Archieven & collecties

436 Collectie Wegenkaarten, 1929 -1998

.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 330 | alle treffers

  

terug

436:zoek
Tetrarchia ducatus Geldriae Neomagensis / J. Blaeu . (1596-1673) - - - facs. uitgave Twee eeuwen kartografie in Gelre ; ZOEK
436:...
ANWB autokaart midden-Nederland / A.N.W.B.. 1970 - Schaal 1:200.000 - gekleurd - Blad 2; 71.0904 ; wel in catalogus, kaart niet gevonden
436:2
De vermaerde koopstadt van Amstelredam [...] (Amsterdam) / Corn. Anthonisz. . 1544 - - - ongekleurd - reprint Publieke werken Amsterdam ; 74.1151 ; LADENKAST VI, lade 6
436:7
[VERWIJDERD] Geo-archeologische zoneringskaart van Haarlem / B.J. Wieland Los. 1971 - schaal 1:20.000 - ongekleurd - [vgl. Brief B.J. Wieland Los 15-02-1972 in corr.archief]
436:8
Kaart der stad Dordrecht / geteekend en uitgeven door A.A. Nunnink . 1849 - - - gekleurd - 81.0754 ; Affichemap A
436:25
Bladwijzer van de waterstaatskaart van Nederland van schaal 1:50.000 / Waterstaatskartografie van de Rijkswaterstaat . 1983 - - ongekleurd - ; LADENKAST XIX, lade 1
436:26
Historische kaart van Ameland, / D. Appelman. - - - - gekleurd - aangekruiste toponiemen in 1981 in de volksmond nog levend ; Affichemap A
436:27 a-b
Transisalania, kaart van dat gedeelte hetwelk bij den jongsten watersnood op den 4&5 februarij 1825 is overstroomd geweest [...] / J.J. Sorg. Zwolle; 1826 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - met "gedenkstuk" waarin de schade opgesomd wordt ; Affichemap B
436:28 a-d
Kaart van de provincie Overijssel / D.Bierens de Haan. Deventer; 1859 - schaal 1:100.000 - gekleurd, 4 bladen - schooluitgave met register ; Affichemap B
436:29
[VERWIJDERD] Klooster Heyliger-Lee / A. Verburgh . 1740 - - - gekleurd - reprint, 4 ex.
436:30
[VERWIJDERD] [Arnhem e.o.] / F.W.Michels. Amsterdam; 1970 - - ongekleurd - gemaakt voor Grolsche Bierbrouwerij NV Enschede en Groenlo
436:31
[VERWIJDERD] Gelriae, Cliviae finitimorumque locorum Verissima descriptio, / Christiano Schrot . - - - - gekleurd - reprint; bij TWEE eeuwen kartografie in Gelre : acht historische kaarten - Venray , 1981 82.0738 / 9120 c5 ;
436:32
[VERWIJDERD] Dominiï Frisiae Tabula, inter Flevum et Lavicam / B. Schotanus à Sterringa. z.p, z.j. - - - gekleurd - reprint
436:33
[VERWIJDERD] Comitatus Zutphania / Petrus Kaerius; Heruitg. De Walburg Pers . 1617 - - gekleurd - reprint
436:34
[VERWIJDERD] Amelandt / . z.p., 1731 - - gekleurd - reprint
436:35
[VERWIJDERD] Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae D.D. statoribus [...]reflores centis provinciae et Westerwoldiae [...] / Cornelis Pynacker . [1634] - schaal 1:200.000 - gekleurd - reprint
436:36
[VERWIJDERD] Topographische kaart van de provincie Gelderland [...] / W. Kuyk. 1845 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - reprint Canaletto 1971; 22 bladen waarvan 12 kaarten ; 9120 c5; /71.1306 ;
436:37
[VERWIJDERD] Kaart van Neede, weergevende de situatie omstreeks 1830 / J. Krooshof. Neede, 1983 - - - gekleurd - Uitgave t.g.v. 't 75-jarige bestaan van de coöp. Rabobank Neede
436:38
[VERWIJDERD] Het landgoed Tongeren gelegen op de Veluwe onder Epe / F.W. Michels. 1969 - - - ongekleurd - met enige aantekeningen 'Uit de geschiedenis van Tongeren'
436:39
Karte des Amts und der Deichschau Düffel nebst angrenzenden Gebieten / Frans van Senhem und Friedrich Gorissen. 1667 en 1975 - schaal 1:25.000 - gekleurd - Bijlage bij Numaga 22:4 (1975) ; Affichemap C
436:40
Nieuw wegenplan en de omleggingen die daaroe vereischt worden / . Graafschapsbode, 1934 - Schaal 1:250.000 - ongekleurd - streekuitbreidings-plan voor Oost-Gelderland / met aanduiding C-12 ; Affichemap C
436:41
Nieuw wegenplan en de omleggingen die daaroe vereischt worden / . Graafschapsbode, 1934 - schaal 1:250.000 - ongekleurd - bevolkingstabellen 1884-1934; met aanduiding C-13 ; LADENKAST VI, lade 5
436:42 a-d
[VERWIJDERD] Nova totius Provinciae Groningo-Omlandiae tabula / Kaart of Landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden [...] / Th. Beckeringh. Groningen; [1781] - - - ongekleurd - reprint, 4 bladen
436:43
[VERWIJDERD] Topografische kaart van het gebied der gemeenten Schoterland en Aengwirden / Huguenin de Grietman 1822-1823 . museum Willem van Haren, Heerenveen; 1982 - Schaal 1:40.000 - gekleurd - reprint 1982, Museum Willem van Haren Heerenveen; orgineel in ARA te 's Gravenhage; 83.390
436:44
[VERWIJDERD] Topografische kaart der provintien Groningen en Vriesland / W.U. Huguenin . 1820,1824 - schaal 1:40.000 - gekleurd - blad 21 en 22 op 1 kaart; reprint t.g.v. het 40-jarig bestaan v.d. oudheidkamer 'It Bleekerhûs; 1976 origineel in ARA te 's Gravenhage. 9120 c
436:45
[VERWIJDERD] Topografische kaart van het gebied der gemeente Opsterland. / W.U. Huguenin . 1822-1823 - schaal 1:40.000 - gekleurd - reprint 1982, Streekmuseum Opsterlân; orgineel in ARA te 's Gravenhage; 83.389
436:46
[VERWIJDERD] [kaart van Ameland] / . - - gekleurd -
436:47 a-d
[VERWIJDERD] Historische kaart van Twente ca. 1500 / Werkgroep historische kaart van Twente; kartografie A.M. Mank en A.J. Kers.. Emmen; 1991 - schaal 1:50.000 - ongekleurd - reprint, 4 bladen; tekstboek: 9120 c4 Twente.
436:48
Kaarten van de Nederlanden / Christiaan Sgroten. ca 1573 - - - ongekleurd - reprint 1961; 21 bladen met inleiding van S.J. Fockema Andrea en B. van 't Hoff ; LADENKAST XXI, lade 2
436:49
[VERWIJDERD] Afbeeldinge van Heemstede in de Provincie van Utrecht / Isaac de Moucheron. ca 1700 - - - ongekleurd - reprint van de heerlijkheid; 73.1214
436:50
Caerte vande vrijheyd der stadt Utrecht volgens decisie vanden jare 1539 / Caspar Specht . [1696] - - - gekleurd - ; Affichemap D
436:51
Ultraiectini Dominii tabuIa / Nic. Visscher . ca 1700 - - - gekleurd - 7 bladen ; Affichemap D
436:52
Nieuwe kaart van de Mynen, de 2 Loosdrechten, mitsgaders van 's Gravenland nevens het gerecht van Breukelen en Loendersloot [...] / Nic. Visscher . ca 1700 - - - gekleurd - ; Affichemap D
436:54
[VERWIJDERD] Gemeente Hilversum sectie G genaamd Het Dorp / A. van Oosterhout . 1824 - schaal 1:2500 - gekleurd [inkleuring door C. Boekschoten] - Reprint Historische Kring "Albert Perk"; 9120 c7
436:55
[VERWIJDERD] 'Naaukeurige kaart van Waterlant' / . z.p., z.j. - - gekleurd - reprint
436:56
[VERWIJDERD] Kaart van Gooiland na de heide-verdeling van 1843 / A. van Oosterhout en N. Nelemans. [Amsterdam; 1845] - - - ongekleurd - reprint; ('kaart van Perk') ; [Uitgave Goois Museum; Hilversum; 1966 ]
436:59
[VERWIJDERD] Archeologische kaart van Nederland: Hollands Noorderkwartier ca. 1350 na Chr. : Bewoning en dijken / W. de Gans en J. Blokzijl ... [et al]. Alkmaar, 1988 - Schaal 1:100.000 - gekleurd - Bijlage bij: H.Th.M. Lambooij: Getekend land, Alkmaar, 1987.

Bijkaart: Parochiegrenzen omstreeks 1550. 88.47.835
436:60
[VERWIJDERD] 'Beemster lants caerte met syne dycken ende ommelanden [...] / . 1612 - - ongekleurd - reprint; 81.0523 ; 9120 c7
436:61
[VERWIJDERD] de Nekker Molen bouwjaar 1631 / F.W. Michels . Amsterdam; 1970 - - - ongekleurd - gemaakt voor de Grolsche Bierbrouwerijen Enschede
436:62
[VERWIJDERD] Comitatus Hollandia / Willem Jansz. Blaeu. Amsterdam; 1608 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers; Zutphen
436:63
[VERWIJDERD] Comitatus Hollandia. Het Graefschap Hollandt / Willem Jansz. Blaeu. Amsterdam; 1608 - - - ongekleurd - reprint Historsiche verenging voor Zuid-Holland; met inleiding B.v.'t Hoff; 's Gravenhage; 1951
436:64
[VERWIJDERD] Choro-hydrographische kaart der environs van Amsterdam / Departement generaal van oorlog. z.p.,z.j. [ca 1800?] - - - ongekleurd - fotokopie?
436:65
[VERWIJDERD] Stand tussen twee Zeeen / Henk Tol. 1973; Uitg. van de gezamelijke VVV's Beemster - De Rijp en Schermer - - gekleurd - 9309 c7
436:66
[VERWIJDERD] Afbeeldinge van de Stommeer [...] het dorp van Aalsmeer / Claes Vastensz. Stierp. 1650 - - - sepia - reprint Stichting 'Oud Aalsmeer', 1977; 9120 c7; 78.655
436:67
[VERWIJDERD] [Texel] / . z.p., z.j - - gekleurd - reprint; 77.196
436:68
[VERWIJDERD] Kaart van het oost einde van Aalsmeer [...] / Klaas Vis . 1774 - - - ongekleurd - reprint
436:69
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandel
ingen der Koninklijke Akademie. deel III; 1865 Zeer broos! 1e van 4 ex. ; Affichemap D
436:70 a-b
[VERWIJDERD] Nieuwe en zeer nauwkeurige kaart van Oostzaandam / Jacob Oostwoud en Jan van Heteren. 1794 - - - ongekleurd - 2 bladen; reprint t.g.v. 40-jarig bestaan Grafische industrie De Boer en Vink BV; Zaandijk; 1973
436:71
[VERWIJDERD] Caerte van Noorthollant beghinnende vanvan Noordendt up tot om Leyden toe [...] / Joost Jansz.. Amsterdam, 1575 - - - ongekleurd - reprint
436:74
Dykgraaf en hoogheemraetschap der zeeweeringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten / Jan Spruytenburgh . Amsterdam; 1730 - - ongekleurd - ; Affichemap D
436:75
[Kaart van Amstelland] / Gerrit Drogenham . z.p., z.j. [na 1749] - - - gekleurd - ; Affichemap E
436:76
Florentissimi Trajectini Principatus Typus antehac [...] Kaart van de provincie Utrecht / Corn. Anthonisz. Hornhovius. 1599; 2e uitgave door Clement de JONGHE (3e kwart 17e eeuw).. - schaal 1:180.000 - ongekleurd - facsimile-uitgave met toelichting van Prof. Dr. Ir. C. Koeman en N.S.L. MEINERS Alphen a.d. Rijn 1974; 9120 c6; 74.1173 ; Affichemap E
436:77
[VERWIJDERD] Die CHAERTE van Aemstellant 1593, naar een kaart van 1570 / Jacob van Banchem. 1593 - - - ongekleurd - 12 bladen; reprint;met een toelichting van L.A. QUARLES van UFFORD]. - Alphen aan den Rijn : [S.n.], 1971; 9120 c7
436:78 a-d
Hoogheemraadschap Schieland / W. van Nooten en P.W. van Baarsel. 1928 - schaal 1:20.000 - gekleurd - 4 bladen ; Affichemap E
436:79
Brabantiae ducatus cum adjacentibus provinciis / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:80
Tertia pars Brabantiae qua continetur marchionat sri horum urbs primaria Antverpia / Michaël Florentius van Langeren. ca 1645; gedrukt bij W. Blaeu - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:81
Brabantiae Batavae pars occidentalis sive Antverpiensis tetrarchiae. / Peter Schenk. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:82
Tetrarchiae Antverpiensis pars meridionalis / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677)] - - - gekleurd - ; LADENKAST VI, lade 2
436:83
Brabantiae Batavae pars orientalis Comprehendens tetrarchiam sive majoratum sylvaeducensem in ejusdem subjacentes ditiones / Nic. Visscher. Amsterdam; z.j. [na 1677] - - - gekleurd - ; Affichemap F
436:84
Kaart van de landen Heusden en Althena [...] / J. Engelman en F.W. Conrad . z.p.; 1798 - - - ongekleurd - ; Affichemap F
436:85
Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, fossae, alvei quae Bergas ad Zomam et Antverpiam / M. Pitt en S. Swart. Waesbergen; z.j. - - - ongekleurd - ; Affichemap F
436:86
[VERWIJDERD] [kaart van Riel en omgeving] / Roelof van der Vleuten. 1657 - - - gekleurd - reprint; manuscriptkaart; Rabobank Goirle / Alphen 1984
436:88
[VERWIJDERD] Kaart van Belfelt / door Hentgens (of Heutgens). z.p.; z.j - - - seppia - reprint van ex. uit Regionaal historisch centrum Limburg
436:89
[VERWIJDERD] [ fragment van kaart van Noord-Brabant ] / . - - zwart-wit foto - Achterop "Oude kaart van Noord-Brabant" II
436:90
Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaert / [M. van Nispen en J. van Vianen]. 1706 - - - zwart-wit - 4 bladen en 7 bladen wapens ; 81.0523 ; Affichemap G
436:93
Kaart van Rijnland / Floris Balthasar. 1610-1616; heruitg. m.m.v het Hoogheemraadschap van Rijnland met inleiding; Den Haag; 1929 - - - herdrukt van de origineele koperen platen en opnieuw uitgegeven met medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland en voorafgegaan van een inleiding door S.J. Fockema Andreae - 's-Gravenhage , 1929
Losbl. in portf. ; Affichemap G
436:95
[VERWIJDERD] Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaard / Mattheus van Nispen (landmeter) en Jan van Vianen (graveur). 1706 - - - ongekleurd - reprint; 76.674
436:96
[VERWIJDERD] De Biesbosch tussen de Nieuwe Merwede, Amer en land van Heusden en Altena / F.W. Michels . 1971 - - - gekleurd - situatie van 1969-1970; met gegevens van de St.. Elizabethsvloed
436:98
[VERWIJDERD] Onder de Vlam / Shell Nederland. 1967 - - - gekleurd - met illustraties; Bedrijfskrant voor personeel van Shell Nederland
436:99
[VERWIJDERD] Caerte vertoonende de landen etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaert [...] / . 1706 - - ongekleurd - 4 bladen; reprint ; 81.0523
436:100
Rotterodamum, Hollandiae urbs celeberrima et [...] / Jacob Quacq. 1665 - - - ongekleurd - ; Affichemap G
436:101
[VERWIJDERD] Chaerte vande lantscheydinghe tusschen het heemraetscap van Rynlant, tsticht van Wytrecht ende Aemsterlandt / . 1567 - - gekleurd - reprint
436:102
[VERWIJDERD] Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert / A. de Vries. 1767 - - - gekleurd - reprint; 81.0523
436:104
[VERWIJDERD] Eijgentlicke afbeeldinge van alle steden, Dorpen [...] Heemraetschap van Delflant [...] / Math. de Been van Wena . 1606 - - - gekleurd - reprint
436:105
[VERWIJDERD] [kaart van de drie Schieën] / . ca 1514 - - gekleurd - reprint; Uitgave t.g.v. het 25- jarig bestaan van het Historisch Genootschap Roterodamum; 72.667
436:106
Carte générale des dix et sept provinces des Pays bas. (Cartes générales de toutes les provinces de France, royaumes et provinces d'Europe / Christophe TASSIN. 1637 - - - gekleurd - reprint; Zutphen, De Walburg Pers, [1987] ; Affichemap G
436:107
Kaart van de provincie Noord-Brabant / Topografische dienst. 1932 - schaal 1: 200.000 - gekleurd - met tabel van grootte en bevolking ontleend aan de volkstelling van 1930. ; Affichemap H
436:108
Kaart van Walcheren / J.J. Nieukerken en L. Kuiler. Middelburg; 1900 - - - ongekleurd - stroomtram Walcheren , lijn Middelburg-Vlissingen-Domburg ; Affichemap H
436:109
Generale caarte ende afbeeldige vanden eylande van West Voorn / Heyman van Dyck . 1701 - - - ongekleurd - ; Affichemap H
436:110
Nova atque ernendata descriptio suydt Hollandiae / J. Covens en C. Mortier. z.p.; z.j. - - - gekleurd - ; Affichemap H
436:112
Archeologische- geologische kaart van 's Gravenhage / Gem. dienst Volkshuisvesting. 's Gravenhage; 1982 - schaal 1: 15.000 - gekleurd - met inleiding ; LADENKAST XXIV, lade 2
436:114
[Kaart van Goedereede en Overflakkee ] / -. z.p. en z.j. - - - gekleurd; 1 blad - situaties rond 1300, 1750 en 1842 ; Affichemap H
436:115 a-
Nederland wegenkaart Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat. 1975 - schaal 1:250.000 - gekleurd - 3 bladen ; LADENKAST XX, lade 4
436:116
[VERWIJDERD] Het Dorp Zwammerdam / F.W.Michels; oudheidkundige informatie P.C. Beunder. 1968 - - ongekleurd - enkele namen; in opdracht van hun zoons, dochter en aangehuwde kinderen voor de Heer en Mevrouw Fopma-van Muiswinkel; met potlood vermeld: van de maker voor Piet Meertens, 1969
436:117
[VERWIJDERD] Het dorp Bennekom met Boekelo in 1656 / Nicolaes van Geelkerken. 1656 - - - gekleurd - reprint Rijksarchief Gelderland nr. 725; 9120 c5; 87.130
436:118
[VERWIJDERD] Cultuurhistorische relictenkaart van de Veluwe, 1870-1970 / A.W. Edelman-Vlam, A.D.M. Veldhorst en J.A.J Vervloet. Wageningen, 1976 - 1:100.000 - gekleurd - Bijlage 3 bij het Rapport van het Veluwe onderzoek
436:119
[VERWIJDERD] Belangrijke antropogene invloeden / C. Stork. Wageningen, 1976 - 1:100.000 - gekleurd - Bijlage 8 bij het Rapport van het Veluwe onderzoek
436:121
Waterstaatkundige kaart van de polder Gorinchem 38 blad 4 / . 1921 - 1:10.000 - gekleurd - op linnen geplakt ; Affichemap H
436:122
[VERWIJDERD] 't Hooghe heymraedtschap vande landen van Woerden / Justus en David Vingboons . 1997 - - - ongkleurd - reprint t.g.v. van de uitgave van 1670; t.g.v. 40 jarig bestaan van Stichts Hollandse historische vereniging; met bijlage; 97.40.0648
436:123 a-
Tetrarchiae Antverpiensis pars meridionalis Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernacule Noord-Holland ... / Peter Schenk. ca 1700 - - - ongekleurd - fotokopieën ; LADENKAST VI, lade 6
436:124
Nieuwe korreckte kaart vande xvii Neerlandse provincien Novissima et accuratissima xvii provinciarum / A.J. Bormeester . ca 1670-1690 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers ; Affichemap I
436:125
[VERWIJDERD] Nieuwe kaart van Haarlems schone omstreken / F.J. Nautz. 1836 - - - ongekleurd - herdruk 1985; 85.683
436:126
[VERWIJDERD] Blydorpse Blok / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-9 -
436:127
[VERWIJDERD] Nieuw of Kleenpolder / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-10 -
436:128
[VERWIJDERD] Sestien Hoovense polder / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-11 -
436:129
[VERWIJDERD] Schieveense Noord Blok / N. Cruquius en J. Cruquius.. 1700-1703 - - foto uit: Delfland en Schieland. zuidoostelijk en zuidelijk deel. Stad Leidens Universiteits Tiende Blokken in Delfland en Schieland .... etc.
(kaartboek met 18 bladen ); Kaartenafd. Alg. Rijksarchief FiDZ 66 A-12 -
436:130
[VERWIJDERD] De Stat Dordrecht met de aanpalende landen / Matth. de Vries . z.p., z.j. - - - ongekleurd - reprint; 78.861
436:131
[VERWIJDERD] [historische kaart van West- Zeeuws- Vlaanderen ] / Heemkundige Kring van West- Zeeuws- Vlaanderen. . - schaal 1:75.000 - ongekleurd -
436:133
[VERWIJDERD] Atlas van Nederland kaart 1-2 / Topografische dienst. Delft, 1963 - schaal 1:600.000 - gekleurd - grondsoortenkaart
436:134
[VERWIJDERD] Bodemkaart van de Tielerwaard / . - - - ingekleurd transparant - met verklaring van de kleuren op A4