Archieven & collecties

365 Collectie voordrachtsmateriaal, 1890 - 1930

inhoud: Collectie liedblaadjes, liedboekjes, voordrachten en een liedschrift geschonken door Mevrouw Rie Ernst uit Zaandam.

Openbaar.

10 inventarisnummer(s)

  

terug

365:1
Liedschrift. ca 1926. 1 omslag.
365:2
Liedboekje. Z.j. 1 omslag.
N.B.De zingende nachtegaal
365:3
Liedboekje. Z.j. 1 omslag.
N.B.206 p. met liedblaadjes uitgegeven door o.a. Van de Geer, Van de Linden, Vislaake te Amsterdam. Er ontbreekt een liedje.
365:4
Liedboekje. 1893. 1 omslag.
N.B.Liederen door Tine e.a. verzameld door de Friesche propaganda-commissie der Ned. Vereen. tot afschaff.v. st. drank. S.l., 1893.
365:5
Liedboekje. 1930. 1 omslag.
N.B.Utrechtsche mannenzangvereeniging Zanglust 10-jarig bestaan; zangwedstrijden 19 en 26 oct., 2 en 9 nov. 1930 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. S.l., s.a. Bevat liedteksten
365:6
Liedboekje. 1930. 1 omslag.
N.B.Officiëele feestgids van het groot zangtournooi te Koog aan de Zaan in het Wandelpark op zondag 6 juli, zaterdag 12 juli en zondag 13 juli ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van Zaanland's Mannenkoor. S.l., s.a. Bevat liedteksten
365:7
Liedboekje. 1931. 1 omslag.
N.B.Feestwijzer nationale zangwedstrijd voor gemengde-, mannen- vrouwen- en kinderkoren ....op 19, 22 en 26 juli 1931 in het bekende wandelbosch Groenendaal te Heemstede. S.l., s.a. Bevat liedteksten
365:8
Liedboekje. 1890. 1 omslag.
N.B.bundeltje liedblaadjes uitgegeven door o.a. Van de Geer, Van de Linden, Vislaake te Amsterdam
365:9
Liedblaadjes. 1883, 1892, 1901, z.j. 1 omslag.

N.B.Zilveren potpourri (fragment)
Liederen te zingen door de vergadering: Wilt gij rust en vrede & Arme zondaar kom tot Jezus & Hoe menigmaal zondaar & Er jubelt een schare & Al drukt een last van zorgen neer & Als eens de dood genaakt & Heer ik geloof het is volbracht & Uur van genade is luidend & Er is een vrede en vreugde & Mijn schuilplaats is in onze heer & Gij die nog in zonde leeft & Waar Jezus woont daar ... & Mijn harte kent geen vreezen meer & ... het heerlijke hemelsch te huis & Ontwaak toch o zondaar & Heiland schenk mijn ziel het leven (beschadigd)
Transvaalsche boerenmarsch. Van de Geer, Amsterdam
Kom Karlineke kom. Stutje, s.l.
Lijden en strijden & Sta pal & Mijn wensch & Socialisten-marsch door C. Engel
Nieuws in de stad of Twee vrouwen voor de zondaarsbank van het Leger des Heils
Gruwelijke roofmoord te Zeist gepleegd op de 15jarige knaap Drost door vier ellendelingen
Het gesotolen kind of de jammerklacht op het ziekbed eener moeder. Van de Geer, Amsterdam
Soesman's kermislied. Van Vlijmen, Rotterdam
Zegenwensch & Raad gevraagd & Koper bruiloftslied & Jonge paar Strak er op los. Springer, Amsterdam
Ach vader niet meer & Het dochtertje van den tapper of Het misbruik van sterken drank. Nobels, Haarlem
Hoop op zegepraal door en met Transvaal
Voor dames moet men galant zijn
Popjelief, harte dief
Jij wordt geen honderd jaar
Het bergmeisje
Het visschertje & Naar de kermis nieuw plesant kermisliedje
Aapjes koetsier
De bloem des ... (beschadigd)
Nieuw lied van een meisje over het vertrekken van haar minnaar naar Afrika
Nieuw kermislied & Nieuw lied van ik gedenk steeds aan haar & Nieuw kermislied
Het vrouwtje van Stavoren
's Nachts na het bal & Het Indiaansche bloemenmeisje of de verliefde slavin
Verschrikkelijke Brand en buskruidontploffing te Antwerpen & Nieuw lied van de strijkster
Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik
Hooger Peter & Matthijs
Kreupel been & De stommeling
Een zuchtend mensch welke tot Jezus om hulpe roept & Het eeuwig heil
Ta-ra-ra-boem-die & Nieuw lied van de wees. Nobels, Haarlem
Transvaal en Engeland. Broekhuizen, s.l.
Vrijheidslied & Het lied van Marianne & Socialistisch vlaggelied & Aan de vrijheid & Ons kinderlied & De tirannie. Excelsior, Amsterdam
De vondelling of de pleegzoon rechter over zijne moeder. Van de Geer, Amsterdam
Saartje Pick & De verlate moeder of het bedrogen meisje & Nieuw lied van Gebr. Hoogerhuizen & Nieuw lied van den jonge speelman. Van de Geer, Amsterdam
Vreeselijk moorddadig drama gepleegd in eene kerk te Tilburg. Van de Geer, Amsterdam
Nieuw lied van de wees & Het klokje & Nieuw lied & Het bergmeisje. Van de Geer, Amsterdam
Een broodje met kaas of De plezierreis van Jan getrokken uit De doofpot & De ontvoerde dochter & Zij is er stil van doorgegaan & Nieuw lied van de verliefde jongman. Van de Geer, Amsterdam
De klagende moeder & Als miijn moeder eens kon weten. Van de Geer, Amsterdam
Jan en Betje. Vislaake, Amsterdam
't Sneeuwvlokje & Liefdesverklaring. Vislaake, Amsterdam
De korporaal & Tyroler afscheidslied & De laatste vaderkkus. Vislaake, Amsterdam
De ontrouwe minnaar of het bedrogen meisje. Vislaake, Amsterdam
Klachtlied van een soldaat & Nieuw lied van een verlaten meisje. Vislaake, Amsterdam
Nieuw lied De heer en zijn dienstmaagd & De orgelman & Het jonge soldaatje & Nieuw liedje van Jan met zijn zes wijven & De jager en de herderin. Vislaake, Amsterdam
Er waren eens zes matrozen & Mina het weesje. Vislaake, Amsterdam
O Susanna & Ik ken een lied & Het hutje bij de zee. Vislaake, Amsterdam
De bloem des bals & Kluchtig liedje van de goedheid eener weduwvrouw. Vislaake, Amsterdam
De twee vrienden & Een nieuw ied van een vlaamsch meisje met een franschman. Vislaake, Amsterdam
De wensch & De arme man en zijne kinderen & Het matrozen meisje & Afscheidslied. Vislaake, Amsterdam
Op het kerkhof & Denk steeds aan haar & Jou-Jou Kauchere witsen & De walsvreugde. Vislaake, Amsterdam
Nieuw werkmanslied & Nieuw lied of een les voor jonge lieden die zich in het huwelijk wilden begeven & De tyroler en zijn zoontje & Nieuw lied van Roza op het graf van Ferdiand & Afscheidslied. Vislaake, Amsterdam
Hard gaat ie & Grappig lied & Voor tralien Loura & Nieuw lied van de konings kinderen. Vislaake, Amsterdam
De mikado. Vislaake, Amsterdam
De getrouwe liefde van Louize en Ferdinand & Het schuitje des levens & Het mechanieke poppenspel. Vislaake, Amsterdam
... zij is er stil van doorgegaan & De schoone Juulja & Konings grenadieren & de kwade vrouw. Vislaake, Amsterdam
Ramp te Muiden & Het treurende meisje & Ik heb het beet & De doodgraver. Vislaake, Amsterdam
Pic-Nic. Casino-club, Koog-Zaandijk
Zegenwensch. Teer, Beverwijk, 1883
Liederen te zingen ter gelegenheid van de pleiziervaart naar Alkmaar, Den Helder en Nieuwdorp. 1892
Welkomstgroet aan het bruidspaar. Swidde, Hoorn
Welkomstgroet. Koome, Koog a.d. Zaan
Kreet om recht. Te Boekhorst Amsterdam, 1901
Welvaart van den Huize, aan het zilverpaar. Du Mée, Amsterdam
Welkom aan tafel. Du Mée, Amsterdam
Welkom aan tafel. Du Mée, Amsterdam
De kinderboom. Du Mée, Amsterdam
Na den maaltijd. Smit, Koog a.d. Zaan
Toast voor den maaltijd. Smit, Koog a.d. Zaan
Mei-wijn. Smit, Koog a.d. Zaan
Casino-clublied. Smit, Koog a.d. Zaan
Mei-Wijn. Heijnis, Zaandijk
Aan het zilv'ren bruidspaar. Heijnis, Zaandijk
Welkomstlied. Huisman, Zaandam
Potpourri. Huisman, Zaandam
Gefopt. Huisman, Zaandam
Wordt in een plaats van Nederland... Huisman, Zaandam
Fortuna. Velleggia, Amsterdam
Ter zilveren bruiloft. Velleggia, Amsterdam
Vijf-en-twintigjarige huwelijksschuit. Velleggia, Amsterdam
Surprisenlied. Velleggia, Amsterdam
Dankbrief van een verloren zoon, Bedelbrief
Het paardendek. Bedelbrief
Kindje's brief. Bedelbrief
Macht van het kind. Bedelbrief
Ontvoerd. Bedelbrief. Tekst Lou de Groot, muziek Joop de Leur
Kwatta's chocolade lied.
Eén meiliedje & Feesltliedje & Aan de vrouwen. T. Boot.
Wat doe je met je knie, tante Jans, door Kees Pruis & We leven maar een keer & 't Geeft geen steek & De meid van de straat
... Haar een onderkomen, Was dat ook maar weinig, 't was toch goed gemeend ... [p. 119-122 ergens uit]
De beruchten C.H. gewezen schipper op Den Haag. [fotokopie met aantekeningen]
365:10
Voordrachten etc. 1903, 1916 en z.j. 1 omslag.
N.B.
Voordracht behoorende bij zoo'n overgroote neus. Van de Geer, Amsterdam
De komiek; Gekheidsblaadje voor ouwe krukkige jongens en gerimpelde ouwe wijven. Broekhuizen, s.l.
Aai Klaukop of de onvoorzichtige boer op het toneel dood of levend. Vislaake, Amsterdam
Bulletin Vreeselijke ramp. D. Castricum, s.l.
De Courier der gemeente Nergenshuizen. Broekman, s.l.
Komische scène tusschen Lindeman en Sequah of de macht der Wonder-olie
Openbare verzameling van kleine gedichten, A. Broersma
Repertoire van het Amsterdamsche trio Concertino sentimento: Zilver tusschen 't goud & Germaine van Willy Derby & Hollandsche vrouwen
Gecombineerde uitvoering op zaterdag 26 december 1903 ... [liedteksten]
Ach Heere-jé; coupletten gecréeerd door den populairen coupletzannger Chrétienni. Chrétienni van Esse, Amsterdam
De eerste huwelijksnacht van Japik en Maaike of koddige teleurstellingen van een jong verliefd echtpaar. Vislaake, Amsterdam
Nieuwe coupletten getrokken uit De doofpot. Baden! & Diender, diender & Nieuw ABC & Gehangene & Adam had schuld daaraan. Vislaake, Amsterdam
De klokken van Corneville; opera-comique in drie acten vier tafereelen; woorden van Clairville en Gabet, muziek van Robert Planquette. Den Haag: Land, s.a.
Klaver vier & Drie bedrogen studenten & Als een nachtkaars uit, D.J. v.d. Baren. Vislaake, Amsterdam
Nieuwe voordrachten voor alle gelegenheden: Kom naar de brand & De ontmoeting op post & De moord door een grappige vrijer. Vislaake, Amsterdam
Zeven minnaars en geen man; luimige voordracht met zang voor twee dames. Van de Geer, Amsterdam
Komieke voordrachten: Drie vrijsters in het plantsoen & Onze schout van Patjepoe Pioe & De begravenis van Schoon mama. Van de Geer, Amsterdam
Komieke scènes: De gesprongen bank van Monte Karrlo & Voor dames moet men galant zijn, luimige voordrachten voor bruiloften en partijen. Van de Geer, Amsterdam
De bakker en de dienstmeid, vroolijke voordracht voor heer en dame. Van de Geer, Amsterdam
Verbroken vriendschap, kluchtige voordracht voor een dame & Mevrouw Oude tijd en mejuffrouw Nieuwe tijd door L.J. Fikkee. Lubbers ....
De liefde op klompen of Doris en Doortje op partij; kluchtige potpourri of zangspel voor een heer en dame door D.J. v.d. Baren. Vislaake, Amsterdam
De eed aan den Vliet & Heidebloempje. Vislaake, Amsterdam
Gebroken levens uit de papieren van een doode door Karl Mäckelmann. 3e dr. Laren, s.a.
Vae victis, wee den overwonnenen door Frederik van Eeden, Amsterdam, 1903
Wat een dokter, dominé en een socioloog zegt over het alcoholisme. Deventer, 1916