol, z.j.
474:7
Voordrachten. Z.j. 5 stuks.
N.B.
- De dood eens spelers : dramatisch gedicht voor Rederijkers. Z.j.
- Stijloortje, het lid van den gemeenteraad en een verzuchting des tijds of Werpt die er uit. Twee voordrachten zonder zng voor 1 heer. - Zutphen, : Ringers, z.j.
- Het nieuwe tooverboekje van professor Rikiri Parijs. Z.j.
- Het huisgezin van Jan Steen. Voordracht met zang voor 2 heeren en een dame.
- Hannes beoefend de voetbalsport. Voordracht met zang voor 1 heer / P. van Hees, z.j.
474:8
De weddenschap : hoogst komische declamatie-voordracht / H.H.E. - Amsterdam : Voordracht, z.j.
474:9
Feestprogramma's en een voordracht. 1909-1927 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met aanbiedingsbrief.
Bevat:
- De heilwensch van twee kleine vriendinnen. - Amsterdam : Lienard Everts, z.j.
- Korte levensschets te zingen door alle bruidsgasten ter gelegenheid van het huwelijk van Toontje en Jurrie op dinsdag 15 juni 1909. - Tilburg : Loven, 1909
- Feestprogramma ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Jan Petit en Marie Verheijen op zondag 14 juli 1912. Z.j.
- Feestprogramma ter gelegenheid van de 'Groene bruiloft' van Arthur Sonnen en Victoire Petit op dinsdag 16 april 1918.
- Feestgids ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Gust. en Tilly, 6 juli 1927.
474:10
Boekjes en typoscripten. 1951 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Gezelschapsspelen door ieder uit te voeren zonder bijzondere benoodigdheeden, z.j.
- Lachboekje om een geheel gezelschap te laten lachen, z.j.
- De liegplant, z.j.
- A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Jannie en Jan, 1951.
474:11
Voordrachtbundels en een moppenbundel. 5 stuks.
N.B. Bevat:
- Plezier voor twee! : 7 korte voordrachten voor 2 dames / door Benny de Wilde. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- 3 afspraakjes op zaterdag a.s. : klucht in 3 bedrijven / door H. Donkervoorde. - Rotterdam : Deko, z.j.
- Een vrolijke gast ... is niemand tot last : voordrachten voor 1 heer / door Maup Biemans. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Twee komische telefoongesprekken voor 1 heer / Fred van Dam. - Gouda : Jongeneel, z.j. - Omslagtitel: Hallo.....met wie?
- De moppentrommel : een bonte verzameling geestige moppen, z.j.
474:12
Moppenbundels. Z.j. 3 stuks.
N.B. Bundels 'Leuke moppen' van Leon Bonné.
474:13
Handschrift met schertsmis. Ca. 1950?. 1 schrift.
N.B. 'Pastoor van Schaarbeek' in Brabants dialect.
474:14
Voordrachten en kluchten.
N.B. Bevat:
- Een huis met commensaals / J. Mannoury. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.
- Het kamerkatje / Jo de Vries [en andere titels]
- De gevolgen van een telefoontje / blijspel in 1 bedrijf door M. Vasbinder. - Winschoten : Festa, z.j.
- Jetje zonder zenuwen / klucht in 1 bedrijf bewerkt door P. Gerdas. - Alkmaar : Vink, z.j.
- De gescheurde broek / klucht in één bedrijf door A.M. Copini. - Berlicum : Jan Grosveld, z.j.
- uitgetypte Snip en Snap-dialoog 'De dansclub'
474:15
Voordrachtbundels en losse voordrachten.
N.B. Bevat:
- Tooneel-liefhebberij : groote verzameling van blijspelen, kamerstukjes, ernz. enz., voor heeren en dames / Jan Courage. - Groningen : J.D. Dijk, s.a.
- Wij lachen wat bij tegenspoed! : vroolijk non-stop-programma in twee delen met een proloog / Piet Dieben en Gerrit van Hasselaer; muziek van Jan Nibbering. [Haarlem : Pieter Langendijk], s.a.
- De nieuwe meid / Krelis. - Breda: J. van Oirschot, z.j.
- Een huishouden in de war / D. Junior. - Groningen : Dijk, z.j.
- Een misverstand / Humorus. - Groningen : Dijk, z.j.
- Een nieuwe keukenplaag / D. Junior. - Groningen : Thalia, z.j.
- 3 Komische praatjes van de typen Slim en Sloom / Jack Bess. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- De kostschool-jongejuffrouw. Het vroolijk driespannetje / Willem Färber. Z.j.
- Een jolig gezelschap/ Jacobus. - Amsterdam : Lubers, z.j.
- Een amusant detail / A.Z. Z.j.
- Het paartje van Oostvoorne. Man en vrouw of de huiselijke twist. een kranige marketentster / Ida C. Boers-Bloem. - Amsterdam : Lubers, z.j.
- Adam heeft er schuld aan. De modenaaister. Mins'a verdriet. - Groningen : Dijk, z.j.
- Juffrouw Wellus en juffrouw Nietus / Ferry. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Jet en Jul in de vliegmachien. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Een gemeubileerde kamer te huur / Frits Flower. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Betaalde genezing / Cor Dokter. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Zij portret / H. Th. Smits. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Wereldreizigers / Joop van Leeuwen. - Gouda : Jongeneel, z.j.
- Een knap stelletje / Maup Biemans. - Gouda : Jongeneel, z.j.
474:16
Voordrachten. Z.d. 1 envelop.
N.B. Bevat:
* Jongeneel's Revue-Uitgaven. Super-Serie. Eerste Serie. Praatjes voor het Doek (te benutten tijdens décorwisseling) door Jack Bess. Uitgeverij Jongeneel te Gouda.
* Jongeneel's Revue-Uitgaven. De Sollicitant. Schets voor 2 Heren door Jack Bess. Uitgeverij Jongeneel te Gouda.
* De Nieuwe Aanplakker. Da tweet ik niet, dat begrijp ik niet. En Dat hinder niet, dat hinder wel. Drie comische voordachten voor een heer. Derde druk. J. Bakker, Drieborg. No. 4. Voordrachtenbibliotheek ''De Noordstar''.
* Voor Bruiloften en Partijen. No. 140. Een Vrouw moet ik hebben of Het Boertje van Pimpelendam in de Kast. Kluchtige Voordracht voor Twee Heeren door C.P.T. Bigot. D. Van Aken te Terneuzen.
* Voor Bruiloften en Partijen. No.64. Een Dure Grap of Voor Pleizier uit! Humoristische Voordracht voor Twee Heeren, van Jacobus. C.H. Lubers Jr. te Amsterdam.
* No. 11. Artikel 161 v.h. B.W. De Provisiereiziger. ''Mooi weer, vandaag'' 3 Komieke Voordrachten voor 1 Heer. Drukkers- en Uitgevers-MPIJ. ''Thalia'' te Groningen.
* No. 73. De Twee Muzikanten. Zangstukje op bekende wijzen voor twee Heeren op een Groene Bruiloft door D. Junior. J.D. Dijk. Uitgever te Groningen.
474:17
Voordrachten. Z.d. 1 envelop.
N.B. Bevat:
* De Weddenschap. No. 2. Van H.H.E. Uitgave en eigendom: Magazijn ''De Voordracht'' J.J.A. Crollaer te Amsterdam.
* No. 5. Buren of de Geschiedenis van een Dove Buurvrouw en een Stotterende Buurman. Humoristische Revueschets voor 1 Dame en 1 Heer door de bekende Auteur en Tekstdichter Harry Botschuijver.
474:18
Voordrachten, toneelstukken en sketches. Z.d. 1 omslag
N.B. Bevat:
* Uit Logeeren! Tooneelstukje in één Bedrijf door Titia van der Tuuk. M.J. van der Loeff te Enschede.
* De Twee Dooven. Blijspel in één bedrijf (5 Heeren) naar het Fransch van Jules Moinaux door Leonard. 10e druk. Tooneelfonds ''van Hulst'' te Kampen.
* No. 169. De Doove en zijn Huishoudster. Komische Scène met Zang voor Heer en Dame door Pierre Hartman.
* Een soldatenstreek. Komische scene met zang, voor 4 heeren. No. 99. P. Kluitman te Alkmaar. H. Beijlevelt te Amsterdam. (Er zijn 3 dezelfde exemplaren aanwezig)
* Voor Bruiloften en Partijen. No. 169. De Doove en zijn Huishoudster. Komische Scène met Zang voor Heer en Dame door Pierre Hartman. C.H. Lubers Jr. te Amsterdam. (Het betreft alleen een voorblad, het stuk is niet compleet).
* No. 366. Schijn en werkelijkheid voor 4 Dames – 2 Heren door H.M.J. Koopmans. Uitgeverij ''Festa'' Winschoten.
* De Verdachte. Kluchtspel in één Bedrijf door Jo Huender. Uitgave: Christof Rinket.
* De Nieuwe Vroolijke Ceremonie-Meester door J. Monnikendam. Uitgave: N.V. Gebr. Graauw's Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam.
* Dilettanten-Toneel onder redactie van G. Nolst Trenité. VIII. Hoe het Weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd. Toneelschets in vier taferelen. Naar de novelle van Potgieter vrij bewerkt door Charivarius. 5e druk. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. te Haarlem.
* Op het Verhuurkantoor. Een komisch stukje voor 4 Dames of Meisjes door Maup Biemans. Uitgave Firma Bokstijn te Den Haag.
* Het Toasten. Geestige Voordracht voor 1 Heer. No. 254. Uitgave Firma Bokstijn te Den Haag.
* Jongens, Jongens, blijft toch vrijgezel. Pianoarrangement van Gerrit v. Weezel. Door Dumas. 10 Cents Voordrachten. Uitgave P. Roem Jzn. Te Amsterdam. (Het stuk bestaat uit 2 delen en verkeerd in fragiele toestand).
*No. 64. Met Pim en Pam op hun Huwelijksreis! Hoogst komische samenspraak met bekende refreinen door Peter Haeff. Uitgeverij ''Festa'' te Winschoten.