Archieven & collecties

445 Collectie Jacques Sinninghe (II), (1887) 1933-1984

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904-1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

resultaat: Lit.: Willem de Blécourt, De Volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, in: Volkskundig Bulletin jrg. 7, nr. 2 (dec. 1981).

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 346 | alle treffers

  

terug

445:1
Persoonlijke documentatie van Sinninghe. Z.j., 1969-1977. 1 envelop.
N.B. Bevat fotomateriaal, curriculum vitae, materiaal betreffende een gezamenlijke expositie van Jacques Sinninghe en Anke Sinninghe-ter Gast in Breda (1977). Knipsels en correspondentie met betrekking tot zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (30 april 1969).
445:2
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. 1950-1959. 1 envelop.
445:3
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. 1960-1978. 1 envelop.
445:4
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. Z.j. en 1960-1964. 1 envelop.
445:5
Recensies van publicaties van Sinninghe. Z.j. en 1933-1980.
N.B. Chronologisch geordend. 1 envelop.
445:6
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 1e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. A-L.
Bevat o.m. correspondentie met Bertus Aafjes, Tj. W.R. de Haan, Chiem van Houweninge, Olaff de Landell.
445:7
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 2e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. M-S. Bevat o.m. correspondentie met P.J. Meertens, K.C Peeters.
445:8
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 3e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. T-Z en overig.
445:9
Correspondentie met bibliotheken en archiefinstellingen. 1965-1980. 1 omslag.
445:10
Aantekeningen, typoscripten, correspondentie en documentatie betreffende straten van Den Haag. 1967 en z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op straatnaam.
445:11
Krantenknipsels van de serie 'Spieghel historiael' gepubliceerd in dagblad 'Het Binnenhof'. 1949-1951. 1 map.
N.B. Artikelen betreffen historie van Den Haag. Auteur is vermoedelijk Sinninghe.
445:12
Krantenknipsels van de serie 'In Holland staat een huis' gepubliceerd in dagblad 'Het Binnenhof'. 1952-1954. 1 map.
N.B. Artikelen betreffen huizen van Den Haag. Auteur is vermoedelijk Sinninghe.
445:13
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over periodieke publicaties van Sinninghe betreffende de Nobelstraat te Den Haag en haar vroegere bewoning. 1963-1964. 1e van 2 mappen.
445:14
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over periodieke publicaties van Sinninghe betreffende de Nobelstraat te Den Haag en haar vroegere bewoning. 1963-1964. 2e van 2 mappen.
445:15
Typoscripten, aantekeningen en correspondentie betreffende Den Haag. 1939, 1944 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.m. over Haagse straten. Bevat kopie van 'Bijzonderheden omtrent de veel geruchtmakende verschijning van den geest eens afgestorvene in een huis op de Stille Veerkade te 's-Gravenhage' (1859).
445:16
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over teksten van Sinninghe betreffende (met name Brabants) bier. 1963. 1 map.
445:17
Aantekeningen en typoscripten van 'De Nederlandsche sage en haar gestalten' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. Z.j. 1e van 2 mappen.
445:18
Aantekeningen en typoscripten van 'De Nederlandsche sage en haar gestalten' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. Z.j. 2e van 2 mappen.
445:19
Typoscript ter voorbereiding van een (ongepubliceerd gebleven?) publicatie van Sinninghe over toversprookjes. [194?]. 1 map.
N.B. Bevat ook 2 handschriften met diverse sprookjes opgetekend door onderwijzer in Dungen [±1890].
445:20
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 1e van 4 omslagen.
N.B. Ordening alfabetisch op plaatsnaam.
445:21
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 2e van 4 omslagen.
445:22
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 3e van 4 omslagen.
445:23
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 4e van 4 omslagen.
445:24
Correspondentie, aantekeningen en typoscripten ter voorbereiding van een publicatie over de folklore van Dongen (Noord-Brabant). 1959-1962 en z.j. 1 map.
445:25
Typoscript van het 'Woordenboek van het Nederlands volksgeloof' (niet gepubliceerd). Z.j. 1 map.
N.B. Ordening alfabetisch op trefwoord.
445:26
Correspondentie en aantekeningen betreffende Nederlandse bedevaartvaantjes. 1942 en 1950. 1 map.
445:27
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en overgenomen bronnenmateriaal betreffende profetieën en voorspellingen. 1944 en z.j. 1 map.
445:28
Aantekeningen, typoscripten, overgenomen bronnenmateriaal en een enkele brief betreffende de menselijke weergave van natuurgeluiden (met name vogelzang). 1945 en z.j. 1 map.
445:29
Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen. 1947. 1 map.
N.B. Bevat ook correspondentie (1947-1957) en uitgetypte verhalen afkomstig uit de vragenlijsten (deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36).
445:30
Correspondentie, aantekeningen en typoscripten ter voorbereiding van een publicatie betreffende 'Heilige bronnen in Noord-Brabant'. 1942 en z.j. 1 omslag.
445:31
Typoscripten van artikelen en lezingen betreffende de Gebroeders Grimm. Z.j. 1 omslag.
445:32
Correspondentie en krantenknipsels m.b.t. de samenstelling van het Gedenkboek van de H.B.S. Breda 1867-1952. 1952. 1 omslag.
N.B. Toegevoegd titelbeschrijving en afbeelding van resulterend boekwerk.
445:33
Typoscripten, drukproeven en uitnodigingen m.b.t. artikelen en lezingen over diverse onderwerpen. 1952-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.m. Der Bauer in der niederländischen Volkserzählung; De namen der dwergen; Huismerken op archiefstukken; Kwakzalverij; Le catalogue des légendes néerlandaises et tant que catalogue international; Ettense vertellers; The influence of the jews on the folklore of the Netherlands; Een onbekend Zeeuws heksenproces; De sagencyclus van Jan de Wyse; artikelen over G.J. Boekenoogen, Charles Perrault en K. ter Laan.
445:34
Krantenknipsels met artikelen van Sinninghe. 1946-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. chronologisch geordend.
445:35
Correspondentie en knipsels betreffende bestuursfuncties in diverse verenigingen en stichtingen, 1953-1961. 1 envelop.
N.B. Bevat: knipsels over de Heemkundige kring Breda (1953-1954); knipsels over de afdeling West-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging (1957-1961); correspondentie m.b.t. de Stichting Culturele Werkgemeenschap (1957-1961).
445:36
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1973. 1e van 3 mappen.
N.B. Bevat foto's van bestuursleden, stukken betreffende de eerste bijeenkomst in 1956 en correspondentie van de stichting (1956-1970, chronologisch geordend).
445:37
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1970. 2e van 3 mappen.
N.B. Bevat stukken betreffende de viering van het 2e lustrum van de stichting en het Congres van het Gesellschaft zur Märchenforschung der europäische Völker in 1965 te Breda. Met correspondentie omtrent de viering (alfabetisch geordend). Met typoscript van de feestuitgave 'Tien jaren volksverhalen 1955-1965'.
445:38
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1970. 3e van 3 mappen.
N.B. Bevat stukken betreffende de viering van het 3e lustrum van de stichting en het Congres van de International Society for Folk-narrative Research in 1970 te Breda. Met diverse typoscripten van gehouden lezingen en correspondentie omtrent de viering.
445:39
Krantenknipsels betreffende de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1973. 1 envelop.
445:40
Correspondentie en knipsels betreffende (totstandkoming van) carnavalsmuseum 'Hof der Zotheid' te Breda. 1969-1977. 1 envelop.
445:41
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 1e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. Vlaams filologencongres; Groot-Kempische cultuurdagen; Stichting Brabantse dag.
445:42
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 2e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. International Society for Folk narrative Research.
445:43
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 3e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. World Congress of Jewish studies; SIEF.
445:44
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 4e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. Europese volkskundeconferentie.
445:45
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 5e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. overige conferenties.
445:46
Klein drukwerk.1954-1984 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m. uitnodigingen, visitekaarten en folders.
445:47
Klein drukwerk.1954-1984 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m. uitnodigingen, visitekaarten en folders.
445:48
Foto- en illustratiemateriaal. Z.j. 1 map.
N.B. o.m. betreffende carnavalsvieringen. Bevat genummerde lijst.
445:49
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 1e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: almanak; barnsteen; bedevaarten; bedrijven; beroepen; bierbrouwen; bijenteelt; bomen; branden en brandbestrijding; brood en gebak; Chinezen.
445:50
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 2e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: dialecten; draaiorgels; duiven; eendenkooi; eten en drinken; fauna; flora; fondsen (fundatiën).
445:51
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 3e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: genealogie; genotsmiddelen; geschut; gevelstenen en gedenkstenen; gezelschapsspelen; heiligen; heksenprocessen; herbergen.
445:52
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 4e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: jacht; jeugdbenden; joden; kansspelen; kastelen; keien; kerken; kinderspelen; klederdrachten; klokken.
445:53
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 5e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: kloosters; krijgskunde (met artikelen van Sinninghe); kruisen; kwakzalverij; landbouw; levensgeschiedenissen; liederen (bevat fotokopie van Ein New Lied /von zweien Jungkfrawen / vom Adell zu Delden / drey meil von Deuenter / vorbranth, 1545); magie; markten; misgeboorten; molens; muziek; onderwijs; onmaatschappelijken (stropers, smokkelaars, zwervers, venters, bedelaars, secretariërs).
445:54
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 6e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Onschuldig veroordeelden (bevat fotokopie van Een testament van een jonghe dochter van Vlissingen, die tot haer onschult onthooft is, 1613); opgravingen (prehistorie); oudgedienden; overstromingen; paarden; raadsels; rechten; reclame; reuzen (bevat correspondentie en verhalen bewerkt door Sinninghe); rozekruisers (bevat fotokopie van Spieghel der Broeders van de roose Kruysse, 1625); schaatssport; schapenteelt; schatten; scheepsfolklore.
445:55
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 7e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: schuttersgilden; smokkelen; soldatenleven; spookhuizen; standbeelden; straatliederen (teksten); straatmuziek; studenten.
445:56
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 8e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: ; stuiverromans (bevat een gratis proefnummer van De banneling op het duivelseiland door Alfred Drefus); tatoeages; testamenten; toerisme; toeristische feesten; turf (met aantekeningen en artikelen van Sinninghe);uithangtekens en uithangborden; veeteelt.
445:57
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 9e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: verkeer; verkiezingen; vertellers; verzamelingen; visserij; Vlaamse beweging; volksdans; volksgeloof; volksgeneeskunde; volkskunst; volkliederen.
445:58
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 10e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: volksrechtspraak; volkstoneel; volksweerkunde (met artikelen van Sinninghe); voorspellingen; vrijmetselaars; vuurtorens; waarzeggerij; windwijzers; ziekten; zigeuners; zonderlingen (merkwaardige personen); diversen.
445:59
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 11e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksgebruiken. Bevat: Volksgebruiken algemeen; geboorte, doop; liefde, verloving, bruiloft; dood en begrafenis; kattenfeesten in Ieperen.
445:60
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 12e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksgebruiken. Bevat: kalenderfeesten algemeen; Pasen; kerstfeest en Driekoningen; Sint Jan; Sint Maarten; Sint Nicolaas.
445:61
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 13e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksfeesten. Bevat: Brabantse Dag Heeze; kermis; vastenavond; carnaval algemeen (met typoscript van een lezing Carnaval in Nederland door Sinninghe en diverse carnavalskranten uit de periode 1887-1907).
445:62
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 14e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Carnavalsvieringen 1954-1972.
445:63
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 15e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Carnavalsvieringen 1954-1972.
445:64
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 16 van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Ambachten.
445:65
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 17e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Oranje (bevat o.a. Huizen en paleizen van de Oranjes / door A.I.J.M. Schellart en Theo de Vries. – Amsterdam, 1964); Tweede Wereldoorlog.
445:66
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 18e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Holland (Amsterdam).
445:67
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 19e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Zuid-Holland en Zuid-Holland (Den Haag).
445:68
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 20e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Noord-Brabant (met handgetekende kaart van Dongen met overzicht van de middenstand in de periode 1885-1890)en Noord-Brabant (Breda).
445:69
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 21e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Zeeland, Limburg en de Belgische provincies Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
445:70
Diverse publicaties en overdrukken. 1940-1984. 1 doos.
N.B. Bevat de volgende titels:
• Albert B. Friedman, The Viking book of folk ballads of the English-speaking world [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Modern language notes 72 (1957);394-395.
• Ambacht / uitg. van het Centraal Orgaan voor het Scheppend Ambacht. – Amsterdam, 1949-1954.
Aanwezig: jrg. 1 (1949), no. 1.
• Analecta et additamenta / René Meurant. – Overdruk uit: Anthropos 58 (1963); p. 224-230.
• Australian Children's Theatre : song book two / dramatizations by Joan and Betty Rayner. – Melbourne : Georgian House, 1964.
• Australian Children's Theatre story-songs : book one / dramatizations by Joan and Betty Rayner. – Melbourne : Georgian House, 1961.
• Banditisme in het Vlaams volkssagenreporterium / Stefaan Top. – Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen : orgaan van de vereeniging voor wetenschap 29 (1970), no. 5 (sept.-okt.); p. 322-342.
• Barbara Allen Woods : The devil in dog form [Besprechung] / Ina-Maria Greverus. – Overdruk uit: Hessische Blätter für Volkskunde 51/52 (1961); p. 101-104.
• Betrachtungen zum Wesen und zur Funktion des Märchens / von Kurt Ranke. – Overdruk uit: Studium Generale 11 (1958), Heft 11; p. 647-664.
• Bijdragen tot de studie van volkssagen bij de Vlaamse strand- en zeevissers / Annie Cornelis. – Gent, 1958. – Typoscript van proefschrift RU Gent.
• Bonifatius yn de Dokkumer leginde / S.J. van der Molen. – Overdruk uit: It beaken (juni 1954); p. 135-140.
• C.P. Farrar and A.P. Evans, Bibliography of English translation from medieval sources [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 21 (1946), no. 4; p. 529-533.
• Child hygiene among the American Indians / Samuel X. Radbill. – Overdruk uit: Texas reports on biology and medicine 3 (1945), no. 4; p. 419-512.
• Conflict and promise in folklore / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Journal of American folklore 65 (1952), no. 256; p. 111-119.
• De 'Kamper-uien': import? / P.J.J. Diermanse. – Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde deel 60 (1940), afl. 1; p. 68-71.
• Dr Willem Doorenbos en Wolfs 'Nederlandsche volksoverleveringen' / door S.J. van der Molen. – Overdruk uit: Volkskunde 8 (1949), no. 3; p. 115-119.
• Een drietal volkssprookjes uit Overijsel [drukproef]/ Tj. W.R. de Haan. – S.a.; p. 11-18.
• Een Walcherse legende [drukproef] / door Tj. W.R. de Haan. S.a. -[6] p.: ill.
• Heemvaart Beek en Donk. – Beek en Donk, 1972-1973.
Aanwezig: no. 1-3 (1972).
• Het koren mandelen / Maurits de Meyer. – Overdruk uit: Baekelmans ter Eere 1945; p. 229-232 + kaart.
• Historie van 365 kinderen / Blaffart. - Kopie-typoscript.
• How Judicare came in the creed / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Mediaeval Studies 8 (1946); p. 303-09.
• Howells' New York City Ballad Seller / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Journal of American folklore 70 (1957; p. 361-362.
• Internationaal congres voor volkskunde : Arnhem 20-24 September 1955 : indrukken en kanttekeningen / door M. de Meyer. – Overdruk uit: Volkskunde 14 (1955); p. 139-143.
• Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen vom 13. Bis 29. August 1959 / Gisela Schneidewind. – Overdruk uit: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 6 (1960); p. 434-438.
• Jan-Öjvind Swahn, The tale of Cupid and Psyche [review] / Kurt Ranke. – Overdruk uit: ARV : Tidskrift för Nordisk Folkminneforskning 12 (1956); p. 158-167.
• KFV-mededelingen : [orgaan van het Komitee voor Frans-Vlaanderen]. – Wareghem, 1973-…
Aanwezig: jrg. 8 (1980), no. 2 en 4; jrg. 10 (1982), no. 2; jrg. 12 (1984), no. 4.
• L'Université de Louvain et l'étude des légendes profanes en Flandre / K.C. Peeters. – Overdruk uit: Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen. – Berlin : De Gruyter, 1961; p. 257-264.
• La Carabe Doré dans le solklore Wallon / Roger Pinon. – Overdruk uit: Revue Verviétoise d'histoire naturelle 8-9-10 (1950); p. 84-95.
• Lauri Simonsuuri : Typen und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen [Besprechung] / Ina-Maria Greverus. – Overdruk uit: Hessische Blätter für Volkskunde 53 (1962); p. 163-165.
• Le journal des poètes : mensuel de création et d'information poétiques / Maison internationale de la poésie. - Bruxelles, 1931-…
Aanwezig: no. 9 (1949) en no.9 (1950).
• Le loup et l'ane dans le folklore nivernais / par Paul Delarue. – Overdruk uit: Le folklore vivant, 1946; p. 100-104.
Les variantes Hongroises des légendes médiévales du cerf / Tekla Dömötör. – Overdruk uit: Littérature hongroise — Littérature européenne, 1964; p. 51-68.
• "Maa painaa parrelleen." Suomalaisen tarinaperinteen systemoinnista / Lauri Simonsuuri. – Overdruk, bron onbekend; p223-227.
• Markten en kermissen in het arrondissement Turnhout / Theo Peeters. – Leuven, 1966. – Typoscript van de 'Verhandeling tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse filologie.'
• Mededelingen van de centrale commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen. - Amsterdam, 1949-1989.
Aanwezig: no. 2 (1950).
• Mitteilungsblatt / Archiv für westfälische Volkskunde ; Volkskundliche Kommission. - Münster, 1951-1988.
Aanwezig: no. 14 (1964)-no. 15 (1965) + overzicht van Fragelisten 1-37.
• Mitteilungsblatt des Archivs für Westfalen / Landschaftsverband Westfalen-Lippe. - Münster, 1951-….
Aanwezig: 1981, no. 29.
• Museumjournaal van het Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven, Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo, Stedelijk Museum te Amsterdam. – Amsterdam, 1955-1989.
Aanwezig: Serie 1, no. 1 en 2 (1955)
• Nederlands ten zuiden van Limburg / Tj. W.R. de Haan. – Overdruk uit: De Navorscher jrg. 94 (1953), no. 3; p. 76-81.
• Nieuwspapier Drents Museum Assen. – Assen, 1976-1980.
Aanwezig: jrg. 1 (1976), no. 3-6; jrg. 2 (1977), no. 8 en 9.
• Noah's Ham and Jansel Enikel / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: The Germanic review 16 (1941), no. 4; p. 242-249.
• Over zeeën en meeren, minnen en mannen : gids voor de Noord- en Zuidnederlandse zeemensen / Bert Sliggers. – Haarlem, 1975. – Kopie-typoscript.
• Retorsie-maatregelen in het Brabantse kort vóór de Munsterse vrede / door A. Hallema. – Overdruk uit: Nederlandsc archief voor kerkgeschiedenis N.S. 47 (1965), afl. 1; p. 12-21.
• Rhys Carpenter: Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Southern Folklore Quarterly 11 (1947), no. 3; p. 225-227.
• Rijnlandse volksverhalen / A. Bicker Caarten. – Overdruk uit: Leids jaarboekje 1957; p. 153-157.
• Rijnlandse volksverhalen / A. Bicker Caarten. – Overdruk uit: Leids jaarboekje 1961; p. 139-144.
• The choristers' lament / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 21 (1946), no. 2; p. 194-202.
• Verslag van de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam . - [Amsterdam], 1930 – 1978.
Aanwezig: 1946.
• W.F. Bryan and Germaine Dempster, Sources and analogues of Chaucer's Canterbury tales [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 17 (1942), no. 2; p. 274-283.
• Zu einigen antifeudalen Sagentypen / Gisela Schneidewind. – Overdruk uit: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 8 (1962), Teil 1; p. 159-165.
445:71
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen opgetekend door Sinninghe. Z.j. 1 map.
N.B Oorspronkelijke tekst op stofmap: "reeds opgenomen".
445:72
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen opgetekend door Sinninghe. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "nog niet opgenomen". Bevat ook aantekeningen.
445:73
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "al deze volksverhalen opgetekend door J.R.W. Sinninghe".
445:74
Typoscripten van verhalen; artikelen en lezingen van Sinninghe over verhalen en vertellen. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat ook correspondentie met o.m. Ben Janssen (Eindhoven) en Tj.W.R. de Haan; tevens 3 schriften met aantekeningen van Sinninghe.
445:75
Audiomateriaal. Z.j. 44 objecten (27 geluidsbanden, 13 cassettebanden, 4 grammofoonplaten). >> klimaatkamer
N.B. Bevat voornamelijk opnames van volksverhalen, maar ook radioprogramma's (o.m. met en over Sinninghe) en opnames van volksliedjes. Geheel gedigitaliseerd.
zie: archief nr. 2012
445:76
Typoscripten van Engelse en Duitse vertalingen van verhalen bestemd voor publicatie elders, en correspondentie hieromtrent. 1960-1961. 1 map.
N.B. Bevat correspondentie met Laurits Bødker en Roland Seth.
445:77
Systeemkaarten afkomstig van mevr. J.Th. Gorter-Siemens. 1934-1953. 1e van 2 omslagen.
N.B. Bevat door Gorter-Siemens opgetekende verhalen van Evert Jansen en krantenknipsels over diverse onderwerpen.
445:78
Systeemkaarten afkomstig van mevr. J.Th. Gorter-Siemens. 1934-1953. 2e van 2 omslagen.
N.B. Bevat door Gorter-Siemens opgetekende verhalen van Evert Jansen en enige biografische informatie betreffende Jansen. Voorts krantenknipsels over diverse onderwerpen.
445:79
Typoscripten van verhalen en liedteksten toegezonden door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
445:80
Typoscripten van verhalen en anecdotes van diverse Brabantse vertellers, opgetekend door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
445:81
Typoscripten van Brabantse volksrijmen, spotrijmen en andere verzen en verhalen opgetekend door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
N.B. Bevat ook artikelen en lezingen van Janssen. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "Mij toegezonden door de Hr Jansen, portier bij Philips, die lezingen hield over Brabantse folklore."
445:82
Typoscripten van diverse verhaalmaterialen afkomstig van Ben Janssen (Eindhoven). 1959-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen van Janssen, typoscripten van bronmateriaal, verhalen [vermoedelijk] opgetekend door Janssen, correspondentie met Janssen (1959-1961).
445:83
Typoscripten van verhalen opgetekend door Henk Kooyman (Haastrecht). Z.j. 1 omslag.
N.B. Met begeleidende notitie van Tj.W.R. de Haan.
445:84
Typoscripten van diverse verhalen en gegevens omtrent vertellers Thijs Vermunt, Rinus Rommens en Janus Peijs + Proeve van een vertelstond. Z.j. 1 omslag.
445:85
Typoscripten van verhalen, hoofzakelijk afkomstig van Evert Jansen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ook handschrift van Jansen en fiches van Jeannette Gorter Siemens (die veel verhalen van Jansen optekende).
445:86
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:87
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:88
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:89
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied ten Noorden van de provincie Antwerpen' (B) door Reinhilde Aertsen, Verhandeling 2, Universiteit van Leuven (1953), 1966. Genummerd 1-339. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:90
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied ten Noorden van de provincie Antwerpen' (B) door Reinhilde Aertsen, Verhandeling 2, Universiteit van Leuven (1953), 1966. Genummerd 1-339. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:91
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:92
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:93
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:94
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in de Polders ten noorden van Antwerpen' (B) door Marcel van den Berg, Verhandeling 4, Universiteit van Leuven (1955), z.j. Genummerd, zeer incompleet, slechts enkele nummers aanwezig. 1 omslag.
445:95
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land tussen Leie en Schelde' (B) door S. Bohez, Verhandeling 6 [=7] (1956), z.j. Genummerd 138-500, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 omslagen.
445:96
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land tussen Leie en Schelde' (B) door S. Bohez, Verhandeling 6 [=7] (1956), z.j. Genummerd 138-500, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 omslagen.
445:97
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8 (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:98
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8, Universiteit van Leuven (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:99
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8, Universiteit van Leuven (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:100
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagenmotieven in het noordwesten van Limburg' (B) door Ivo Kenens, Verhandeling 9, Universiteit van Leuven (1957), z.j. Genummerd 1-356. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.