Archieven & collecties

413 Archief inzake Ate Doornbosch, (1915) 1989-2006

inhoud: Ate Doornbosch (Marum, 1926 - Schiedam, 2010) studeerde muziekgeschiedenis. Van 1957-1994 verzorgde hij de uitzendingen van het radioprogramma 'Onder de Groene Linde'. Van 1966-1987 was hij wetenschappelijk ambtenaar op het Meertens Instituut. In 1999 ontving hij de Visser Neerlandiaprijs.
Hij was ook betrokken bij de uitgave van de boekenreeks Onder de Groene Linde.

Het archief bestaat uit aantekeningen, typoscripten en documentatie.

Zie collectienr. 2013

Openbaar.

26 inventarisnummer(s)

  

terug

413:1
Aantekeningen, typoscripten en fotokopieŽn. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Liedteksten met muziek van Ate Doornbosch, lezingen, fotokopieŽn van brieven met liedteksten, fotokopieŽn van artikelen; met enkele foto
413:2
Aantekeningen, typoscripten en fotokopieŽn. Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. Liedteksten met muziek van Ate Doornbosch, lezingen, fotokopieŽn van brieven met liedteksten, fotokopieŽn van artikelen; met enkele foto
413:3
Aantekeningen, typoscripten en fotokopieŽn. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Liedteksten met muziek van Ate Doornbosch, lezingen, fotokopieŽn van brieven met liedteksten, fotokopieŽn van artikelen; met enkele foto
413:4
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Van artikelen voor de Leekster Courant, toegestuurd door P. van der Velde
413:5
Krantenknipsels. 1998-2006 en z.j. 1 omslag
413:6
Doctoraalscriptie Ineke van Beersum. 2004. 1 omslag.
N.B. Vrouwe Venus en Vrouw Veenhuis : persoonlijke inbreng van zangers in de mondelinge volksliedcultuur / Ineke van Beersum. - Utrecht : [s.n.], 2004.
413:7
Typoscript met liedteksten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Verzameling B.H.M. Sol: Uit de oude doos 1900-1920; liedjes gezongen dor mijn moeder; speelliedjes [...], springliedjes van mijn zusje; aftelversjes uit mijn schooltijd [...]
413:8
"Terschellinger Volksleven" door Jaap Kunst, 1915. 1 stuk.
N.B. Doorschoten exemplaar met aantekeningen van Jaap Kunst
413:9
FotokopieŽn uit "Terschellinger Volksleven" door Jaap Kunst, 1915. 1 omslag.
413:10
Aantekeningen en krantenknipsels uit het doorschoten boek "Terschellinger Volksleven" door Jaap Kunst. Z.j. en 1935. 1 envelop
413:11
Liedblaadjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. de verlaten wees / J.C.S. Z.p., z.j.
Neerlandsch Volkslied; de toeback.; z.p.; z.j.
Transvaalsch volkslied, aanspraak door minister Chamberlain / L.H. Broekhuizen. Z.p., z.j.
Meilied, vaandellied, Mariannelied, lijden en strijden; voor de vrijheid, ons hart verkrijgt gij nooit. Z.p., z.j.
Het lied van Marianne. Z.p., z.j.
Moederweelde. z.p., z.j.
'k ben naar Parijs geweest / Jack Bess. Z.p., z.j.
Breng eens een zonnetje onder de menschen. Z.p., z.j.
Als het orgel speelt. Z.p., z.j.
Onder die oude linde. Z.p., z.j.
Heb medelij Jet!. Z.p., z.j.
Als des zondagsavonds; pinda, pinda lekka lekka / Ferry. Z.p., z.j.
Ik zoek een meisje. Z.p., z.j.
In Holland staat een huis. Z.p., z.j.
Het plekje bij den molen. Z.p., z.j.
Op de gezelligheid. Z.p., z.j.
De waarachtige geschiedenis van 2 minnende harten / J.D. Dijk; Groningen, z.j. 2x.
Geduld. Z.p., z.j.
Mirlitonlied. Z.p., z.j.
Lied op de eereleden. Z.p., z.j.
Lolmakers-wet. Z.p.; z.j.
Ratellied. Z.p.; z.j.
Muizen-marsch. Z.p.; z.j.
Alleen is maar alleen. Z.p.; z.j.
Welkom aan tafel. Z.p., z.j.
Muzikaal-lied met accompagnement van dierengeluiden. Z.p., z.j.
Overwiningslied ter eere van de Transvaalsche boeren. Z.p.; z.j.
Verlovingslied; een nieuw lied van de dappere boeren; Nederlandsche dienstplicht; bokkie bokkie bť. Z.p., z.j.
Nieuwe coupletten van ach, was ik maar nooit getrouwd. Z.p., z.j.
Het biographietje van mijn Sophietje. Z.p., z.j.
Marie. Z.p., z.j.
De kleine Argus. Z.p., z.j.
Schoone Carolina. Z.p., z.j.
In naam der koningin. Z.p., z.j.
Antoon, laat je niet verleiden; een jonge man van buiten; onderscheid tusschen groot en klein. Z.p., z.j.
O, wat heb ik een lol gehad, of het laatste nieuws van Amsterdam / kleine Piet. Z.p., z.j.
Nieuw lied van Pietje Puck. Z.p., z.j.
Nieuw lied van in 't cafť Chantant / W Delil. Z.p., z.j.
Het eerste fietstochtje. Z.p., z.j.
De duistere zaak of het geheim van den koster en den schilder. Z.p., z.j.
De kleine vrouw / W. Delil. Z.p., z.j.
De mannetjes-schutters van Amsterdam. Z.p., z.j.
Gruwelijk drama en moord!....Tilburg. Z.p., z.j.
De brand van scheveningen. Z.p., z.j.
Nieuw lied van den treurigen ramp op de rotte te Rotterdam, Nieuwste kermislied. Z.p., z.j.
Houdt er de moed maar in. Z.p., z.j.
Een plezierreisje naar Parijs. Z.p., z.j.
Een koddig reisje naar Amsterdam. Z.p., z.j.
Een brief van een stervende soldaat. Z.p., z.j.
De winterklacht. Z.p., z.j.
Werkmansstreven. Z.p., z.j.
De mannetjes-schutters van Amsterdam. Z.p.,z.j.
De vier kussen. Z.p., z.j.
Ons kamerlid. Z.p., z.j.
Straatorgelmuziek. Z.p., z.j.
Indische liefde; moeder ik kan je niet missen. Z.p., z.j.
Voor haar / Cor Noijon. Z.p., z.j.
Als je huilt ben je een stakker. Z.p., z.j.
Nieuwe coupletten van geef mij nog een drupske. Z.p., z.j.
Transvaalsch A.B.C.; Transvaalsch volkslied. Z.p., z.j.
Spoorweg-ongeluk te Rosmalen. Z.p., z.j.
Den laaghartige moord gepleegd op korporaal Vos. Z.p., z.j.
Nieuwe coupletten twee aardige menschen. Z.p., z.j.
Nieuwe coupletten van O' Susanna!. Z.p., z.j.
Utrecht vol electriciteit / Jean van Laar Jr. Z.p., z.j.
Roofmoord te St. Pieter . F. Rombouts; Roozendaal.
De doodenvlucht . F. Rombouts; Roozendaal.
De doodenval . F. Rombouts; Roozendaal.
Dubbele moord te Millingen . F. Rombouts; Roozendaal.
De moord in een roeiboot te Amsterdam / F. Rombouts; Roozendaal.
De doodenval. F. Rombouts; Roozendaal. (2x)
Vermakelijke poeremkrant / E. v.d. Geer; Amsterdam.
Siene laat me los / E.v.d. Geer; Amsterdam.
Hulda; dapperheid der boeren / E. v.d. Geer.
Een koddig reisje naar Amsterdam (2x) / E. v.d. Geer.
Leve arbritage! / E. v.d. Geer; Amsterdam.
Afscheidslied van een Transvaalsche boer / E. v.d. Geer; Amsterdam.
Driedubbele moord te Koekange / A Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten van de val van Dr. Kuyper. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten van het vreeselijk ongeluk van de vlieger C. van Maasdijk te Arnhem. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten Amsterdamsche toestanden. A. Kamstra; Leeuwarden.
De nieuwe coupletten [moordlied]. A. Kamstra; Leeuwarden.
De liefde. A. Kamstra; Leeuwarden.
De driedubbele moord te Koekange. A. Kamstra; Leeuwarden.
Het origineele dranklied!. A. Kamstra; Leeuwarden.
De mannetjes-schutters van Amsterdam. A. Kamstra; Leeuwarden.
Het eerste fietstochtje. A. Kamstra; Leeuwarden.
Komische coupletten een reisje langs de Rijn. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten van bij het ouderen graf. A. Kamstra; Leeuwarden.
Een klacht van een jongeling aan het graf zijner bruid. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten uit 't leven van een werklooze. A. Kamstra; Leeuwarden.
Het soldaten-marschlied. A. Kamstra; Leeuwarden.
O, lieve Mathilde. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten schipbreuk van IJmuiden. A. Kamstra; Leeuwarden.
Populaire coupletten. A. Kamstra; Leeuwarden.
Dollarwals. A. Kamstra; Leeuwarden.
O! Amelia!. A. Kamstra; Leeuwarden.
De vrouwen. A. Kamstra; Leeuwarden.
Twee donkere oogen en krullend haar. A. Kamstra; Leeuwarden.
Het nieuwe lied van een geliefd paar in tijd van den bloedigen oorlog. A. Kamstra; Leeuwarden.
De klassiaan. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten van ik ben mijn liefste kwijt. A. Kamstra; Leeuwarden.
De standvastige liefde. A. Kamstra; Leeuwarden.
Nieuwe coupletten twee aardige menschen. A. Kamstra; Leeuwarden.
Jongens blijf toch vrijgezel. A. Kamstra; Leeuwarden.
Niets aan te doen / A. Kamstra; Leeuwarden.
Wreede moord te Noordbroek. A. Kamstra; Leeuwarden.
Ongeluk te Hilversum. A. Kamstra; Leeuwarden.
De oorlog van Rusland en Japan. A. Kamstra; Leeuwarden.
Het vrouwtje van Stavoren. J. de Koning; Rotterdam.
Afschuwelijke roof-en sluipmoord gepleegd op Marinus van Hees. J. de Koning; Rotterdam.
Nieuwe coupletten het nieuwe werkmanslied. J. de Koning; Rotterdam.
O was hij maar nooit getrouwd . J. de Koning; Rotterdam.
Nieuwe coupletten de klassiaan. J. de Koning; Rotterdam.
Anna wat heb je daar. J. de Koning; Rotterdam.
Had je me maar voor 3 spie. J. de Koning; Rotterdam.
Rotterdam aan de zee. J. de Koning; Rotterdam.
Een droevig sterfgeval in het zwarte klooster. J. de Koning; Rotterdam.
Mobilisatie 1914. J. de Koning; Rotterdam.
Juf pas op je pitje of Holland in het duister. J. de Koning; Rotterdam.
Leve de nieuwe piepers. J. de Koning; Rotterdam.
Opoe betaald de huur. J. de Koning; Rotterdam.
Zandvoort bij de zee. J. de Koning; Rotterdam.
Alleen is maar alleen. J. de Koning; Rotterdam.
De kermis komt. J. de Koning; Rotterdam.
De vogel vliegt. J. de Koning; Rotterdam.
De vier kussen. J. de Koning; Rotterdam.
Nieuwe coupletten de spoorstaking. J. de Koning; Rotterdam.
Politieke regeeringsmoord gepleegd op den martelaar Francisco Ferrer. J. de Koning; Rotterdam.
Andreas Vesten. Pasman; Rotterdam.
Afschuwelijke moord te Den Haag. Pasman; Rotterdam.
Nader mijn God, bij U. Pasman; Rotterdam.
Dat hebben de meisjes zoo gaarne. Pasman; Rotterdam.
Kobus, kijk je nog eens om?. Pasman; Rotterdam.
't Broekie van Jantje. Pasman; Rotterdam.
Ontvluchting. Pasman; Rotterdam.
Liederenkrant: het vrouwtje van Stavoren; de drie ruitertjes; het weesmeisje; dat gaat naar den Bosch toe; 't avondlied; de schoone bruid; het nederig hutje; de laatste vaderkus; de dobbelaar; op 't sombere kerkhof; Andreas vesten; bittere smarten; de vondeling; bij het ouderengat; in 't zwarte klooster; de loods / F. Rombouts; Roosendaal. Z.p., z.j.
Liederenkrant: Waar woon ik?; de vrouw met de vrienden; goeden nacht, Marie; meisje pas op je jongen; de stem van het geweten; 'k ben een jonge van de vlakte; schat kijk me niet zo aan; van jou wil ik houwen; meisje met je mooie lach; laat maar gaan; steenkool / F. Romboutsw; Roosendaal. Z.p., z.j.
Liederenkrant: de trouwe standvastige liefde van Jan Verhelst en Fidelia; aangenaam meigezang; Andreas, vesten; droevig sterfgeval in het zwarte klooster; Limburgs dierbaar oord; verhaalgezang; herdenking op het graf van mijn geliefde Damon; Romanus en Blondina; de tambourijn / F. Rombouts; Roosendaal. Z.p., z.j.


413:12
Systeemkaartjes. Z.j. 1 bundeltje.
413:13
Cassettebandje L. Riemersma. 1989. 1 stuk.
N.B. >> arch. nr. 400.
413:14
CD's Onder de Groene Linde. Z.j. 9 stuks.
N.B. >> arch. nr. 400.
413:15
Doorslagen van liedteksten voornamelijk afkomstig uit het handschrift Sassen. Z.j. 1 omslag.
413:16
Doorslagen van tekst van een lezing voor Kopenhagen. 1968. 1 omslag.
N.B. "Redselille og Medelvold, tekst in Nederlands en Engels.
413:17
Doorslagen van tekst van 2 sprookjes. 1964. 1 omslag.
N.B. Door Mw. Heide-Terwispel en Rein Reitsma.
413:18
Artikelen over en kopieŽn van afbeeldingen van Ate Doornbosch naar aanleiding van zijn overlijden. 2010. 1 omslag
413:19
Geluidsbanden en CDs. Z.j. 1 doos.
N.B. Niet bekend of deze opnamen origineel zijn of een kopie. Opgenomen onder arch. nr 400:57 >> klimaatkamer
413:20
Typoscripten. 1992-1994. 1 omslag.
N.B. Notulen en stukken mbt de redactievergaderingen van Onder de Groene Linde.
413:21
Typoscripten. 1992-1994. 1 omslag.
N.B. Inhoudspgaven van de liedschriften en cassettebandjes van de dames Dings
413:22
Typoscripten. 1991-1994. 1 map.
N.B. Uitgetikte geluidsbanden van de dames Dings.
413:23
Typoscripten. 1950-1986. 1 doos.
N.B. Inhoud van 6 multomappen met bandnummers en opnamegegevens genummerd 1-524, ingeschreven door Joop Griep (JG), Nedley Elstak (NE), G. Schiering (GS),
413:24
Manuscripten. 1959-1969. 1 doos.
N.B. 10 cahiers; veldwerkdossiers, met korte beschijving van het bezoek aan een zanger, zijn bijgehouden van 26-8-1959 tot 12-5-1969
413:25
Manuscripten. 1969-1984. 1 doos.
N.B. de inhoud van 5 multomappen (met doorslagen) + 1 cahier; veldwerkdossiers, met korte beschijving van het bezoek aan een zanger, zijn bijgehouden van 21-5-1969 tot 29-4-1986.
413:26
Typoscripten. 2005-2009. 1 doos.
N.B. "Lijst aanwezige dossiers (HSA's) Onder de groene linde handschriftenarchief" met handleiding Nederlandse liederenbank. Met aantekeningen van Ineke van Beersum