Archieven & collecties

494 Collectie liedbladen, z.j.

inhoud: In 2013 schonk het echtpaar De Bruin uit Almelo een verzameling liedbladen.

De collectie bestaat uit gedrukte liedblaadjes.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

494:1
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
• Zangstukjes / gezongen door A. en B. Boesnach. Z.j.
• Convoluut: Nieuw googelboekje. Nieuw lied. Een nieuw lied of alles polka. Een nieuw lied toegewijd aan Neκrlandsch dappere strijders. Een nieuw lied van den boer en jonkvrouw. Klaaglied tusschen een verlatene dochter en haren minnaar. Klaagtoon van eene jonge dochter over haar minnaar. De deserteur. Een nieuw lied van de schoone Hamburgse jufvrouw. Een nieuw lied van vriendelijke Jochem en Zuure Trien. Het groente-meisje. Nieuw jagerslied. Martha of de weduw en weezen op het graf van haar echtgenoot en vader. Een nieuw lied of zamenspraak tusschen een loods en een stuurman. De trouwe geliefden. Z.j.
• Een nieuw lied. Lied van het ongelukkige zoontje.
• Jan Maat. Nieuw lied van de dikke dame. Nieuw zeemans lied. Z.j.
• Een nieuw lied.
• Op naar Lombok. Nieuw lied op de bergen. De liefelijke meid van hierover. Z.j.
• Philemon of de drie wenschen. Z.j.
• De vondeling of de pleegzoon rechter over zijn moeder. Z.j.
• Waarom; o zoo. Z.j.
• Het jagerslied. Z.j.
• Het groente-meisje. Z.j.
• Een nieuw lied op de echte geschiedenis van Genoveva. Z.j.
• Mijn Adθle. Z.j.
• De getrouwe liefde van Louisa en Ferdinand. Z.j.
• Verdediging van Joh. van 't Lindenhout of het geheim der wees-inrichting. Z.j.
• De valsche liefde. Ja zoo als gij. Een nieuw lied van den verliefden vrijer. Een nieuw lied van den schipbreukeling. Z.j.
• Kermislied : de heilsoldaat. De arme vrouw. Zij is er stil van doorgegaan. Z.j.
• Ach, vader niet meer! Z.j.
• Rotterdamsche kermis. Popje lief, harte dief. De millioenair. Z.j.