Archieven & collecties

459 Collectie liedboekjes en voordrachten, 1880-1960

Openbaar.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

459:1
Liedboekjes. 1884 en z.j. 1 omslag.
Verzameling gezelschapsliederen bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 6e dr. Dordrecht, Zender. s.a.
Bundel bruiloftsliederen op aangename bekende wijzen. 2e dr. Amsterdam, H. Moolenijzer; s.a.
Radio- en film- schlager- parade, hollandsche en duitsche tekst. Amsterdam, Bonefang; s.a. [ 1 Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen; 2. Im Gasthaus "Zum goldenen Stern'; 3 Warum?; 4. Es war einmal ein Musikus; 5 Die dorfmusik; 6. Die Fenster auf, der Lenz ist da; 7. Ein , zwei, drei und vier Glüchlich bin ich nur mit dir]
[Bundeltje liedjes]. S.l.; s.a.
34 driestemmige liederen van stichtelijken inhoud voor zangvereenigingen en huisgezinnen; muziek van M. Boon woorden van Ten Kate, Heije, Böhringer, Pierson enz. Zaandijk, J. Heijnis; 188 Repertoire Loouis Noiret
459:2
Liedblaadjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. De wederwaardigheen van de trouwlustige Kees.
Rernaldo Renaldini. Amsterdam, Vislaake.
't Onteerde meisje. Amsterdam, K. van de Geer.
Mijn eerste jongen. Amsterdam, E. v.d. Geer.
Nieuwe spelkunst voor hoogere klasse volgens methode van Professor Hakketouwen. - .
Vischlied. Zaandam, J. Huisman. s.a.
Een plezierreisje van Amsterdam naar Rotterdam. - .
Huwelijks reiszang. - (3 exx.)
Nieuwe coupletten van het verkeerde pakje.
Een profeet. Leeuwarden, H. Jorna.
459:3
Voordrachten en blijspelen. 1951 en z.j. 1 omslag.
N.B. Het stakkertje [Typoscript].
Nieuwjaarswensch uitgesproken in het karakter van Thomasvaer in de Bruiloft van Klores en Roosje op 1 Januarij 1870.
De meester is te laat, revuetje voor de L.S., V.G.L.O en de lagere U.L.O. klasse, door Guus Grote. Zaandam, huisman; 1951.
Neerlands roem ter bruiloft, door H.O. Vermerius. S.l., Boekhandel uitgeverij Neerbosch; s.a.
[Berijms allerlei] door Th.P.L. Groningen, Edzes; 1917.
Het gulle bloemenmeisje; Robbert en Bertram of de twee vroolijke vagebonden, kluchtge voordracht voor 2 heeren van Jacobus. Amsterdam, Lubbers; s.a.
Komieke scènes getrokken uit: De groote trom, Reclamescène van Docter Sequah; Liefdes drama, Bombardement van tarara bom dié en De vischvrouw van Hindelopen. Amsterdam, E.P.A. van de Geer; s.a.
Vroolijke voordrachten Het vlugge bloemenmeisje het ijverige naaistertje en de marketentster, allen voor dames. Amsterdam, E.P.A. van de Geer; s.a.
Twee vriendeinnen of Samen uit, Samen thuis, voordracht met zang voor twee dames, door J.R. Amsterdam, Vivat; s.a.
[Fragment met rijmpjes] 2 exx.
[bundeltje met liedjes en voordrachten]